Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ka 201/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2015-07-08

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2015-07-08
Data orzeczenia:
8 lipca 2015
Data publikacji:
19 października 2015
Data uprawomocnienia:
8 lipca 2015
Sygnatura:
II Ka 201/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Robert Pelewicz
Sędziowie:
Grzegorz Zarzycki
Adam Bąk
Protokolant:
st. sekr. sąd. Renata Rękas
Hasła tematyczne:
Postępowanie Odwoławcze
Podstawa prawna:
art.437 kpk, art.286§1 kk, art.413§1 pkt 1 kpk
Teza:
Sąd Rejonowy nie określił w opisie czynu wysokości szkody wyrządzonej zachowaniem oskarżonego, zakwalifikowanym jako przestępstwo z art. 286§1 kk, pomimo iż wysokość szkody została prawidłowo ustalona - na co wskazuje pkt III zaskarżonego wyroku oraz jego część motywacyjna. Jednakże ze względu na treść art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. Sąd Rejonowy zobowiązany był do wskazania wysokości tej szkody również w opisie czynu przypisanego oskarżonemu w zaskarżonym wyroku. Wyrok skazujący powinien zawierać dokładne określenie czynu przypisanego oskarżonemu (art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.). Powołany przepis nie wyjaśnia jednak, na czym ma polegać dokładne określenie przypisanego obwinionemu czynu. Wymogi opisu czynu zarzucanego w akcie oskarżenia wskazane zostały w art. 332 § 1 pkt 2 k.p.k. W tym przepisie posłużono się zwrotem „dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu”, co odpowiada sformułowaniu zawartemu w art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. w postaci „dokładnego określenia przypisanego oskarżonemu czynu”. Porównanie tych dwóch przepisów prowadzi zaś do wniosku, że czyn zarzucany, jak i czyn przypisany powinny zostać „dokładnie określone”. Części składowe opisu czynu wskazane zostały w art. 332 § 1 pkt 2 k.p.k.: „dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody”. Oczywistym jest zatem, że przy przestępstwie stypizowanym w art. 286§1 kk (do znamion którego należy m.in. doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem), niezbędnym z punktu widzenia wypełnienia ustawowych znamion czynu zabronionego, jest ustalenie konkretnej wartości mienia (wysokości szkody) objętego tym niekorzystnym rozporządzeniem. Wskazanie w opisie czynu wysokości szkody poniesionej przez podmiot pokrzywdzony tym przestępstwem jest z kolei niezbędne z uwagi na inne rozstrzygnięcia sądu orzekającego, chociażby w zakresie zobowiązania oskarżonego do naprawienia tej szkody, czy też ustalenia okoliczności łagodzących lub obciążających przy ustalaniu rodzaju i rozmiaru instrumentów reakcji karnoprawnej.
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Koper
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Pelewicz,  Grzegorz Zarzycki ,  Adam Bąk
Data wytworzenia informacji: