Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 576/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nysie z 2016-10-18

Sygnatura akt II K 576/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2016 roku

Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Cieleń

Prokurator Prokuratury Rejonowej Renata Gawęda - Burcek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2016 roku sprawy karnej

D. G. (...) s. D. i A. z domu P., ur. (...) w P.

skazanego:

I. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 6 sierpnia 2013r., sygn. akt II K 731/13 za przestępstwo z art. 275 § 1 k.k. – na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności,

II. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 11 września 2013r., sygn. akt II K 902/13 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) – na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata, którą zarządzono do wykonania,

III. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 24 grudnia 2013r., sygn. akt II K 1371/13 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i z art. 286 § 3 k.k. – na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności,

IV. wyrokiem Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 11 czerwca 2011r., sygn. akt II K 313/14 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. – na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 4 lata, którą zarządzono do wykonania,

V. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 16 czerwca 2014r., sygn. akt II K 1395/13 za przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k., z art. 267 § 1 k.k. i z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. – na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata, którą zarządzono do wykonania,

VI. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 16 grudnia 2014r., sygn. akt II K 488/14 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. – na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

VII. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 16 grudnia 2014r., sygn. akt II K 1193/14 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. – na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata, którą zarządzono do wykonania,

VIII. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 3 lipca 2015r., sygn. akt II K 257/15 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k., art. 275 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. – na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 5 lat,

IX. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 30 października 2015r., sygn. akt II K 711/15 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. – na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

X. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 22 października 2015r., sygn. akt II K 634/15 za przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. – na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

XI. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 17 listopada 2015r., sygn. akt II K 648/15 za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. – na karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności,

XII. wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 8 grudnia 2015r., sygn. akt II K 348/15 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. – na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

XIII. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 26 kwietnia 2016r., sygn. akt II K 100/16 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. – na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

XIV. wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 9 grudnia 2015r., sygn. akt II K 559/15 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. – na karę 1 roku pozbawienia wolności,

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 4 k.k., art. 87 k.k., art. 89 § 1a i 1b k.k. i art. 91 § 2 k.k. w miejsce kar wskazanych w punktach od I do XIV części wstępnej wyroku orzeka wobec skazanego D. G. karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu:

- pozbawienie wolności w dniach 12 marca 2013 r., 18 maja 2013 r. i 10 lutego 2014r.,

- okres kary pozbawienia wolności odbytej dotychczas na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Nysie, sygn. akt II K 488/14,

3.  pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach podlegających łączeniu pozostawia
do odrębnego wykonania,

4.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. S. kwotę 147 (stu czterdziestu siedmiu) złotych i 60 groszy, w tym podatek VAT, z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skazanemu,

5.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

W wyniku postępowania przeprowadzonego na rozprawie Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Skazany ma obecnie wprowadzone do wykonania:

- karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 11 września 2013r., sygn. akt II K 902/13, którą zarządzono do wykonania,

- karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 4 lata wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 11 czerwca 2011r., sygn. akt II K 313/14, którą zarządzono do wykonania,

- karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 16 czerwca 2014r., sygn. akt II K 1395/13, którą zarządzono do wykonania,

- karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 16 grudnia 2014r., sygn. akt II K 488/14,

- karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 16 grudnia 2014r., sygn. akt II K 1193/14, którą zarządzono do wykonania,

- karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 30 października 2015r., sygn. akt II K 711/15,

- karę 8 miesięcy pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 22 października 2015r., sygn. akt II K 634/15,

- karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 17 listopada 2015r., sygn. akt II K 648/15,

- karę 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 8 grudnia 2015r., sygn. akt II K 348/15,

- karę 8 miesięcy pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 26 kwietnia 2016r., sygn. akt II K 100/16,

- karę 1 roku pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 9 grudnia 2015r., sygn. akt II K 559/15.

Skazanemu wymierzono również wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 6 sierpnia 2013r., sygn. akt II K 731/13 karę 10 miesięcy ograniczenia wolności oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 24 grudnia 2013r., sygn. akt II K 1371/13 karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, które to kary podlegają wykonaniu.

Nadto skazanemu wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 3 lipca 2015r., sygn. akt II K 257/15 wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 5 lat,

/dowód: wykaz wykonywanych kar; dane o karalności; opinia z jednostki penitencjarnej/

Z opinii o skazanym sporządzonej w jednostce penitencjarnej wynikało, iż jego zachowanie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności oceniono jako umiarkowane. Starał się on przestrzegać porządku i dyscypliny w jednostce penitencjarnej, jednakże doprowadził do zwolnienia go z pracy z dniem 1 czerwca 2016 r. W grupie osadzonych prowadzi bezkonfliktowy tryb życia. W opinii wskazano, iż jego stosunek do popełnionych czynów jest krytyczny.

/dowód: opinia z jednostki penitencjarnej/

Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 85 § 1 i 2 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne. Przy czym z art. 89 k.k. wynika zastrzeżenie, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Nadto w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. W tych sytuacjach Sąd orzekając karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania przyjmuje, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Przepis art. 85a k.k. stanowi, że orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na podstawie art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorbcji) do ich sumy (zasada kumulacji), nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Zgodnie z § 4 te same zasady wymiaru kary łącznej stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna.

Przepis art. 87 § 1 k.k. stanowi, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Zgodnie z przepisem art. 91 § 2 k.k. jeżeli sprawca w warunkach określonych w art. 85 k.k. popełnia dwa lub więcej ciągów przestępstw lub ciąg przestępstw oraz inne przestępstwo, sąd orzeka karę łączną, stosując odpowiednio przepisy tego rozdziału

Przepis art. 577 k.p.k. przewiduje, że w wyroku łącznym należy w miarę potrzeby, wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej.

Mając na uwadze powyższe oraz ustalony w sprawie stan faktyczny Sąd stwierdził,
iż w niniejszej sprawie zachodziły warunki do orzeczenia kary łącznej obejmującej kary wprowadzone obecnie do wykonania, kary ograniczenia wolności podlegające wykonaniu oraz karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5 wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 3 lipca 2015r., sygn. akt II K 257/15.

Najwyższą z kar jednostkowych podlegających łączeniu była kara łączna 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 16 czerwca 2014r., sygn. akt II K 1395/13. Natomiast na sumę kar podlegających łączeniu oprócz ww. kary składały się również kary: 5 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, 8 miesięcy pozbawienia wolności, 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, 8 miesięcy pozbawienia wolności, 10 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara 1 roku pozbawienia wolności, jak również dwie kary po 10 miesięcy ograniczenia wolności – z przeliczeniem, iż miesiąc kary ograniczenia wolności równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności oraz kara 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – z przeliczeniem, iż miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Sąd wymierzył karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. Sąd miał na uwadze, iż obecnie zgodnie z brzmieniem przepisu art. 85a k.k. instytucja wyroku łącznego ze swej istotny winna uwzględniać w pierwszej kolejności dyrektywy prewencji indywidualnej, tj. cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego. Dlatego też postawa oskarżonego w trakcie odbywania kary, umiarkowana opinia z jednostki penitencjarnej, przebieg resocjalizacji sprawcy i wynikająca stąd prognoza kryminologiczna powinny mieć i miały w niniejszej sprawie wpływ na wymiar kary łącznej. Okoliczności te przemawiały zdaniem Sądu za odstąpieniem od zasady kumulacji i orzeczeniem kary łącznej przy uwzględnieniu zasady asperacji, czyli powyżej najwyższej z kar jednostkowych będących podstawą wymiaru kary łącznej. W tym zakresie Sąd baczył jednocześnie na potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, gdyż orzeczenie kary łącznej przy zastosowaniu zasady absorbcji mogłoby być odebrane jako społecznie niesprawiedliwie w przypadku osoby wielokrotnie karnej za przestępstwa godzące w różne dobra prawne.

Reasumując, Sąd uznał, iż kara w takim wymiarze spełni przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do samego skazanego, jak również w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na poczet orzeczonej kary łącznej Sąd zaliczył skazanemu pozbawienia wolności w dniach 12 marca 2013 r., 18 maja 2013 r. i 10 lutego 2014r. oraz okres kary pozbawienia wolności odbytej dotychczas na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Nysie, sygn. akt II K 488/14.

Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach podlegających łączeniu pozostawiono do odrębnego wykonania.

Ponadto z uwagi na trudną sytuację majątkową skazanego Sąd na podstawie art. 624
§ 1 k.p.k.
zwolnił go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. Jednocześnie zasądzono opłatę na rzecz obrońcy z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skazanemu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Cieleń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nysie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk
Data wytworzenia informacji: