Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2300

I C 105/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2014-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 105/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Różalska - Danilczuk Protokolant: Sylwia Niżnik po rozpoznaniu dnia 24 kwietnia 2014 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A w K. przeciwko (...) Publicznemu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Publicznego (...) w W. , na rzecz powoda (...) S.A. w K. , kwoty 1
Czytaj więcej»

I C 103/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 103/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny: w składzie: Przewodniczący : SSR Adam Mitkiewicz Protokolant: apl. rad. Rafał Osetek po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. w Warszawie na rozprawie z powództwa E. G. przeciwko E. K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I Oddala powództwo II Zasądza od powódki E. G. na rzecz pozwanej E. K. kwotę (...) (dwa tysiące czterysta siedemn
Czytaj więcej»

I C 116/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 116/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Joanna Radzyńska-Głowacka Protokolant apl.sędz. Martyna Sokołowska-Chudy po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 roku w Warszawie sprawy z powództwa W. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz W. M. kwotę 6.259,51 zł (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć
Czytaj więcej»

I C 125/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 125/14 WYROK W (...) Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny: w składzie: Przewodniczący : SSR Adam Mitkiewicz Protokolant: Dominika Smolska po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. w Warszawie na rozprawie z powództwa J. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 6400 (sześć tysięcy czterysta) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 stycznia 2013 roku do dnia zapła
Czytaj więcej»

I C 124/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-08

Data publikacji: 2014-07-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 124/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w I Wydziale Cywilnym w składzie: SSR Adam Mitkiewicz protokolant: Iwona Szendel po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 roku w Warszawie sprawy z powództwa Miasta (...) przeciwko Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Stowarzyszenia (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda Miasta (...) kwotę 14.018,42 zł (czternaście tysięcy osiemnaście 42/100) złotych
Czytaj więcej»

I C 121/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 121/14 WYROK W (...) Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny: w składzie: Przewodniczący : SSR Adam Mitkiewicz Protokolant: Dominika Smolska po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. w Warszawie na rozprawie B. K. przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powódki B. K. na rzecz pozwanego Banku (...) S.A. w W. kwotę 617 (sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt I C 121/
Czytaj więcej»

I C 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-08-12

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 127/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Karol Smaga Protokolant: Alicja Kicka po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. G. kwotę 6.902,16 złotych (sześć tysięcy dziewięćset dwa złote s
Czytaj więcej»

I C 128/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-26

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 128/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Walczyk Protokolant apl. sędz. M. M. po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa m. st. W. przeciwko E. B. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej E. B. kwotę 617,00 (sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

I C 132/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-18

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 132/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny: w składzie: Przewodniczący : SSR Adam Mitkiewicz Protokolant: apl. adw. Ł. C. po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2014 r. w Warszawie na rozprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przeciwko (...) Publicznemu (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Publicznego (...) w W. na rzecz powoda (...) spółki z
Czytaj więcej»

I C 132/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 132/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny: w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Radzyńska - Głowacka Protokolant: Monika Rząsowska po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. – (...) Spółdzielni Pracy (...) przeciwko Miastu S. W. o ustalenie I ustala, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanej z wł
Czytaj więcej»