Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII GC 72/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2016-05-25

V GC 322/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, umowa o roboty budowlane, wykonanie przedmiotu umowy, dziennik budowy, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, krawężnik, strona powodowa, protokół elektroniczny, umowa o roboty budowlane, awaria, prace brukarskie, wykonanie przedmiotu umowy, dziennik budowy, wykonanie zobowiązania, zwłoka, na mokro, miarkowanie kary, wytwórnia mas bitumicznych, wyka, potrącenie, dłużnik, nawierzchnia, warstwa, gotowość do odbioru
Zobacz»

I ACa 156/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 21 czerwca 2013

Data publikacji: 13 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, oddanie przedmiotu umowy, zwłoka w oddaniu przedmiotu, opóźnienie, dziennik budowy, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, oddanie przedmiotu umowy, zakończenie roboty, zwłoka w oddaniu przedmiotu, opóźnienie w oddaniu przedmiotu, opóźnienie, pierwsza instancja poprzez zasądzenie, inwestor, przesłanka naliczenia kary umownej, strona powodowa, gotowość do odbioru końcowego, nagrzewnica, dziennik budowy, robota budowlana, nieterminowe wykonanie umowy, spółka komandytowo-akcyjna, firma powódki, zgłoszony dowód, prace budowlane, kara umowna za zwłokę
Zobacz»

VI ACa 1008/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, opóźnienie, zwłoka, wykonanie przedmiotu umowy, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, potrącenie, opóźnienie, realizacja przedmiotu umowy, projekt, zwłoka, pozwany, strop, wykonanie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, wpływ na opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa, powstałe opóźnienie, inwestycja, zjawisko, drobne braki
Zobacz»

I C 644/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, inspektor nadzoru, dziennik budowy, opad, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dzień zwłoki, gmina, teren budowy, warunki atmosferyczne, inspektor nadzoru, dziennik budowy, rozpoczęty dzień, gwałtowna ulewa, chmura, opad, termin wykonania zadania, wynagrodzenie umowne, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, wichura, przekazanie placu budowy, naliczenie kary umownej, wykonanie roboty, wykonanie przedmiotu umowy, syndyk masy upadłości
Zobacz»

VIII GC 121/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, dziennik budowy, inspektor nadzoru, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dziennik budowy, sieć wodociągowa, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wpis do dziennika budowy, przedmiot umowy, wykonanie umowy, zakończenie roboty, wodociąg, termin, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, dokumentacja, świadek, rażące wygórowanie, inwentaryzacja, dystrybucja wody, miarkowanie kary umownej, dokonanie odbioru
Zobacz»

V ACa 721/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 1 lutego 2013

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, wierzytelność, robota budowlana, inspektor nadzoru, opóźnienie, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, robota budowlana, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, rozbierany komin, fundament starego komina, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń, pył dymnicowy
Zobacz»

I AGa 190/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 października 2019

Data publikacji: 10 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, wierzytelność, dziennik budowy, oddanie przedmiotu umowy, wykonanie przedmiotu umowy, opad, robota dodatkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, dziennik budowy, proces budowlany, zmiarkowanie kary, deszcz, podwykonawca, oddanie przedmiotu umowy, wykonanie przedmiotu umowy, dobowa suma, zalanie garażu, suma opadów atmosferycznych, opad, zakończenie roboty, przekroczenie terminów, potwierdzenie zakończenia, robota dodatkowa, zapłata kary umowna
Zobacz»

I ACa 452/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 31 lipca 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, dziennik budowy, inspektor nadzoru, nadzór inwestorski, umowa, zapis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dziennik budowy, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru na budowie, nadzór inwestorski, umowa, obecność na budowie, obecność inspektorów, sprawa dziennika budowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, stały nadzór, zapis, naliczenie kary umownej, obowiązek dokumentowania, zapis w dziennikach budowy, rozporządzenie ministra infrastruktury, pozwany, wpis w dziennikach budowy, potrącenie, inspekcja
Zobacz»

I ACa 1577/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 marca 2015

Data publikacji: 4 maja 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, plac zabawy, element infrastruktury, droga przeciwpożarowa, obiekt, kierownik budowy, inwestor, pozwolenie na użytkowanie, odbiór końcowy budynku, wpis w dziennikach budowy, kara umowna za zwłokę, protokół bezusterkowego odbioru, robota budowlana, zakład budowlany, zakończenie robót budowlanych, gotowość do odbioru, część mieszkalna budynku
Zobacz»

V Ga 212/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, dziennik budowy, umowa, inspektor nadzoru inwestorskiego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto, suma kary umownej
Zobacz»

I ACa 1040/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, inspektor nadzoru, robota budowlana, przedmiot umowy, dziennik budowy, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, zwłoka, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka
Zobacz»

I ACa 577/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2015

Data publikacji: 7 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, robota dodatkowa, dziennik budowy, przedmiot umowy, robota budowlana, wykonanie przedmiotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, platforma, robota dodatkowa, przedmiot zamówienia, geodeta, potrącenie, odbiór końcowy, inwestycja, dziennik budowy, przedmiot umowy, granica działki, robota budowlana, wpis do dziennika budowy, płytka, projektant, należyte wykonanie, pozwany, dokumentacja, wykonanie przedmiotu
Zobacz»

VI ACa 834/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, umowa o roboty budowlane, wierzytelność, zwłoka, przedmiot umowy, opóźnienie, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, wierzytelność, nieterminowe zakończenie, zakończenie realizacji przedmiotu umowy, zwłoka, przedmiot umowy, dodatkowy termin, realizacja robót, zwłoka wykonawcy, dzień zwłoki, opóźnienie, strop, wina wykonawcy, biegły sądowy, budowa, wartość przedmiotu umowy, oświadczenie o potrąceniu, racja powoda
Zobacz»

I AGa 155/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 stycznia 2019

Data publikacji: 12 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, dziennik budowy, opóźnienie, wpis inspektora nadzoru, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odbiór przedmiotu umowy, zakończenie pracy, przedmiot umowy, prace wykończeniowe, dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zakończenie roboty, termin, protokół odbioru, odbiór obiektu, zaawansowanie prac, rozpoczęcie czynności odbioru, wpis inspektora nadzoru, potwierdzenie gotowości, odbiór końcowy, pozwany, zwłoka, naliczona kara umowna
Zobacz»

I ACa 598/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 30 października 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka, dziennik budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, wykonanie przedmiotu umowy, kolektor, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty, niesprzyjający warunek atmosferyczny, dziennik budowy, sposób zasilania, przyczyna opóźnienia
Zobacz»

I ACa 711/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 lipca 2012

Data publikacji: 8 grudnia 2012

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, robota dodatkowa, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa zasadnicza, harmonogram, robota dodatkowa, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy dodatkowej, praca dodatkowa, pozwany powiat, zamówienie publiczne, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka, opóźnienie, wykonanie roboty, dzień zwłoki, opaska betonowa, robota budowlana niezgodnie, obróbka okien, zrealizowanie robót, miarkowanie kary, skucie opaski
Zobacz»

V ACa 1009/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 14 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, dziennik budowy, opóźnienie, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, dziennik budowy, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony
Zobacz»

VI GC 315/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 25 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, inspektor nadzoru, dziennik budowy, robota dodatkowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inspektor nadzoru, odbiór końcowy, umowa podstawowa, dziennik budowy, robota dodatkowa, wpis w dziennikach budowy, zakończenie roboty, umowa, branża, wykonanie roboty, wada, pozwana gmina miejska, protokół, gotowość do odbioru, odbiór robót, usterka, użytkowanie obiektów, naliczenie kary umownej, dokumentacja budowy
Zobacz»

I AGa 38/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 12 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady, porozumienie
Zobacz»

I ACa 343/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 14 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, opad, opóźnienie, dziennik budowy, umowa, inspektor nadzoru, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru, robota budowlana
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kasperuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Gnatowska
Data wytworzenia informacji: