Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2341

VIII P 201/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-11-09

Data publikacji: 2019-01-08

trafność 100%

Sygn. akt VIII P 201/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Dybowska Protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko (...) w W. o odszkodowanie 1 Zasądza od (...) w W. na rzecz J. D. kwotę 5946 zł (pięć tysięcy dziewięćset czte
Czytaj więcej»

VIII P 202/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Młyński Ławnicy: Ewa Szczepańska, Renata Zych Protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2016 r. w Warszawie sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) w W. o przywrócenie do pracy I Przywraca P. B. do pracy w (...) w W. na dotychczasowych warunkach płacy i pracy. II Zasądza o
Czytaj więcej»

VIII P 202/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 30 marca 2016 r. Pozwem z dnia 18 lutego 2014 r. (data stempla pocztowego) skierowanym przeciwko (...) w W. , powód P. B. odwołał się od rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, wnosząc o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a w przypadku, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu – o przywrócenie powoda do pracy na dotychczasowe warunki, ponadto wniósł o nałożenie na pozwanego obowiązku dalszego zatrudniania powoda do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy oraz zasądze
Czytaj więcej»

VIII P 201/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-08

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 9 grudnia 2015 roku Powódka E. P. (1) pozwem z dnia 19 lutego 2014 roku wniosła uznanie dokonanego przez pozwanego (...) S.A. w W. wypowiedzenia umowy o pracę za bezzasadne. W odpowiedzi na pozew (...) S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego (k. 55 – 61). Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powódka E. P. (2) pracowała w pozwanym (...) S.A. w W. w okresie od 1 grudnia 2008 roku do 31 maja 2014 roku, w pełnym wymiarze czasu
Czytaj więcej»

VIII P 201/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 201/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: przewodniczący: SSR Rafał Młyński ławnicy: Renata Zych, Anna Solicka protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu jawnym w Warszawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko (...) SA w W. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne orzeka: 1 Oddala powództw
Czytaj więcej»

VIII P 219/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 219/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 marca 2016 r. powódka K. Z. , zastępowana przez zawodowego pełnomocnika, wniosła o sprostowanie świadectwa pracy wystawionego w dniu 29 lutego 2016 r. przez pozwanego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w W. poprzez zmianę informacji zawartej w pkt 3 tego świadectwa i wskazanie jako przyczyny ustania stosunku pracy rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy oraz zmianę inform
Czytaj więcej»

VIII P 221/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-23

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 221/14 UZASADNIENIE Powód A. S. domagał się w niniejszej sprawie zasądzenia na jego rzecz od pozwanej kwoty 7.774,85 zł brutto wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem wynagrodzenia za pracę w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r. wg następującego zestawienia: - kwoty 1.500 zł tytułem wynagrodzenia za wrzesień 2012 r. wraz z odsetkami w wysokości 67,32 zł liczonymi od 1 października 2012 r. do dnia wniesienia pozwu, -
Czytaj więcej»

VIII P 216/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 216/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodnicząca: SSR Ewa Dmitruk Protokolant: Emilia Fijałkowska po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o wynagrodzenie 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz powódki M. K. następujące kwoty: a/ 940,90 zł
Czytaj więcej»

VIII P 216/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 216/15 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 12 marca 2015 r., skierowanym przeciwko pozwanej (...) sp. z o.o. w W. , powódka M. K. wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kwoty 7715,39 zł brutto. W uzasadnieniu powódka wskazała, iż pomimo łączącej strony umowy o pracę, pozwana nie wypłaciła jej wynagrodzenia za pracę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 6 stycznia 2015 roku oraz wynagrodzenia za czas choroby w okresie od dnia 7 stycznia 2015 r. do dnia 8 lutego 2015 r. (po
Czytaj więcej»

VIII P 258/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Sygn. akt VIII P 258/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodnicząca: SSR Ewa Dmitruk Protokolant: Emilia Fijałkowska po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Sp. z o.o. Sp. j. w W. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 1. Zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. sp. j. w W. na rzec
Czytaj więcej»