Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V K 151/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2017-07-04

sygn. akt. V K 151/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie w V Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Rafał Pawliczak

Protokolant: Patrycja Zielińska

przy udziale prokuratora Zenona Staniszczaka

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 r.

sprawy G. Ł. (1)

syna W. i E.

urodzonego (...) w G.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 4.06.2002 r, sygn. akt II K 441/02 za 2 czyny z art. 13 § 1 kk w zw z art. 279 § 1 kk i 1 czyn z art. 279 § 1 kk w zw z art. 12, popełnione w okresie od października 2001r. do 13 lutego 2002r., przyjmując że działał w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 2 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby, postanowieniem z dnia 1.06.2004r.. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej,

II.  Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 20.03.2003., sygn. akt II K 162/03, za 4 czyny z art. 200 § 1 kk, popełnione wiosna i w lipcu 2002r., przyjmując że działał w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 kk, na karę 2 lat pozbawienia wolności,

III.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście z dnia 09.02.2006r., sygn. akt V K 2634/05, za czyn z art. 278 § 1 kk, popełniony 28.12.2004r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 10 stawek dziennych po 10 zł, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres 3 lat próby, postanowieniem z dnia 24.05.2007 r. zarządzono wykonanie kary warunkowo zawieszonej

IV.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej z dnia 04.10.2007r., sygn. akt XII K 444/07, za czyn z art. 278 § 1kk w zw z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 14 stycznia 2007 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

V.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście z dnia 25.09.2009r., sygn. akt V K 878/09, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk, popełniony 19.01.2009r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych po 10 zł, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres 5 lat próby, postanowieniem z dnia 20.09.2011 r. zarządzono wykonanie kary warunkowo zawieszonej

VI.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej z dnia 23.12.2009r., sygn. akt II K 895/09, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 18 maja 2009 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

VII.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście z dnia 25.02.2010r., sygn. akt V K 1769/09, za czyn z art. 190 § 1 kk, popełniony w dniu 7.07.2009r., na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie,

VIII.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście z dnia 25.02.2010r., sygn. akt II K 419/09, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 7.09.2009r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

IX.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście z dnia 24.03.2010r., sygn. akt V K 2271/09, za czyny popełnione:

a)  w dniu 10 sierpnia 2009 r. z art. 279 §1 kk w zw. z art. 64 §1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych, licząc jedną stawkę dzienną po 10 zł,

b)  w dniu 10 sierpnia 2009 r. z art. 278 §1 kk w zw. z art. 64 §1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych, licząc jedną stawkę dzienną po 10 zł,

c)  w dniu 10 sierpnia 2009 r. z art. 291 §1 kk w zw. z art. 64 §1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

Orzeczone kary pozbawienia wolności i grzywny połączono i wymierzono mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych, licząc jedną stawkę dzienną po 10 zł.

X.  Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt V K 549/10 za czyny popełnione:

a)  w dniu 3 grudnia 2009 r. z art. 13 §1 kk w zw. z art. 286 §1 kk, art. 297 §1 kk, art. 270 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i art. 64 §1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności

b)  w dniu 17 grudnia 2009 r. z art. 278 §1 kk w zw. z art. 64 §1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności

Orzeczone kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat, wykonanie kary pozbawienia wolności wymienionej w literze a). zarządzono 12 kwietnia 2016 r.,

XI.  Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 431/11 za czyn z art. 200 §1 kk w zw. z art. 31 §2 kk i w zw. z art. 64 §1 kk popełniony w okresie od 23 lipca 2004 r. do 14 lipca 2005 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności.

XII.  Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 25.03.2014., sygn. akt II K 124/14 – wyrok łączny , którym:

- rozwiązano karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem V K 2271/09 części wstępnej wyroku,

- połączono wyroki V K 2634/05 i II K 431/11 i wymierzono skazanemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- ustalono że przestępstwa za które G. Ł. (1) został skazany wyrokami sygn. II K 419/09 i V K 2271/09 (punkt b) zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 278§ 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk w zw z art. 91 § 1 kk i wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności

- połączono kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności i grzywny orzeczone wyrokami XII K 444/07, V K 1769/09 i V K 2271/09 i orzeczono karę łączną 3 lata pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 20 stawek dziennych po 10 zł

XIII.  Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 14.05.2015 r., sygn. ak t V K 237/15 za:

a)  dwa czyny z art. 190 § 1 kk popełnione w dniu 1 stycznia 2015r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

b) dwa czyny z art. 226 § 1 kk popełnione w dniu 1 stycznia 2015r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

Orzeczone kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności

II.  Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 28.11.2016 r, sygn. akt V K 367/16 za:

a)  czyn popełniony w okresie okresie od 20 marca 2015r. do 25 marca 2015r. z art. 13 § 1 kk w zw z art. 286 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk w zb z art. 270 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

b)  za 3 czyny popełnione w dniach 1 lutego 2015r., 7 lutego 2015r., 16 lutego 2015r., z art. 297 § 1 kk w zb z art. 286 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 64 § 1 kk przyjmując że stanowią one ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1kk na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

Orzeczone kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono mu karę łączna 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności

III.  Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 24.01.2017 r, sygn. akt V K 914/16 za czyn z 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 13 maja 2016 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

I.  na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 § 1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.396) łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec G. Ł. (1) wyrokami opisanymi w części wstępnej wyroku w punktach X, XIV i XV w karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

III.  na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie V K 367 /16 od dnia 25 marca 2016 r. godz. 18:00 do dnia 27 marca 2016 r. godz. 16:00, w sprawie V K 914/16 od dnia 13 maja 2016 r. godz. 15:30 do dnia 14 maja 2016 r. godz. 17:10, oraz okres odbywania kary w sprawie V K 549/10 od dnia 29 marca 2017 r.,

IV.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego.

sygn. akt V K 151 /17

UZASADNIENIE

G. Ł. (2) został skazany wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 4.06.2002 r, sygn. akt II K 441/02 za 2 czyny z art. 13 § 1 kk w zw z art. 279 § 1 kk i 1 czyn z art. 279 § 1 kk w zw z art. 12, popełnione w okresie od października 2001r. do 13 lutego 2002r., przyjmując że działał w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 2 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat próby, postanowieniem z dnia 1.06.2004r.. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej,

II. Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 20.03.2003., sygn. akt II K 162/03, za 4 czyny z art. 200 § 1 kk, popełnione wiosna i w lipcu 2002r., przyjmując że działał w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 kk, na karę 2 lat pozbawienia wolności,

III. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście z dnia 09.02.2006r., sygn. akt V K 2634/05, za czyn z art. 278 § 1 kk, popełniony 28.12.2004r., na karę 1 roku pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 10 stawek dziennych po 10 zł, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres 3 lat próby, postanowieniem z dnia 24.05.2007 r. zarządzono wykonanie kary warunkowo zawieszonej

IV. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej z dnia 04.10.2007r., sygn. akt XII K 444/07, za czyn z art. 278 § 1kk w zw z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 14 stycznia 2007 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

V. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście z dnia 25.09.2009r., sygn. akt V K 878/09, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk, popełniony 19.01.2009r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych po 10 zł, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności na okres 5 lat próby, postanowieniem z dnia 20.09.2011 r. zarządzono wykonanie kary warunkowo zawieszonej

VI. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej z dnia 23.12.2009r., sygn. akt II K 895/09, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 18 maja 2009 r., na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

VII. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście z dnia 25.02.2010r., sygn. akt V K 1769/09, za czyn z art. 190 § 1 kk, popełniony w dniu 7.07.2009r., na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie,

VIII. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście z dnia 25.02.2010r., sygn. akt II K 419/09, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 7.09.2009r., na karę 1 roku pozbawienia wolności,

IX. Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście z dnia 24.03.2010r., sygn. akt V K 2271/09, za czyny popełnione:

a) w dniu 10 sierpnia 2009 r. z art. 279 §1 kk w zw. z art. 64 §1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych, licząc jedną stawkę dzienną po 10 zł,

b) w dniu 10 sierpnia 2009 r. z art. 278 §1 kk w zw. z art. 64 §1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych, licząc jedną stawkę dzienną po 10 zł,

c) w dniu 10 sierpnia 2009 r. z art. 291 §1 kk w zw. z art. 64 §1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

Orzeczone kary pozbawienia wolności i grzywny połączono i wymierzono mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych, licząc jedną stawkę dzienną po 10 zł.

X. Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt V K 549/10 za czyny popełnione:

a) w dniu 3 grudnia 2009 r. z art. 13 §1 kk w zw. z art. 286 §1 kk, art. 297 §1 kk, art. 270 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i art. 64 §1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności

b) w dniu 17 grudnia 2009 r. z art. 278 §1 kk w zw. z art. 64 §1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności

Orzeczone kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat, wykonanie kary pozbawienia wolności wymienionej w literze a). zarządzono 12 kwietnia 2016 r.,

XI. Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 431/11 za czyn z art. 200 §1 kk w zw. z art. 31 §2 kk i w zw. z art. 64 §1 kk popełniony w okresie od 23 lipca 2004 r. do 14 lipca 2005 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności.

XII. Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 25.03.2014., sygn. akt II K 124/14 – wyrok łączny , którym objęto orzeczone powyżej kary:

- rozwiązano karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem V K 2271/09 części wstępnej wyroku,

- połączono wyroki V K 2634/05 i II K 431/11 i wymierzono skazanemu karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- ustalono że przestępstwa za które G. Ł. (1) został skazany wyrokami sygn. II K 419/09 i V K 2271/09 (punkt b) zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 278§ 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk w zw z art. 91 § 1 kk i wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności

- połączono kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności i grzywny orzeczone wyrokami XII K 444/07, V K 1769/09 i V K 2271/09 i orzeczono karę łączną 3 lata pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 20 stawek dziennych po 10 zł

- umorzono postepowanie co do objęcia kara łączną pozostałych kar,

XIII. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 14.05.2015 r., sygn. akt V K 237/15 za:

a) dwa czyny z art. 190 § 1 kk popełnione w dniu 1 stycznia 2015r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

b) dwa czyny z art. 226 § 1 kk popełnione w dniu 1 stycznia 2015r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

Orzeczone kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności

XIV. Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 28.11.2016 r, sygn. akt V K 367/16 za:

a) czyn popełniony w okresie okresie od 20 marca 2015r. do 25 marca 2015r. z art. 13 § 1 kk w zw z art. 286 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk w zb z art. 270 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

b) za 3 czyny popełnione w dniach 1 lutego 2015r., 7 lutego 2015r., 16 lutego 2015r., z art. 297 § 1 kk w zb z art. 286 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 64 § 1 kk przyjmując że stanowią one ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1kk na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

Orzeczone kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono mu karę łączna 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności

XV. Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 24.01.2017 r, sygn. akt V K 914/16 za czyn z 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 13 maja 2016 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

Dowód:

-

informacja K. k. 14-16

-

odpisy wyroków i informacje o wyroku k. 21-24, 26, 27, 28-31

-

akta spraw V K 549/10, V K 914/16, V K 367/16

-

dowód; informacja o pobytach i orzeczeniach k. 3-10, 45-52

-

opinia o skazanym k. 43 -44

G. Ł. (1) aktualnie, od 31 sierpnia 2016 r. odbywa karę pozbawienia wolności. Jego zachowanie w zakresie przestrzegania regulaminu jest negatywne; jest arogancki wobec przełożonych, wulgarny i odmawia wykonania poleceń.

Dowód: opinia o skazanym k. 44

Sąd zważył, co następuje:

Możliwość wydania wyroku łącznego wobec skazanego była już rozważana przez Sąd Rejonowy w Głogowie, który wydał w tej sprawie w dniu 25.03.2014. wyrok sygn. akt II K 124/14. Wymierzone wówczas kary łączne zostały już wykonane.

Po wydaniu tego wyroku G. Ł. (2) został skazany jeszcze trzykrotnie.

Warunki do wydania wyroku łącznego aktualnie określa art. 85 § 1 kk, który obowiązuje na mocy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

W myśl przywołanego przepisu Sąd orzeka karę łączną jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju bądź inne kary podlegające łączeniu. Zgodnie z art. 85 §2 kk łączeniu podlegają jedynie kary wymierzone i podlegające wykonaniu.

Art. 19 ust. 1 przywołanej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. stanowi, że wskazanych przepisów nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 1 lipca 2015 r.), chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W dacie wyrokowania wobec G. Ł. (2) wykonaniu podlegały kary wymierzone za przestępstwa:

1. roku pozbawienia wolności wymierzona wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt V K 549/10 za czyn z art. 13 §1 kk w zw. z art. 286 §1 kk, art. 297 §1 kk, art. 270 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i art. 64 §1 kk popełniony w dniu 3 grudnia 2009 r.,

2. łączna 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie z dnia 28.11.2016 r, sygn. akt V K 367/16 i obejmująca:

a) karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 13 § 1 kk w zw z art. 286 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk w zb z art. 270 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk popełniony w okresie od 20 marca 2015r. do 25 marca 2015r.

b) 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności za ciąg przestępstw z art. 297 § 1 kk w zb z art. 286 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 64 § 1 kk popełnionych w dniach 1 lutego 2015r., 7 lutego 2015r., 16 lutego 2015r.,

3. 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 24.01.2017 r, sygn. akt V K 914/16 za czyn z 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 13 maja 2016 r.,

Przy określaniu wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności, wobec zaistnienia przywołanej przesłanki z art. 85 § 1 kk, Sąd zastosował zasadę asperacji i wskazane kary podlegające wykonaniu połączył w karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara łączna wymierzona przy zastosowaniu zasady kumulacji wyniosłaby 2 lata i 10 miesiące pozbawienia wolności, a wymierzona przy zastosowaniu zasady absorpcji- rok i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Za takim ukształtowaniem kary przemówił wzgląd na dyrektywy wymiaru kary łącznej określone w art. 85 a kk.

Realizując zatem cele wychowawcze i zapobiegawcze kary Sąd uwzględnił w szczególności:

- ilość przestępstw, których skazany się dopuścił,

- wielokrotną karalność skazanego,

-całkowitą nieskuteczność oddziaływania na skazanego dotychczasowych kar,

-naganne zachowanie skazanego w zakładzie karnym, w tym przejawianie aroganckiej postawy wobec przełożonych.

Wymienionymi okolicznościami Sąd kierował się przy ustalaniu wymiaru kary.

Sąd uznał, że w tych okolicznościach karą spełniającą cele zarówno wychowawcze i zapobiegawcze, które ma osiągnąć wobec skazanego, jak i w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, będzie kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymienione okoliczności wskazują bowiem, że skazany jest sprawcą niepoprawnym i zdemoralizowanym. Nie podejmuje właściwej refleksji nad dotychczasowym życiem, popełnia kolejne przestępstwa.

Zgodnie z art. 577 kpk zaliczono na poczet kary łącznej okres pozbawienia wolności skazanego w łączonych sprawach.

Wobec braku przesłanek do połączenia kar wymierzonych pozostałymi wyrokami, umorzono postępowanie w tej części.

Mając na wadze, że skazany przebywa obecnie w zakładzie karnym, gdzie nie pracuje, zwolniono go od zapłaty kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Orzechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Pawliczak
Data wytworzenia informacji: