Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 311/20 - wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2021-06-24

Sygnatura akt II AKa 311/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Andrzej Kot

Sędziowie: SA Bogusław Tocicki (spr.)

SA Edyta Gajgał

Protokolant: Anna Konieczna

przy udziale Tomasza Błońskiego prokuratora (...)Prokuratury (...)we W.

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2021 r.

sprawy

A. M. (M.)

oskarżonego z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 258 § 1 k.k., art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k.

K. P. (poprzednio M.)

oskarżonej z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., art. 258 § 1 k.k., art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z 5 października 2020 r. sygn. akt III K 253/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonej K. P. (poprzednio M.) w ten sposób, że:

a.  w miejsce kar wymierzonych oskarżonej K. P. (poprzednio M.) za przypisane jej w punkcie III części rozstrzygającej wyroku przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. (opisane w punkcie III części wstępnej), przyjmując za podstawę wymiaru kar za to przestępstwo przepisy art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 k.k., po zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary pozbawienia wolności na podstawie art. 60 § 2 k.k. i art. 60 § 6 pkt 3 k.k. w zw. z art. 57 § 2 k.k., wymierza oskarżonej K. P. (poprzednio M.) kary: 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

b.  stwierdza, że utraciły moc kary łączne pozbawienia wolności i grzywny wymierzone oskarżonej K. P. (poprzednio M.) w punkcie VII części rozstrzygającej wyroku;

II.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonego A. M. w ten sposób, że:

a.  w miejsce kar wymierzonych oskarżonemu A. M. za przypisane mu w punkcie VI części rozstrzygającej wyroku przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. (opisane w punkcie VI części wstępnej), przyjmując za podstawę wymiaru kar za to przestępstwo przepisy art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 k.k., po zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary pozbawienia wolności na podstawie art. 60 § 2 k.k. i art. 60 § 6 pkt 3 k.k. w zw. z art. 57 § 2 k.k., wymierza oskarżonemu A. M. kary: 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

b.  stwierdza, że utraciły moc kary łączne pozbawienia wolności i grzywny wymierzone oskarżonemu A. M. w punkcie VII części rozstrzygającej wyroku;

III.  w pozostałej części zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonych: K. P. (poprzednio M.) i A. M. utrzymuje w mocy;

IV.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 k.k., łączy kary jednostkowe wymierzone obojgu oskarżonym i wymierza im odpowiednio kary łączne:

a.  oskarżonej K. P. (poprzednio M.) w wymiarze 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

b.  oskarżonemu A. M. w wymiarze 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, zaliczając na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny – na podstawie art. 63 § 1 k.k. – okresy rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego w tej sprawie od dnia 18 lutego 2016r., godz. 07:30 do dnia 13 maja 2016r., godz. 15:15, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada dwóm stawkom dziennym grzywny;

V.  na podstawie art. 69 § 1-3 k.k. oraz art. 70 § 1 i 2 k.k., według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 k.k., wykonanie orzeczonych kar pozbawienia wolności w stosunku do oskarżonych: K. P. (poprzednio M.) i A. M. warunkowo zawiesza na okresy po 3 (trzy) lata próby;

VI.  na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 73 § 2 k.k., według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2015r. w zw. z art. 4 § 1 k.k., oddając oskarżonych: K. P. (poprzednio M.) i A. M. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz zobowiązuje oboje oskarżonych w okresie próby do poddania się leczeniu odwykowemu od uzależnienia od narkotyków lub rehabilitacji w podmiocie leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

VII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokatów: M. W. i M. B. po 600,- (sześćset) złotych tytułem nieopłaconej obrony z urzędu odpowiednio oskarżonych: K. P. (poprzednio M.) i A. M. w postępowaniu odwoławczym oraz po 138,- (sto trzydzieści osiem) złotych tytułem zwrotu podatku VAT;

VIII.  zwalnia oskarżonych: K. P. (poprzednio M.) i A. M. od zapłaty należnych Skarbowi Państwa kosztów postępowania odwoławczego, w tym od opłat za drugą instancję, obciążając Skarb Państwa wydatkami poniesionymi w tym postępowaniu.

Bogusław Tocicki

Andrzej Kot

Edyta Gajgał

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Turek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Kot,  Edyta Gajgał
Data wytworzenia informacji: