Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Ga 246/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2016-10-07

XV GC 2261/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, umowa kaucji, robota budowlana, zabezpieczenie, należyte wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, umowa kaucji, robota budowlana, zabezpieczenie, generalny wykonawca, gwarancja, inwestor, zwrot kaucji, wartość netto, rękojmia, prawidłowe wykonanie obowiązków, umowa sformułowania, wykonanie robót budowlanych, zabezpieczenie dobra, pozwolenie na użytkowanie budynku, wada, ilość środków pieniężnych, dobre wykonanie, należyte wykonanie umowy, zatrzymana kwota
Zobacz»

VI ACa 1117/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, umowa kaucji, depozyt nieprawidłowy, umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, umowa kaucji, część kaucji gwarancyjnej, depozyt nieprawidłowy, zwrot kaucji gwarancyjnej, umowa o roboty budowlane, umowa depozytu nieprawidłowego, terminowe wykonanie umowy, rachunek bankowy, czynność bankowa, zwrot przedmiotu umowy, umowa przechowania, bezusterkowy protokół odbioru końcowego, inwestor, przelewy krajowe, odbiór końcowy przedmiotu umowy, odsetka, termin spełnienia świadczenia, pozwany, obowiązek zwrotu przedmiotu
Zobacz»

XIII GC 3075/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lipca 2018

Data publikacji: 24 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, umowa o roboty budowlane, umowa kaucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, numer, wykonawstwo zastępcze, umowa o roboty budowlane, umowa kaucji, przedmiotowa faktura, porozumienie, strona powodowa, gwarancja ubezpieczeniowa, okres gwarancji, roszczenie o zwrot kaucji, biomasa, część wynagrodzenia, forma gwarancji, paragraf czwarty, robota naprawcza, dokumentacja podwykonawcza, robota wykonana przez stronę, wartość przedmiotu umowy, wystawienie i doręczenie
Zobacz»

XII Ga 244/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 6 maja 2019

Data publikacji: 9 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, wynagrodzenie, należyte wykonanie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, ustanowienie kaucji, część wynagrodzenia, stożek, wynagrodzenie, należyte wykonanie, zobowiązanie gwarancyjne, inwestor i generalny wykonawca, zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, znaczenie potoczne, solidarna odpowiedzialność inwestora, zatrzymanie, reszta wynagrodzenia, śródmieście w krakowie, okres gwarancji, należyte wykonanie zobowiązania, wynagrodzenie za roboty, zapis, umowa, trzyletni okres
Zobacz»

XVI GC 4899/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2022

Data publikacji: 4 maja 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, robota budowlana, umowa kaucji, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, robota budowlana, ogólny warunek umowy, generalny wykonawca, umowa kaucji, podwykonawca, wynagrodzenie, budynek piekarni, okres gwarancji i rękojmia, wykonywana robota budowlana, porozumienie kompensacyjne, usuwanie wad i usterek, niezbędna infrastruktura, koszt zastępczy, ostateczna wysokość wynagrodzenia, cukiernia, przesłuchanie świadków i strony, faktura, zwrot kaucji, charakter prawny
Zobacz»

V GC 1468/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 22 grudnia 2021

Data publikacji: 13 czerwca 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kaucja gwarancyjna, umowa, kwota kaucji, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja gwarancyjna, sprzedawca, umowa, paca, zwrot kaucji gwarancyjnej, kwota kaucji, towar, umowa dostawy, zabezpieczenie, okres odpowiedzialności, odpowiedzialność za wady, gwarancja, cecha umowy sprzedaży, pisemny wniosek, pełnomocnik powodów, dostawca, posiedzenie jawne, termin przedawnienia, data podpisania protokołu odbioru, część wynagrodzenia
Zobacz»

III Ca 1676/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2017

Data publikacji: 10 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kaucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja, zarządca, pobraną kaucję, sprawowanie zarządu, zwrot kaucji, najemca, umowa o sprawowanie, mocodawca, umowa o zarządzanie, właściciel nieruchomości, przedawnienie, najem, gospodarka nieruchomościami, szkoda, administrowanie nieruchomości, śródmieście w łodzi, roszczenie, zwaloryzowana kaucja, spadkodawca, administrator
Zobacz»

III C 265/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2016

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kwota kaucji, umowa kaucji, kaucja gwarancyjna, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kaucji, konto, rachunek, okres miesięczny, kwota kaucji, dzień roboczy po upływie, hipoteka, pierwszy dzień roboczy, umowa kaucji, umowa o ustanowienie, kredyt, kaucja gwarancyjna, porozumienie, pozwany bank, przedawnienie, historia, odsetka, zabezpieczenie, nieruchomość, koncertant
Zobacz»

III Ca 770/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wysokość kaucji, umowa kaucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • właścicielka nieruchomości, kaucja mieszkaniowa, umowa najmu, zmiana kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo, pobraną kaucję, ochrona praw lokatorów, zwrot kaucji, podpis na piśmie, administrowanie nieruchomości, lokal, śródmieście w łodzi, charakter zaoczny, mieszkaniowy zasób gminy, wpłata kaucji, wysokość kaucji, miesięczny czynsz, złożyć podpis, umowa kaucji, sposobność
Zobacz»

III Ca 164/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kwota kaucji, potrącenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja mieszkaniowa, zwaloryzowana kaucja, uiszczenie kaucji, przekazanie budynków, waloryzacja kaucji, kwota kaucji, wierzytelność, wpłata kaucji, zapłata kaucji, spółdzielnia mieszkaniowa, spółka węglowa, równomierne obciążenie, potrącenie, dokonanie waloryzacji, budżet powoda, byłym najemcą, pozwany, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, dzień przekazania, interes strony
Zobacz»

III Ca 351/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kaucja, potrącenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja, kaucja mieszkaniowa, zapłata kaucji, spółdzielnia, najemca, wkład budowlany, uiszczenie kaucji, lokal, ruda śląska, przekazanie budynków, własność, przedsiębiorstwo państwowe, pozwany, interes strony, siła nabywcza pieniądza, waloryzacja świadczenia, urządzenie łazienkowe, wpłacona gotówka, waloryzacja kaucji, potrącenie
Zobacz»

III Ca 450/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lipca 2018

Data publikacji: 21 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kaucja, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja, pobieranie kaucji, kaucja mieszkaniowa, zwrot kaucji, pełnomocnictwo, ochrona praw lokatorów, czynsz, umowa najmu, umowa, właścicielka nieruchomości, nowy lokator, pobraną kaucję, zaliczenie części kaucji, zwykły zarząd, administrowanie nieruchomości, zarządzanie nieruchomości, charakter pozorny, zmiana kodeksu cywilnego, najemca, windykator
Zobacz»

VIII C 2789/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

potrącenie, wysokość kaucji, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • potrącenie, kaucja mieszkaniowa, wysokość kaucji, zarzut potrącenia, pozwany, lokal, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, protokół zdawczo-odbiorczy, umowa, stosunek najmu, wpłacona kaucja, najemca, treść umowy najmu, związek z zakończeniem, treść sprzeciwu, zaciek, koszt odnowienia, opóźnienie, odsetka, część kaucji
Zobacz»

II AKa 253/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kwota kaucji, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • umowa o poufność, zwrot kaucji, umowa o przekazanie, audyt, kwota kaucji, działanie biznesowe, współpraca, umowa, cudze mienie, dokapitalizowanie spółki, pieniądz, swobodne działanie, prywatne konto, własne konto, mienie własne, zamiar, przywłaszczenie, szczególności cel, uwzględnienie zarzutu obrazy, przekazana kwota
Zobacz»

I C 614/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 stycznia 2015

Data publikacji: 25 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kaucja, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja, najemca, kopia pisma, wpłata kaucji, zwaloryzowana kaucja, umowa najmu, protokół rokowań, transkrypcja, egzemplarz umowy, weksel, wniesienie kaucji, umowa, dowód wpłaty, cena sprzedaży lokalu, zwrot kaucji mieszkaniowej, lokal mieszkalny, akt notarialny, obowiązek uiszczenia kaucji, część oświadczenia, wykup lokali
Zobacz»

III Ca 916/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 października 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kaucja, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja, umowa najmu, pozwany, lokator, lokal, pobieranie kaucji, zwykły zarząd, umowa, czynsz, czynność, pełnomocnictwo notarialne, remont, zwrot kaucji, firma, zarząd nieruchomości, śródmieście w łodzi, wezwanie osoby, opóźnienie, mocodawca, najemca
Zobacz»

II Ca 357/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wysokość kaucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja mieszkaniowa, rata kaucji, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, uwzględnienie przy waloryzacji, wpłata kaucji, wysokość kaucji, pełna wysokość, istotna zmiana siły nabywcza, zwrot kaucji, zmiana siły nabywcza pieniądza, prawo procesowe mające istotne, podstawą starania, wymagana kaucja, ciężka sytuacja życiowa powoda, orzeczenie oparte o treść, ryzyko istotnej zmiany siły, pozwany, potrzeba gminy, łączna kwota wpłat, wpłata ostatnia raty
Zobacz»

III Ca 409/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2016

Data publikacji: 2 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kaucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja, uiszczenie kaucji, mąż powódki, budżet domowy, zwaloryzowana kaucja, kaucja w pełnej wysokości, ruda śląska, miesięczne wynagrodzenie, znaczne obciążenie, przemiana, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, prawo lokalowe, równomierne obciążenie, rozmiar strony, własność budynków, otrzymanie przydziału, własny mąż, pozwany, ustawa prawa
Zobacz»

III Ca 1236/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa kaucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • lokator, zakres umocowania, pobieranie kaucji, pozwany, zwrot kaucji, ważność umowy najmu, śródmieście w łodzi, czynność zwykłego zarządu, czynsz, czynność faktyczna i prawna, pobraną kaucję, pełnomocnictwo ogólne, administrowanie nieruchomości, lokal, wpłata kaucji, druga umowa, umowa kaucji, szkoda, pełnomocnictwo notarialne, właścicielka
Zobacz»

III Ca 959/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2015

Data publikacji: 9 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wysokość kaucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kaucja mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • kaucja mieszkaniowa, zakładowy budynek mieszkalny, najemca, zasada przekazywania, przedsiębiorstwo państwowe, lokal, siła nabywcza pieniądza, wkład budowlany, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, umowa najmu, przekazanie budynków, waloryzacja kaucji, możliwość waloryzacji, pozwany, zwrot zwaloryzowanej kaucji, własność, dokonanie waloryzacji, wysokość kaucji, wartość kaucji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kasperuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Głos
Data wytworzenia informacji: