Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Kop 9/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2020-03-16

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2020-03-16
Data orzeczenia:
16 marca 2020
Data publikacji:
5 czerwca 2020
Data uprawomocnienia:
24 kwietnia 2020
Sygnatura:
II Kop 9/20
Sąd:
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Sędzia Robert Pelewicz
Protokolant:
Marta Czachurska
Hasła tematyczne:
Kara pozbawienia wolności
Podstawa prawna:
art. 15 § 1 kkw i art. 17 § 1 pkt 7 i 9 kpk w zw. z art. 1 § 2 kkw
Teza:
1. Kodeks karny wykonawczy nie zawiera bowiem przepisu, który wskazywałby sposób rozstrzygnięciu sądu penitencjarnego w sytuacji zbiegu wniosków podmiotów uprawnionych. Gdyby więc w stosunku do tego samego skazanego, w zakresie tej samej kary pozbawienia wolności, wniosek taki złożył inny uprawniony podmiot, to zgodnie z nakazem wynikającym z art. 17 § 1 pkt 7 kpk, który kreuje zakaz służący wyeliminowaniu tego rodzaju nieprawidłowej sytuacji, gdy równolegle i niezależnie od siebie toczą się dwa postępowania o ten sam przedmiot – sąd penitencjarny zobowiązany jest umorzyć incydentalne postępowanie wykonawcze zainicjowane kolejnym wnioskiem o udzielenie temuż skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W świetle wymienionego przepisu prawidłowe będzie tylko incydentalne postępowanie wykonawcze wcześniej wszczęte. Natomiast postępowanie wszczęte później, od początku jest dotknięte wadą prawną i z tego powodu podlega umorzeniu, gdyż kolejny wniosek niweczy dopuszczalność merytorycznego rozpoznania tegoż wniosku o zastosowanie względem skazanego omawianej instytucji. Tym samym stanowi, przewidzianą przepisem art. 15 § 1 kkw, inną przyczynę wyłączającą incydentalne postępowanie wykonawcze w sprawie o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jak już wcześniej naprowadzono, nieodzowną konsekwencją zaistnienia ujemnej przesłanki incydentalnego postępowania wykonawczego w tym przedmiocie musi być w takim razie jego umorzenie, do którego powinno dojść w każdym przypadku wystąpienia tej przeszkody. 2. Sąd penitencjarny zobligowany jest w takim przypadku przyjąć oświadczenie woli o cofnięciu wniosku, a z uwagi na brak wniosku uprawnianego podmiotu (art. 17 § 1 pkt 9 kpk), odstąpić od prowadzenia dalszych czynności i umorzyć incydentalne postępowanie wykonawcze (art. 15 § 1 kkw). Również bowiem i w tej sytuacji, wobec zaistnienia przeszkody proceduralnej uniemożliwiającej prowadzenie incydentalnego postępowania wykonawczego, zgodnie z nakazem wynikającym z art. 17 § 1 pkt 9 kpk w zw. z art. 15 § 1 kkw, sąd penitencjarny powinien umorzyć postępowanie wykonawcze, którego dotyczył wniosek, gdyż w wyniku pojawienia się okoliczności stanowiącej negatywną przesłankę incydentalnego postępowania wykonawczego, brak jest warunków jego dopuszczalności. Zainicjowane złożeniem wniosku incydentalne postępowanie wykonawcze dotknięte jest wadą prawną, w postaci braku wniosku uprawnionego podmiotu i z tego powodu podlega umorzeniu, co także stanowi inną przyczynę obligującą sąd penitencjarny do umorzenia postępowania wykonawczego, w rozumieniu art. 15 § 1 kkw.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Koper
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Robert Pelewicz
Data wytworzenia informacji: