Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII GC 244/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2015-01-21

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2015-01-21
Data orzeczenia:
21 stycznia 2015
Data publikacji:
2 marca 2015
Data uprawomocnienia:
12 lutego 2015
Sygnatura:
VII GC 244/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Wydział:
VII Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Beata Gnatowska
Protokolant:
Krzysztof Kruglicz
Hasła tematyczne:
Uchwały Organów Spółki
Podstawa prawna:
art. 252 § 1 ksh w zw. z art. 250 pkt. 4 ksh
Teza:
Należy wyjaśnić, iż Kodeks spółek handlo ych (j.t. Dz.U. 2013 r. poz.l030 z późno zm.)charakteryzuje się częściową (ograniczoną) autonomią w stosunku do przepisów prawa cywilnego. Wiąże się to z tym, że stosunek spółki handlowej to nie tylko umowa kreująca stosunek wyłącznie wewnętrzny (między wspólnikami i między wspólnikami a spółką). Z punktu widzenia stosunków zewnętrznych, spółka jest bowiem podmiotem, zazwyczaj przedsiębiorcą, którego działania wywołują skutki wobec osób trzecich. Najpierw stosujemy jednak przepisy kodeksu spółek handlowych, a gdy w tym akcie brak stosownej regulacji, stosujemy wprost przepisy kodeksu cywilnego. Jest to stosunek lex specialis - lex generalis, gdzie lex specialis należy odnosić do kodeksu spółek handlowych. Analizując obecne przepisy kodeksu spółek handlowych, brak jest podstaw do przyjęcia, iż właściwe będzie zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U .. z 2014 r. poz.121 z późno zm.) z uwagi na fakt, iż powołany art. 252 § l k.s.h. w zw. z art. 250 pkt. 4) k.s.h. w sposób pełny i wyraźny regulują kwestie dopuszczalności wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały spółki, wyliczając enumeratywnie krąg podmiotów do tej czynności uprawnionych. Ponadto, stosunek łączący strony postępowania ma charakter ściśle wewnętrzny, dotyczy on wykonywania uprawnień przez wspólnika, których źródłem jest nabycie przez niego udziałów w spółce, których posiadanie niesie za sobą określone prawa. Nie 'ma więc żadnej podstawy do zastosowania przepisów k.c. w zastępstwie regulacji k.s.h. Stąd też jedyną właściwą podstawą prawną do oceny posiadania przez wspólnika spółki legitymacji do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwał jest art. 252 § l k.s.h. w zw. z art. 250 pkt. 4) k.s.h.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Anchimiuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Gnatowska
Data wytworzenia informacji: