Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 16/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-08-12

III APa 25/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 listopada 2012

Data publikacji: 11 sierpnia 2020

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wypowiedzenie, funkcja prezesa zarządu, umowa o prace
 • Powiązana tematyka
  • sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, prawo do odprawy, funkcja prezesa zarządu, umowa o prace, odwołanie pracownika z funkcji, pozwana spółka, praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, następna kadencja, odwołanie z funkcji prezesa, zapis umowy, wina pracownika, odwołanie powoda, stosunki pracy, razie odwołań, upływ okresu wypowiedzenia, zakresie odprawy, brak powołania, nadzór właścicielski, zamiar strony
Zobacz»

VIII P 31/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 września 2016

Data publikacji: 19 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • rada nadzorcza, protokół z dni, prezes zarządów, wskaźnik rentowności, kadencja, umowa o prace, płaca zasadnicza, zasady współżycia społecznego, aktyw, pozwana spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, członek zarządu, odprawa pieniężna, kserokopia, aktywa, odwołanie z funkcji prezesa, aneks, miesięczna płaca, prawa praca, płynność
Zobacz»

VII P 125/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa emerytalna, pracownik, świadczenie socjalne, zakładowy układ zbiorowy pracy, paragraf, emeryt, umowa o prace, przejście powoda na emeryturę, rencista, związek z przejściem, zarządzającymi zakładami, funkcja prezesa zarządu, wypowiedzenie, wypowiedzenie umowy o prace, rozwiązanie stosunków pracy, zarząd spółki, odwołanie powoda z funkcji, pracodawca, regulamin zakładowego funduszu socjalnego, status
Zobacz»

VII Pa 65/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa pieniężna, praca z przyczyn niedotyczących, wypowiedzenie, praca z przyczyny, umowa o prace, wypowiedzenie umowy o prace, zasądzenie odprawy pieniężnej, ustawa o szczególnych zasadach, zasada rozwiązywania stosunków pracy, pracodawca, żądanie zasądzenia odprawy, pracownik stosunku pracy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, sklep, wypowiedzenie stosunku pracy, przyczyna wypowiedzenia umowy, przypadek zwolnienia, rozwiązanie na mocy porozumienia, zasada współżycia społecznego, pozwany
Zobacz»

IV Pa 44/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

umowa o prace, wypowiedzenie, funkcja prezesa zarządu
 • Powiązana tematyka
  • sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • umowa o prace, członek zarządu, zgromadzenie wspólnika, zasada wynagradzania, wypowiedzenie, stosunki pracy, zarząd spółki, wypowiedzenie umowy o prace, prawo do odprawy, funkcja prezesa zarządu, pracodawca, przyczyny niedotyczące, przyczyna wypowiedzenia, odwołanie powoda, kształtowanie wynagrodzenia, kontrakt menadżerski, porozumienie, pracownik, rozwiązanie umowy o prace, uchwała
Zobacz»

VII Pa 167/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 8 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa pieniężna, praca z przyczyny, zwrot odprawy pieniężnej, praca z przyczyn niedotyczących, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, pracownik stosunku pracy, przywrócenie do pracy, szczególne zasady, świadczenie nienależne, pracodawca, pozwany, kodeks pracy, wypowiedzenie, obowiązek zwrotu odprawy, wypłata odprawy, przepis kodeksu cywilnego, trzymiesięczne wynagrodzenie, rozwiązanie stosunków pracy, pracownik odprawy
Zobacz»

V Pa 113/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 19 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa pieniężna, poradnia, wypowiedzenie, pracownik, rozwiązanie stosunków pracy, świadczenie nienależne, przyczyny niedotyczące, przywrócenie do pracy, wypowiedzenie umowy o prace, karta nauczyciela, praca z przyczyny, pracodawca, pozwany, prawo do odprawy, wypłata odprawy pieniężna, umowa o prace, wypłacona odprawa, obowiązek zwrotu odprawy, reorganizacja, wypowiedzenie stosunku pracy
Zobacz»

III APa 52/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2021

Data publikacji: 3 listopada 2021

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie, warunek pracy i płacy, pracodawca, warunek prac, reorganizacja, stosunki pracy, odprawa pieniężna, program dobrowolnych odejść, gwarancja zatrudnienia, prawo do odprawy, restrukturyzacja zatrudnienia, nowy warunek zatrudnienia, organizacja związkowa, zwolnienie pracownicy, rozwiązanie, pakt gwarancji, porozumienie, przedsiębiorstwo, zakładowy układ zbiorowy pracy, umowa o prace
Zobacz»

V Pa 114/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 30 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa pieniężna, wypowiedzenie, poradnia, zwrot odprawy, świadczenie nienależne, pracownik, przyczyny niedotyczące, przywrócenie do pracy, rozwiązanie stosunków pracy, obowiązek zwrotu, karta nauczyciela, wypowiedzenie umowy o prace, niewłaściwe zastosowanie w sprawie, prawo do odprawy, wypłata odprawy pieniężna, umowa o prace, pozwany, pracodawca, praca z przyczyny, wypłacona odprawa
Zobacz»

VI ACa 1640/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 4 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa pieniężna, wysokość odprawy, premia roczna, kwota odprawy, rada nadzorcza, pozwana spółka, wadliwe wyliczenie, premia kwartalna, spóźnione twierdzenie, przepis kodeksu pracy, potrącenie wierzytelności, treść umowy o zarządzanie, koszt wydruku, sześciomiesięczne wynagrodzenie, charakter roszczeniowy, data wytoczenia powództwa, czterokrotność stawki, pismo, miesięczne wynagrodzenie, ostatni termin rozprawy
Zobacz»

X P 628/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 27 czerwca 2023

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa pieniężna, pracodawca, umowa o prace, obejmą stanowiska, pracownik, wynagrodzenie za pracę, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, praca z przyczyn niedotyczących, rozwiązanie umowy o prace, premia regulaminowa, moc przedmiotowej umowy, wynagrodzenie miesięczne w wysokościach, pozwana spółka, wypowiedzenie, strona pozwana wydania, praca z przyczyny, obsługa przesyłek, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, premia uznaniowa
Zobacz»

III APa 45/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 3 lipca 2023

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • prawo do odprawy, umowa o prace, członek zarządu, dyrektor handlowy, aneks do umowy, trybu pisemnego, członka rady nadzorczej, zapłata odprawy, uchwała rady nadzorcza, prezes zarządów, odprawa w związku, marketing, sprzedaż krajowa, rozwiązanie umowy o prace, sklep, stanowisko dyrektora, wynagrodzenie, umowa o pracę powoda, zarząd pozwanej spółki, kluczowy pracownik
Zobacz»

IV Pa 67/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 17 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • ugoda, natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy, ekwiwalent za urlopy, prezes zarządów, roszczenie powódki, praca, zduńskie wola, treść pokwitowania, odprawa w związku, pracodawca, oświadczenie woli, stosunek pracy za porozumieniem, normalny tryb, praca za porozumieniem stron, odprawa pieniężna, rozwiązanie umowy o prace, wypowiedzenie, brak właściwej oceny, otrzymana kwota, odszkodowanie
Zobacz»

VIII Pa 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

funkcja prezesa zarządu, umowa o prace, rezygnacja z funkcji prezesa, stanowisko prezesa zarządu, praca na stanowisku prezesa
 • Ważne frazy
  • funkcja prezesa zarządu, rozwiązanie umowy o prace, umowa o prace, nowy prezes zarządu, odprawa emerytalna, rezygnacja z funkcji prezesa, zgromadzenie wspólnika, rada nadzorcza, pozwany, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, członek zarządu, praca bez wypowiedzenia, przyczyna rozwiązania umowy, stanowisko prezesa zarządu, umowa spółki, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wniosek urlopowy, stanowisko dyrektora spółki, praca na stanowisku prezesa, stosunki pracy
Zobacz»

XXI Pa 643/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2017

Data publikacji: 4 maja 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • akta główne, nowy warunek zatrudnienia, cała załoga, odprawa pieniężna, wypowiedzenie, dyrektor strony, porozumienie, wspólne oświadczenie, warunek pracy i płacy, naczelny dyrektor, zmieniające warunki, warunek prac, wydanie komunikatu, wypłata odprawy, oświadczenie woli pracodawcy, dowód i wniosek dowodowy, pozwany, restrukturyzacja, sprzeciw od nakazu zapłaty, przyjęcie nowe
Zobacz»

IV P 174/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 12 stycznia 2021

Data publikacji: 17 maja 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • rada nadzorcza, wypowiedzenie, kadencja zarządu, zarząd, umowa o prace, niewłaściwe wywiązywanie, przypadek rozwiązania umowy, zakończenie kadencji, wypłacenie odprawy, trwanie kadencji, rozwiązanie bez wypowiedzenia, stosunek pracy w spółce, wypłata odprawy, wypowiedzenie w trybie, jednorazowa odprawa pieniężna, wynik finansowy, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, utrata zaufania, zasada rozwiązywania, odprawa pieniężna
Zobacz»

X P 899/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 marca 2015

Data publikacji: 28 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa pieniężna, umowa o prace, karta, wypowiedzenie, decyzja starosty powiatu, rozwiązanie umowy o prace, obowiązek zwrotu, wypłacona odprawa, świadczenie nienależne, oświadczenie o rozwiązanie umowy, zwrot odprawy pieniężnej, przepis kodeksu cywilnego, wydruk historii rachunku bankowego, pozwana umowa o pracę, obsługa zobowiązań, praca u strony powodowej, otrzymanie odprawy, wypłata odprawy pieniężna, korzyść, likwidacja stanowiska pracy
Zobacz»

XXI Pa 304/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 8 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • restrukturyzacja, warunek pracy i płacy, wypowiedzenie, warunek prac, pracodawca, reorganizacja, prawo do odprawy, odprawa pieniężna, zakładowy układ zbiorowy pracy, zwolnienie pracownicy, warunek zatrudnienia, umowa o prace, program dobrowolnych odejść, nowy warunek pracy, stosunki pracy, zmiana struktury, zmieniające warunki, gwarancja zatrudnienia, przyjęcie nowe, organizacja związkowa
Zobacz»

XXI Pa 720/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 10 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • restrukturyzacja, pracodawca, wypowiedzenie, warunek prac, reorganizacja, zakładowy układ zbiorowy pracy, warunek zatrudnienia, warunek pracy i płacy, program dobrowolnych odejść, gwarancja zatrudnienia, odprawa pieniężna, nowy warunek pracy, spór zbiorowy, przyjęcie nowe, zwolnienie pracownicy, porozumienie, umowa o prace, pakt gwarancji, przedsiębiorstwo, struktura
Zobacz»

VIII Pa 16/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 maja 2018

Data publikacji: 2 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

sprawa z zakresu prawa pracy
 • Ważne frazy
  • odprawa pieniężna, pozwany, zwrot odprawy, obowiązek zwrotu, powinność liczenia, świadczenie nienależne, wypłacona odprawa, przyczyny niedotyczące, pozew o przywrócenie, rata, słuszny interes pracownika, tarnowska góra, praca z przyczyny, wypłata odprawy, wynagrodzenie za czas pozostawania, obowiązek wydania korzyści, okres pozostawania bez pracy, czas pozostawania bez pracy, mieszkanie, ustalenie sądu rejonowego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Marciniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jarosław Walentynowicz
Data wytworzenia informacji: