Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 7/21 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2021-05-28

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2021-05-28
Data orzeczenia:
28 maja 2021
Data publikacji:
15 czerwca 2022
Data uprawomocnienia:
21 kwietnia 2022
Sygnatura:
III K 7/21
Sąd:
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Okręgowego Sławomir Cilulko
Protokolant:
Marta Kruk
Hasła tematyczne:
Dobrowolne poddanie się karze ,  Przestępstwo przeciwko mieniu ,  Przestępstwo komputerowe
Podstawa prawna:
art. 267 § 1 k.k. w zb. z art. 287 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i inne
Teza:
1. Zgodnie z art. 447§5 k.p.k. podstawą ewentualnej apelacji nie mogą być zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na jego treść oraz rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, (…) przepadku lub innego środka, związane z treścią zawartego porozumienia. To zaś w niniejszej sprawie dotyczyło zarówno faktów stanowiących kanwę skonstruowania zarzutów, w konsekwencji czynów przypisanych, ich opisu (m.in. sposób działania sprawców i jego skutki) zawierającego znamiona czynów zabronionych oraz reakcji karnej, tj. w zakresie kar jednostkowych, łącznych, środków kompensacyjnych, przepadku, zaliczenia okresów pozbawienia wolności, jak i kosztów procesu (art. 335§2 k.p.k. w zw. z art. 335§1 zdanie piąte k.p.k. w zw. z art. 343§3 k.p.k.). Treść uzasadnienia wyroku determinowana jest więc także zakresem możliwych granic zaskarżenia. 2. Uzasadnienie wyroku wydanego w trybie konsensualnym zawiera część obligatoryjną (wyjaśnienie podstawy prawnej) i część fakultatywną (wskazane rozstrzygnięcia). W konsekwencji zakres przedmiotowy wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie zawsze będzie się pokrywał z zakresem sporządzonego uzasadnienia. Może być on szerszy lub węższy. Szerszy zakres sporządzonego uzasadnienia wystąpi wtedy, gdy we wniosku o uzasadnienie strona wskazała tylko określone rozstrzygnięcie. Wówczas uzasadnienie będzie się jednak składać z dwóch części, tj. wyjaśnienia podstawy prawnej i uzasadnienia tego rozstrzygnięcia. Węższy zakres uzasadnienia w stosunku do zakresu wniosku będzie miał miejsce wtedy, gdy strona złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia co do całości wyroku. Wówczas jednak zakres przedmiotowy uzasadnienia ograniczy się tylko do wyjaśnienia podstawy prawnej. W art. 424§3 k.p.k. wprowadzono bowiem ograniczenie zakresu pojęcia „całość” użytego w art. 422§2 k.p.k. W rozumieniu komentowanego przepisu „całość” wyroku to wyjaśnienie tylko podstawy prawnej. Natomiast uzasadnienie rozstrzygnięć co do konsekwencji prawnych przypisanego czynu wymaga ich punktowego wskazania we wniosku o uzasadnienie wyroku. Ratio legis ograniczenia zakresu uzasadnienia tylko do podstawy prawnej i wskazanych rozstrzygnięć związana jest z ograniczeniem podstaw odwoławczych apelacji od wyroku wydanego w trybie konsensualnym (art. 447§5 k.p.k.). Przy czym należy doprecyzować, że te „wskazane rozstrzygnięcia” nie mogą zmierzać do obejścia przepisów ustawowych i poprzez swoją treść obligować sąd do sporządzenia „pełnego” uzasadnienia lub też części motywacyjnej poza możliwym zakresem zaskarżenia.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Andrzej Wiszowaty
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Sławomir Cilulko
Data wytworzenia informacji: