Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Kz 116/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2020-07-30

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2020-07-30
Data orzeczenia:
30 lipca 2020
Data publikacji:
8 września 2020
Data uprawomocnienia:
30 lipca 2020
Sygnatura:
II Kz 116/20
Sąd:
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Sędzia Robert Pelewicz
Protokolant:
Marta Czachurska
Hasła tematyczne:
Konstytucja RP
Podstawa prawna:
art. 618j kpk, art. 627 kpk, art. 628 pkt 1 kpk, art. 629 kpk, art. 632 kpk i art. 632a kpk
Teza:
l. Zgodnie z treścią art. 618j kpk należności przysługujące stronie w związku z jej udziałem w postępowaniu przyznaje się w wysokości przewidzianej dla świadków. Jednakże nie można zapominać, że przepis art. 6 l 8j kpk nie stanowi samodzielnej podstawy przyznania należności stronie w związku z jej udziałem w postępowaniu (np. w posiedzeniu). Zgodnie bowiem z treścią art. 6 l 6 § l pkt 2 kpk uzasadnione wydatki stron zalicza się do kosztów procesu. Z przepisu art. 6 l 8j kpk nie wynika natomiast uprawnienie strony do zwrotu zarobku lub dochodu utraconego w związku z udziałem w postępowaniu. Nie można bowiem uznać go za wydatki w rozumieniu art. 616 § l pkt 2 kpk, brak zatem przepisów, które mogłyby stanowić podstawę zasądzenia utraconego zarobku lub dochodu na rzecz strony. 2. Sytuacja pokrzywdzonego w zakresie możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów postępowania, gdy podjęto decyzję procesową o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie popełnienia na jego szkodę przestępstwa z art. 284 § 2 kk z uwagi na brak znamion czynu zabronionego, powinna być taka sama, jak w wypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania w procesie karnym (por. postanowienie SN z 16.12.2009., SNO 94/09, OSNKW 2010/7/58). Nie ulega też wątpliwości, że stosownie do art. 616 § l pkt 2 kpk, do kosztów postępowania obciążających Skarb Państwa należy zaliczyć uzasadnione wydatki poniesione przez pokrzywdzonego w związku z jego udziałem w sprawie, w tym również wydatki z tytułu ustanowienia w sprawie jednego pełnomocnika. W tym kontekście słusznie zauważa skarżący, że oprócz aspektu procesowego, brak jest konstytucyjnych powodów do różnicowania znaczenia dla pokrzywdzonego nie tylko orzeczenia o umorzeniu postępowania w zależności od tego, czy nastąpiło to na etapie postępowania przygotowawczego, czy też sądowego, ale i od tego czy zakończenie tegoż postępowania nastąpiło w formie postanowienia o umorzeniu dochodzenia, czy w formie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia - w obu sytuacjach ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Traktowanie bowiem w sposób odmienny osób pokrzywdzonych, nawet w sferze zwrotu poniesionych przez nich kosztów procesu w sposób rażący narusza zasadę równości, określoną wart. 32 ust. l Konstytucji RP, co znajduje potwierdzenie w stanowisku Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 23 maja 2005 r. SK 44/04 (OTK-A 2005/5/52), stwierdził, że "Państwo musi ponosić ryzyko podejmowanych czynności organów procesowych i przejmować obciążenia finansowe, które z tych czynności wynikają. Proces nie byłby sprawiedliwy w rozumieniu art. 45 ust. l Konstytucji RP, gdyby jego kosztami - zwłaszcza wtedy, gdy zostały one spowodowane wadliwymi lub ze względów prawnych zbędnymi czynnościami procesowymi obciążany był obywatel, który dochodzi należnej mu od państwa ochrony prawnej. Rozwiązanie takie nie dałoby się pogodzić także ze sformułowaną Wali. 2 Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz z zasadą równości wobec prawa (art. 32 ust. l Konstytucji RP)".
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Koper
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Robert Pelewicz
Data wytworzenia informacji: