Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 743/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nysie z 2015-12-15

Sygnatura akt II K 743/15

1 Ds. 53/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk

Protokolant: prot. sądowy Aleksandra Lewkowicz

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nysie E. B. (1)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27 października, 24 listopada i 15 grudnia 2015 roku sprawy karnej

1. W. S. (1) (S.) s. L. i K. z domu C. ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 19 stycznia 2015 r. w N., woj. (...), w mieszkaniu oznaczonym nr (...) położonym przy ul. (...), posiadał wbrew przepisom ustawy znaczną ilość środków odurzających w postaci suszu roślinnego konopi innych niż włókniste o wadze 94,18 grama brutto oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy o wadze 70,05 grama brutto,

to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ,

II.  w styczniu 2015 r. w N., woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił dwukrotnie M. D. substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości łącznej 2 gram netto na kwotę 60 zł, czym działał wbrew przepisom ustawy,

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z zw. z art. 12 kk,

III.  w styczniu 2015 r. w N., woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił mężczyźnie o imieniu S. substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 0,8 gram netto za kwotę 20 zł, czym, działał w brew przepisom ustawy,

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

IV.  w okresie od października 2014 r. do grudnia 2014 r. w N., woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił pięciokrotnie A. K. środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o nieustalonej wadze, za

kwotę nie mniejszą niż 130 zł, czym działał wbrew przepisom ustawy,

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z zw. z art. 12 kk

V.  w okresie od stycznia 2015 r. do lutego 2015 r. w N., woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił trzykrotnie K. W. środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 3 gram netto na kwotę 90 zł, czym działał wbrew przepisom ustawy,

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z zw. z art. 12 kk

VI.  w okresie od grudnia 2014. do stycznia 2015r. w N., woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia

Korzyści majątkowej, udzielił dziesięciokrotnie P. Z. substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w łącznej ilości 10 gram netto na kwotę 300 zł oraz dziesięciokrotnie środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram netto za kwotę 300 zł czym działał wbrew przepisom ustawy

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z zw. z art. 12 kk

VII.  w okresie od grudnia 2014 r. do stycznia 2015 r. w N., woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił dziesięciokrotnie R. G. środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram netto za kwotę 300 zł czym działał wbrew przepisom ustawy,

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z zw. z art. 12 kk

VIII.  w okresie od grudnia 2015 r. do stycznia 2015 r. w N., woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił sześciokrotnie J. D. (1) środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste oraz substancji psychotropowej w łącznej ilości 6 gram netto za kwotę 120 zł, czym działał wbrew przepisom ustawy,

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z zw. z art. 12 kk

IX.  w okresie od grudnia 2014 r. do stycznia 2015 r. w N., woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił dziesięciokrotnie J. B. środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 10 gram netto za kwotę 300 zł, czym działał wbrew przepisom ustawy,

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z zw. z art. 12 kk

X.  w okresie od września 2014 r. do grudnia 2014 r. w N., woj. (...), posiadał wbrew przepisom ustawy znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 60 gram netto,

to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

XI.  w styczniu 2015 r. w N., woj. (...) działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił dwukrotnie S. T. środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze 1 gram netto za kwotę 40 zł, czym działała wbrew przepisom ustawy,

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z zw. z art. 12 kk

XII.  w styczniu 2015 r. w N., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił P. K. (1) środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej wadze 0,5 gram netto za kwotę 15 zł, działając wbrew przepisom ustawy,

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

XIII.  w dniu 21 maja (...). w N., woj. (...), w mieszkaniu oznaczonym 3 położonym przy ul. (...), posiadał wbrew przepisom, ustawy śladową ilość środków odurzających w postaci suszu roślinnego konopi innych niż włókniste o wadze 0,31 grama brutto oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy o wadze 0,51 grama brutto,

to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

oraz

2. M. B. (1) (B.) s. H. i D. zd. M., ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że:

XIV.  w okresie od września 2014 r. do grudnia 2014 r. w N., woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił W. S. (1) substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości nie mniejszej niż 60 gram, z czego uzyskał łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł,

to jest o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z zw. z art. 12 kk,

XV.  w dniu 19 marca (...). w N., woj. (...), w mieszkaniu przy ul. (...) posiadał wbrew przepisom ustawy substancje psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 0,39 gram netto, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

1)  uznaje oskarżonego W. S. (1) za winnego popełnienia czynów opisanych w pkt I i X części wstępnej wyroku, to jest występków z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. przyjmując, iż stanowiły one ciąg przestępstw i za to na podstawie 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) w zw. z art. 91 § 1 k.k. i w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

2)  uznaje oskarżonego W. S. (1) za winnego popełnienia czynów opisanych w pkt od II do IX oraz od XI do XII części wstępnej wyroku, to jest występków z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. oraz występków z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) przy zast. art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. przyjmując, iż stanowiły one ciąg przestępstw i za to na podstawie 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) w zw. z art. 91 § 1 k.k. i w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

3)  uznaje oskarżonego W. S. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt XIII części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

4)  uznaje oskarżonego M. B. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt XIV części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) przy zast. art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

5)  uznaje oskarżonego M. B. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt XV części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

6)  na podstawie art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w miejsce kar wymierzonych oskarżonemu W. S. (1) w pkt 1, 2 i 3 wyroku orzeka karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

7)  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w miejsce kar wymierzonych oskarżonemu M. B. (1) w pkt 4 i 5 wyroku orzeka karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

8)  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu M. B. (1) na okres próby lat 4 (czterech),

9)  na podstawie art. 71 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu M. B. (1) grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych,

10)  na podstawie art. 44 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego W. S. (1) przepadek przedmiotów zapisanych pod poz. 4, 6, 7, 8 i 15 numeru bieżącego 125/15 księgi przechowywanych przedmiotów Sądu Rejonowego w Nysie,

11)  na podstawie art. 44 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. B. (1) przepadek przedmiotu zapisanego pod poz. 11 numeru bieżącego 125/15 księgi przechowywanych przedmiotów Sądu Rejonowego w Nysie,

12)  na podstawie art. 45 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego W. S. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstw w kwocie (...) (jednego tysiąca sześciuset siedemdziesięciu pięciu) złotych,

13)  na podstawie art. 45 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. B. (1) przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w kwocie 300 (trzystu) złotych,

14)  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego W. S. (1) przepadek przedmiotów zapisanych pod poz. 1, 2, 3, 12, 13 i 14 numeru bieżącego 125/15 księgi przechowywanych przedmiotów Sądu Rejonowego w Nysie,

15)  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. B. (1) przepadek przedmiotu zapisanego pod poz. 9 numeru bieżącego 125/15 księgi przechowywanych przedmiotów Sądu Rejonowego w Nysie,

16)  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. zasądza od oskarżonego W. S. (1) na rzecz Stowarzyszenia (...) w Z. nawiązkę w wysokości 2000 (dwóch tysięcy) złotych,

17)  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) w zw. z art. 4 § 1 k.k. zasądza od oskarżonego M. B. (1) na rzecz Stowarzyszenia (...) w Z. nawiązkę w wysokości 1000 (jednego tysiąca) złotych,

18)  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu W. S. (1) okres zatrzymania w dniach 19 i 20 stycznia 2015 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności,

19)  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu M. B. (1) okres zatrzymania w dniu 19 marca 2015 roku przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny,

20)  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego W. S. (1) i oskarżonego M. B. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe.

Sąd Rejonowy w Nysie stwierdza, że Na oryginale właściwe podpisy

orzeczenie niniejsze uprawomocniło się Za zgodność

dnia.14 stycznia 2016 roku co do W. S. (2) sekretarz sądowy

i jest wykonalne. E. P.

N., dnia 20 stycznia 2016r.

Sędzia Sądu Rejonowego

M. U.

UZASADNIENIE

W oparciu o dowody przeprowadzone w toku rozprawy głównej, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Oskarżony W. S. (1) pomiędzy wrześniem a grudniem 2014 r. w N. nabył
od M. B. (1) amfetaminę w ilości nie mniejszej niż 60 g.

/ dowód: wyjaśnienia M. B. – k.231/

Od jesieni 2014 r. w N. W. S. nabywał ziele konopi oraz amfetaminę również od innego, nieustalonego mężczyzny.

/ dowód: wyjaśnienia W. S. – k.231/

W. S. w celu osiągnięcia zysku sprzedawał ziele konopi oraz amfetaminę innym osobom. Uzyskał z tego korzyść majątkową w łącznej wysokości 1675 zł. Od października 2014 r. do grudnia 2014 r. udzielił pięciokrotnie A. K. ziela konopi o nieustalonej wadze za kwotę nie mniejszą niż 130 zł. Od grudnia 2014 r. do stycznia 2015r. udzielił P. Z. dziesięciokrotnie amfetaminy w łącznej ilości 10 g za kwotę 300 zł oraz dziesięciokrotnie ziela konopi w łącznej ilości 10 g za kwotę 300 zł, R. G. dziesięciokrotnie ziela konopi w łącznej ilości 10 g za kwotę 300 zł, J. D. (1) sześciokrotnie ziela konopi w łącznej ilości 6 g za kwotę 120 zł oraz J. B. dziesięciokrotnie ziela konopi w łącznej ilości 10 g za kwotę 300 zł. W styczniu 2015 r. udzielił on M. D. dwukrotnie amfetaminy w ilości łącznej 2 g na kwotę 60 zł, mężczyźnie o imieniu S. amfetaminy w ilości 0,8 g za kwotę 20 zł, S. T. dwukrotnie ziela konopi o łącznej masie 1 g za kwotę 40 zł oraz P. K. (2) ziela konopi o masie 0,5 g za kwotę 15 zł. Od stycznia do lutego 2015 r. udzielił trzykrotnie K. W. ziela konopi w łącznej ilości 3 g za kwotę 90 zł.

/ dowód: wyjaśnienia W. S. – k.231/

U oskarżonego W. S. zatrzymano 19 stycznia 2015 r. ziele konopi w ilości 94,18 g oraz amfetaminę o masie 70,05 g, zaś w dniu 21 maja 2015 r. 0,31 g ziela konopi oraz 0,51 g amfetaminy.

/ dowód: protokół przeszukania – k.3,190; opinia – k.181/

Oskarżony ma 23 lata, posiada wykształcenie zawodowe, z zawodu jest mechanikiem samochodowym, jest stanu wolnego, na utrzymaniu nie ma nikogo, jest bezrobotnym. Oskarżony nie był karany sądownie.

/ dowód: dane osobowe – k. 18 i 27; dane o karalności – k.235/

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się w całości na wyjaśnieniach M. B. złożonych w toku postępowania, które były konsekwentne i logiczne. Wiarygodne były również odczytane na rozprawie zeznania świadków J. J., M. M., P. N., K. W., S. D., E. B. (2), P. Z., D. K., R. G., M. L., J. D. (2), R. W., J. B., B. C., P. K. (1), A. K. i S. T., J. S., S. N., M. H. i R. K., które co do istotnych okoliczności były zgodne z wyjaśnieniami oskarżonych.

Sąd ustalając stan faktyczny oparł się również na dowodach z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, które nie były kwestionowane przez strony, a ich prawdziwość i autentyczność nie budziły wątpliwości.

Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do popełniania zarzucanych mu czynów. Co do zasady złożył on wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym. W ocenie Sądu były one wiarygodne z wyjątkiem kwestii dotyczącej nabywania narkotyków od M. B.. W tej części wyjaśnienia te nie zasługiwały na wiarę, gdyż oskarżony w toku postępowania przedstawiał różne wersje na tę okoliczność. Jednakże okoliczność ta nie miała znaczenia dla prawnokarnej oceny czynów zarzucanych oskarżonemu. Sąd w tym zakresie oparł się na wersji podawanej konsekwentnie przez M. B..

Sąd zważył, co następuje.

W. S. został oskarżony o popełnienie występków z art. 59 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, występków z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu art. 12 k.k., występku z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz występków z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na wstępie dalszych rozważań podkreślić należy, że w związku z wejściem w życie
z dniem 1 lipca 2015 r. nowelizacji Kodeksu karnego, zastosowano ustawę karną materialną w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., gdyż w ocenie Sądu porównanie
z przepisami obowiązującymi obecnie w zakresie kompleksowej oceny wszystkich prawnokarnych instytucji obu tych ustaw, które mogłyby mieć zastosowanie do sprawcy wskazywało in concreto, iż była ona dla niego względniejsza.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnia ten, kto wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Występek ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

Przy czym jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W razie skazania za przestępstwo określone w art. 62 ustawy oraz w razie umorzenia
lub warunkowego umorzenia postępowania karnego orzeka się przepadek środka odurzającego lub substancji psychotropowej, nawet jeżeli nie był własnością sprawcy, zaś w razie skazania za przestępstwo określone w art. 53-63 ustawy sąd może orzec na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii nawiązkę w wysokości do 50.000 zł.

Zgodnie z art. 44 § 2 k.k. sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

Nadto art. 45 § 1 k.k. przewiduje, że jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa, chociażby pośrednio, korzyść majątkową niepodlegającą przepadkowi przedmiotów wymienionych w art. 44 § 1 lub 6 k.k., sąd orzeka przepadek takiej korzyści albo jej równowartości.

Nadto przepis art. 91 § 1 k.k. stanowi, że jeżeli sprawca popełnia w podobny sposób,
w krótkich odstępach czasu, dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok,
chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, sąd orzeka jedną karę
na podstawie przepisu, którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje, w wysokości
do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Mając na uwadze powyższe oraz poczynione w niniejszej sprawie ustalenia faktyczne
Sąd stwierdził, że oskarżony W. S. działając z zamiarem bezpośrednim swoim zachowaniem wyczerpał znamiona wszystkich zarzucanych mu czynów zabronionych.

W ocenie Sądu wina oskarżonego nie budziła wątpliwości, gdyż zdecydował się on
na zachowania niezgodne z prawem, chociaż miał inną możliwość, gdyż bezprawność czynów była rozpoznawalna i mógł działać zgodnie z normą prawną. Jednocześnie nie zachodziły żadne okoliczności ograniczające lub wyłączające winę.

Przyjmując, że popełnione przestępstwa z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowiły ciąg przestępstw Sąd wymierzył oskarżonemu karę 2 lat pozbawienia wolności. Za ciąg przestępstw z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu art. 12 k.k. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jednocześnie Sąd orzekł karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

Przy wymiarze kar cząstkowych, jak i kary łącznej Sąd miał na uwadze wszelkie okoliczności podmiotowe i przedmiotowe, leżące w granicach cech przypisanych oskarżonemu przestępstw, a także dotyczące osoby sprawcy, mające znaczenie dla wymiaru kary.

Przede wszystkim orzeczone kary nie przekraczały stopnia winy, który był wysoki, gdyż w ocenie Sądu oskarżony będąc osobą o normalnym rozwoju miał pełną świadomość naganności swoich czynów, a co za tym idzie zdawał sobie sprawę, że zarówno posiadanie narkotyków, jak również ich udzielanie innym osobom jest przestępstwem.

Również stopień społecznej szkodliwości przypisanych czynów był wysoki,
gdyż oskarżony godził w szeroko rozumiane zdrowie społeczne (publiczne). Przy tym oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim, w sposób przemyślany z wykorzystaniem posiadanej wiedzy o środowisku znajomych i możliwości zbycia narkotyków. Nadto oskarżony posiadał znaczną ilość narkotyków, zbył je wielu osobom, a proceder trwał przez kilka miesięcy. Powyższe okoliczności wskazywały na kalkulację ze strony oskarżonego, iż uniknie kary oraz stanowiły o znacznym stopniu naganności jego zachowania.

Jednocześnie poza niekaralnością Sąd nie dopatrzył się żadnych innych okoliczności łagodzących po stronie oskarżonego.

Mając na uwadze powyższe w ocenie Sądu w stosunku do oskarżonego nie zachodziła pozytywna prognoza kryminologiczna. Nadto zasady wymiaru kary wskazane w art. 53 § 1 i 2 k.k., oceniane w kontekście stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynów oskarżonego nie dawały podstaw do orzeczenia wobec niego kary łagodniejszej. Wymierzona kara, jeżeli oskarżony rzeczywiście (...) swoje dotychczasowe postępowanie i będzie coś chciał zmienić w swoim życiu, daje realną szansę by po jej odbyciu powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W tym kontekście sam fakt konieczności odbycia kary będzie miał dostateczny walor wychowawczy wobec oskarżonego. Natomiast społeczeństwo otrzyma czytelny sygnał, że udzielanie innym osobom narkotyków spotyka się ze stanowczą reakcją państwa, co wpłynie w ocenie Sądu pozytywnie na kształtowanie świadomości prawnej obywateli. Reasumując, kara w takim wymiarze spełni przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do oskarżonego, jak również w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Sąd w związku z treścią art. 56 k.k., kierując się racjami wskazanymi powyżej
przy rozważaniach o karze, mając na uwadze oddziaływanie kary i środków karnych
jako całości uznał, iż celowe będzie orzeczenie na postawie art. 70 ust. 4 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii nawiązki na rzecz (...) w wysokości 2000 zł. Nadto na podstawie art. 44 § 2 k.k. Sąd orzekł wobec W. S. przepadek przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstw, a na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przepadek zatrzymanych narkotyków. Orzeczono również przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstw w kwocie 1675 zł. W ocenie Sądu orzeczone środki karne wzmocnią osiągnięcie celu zapobiegawczego i wychowawczego w stosunku do oskarżonego.

Na poczet orzeczonej kary zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania w dniach 19 i 20 stycznia 2015 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

Rozstrzygnięcie o kosztach uzasadniał przepis art. 627 k.p.k.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Cieleń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nysie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk
Data wytworzenia informacji: