Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI C 688/18 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2019-03-12

IV C 1468/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lutego 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • tysiąc, kwota, odpowiednie faktury, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, kwota należności główna, odpowiednie odsetki, pięć tysięcy, własne zobowiązanie, sukcesywna dostawa, listopad, pozew, na raty, instytut badawczy, czerwiec, sprzeciw od nakazu zapłaty, październik, zasądzone świadczenie, nadanie w urzędzie pocztowym, zapłata
Zobacz»

I C 347/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 13 października 2016

Data publikacji: 22 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, obsługa prawna, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, ustawa o terminach, odzyskiwanie należności, termin płatności, polska ostatnia, dzień roboczy miesiąca, kwota, udzielanie konsultacji, zakres dziedziny, informacje finansowe, ostatni dzień roboczy, wyrok zaoczny, certyfikat jakości, faktura, udział w negocjacjach, bezpośredni udział
Zobacz»

I C 1226/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 13 listopada 2019

Data publikacji: 11 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka za opóźnienie, zapłata, ustalony termin płatności, naliczane odsetki, szpital, treść zasad współżycia społecznego, pierwotnie dochodzona kwota, zapłata skapitalizowanych odsetek, pozwany, termin zapłaty faktury, określona ustawa, wydanie nakazu zapłaty, zasądzenie odsetek, usługa, kwota, zapłata należności główna, faktura vat, użyteczność publiczna
Zobacz»

XXVII Ca 780/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2018

Data publikacji: 1 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, częściowe zrzeczenie, oświadczenie o zrzeczeniu, pełnomocnictwo ogólne, lot, warszawa w warszawie, zawarcie ugody, termin naliczania odsetek, warszawa, oświadczenie o uchylenie, pozwany, przekroczenie zasad wykładni, suma stopy, skutek zawartej ugody, pozwany przewoźnik, wyprowadzenie błędnego wniosku, skutek prawny, stopa referencyjna, wykładnia oświadczenia woli powoda, etap odpowiedzi
Zobacz»

I C 603/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2014

Data publikacji: 30 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • trudna sytuacja finansowa, chęć zawarcia ugody, śródmieście w warszawie, zachwianie sytuacji, niezasadne obciążanie, faktura vat, artykuł medyczny, nota odsetkowa na kwotę, referendarz sądowy sądu rejonowego, odsetka, dłużnik, rozłożenie zasądzonej należności, dobrowolna spłata zadłużenia, podmiot działający na rynku, zasądzona należność na raty, wystąpienie przez powódkę, finansowe jednostki, zgoda na zawarcie ugody, zasądzona kwota na raty, podstawa do rozłożenia
Zobacz»

XIII Ga 359/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lipca 2019

Data publikacji: 23 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin zapłaty w transakcjach, dzień zapłaty, ustawa o terminach, lipiec, sposób zaliczenia wpłaty, wysokość odsetek za zwłokę, dług wymagalny, złoty stanie, wynagrodzenie pełnomocników, pozwany, odmowa wiarygodności zeznań, styczeń, grudzień, postępowanie uproszczone, kwota, sporządzenie pokwitowań, najstarsza należność, odzyskiwanie należności
Zobacz»

II C 271/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 listopada 2019

Data publikacji: 24 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, wyrób medyczny, dzień wniesienia pozwu, należność główna, zapłata, zapłata odsetek za opóźnienie, pozwany szpital, pozwany, przywołana umowa, dostawa wyrobów, wojewódzki szpital, pozew do dnia zapłaty, faktura, próby ugodowe, rata w wysokościach, zapłata od kwot, złożenie pozwu, poprzedzający dzień, umorzenie odsetek
Zobacz»

V GC 2531/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 25 maja 2018

Data publikacji: 26 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, faktura vat, termin zapłaty w transakcjach, skapitalizowana odsetka za opóźnienie, zapłata, zaległe odsetki, pozew, ustawa o terminach, pozwany, towar, preliminarz, skapitalizowana odsetka ustawowa, zakup od powoda, zasadność dochodzenia, kwota, stopa procentowa, należność główna, wierzyciel, wysokość odsetki
Zobacz»

V ACa 960/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • pozwany, odsetka ustawowa od kwot, częściowa wpłata, odsetka ustawowa za opóźnienie, wniosek pozwany o zasądzenie, odsetki kapitałowe, stosunek do powoda, zapłata, pięć groszy, przejazd, charakter działalności, zasądzenie odsetek, należność główna i część, wynagrodzenie radcy prawnego, część brakującej opłaty sądowej, wystarczająca argumentacja, pojęcie odsetek, porozumienie w przedmiocie spłaty, uwzględnienie minimalnej stawki wynagrodzenia, przesłanka do zastosowania
Zobacz»

I C 105/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2014

Data publikacji: 21 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, zasądzone świadczenie, rażące pokrzywdzenie, odstąpienie od obciążania, pozwany, rozłożenie świadczenia na raty, śródmieście w warszawie, trudna sytuacja finansowa, niewłaściwość miejscowa, kwota, należność na raty, sprzeciw od nakazu zapłaty, odsetka, pokrzywdzenie wierzyciela, niezasadne obciążanie, obowiązek zapłaty należności głównej, rozłożenie zaległych należności, dzień wymagalności, płynność finansowa, spłata należności w ratach
Zobacz»

XXVII Ca 691/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • uznanie roszczenia, postępowanie uproszczone, szewczyk, realizacja przelewu, lot, pozwany, warszawa w warszawie, warszawa, nakaz zapłaty, odsetki ustawowe, naruszenie przepisu prawa procesowego, powództwo, numer rachunku, odsetka ustawowa za okresy, dzień zapłaty, odsetka liczona od kwot, parlament europejski i rada, przesyłka poczty, początkowa data, przekazanie numeru
Zobacz»

I C 54/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2017

Data publikacji: 21 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna do lokalu, opóźnienie od kwot, umowa kompleksowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, należność, istnienie i wysokości długów, kolejność na poczet zaległa, proces cały, potwierdzenie przelewu, żądanie w związku, kwota, wpłata w dniach, dalsza suma, załączona faktura, zaspokojenie żądania, cały dług, całość żądania powoda, sposób zarachowania, stan istniejący w chwili
Zobacz»

I C 326/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2018

Data publikacji: 10 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, druga rata, rata ceny sprzedaży, pozwany, zapłata, pierwsza rata, termin zapłaty, powstanie odsetek, umowa sprzedaży, przelew, stopa, opiekun, własność nieruchomości, syn, zapłata należności, forma aktu notarialnego, cała cena sprzedaży, pozwany termin, zapłata ceny sprzedaży, relacja
Zobacz»

X GC 517/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • odsetki ustawowe, deklaracja uznania, tysiąc, uznanie długu, ugoda, faktura vat, umowa partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pozwany, pięć groszy, dyskonto, tysiąc pięć złotych, odmienne oznaczenie, błędne określenie wysokości, określenie wysokości żądania, podłoga, indywidualny przedsiębiorca, opłata wynikająca z umowy, suma kwot, zabezpieczenie powódki
Zobacz»

X GC 211/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 grudnia 2019

Data publikacji: 3 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, należność, odsetka ustawowa za opóźnienie, skapitalizowana odsetka, guz, termin zapłaty w transakcjach, zakup u powódki, oświadczenie o zaliczeniu, zapłata, koszt poniesiony przez powódkę, zapłacona kwota, dowód zapłaty, pozwany, korespondencja elektroniczna, spór, regulacja kodeksu, kosztów odzyskania, ustawa o terminach, kwota, dwukrotna zapłata
Zobacz»

I C 2556/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2014

Data publikacji: 11 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • zwiększanie kosztów, usługa płatności, bieżąca spłata, zasądzanym świadczeniem, dalsze zwiększanie, oddalona część roszczenia, umowa i faktura, potwierdzonymi umowami, pozwany koszt, referendarz sądowy sądu rejonowego, zasądzona część, sterylizacja, zasądzona kwota na raty, podstawa do rozłożenia, rozłożenie zasądzonych kwot, dzień zapłaty, spłata zaciągniętego zobowiązania, zdarzenie nagłe, pozwany, śródmieście w warszawie
Zobacz»

I C 506/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • pierwsza czynność procesowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, kwota, należność główna, powództwo, kwota pieniężna, data wytoczenia powództwa, roszczenie o odsetki, pozwana część, rata, uwzględnienie uzasadnionych interesów, wpłata kwot, dochodzona należność, zasądzenie z odsetkami ustawowymi, przesłanka dokonanej oceny, prawidłowe doręczenie pozwu, wpłynięcie sprawy, źródło i podstawa, opóźnienie w przypadku
Zobacz»

I C 1472/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 10 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, produkt farmaceutyczny, listopad, wysokość odsetek za zwłokę, wniosek o rozłożenie należności, elektroniczny protokół rozprawy, koszt postępowania mediacyjnego, wierzyciel, odsetka w wysokości odsetek, pozwany, siedziba, mediacja, odsetki ustawowe, odsetka maksymalna, dłużnik, należność na raty, prawidłowo wystawiona faktura, umowa
Zobacz»

I C 649/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • termin wymagalności, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, rozłożenie świadczenia na raty, umowa dostawy, należność, zapłacenie ceny, kwota, zawarcie ugody, pozwany, stopa, faktura vat, towar, pozwany szpital, uprzywilejowany sposób, udzielona porada, tysiąc, zainicjowanie procesu, wniosek o rozłożenie świadczenia, opóźnienie
Zobacz»

I C 1136/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 10 lipca 2013

Data publikacji: 13 września 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, ustawowe odsetki, odsetka, usługa serwisowa, kwota na raty, materiał medyczny, środek farmaceutyczny, rozłożenie zadłużenia, zasądzone świadczenie, pozwany, bieżąca należność, odpowiedź na sprzeciw, brak dobrej woli, wyrok w sposób dobrowolny, świadczona usługa, sytuacja finansowa, zobowiązanie, brak wystarczających środków finansowych, szczególnie uzasadniony wypadek, cywilna część
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elwira Dobrzyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Łukasz Mrozek
Data wytworzenia informacji: