Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 50/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-03-12

VIII Pa 52/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 października 2018

Data publikacji: 8 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy, umowa o prace
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, sprawa wydania, syndyk masy upadłości, ustalenie pełne, treść świadectwa pracy, upadłość likwidacyjna, praca i polityka społeczna, frezer, stosunki pracy, pełna treść, umowa o prace, postępowanie dowodowe, prawy element, żądanie wydania, stanowisko operatora, dowód rozwiązania umowy, niezbędne świadectwa, pracodawca, sprawa poprzez ustalenie, osoba umocowana do reprezentowania
Zobacz»

VIII Pa 146/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2017

Data publikacji: 6 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, umowa o prace, stosunki pracy
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, umowa o prace, specjalizacja, pracownik świadectwa, terminowa umowa o pracę, umowa o pracę na czas określony, pracodawca, szkolenie specjalizacyjne, odszkodowanie za odmowę, odbywanie, trwania szkoleń, przedłużenie okresu trwania, stosunki pracy, grudzień, odmowa wydania, harmonogram, kadra, rejonowy lublin, kolejna umowa o pracę, sekcja
Zobacz»

VII P 16/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lutego 2018

Data publikacji: 11 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy, pozwany, roszczenie o wydanie
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, ugoda, niewydanie świadectwa, świadczenie rentowe, nieprawidłowe świadectwo, pracodawca, stosunki pracy, wydanie niewłaściwego świadectwa pracy, przedawnienie roszczeń, pozwany, żądanie sprostowania świadectwa pracy, kodeks pracy, niezdolność do prac, pracownik, roszczenie ze stosunku pracy, prawidłowe świadectwo pracy, odmowa przyznania, roszczenie o wydanie, upływ terminu przedawnienia, renta
Zobacz»

IX P 422/20

zarządzenie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 października 2022

Data publikacji: 12 października 2022

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, zobowiązanie pracodawcy, otrzymanie świadectwa pracy, uprawnienie do otrzymania, żądanie zobowiązania, ustalenie uprawnienia, kurator, oświadczenie o rozwiązanie umowy, tryb nieprocesowy, stosunki pracy, treść świadectwa pracy, przesyłka, przyczyna wytoczenia, stan likwidacji, okres i rodzaj, wygaśnięcie stosunku pracy, spółka, rozwiązanie umowy o prace, prawo wystąpienia do sądu, stanowisko analityka
Zobacz»

VII Pa 55/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2021

Data publikacji: 11 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, wydanie dokumentów, dyplom inżyniera, odbiór świadectwa pracy, świadectwo pracy pracowników, wydanie dokumentacji, pracodawca o wydanie, warszawa, północ, pośrednictwem operatorów, prawnik, operator pocztowy, pozwany, nieprawidłowe ustalenie faktyczne, dokumentacja pracownicza, podpis powoda, termin do wydania, przewidziany termin, akt sprawy dowodów, okres wypowiedzenia
Zobacz»

IV P 114/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 1 lipca 2020

Data publikacji: 25 września 2020

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, niewydanie świadectwa, zatrudnienie u strony, praca w terminach, świadectwo pracy pracowników, dowód nadania przesyłki, prawo pocztowe, powództwo w zakresie odszkodowania, pośrednictwem operatorów, otrzymanie świadectwa pracy, operator pocztowy, zakres wydania, brak świadectwa pracy, termin do wydania, zła sytuacja materialna, pracodawca, akt osobowy powódki, zeznanie powódki, stosunki pracy, praca poczty
Zobacz»

V P 534/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 11 stycznia 2019

Data publikacji: 9 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, zastępcze oświadczenie, oświadczenie sądu, ustalenie istnienia stosunku pracy, stosunki pracy, powództwo o ustalenie, pozwany, roszczenie o ustalenie istnienia, niezwłoczne wydanie, przypadek niemożliwości, korespondencja z sądu, złożenie oznaczonych oświadczeń woli, praca przez powódki, kodeks pracy, roszczenie ewentualne, spełnienie żądania, interes prawny, obciążanie strony, poprzednik prawny, powództwo o wydanie
Zobacz»

IV P 93/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2020

Data publikacji: 29 października 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, urząd miasta i gminy, świadectwo pracy za okresy, etat, zobowiązanie pracodawcy, otrzymanie świadectwa pracy, duplikat, stosunek pracy powoda, przyczyna wytoczenia, sprostowanie świadectwa pracy, tryb nieprocesowy, rewizję powoda, ośrodek kultury, stanowisko dyrektora, zatrudnienie powoda, postępowanie nieprocesowe, kierownik klubów, praca z dniem, okres zatrudnienia w urzędzie, uprawnienie do otrzymania
Zobacz»

VIII Pa 111/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 listopada 2018

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, umowa o prace, stosunki pracy, akt osobowy, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, pracodawca powoda, gotowość do pracy, akt osobowy powodów, pozwana spółka, umowa o prace, obrabiarka sterowana numerycznie, wyrok zaoczny, stosunek pracy w ciągu, ustalenie legitymacji biernej, poprzedni stosunek pracy, stosunki pracy, akt osobowy, dzień od dnia rozwiązania, pozwany, kolejny stosunek pracy, pracownik świadectwa, awaria urządzenia, zatrudnienie, zaległe wynagrodzenie
Zobacz»

III APa 43/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2020

Data publikacji: 13 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, świadczenie rentowe, wydanie niewłaściwego świadectwa pracy, nieprawidłowe świadectwo, pracodawca, niewydanie świadectwa, prawidłowe świadectwo pracy, stosunki pracy, termin przedawnienia, roszczenie ze stosunku pracy, ugoda sądowa, żądanie sprostowania świadectwa pracy, przedawnienie roszczeń, renta z tytułu niezdolności do pracy, treść świadectwa pracy, pozwany, odszkodowanie, zarzut przedawnienia, prawo do renty, gospodarcze przeznaczenie
Zobacz»

IX P 591/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2019

Data publikacji: 29 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, schronisko, pracodawca, praca w dzień, ubezpieczenie społeczne w dniach, konieczność poprawy, stosunki pracy, odpowiedź na odpowiedź, złożenie świadectwa pracy, świadectwo pracy pracowników, wypłata emerytury, zakład ubezpieczeń społeczny, dokument potrzebny, wystawienie świadectwa pracy, renta z funduszu ubezpieczeń, wniosek o podjęcie wypłaty, wygaśnięcie stosunku pracy, stosunek pracy z dniem, przyczyna obiektywna, rozwiązanie
Zobacz»

X P 186/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 czerwca 2019

Data publikacji: 10 września 2019

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, pozwany, stosunki pracy, umowa o prace
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, wynagrodzenie za prace, prawo do wynagrodzenia, przesłuchanie powoda na rozprawie, pozwany, pracodawca, sprawa kuratorów, stosunki pracy, pracownik, praca z zachowaniem, wypowiedzenie, umowa o prace, czynność zmierzająca do powołania, stosunek pracy powoda, likwidator w spółce, podstawowe zobowiązanie, obowiązek świadczenia pracy, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, brak w składzie organu, powołanie likwidatora
Zobacz»

IV P 332/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, pozwany, umowa o prace
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, wiarygodne twierdzenie powódki, pozwany, obecny likwidator, umowa o prace, obowiązek wydania świadectwa pracy, wypowiedzenie umowy o prace, podmiot zewnętrzny, sprawy pracownicze, akt osobowy powódki, firma zewnętrzna, kwestia pracownicza, złożone wypowiedzenie umowy, osobiste stawiennictwo, odszkodowanie, zaistniała okoliczność, szkoda wyrządzona przez pracodawcę, wydawanie dokumentu, istotny fakt dla rozstrzygnięcia, fakt dla rozstrzygnięcia sprawy
Zobacz»

X P 725/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 17 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy, umowa o prace, pozwany, akt osobowy
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • niewydanie świadectwa, wydanie świadectwa pracy, ugoda sądowa, stosunki pracy, ustanie stosunku pracy, umowa o prace, wydanie niewłaściwego świadectwa pracy, porozumienie strony, wyjaśnienie powoda, wypowiedzenie przez pracodawcę, obiegówka, powody stosunku, pozwany, współpraca z powodem, karta obiegowa, brak świadectwa, planowane rozpoczęcie, szkodę pracowników, wypowiedzenie przez zakład pracy, akt osobowy
Zobacz»

VI P 305/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2018

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • niewydanie świadectwa, wydanie świadectwa pracy, operator pocztowy, wydanie niewłaściwego świadectwa pracy, pośrednictwem operatorów, sprawa świadectwa pracy, adres korespondencyjny, książeczka zdrowia, reklamacja, nadanie przesyłki, tryb wydawania, odpis świadectwa pracy, premia uznaniowa, akt osobowy powódki, duplikat świadectwa pracy, pismo poczty polskiej, świadectwo pracy pracowników, restauracja, nadana przesyłka, pozwany
Zobacz»

IV P 102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 21 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, umowa o prace
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie niewłaściwego świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy, odbiór świadectwa, otrzymanie świadectwa pracy, moc porozumienia stron, niewydanie świadectwa, odebraniu świadectwa, przyznanie prawa do zasiłku, zatrudnienie powoda, przedstawienie świadectwa pracy, żądanie o wydanie, praca z powodu braku, starosta, pośrednictwo poczty, adres zamieszkania powoda, ostatnie miejsce pracy, przyszły pracodawca, umowa o prace, brak możliwości przedstawienia, zakres wydania
Zobacz»

VI P 47/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 listopada 2019

Data publikacji: 20 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • niewydanie świadectwa, wydanie świadectwa pracy, sprostowanie świadectwa pracy, wydanie niewłaściwego świadectwa pracy, opóźnienie w wydaniu świadectwa, dzień zarejestrowania, służba, instytucja rynku pracy, dzień rejestracji, minimalne wynagrodzenie za prace, pracodawca, przyznanie prawa do zasiłku, szkoda, powiatowy urząd pracy, odszkodowanie, poprzedzający dzień, kodeks pracy, stosunki pracy, pracownik, pozostawanie bez pracy
Zobacz»

IV Pa 30/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, pacjent, ścisła ewidencja, stosunki pracy, zakresu przyjmowania, odpowiedzialność materialna, pozwany stosunek pracy, jednoczesne przeniesienie, magazyn odzieży, pozwany, rozwiązanie, wygaśnięcie stosunku pracy, nowy pracodawca, obsługa magazynu, stanowisko pracownika gospodarczego, umowa o powierzenie, obowiązek wystawienia, zadanie, umyślne naruszenie, przedawnienie
Zobacz»

IV P 129/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2013

Data publikacji: 20 września 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, pozwany, umowa o prace, stosunki pracy
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • wydanie świadectwa pracy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za pracę, zeznanie powoda, umowa o pracę na czas określony, dzień zapłaty, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pozwany, gotowość do pracy, umowa o prace, stanowisko pracownika ogólnobudowlanego, lut, roszczenie powoda o zasądzenie, stosunki pracy, praca na okres próbny, pracownik za czas, zasiłek dla bezrobotnych, zasądzenie wynagrodzenia, powództwo w zakresie odszkodowania, zeznanie świadków
Zobacz»

IV P 175/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 17 stycznia 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wydanie świadectwa pracy, stosunki pracy, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • świadectwo pracy
 • Ważne frazy
  • jelenia góra, wydanie świadectwa pracy, szkoła podstawowa, szkoda, zostanie decyzją, stosunki pracy, karta nauczyciela, działanie powódki, podjęcie emerytury, ograniczenie zatrudnienia, odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność kontraktowa, dłużnik, zakład ubezpieczeń społecznych wniosku, rozwiązanie, pozwany, pozwany zespół szkół, nienależyte wykonanie zobowiązania, odprawa emerytalna, apelacja od orzeczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Marciniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jarosław Walentynowicz
Data wytworzenia informacji: