Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 141/22 - uzasadnienie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2022-06-22

Sygnatura akt II AKa 141/22

1

2WYROK

2.1W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2022 r.

5Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia SA Wiesław Pędziwiatr (spr.)

Sędziowie: SA Jerzy Skorupka

SA Artur Tomaszewski

Protokolant: Wiktoria Dąbrowicz

7przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Zbigniewa Jaworskiego

8po rozpoznaniu 22 czerwca 2022 r.

9sprawy M. C. oskarżonego o czyn z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 § 1 k.k., art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 § 1 k.k., art. 59 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 § 1 k.k.

10na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

11od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

12z 13 stycznia 2022 r. sygn. akt III K 176/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że wymierzoną w punkcie VII części rozstrzygającej karę łączną pozbawienia wolności obniża do 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. E. M. kwotę 738 zł, w tym należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia oskarżonego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, poniesionymi wydatkami obciążając Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 141/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 13 stycznia 2022 roku w sprawie III K 176/21 dotyczący M. C. oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 21 grudnia 2020 r. w miejscowości T., gmina (...), działając wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci soli (...) w ilości 5,96 grama netto oraz 23 sztuk tabletek (...) oraz środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w ilości 114,5 grama netto oraz żywicy konopi innych niż włókniste o masie netto 4,35 grama netto oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 147,55 grama netto;

1tj. o czyn z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

II.  w okresie od czerwca 2020r. do dnia 21 grudnia 2020r. w miejscowości T., gmina (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił odpłatnie kilkakrotnie, nie mniej niż 58 razy J. Ł. substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 3 gram netto za 20 zł za gram, oraz nie mniej niż 7 razy środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w ilości 1 gram netto za 40 zł za 1 gram, a w dniu 21 grudnia 2020r. 3 gram netto amfetaminy w zamian za dekoder oraz garnek, oraz 5 razy udzielił po 1 gramie netto amfetaminy w zamian za usługę przewiezienia samochodem;

2tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 k.k.

III.  w grudniu 2020 r. w miejscowości T., gmina (...), wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił odpłatnie jeden raz L. B. substancji psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 1 gram netto po 20 zł za gram;

3tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

IV.  w dniach 12 czerwca 2020r. i 14 czerwca 2020r. w miejscowości T., gmina (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił odpłatnie K. Ż. dwukrotnie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 2 i 5 gram netto, łącznie 7 gram netto po 30 zł za gram;

4tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12§1 k.k.

V.  w dniach 9 marca 2020r., 4 kwietnia 2020r., oraz 28 maja 2020r., w miejscowości T., gmina (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, udzielił odpłatnie M. Ż. środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w ilości po 5,5 i 10 gram netto łącznie 20 gram netto po 40 zł za gram;

5tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12§1 k.k.

VI.  w okresie od marca 2020r. do 28 maja 2020r. w miejscowości T., gmina (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, udzielił nieodpłatnie M. Ż. środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w ilości po 0,2 gram netto łącznie 0,6 gram netto;

6tj. o czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12§1 k.k.

VII.  w okresie od marca 2020r. do listopada 2020r. w miejscowości T., gmina (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, w celu korzyści majątkowej, udzielił odpłatnie małoletniej W. B. co najmniej 4 razy środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w ilości po 1 gram netto po 40 zł za gram;

7tj. o czyn z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12§1 k.k.

VIII.  w październiku 2020r. , w miejscowości S., gmina K. oraz w dniach 19 listopada 2020r., 24 listopada 2020r. i 19 grudnia 2020r. w miejscowości T., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił odpłatnie małoletniemu K. F. kolejno substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 10 gram netto za 150 zł, środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w ilości 25 gram netto za 500 zł, konopi innych niż włókniste w ilości 25 gram netto za 500 zł oraz amfetaminy w ilości 4 gram netto za 100 zł, konopi innych niż włókniste w ilości 25 gram netto za 500 zł oraz amfetaminy w ilości 5 gram netto za 100 zł, co stanowi łącznie 19 gram netto amfetaminy za 350 zł oraz 75 gram netto konopi innych niż włókniste za 1500 zł;

8tj. o czyn z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12§1 k.k.

IX.  w okresie od lipca 2019r. do października 2020r. w miejscowości T., gm. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił odpłatnie M. S. (1) co najmniej dwa razy w miesiącu, nie mniej niż trzydzieści razy środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w ilości po 0,5 gram netto łącznie nie mniej niż 15 gram netto po 40 zł za gram, łącznie 600 zł,

9tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 k.k.

X.  w okresie od lipca 2019r. do października 2020r. w miejscowości T., gm. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, udzielił M. S. (1) dwukrotnie nieodpłatnie środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w ilości po 0,1 gram netto łącznie 0,2 gram netto;

10tj. o czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12§1 k.k.

XI.  w okresie od kwietnia 2020r. do października 2020r. w miejscowości T., gm. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił odpłatnie M. P. co najmniej sześciokrotnie środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w ilości po 0,1 gram netto łącznie nie mniej niż 6 gram netto po 30 zł za gram , łącznie 180 zł;

11tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12§1 k.k.

którym, tenże Sąd orzekł , że:

I.  uznaje M. C. za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, a stanowiącego przestępstwo z art.62 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art.62 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  uznaje M. C. za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach II, III, IV, V, IX i XI części wstępnej wyroku, przyjmując, że zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw tj. stanowią przestępstwo z art.59 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i art.59 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12§1 k.k. i w zw. z art.91§1 k.k. i za to na podstawie art.59 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art.45§1 k.k. orzeka od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa przepadek korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa w kwocie 5570 zł a nadto dekodera oraz garnka w pokrywką szczegółowo opisanych w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr III/447/21/P poz. 3 – 4 k. 238 akt;

IV.  uznaje M. C. za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach VI I X części wstępnej wyroku, przyjmując, że zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw tj. stanowią przestępstwo z art.58 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12§1 k.k. i w zw. z art.91§1 k.k. i za to na podstawie art.58 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 §1 k.k. i w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

V.  uznaje oskarżonego M. C. za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach VII i VIII części wstępnej wyroku, przyjmując, że zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw tj. stanowią przestępstwo z art. art.59 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.12§1 k.k. i w zw. z art.91§1 k.k. i za to na podstawie art.59 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.91§1 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art.45§1 k.k. orzeka od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa przepadek korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa w kwocie 2010 zł;

VII.  na podstawie art. 85§1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. i art.91§2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu i orzeka wobec niego karę łączną w wymiarze 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności;

VIII.  na podstawie art. 93a § 1 pkt 3 k.k. i art. 93c pkt 2 i 5 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek zabezpieczający w postaci terapii uzależnień w warunkach stacjonarnych, podlegający wykonaniu po odbyciu kary pozbawienia wolności;

IX.  na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa i zarządza zniszczenie dowodów rzeczowych z wykazu dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr (...) poz. (...) k.239 akt

X.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa i zarządza zniszczenie dowodów rzeczowych z wykazu dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych Nr (...), poz. (...), k. 240 akt;

XI.  na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonej łącznej kary zalicza okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w dniach od 21 grudnia 2020r. godz. 23:50 do dnia 11 lutego 2021r.;

XII.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. E. M. kwotę 2228,76 zł z tytułu kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu, w tym 416,76 zł podatku od towarów i usług;

XIII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych oraz na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych od opłaty, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia –

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

3.1.

Zarzuty obrończyni oskarżonego:

1)  naruszenie przepisów postępowania, w szczególności art. 5 k.p.k. a polegające na tym, że Sąd I instancji istniejącą wątpliwość co do tego, czy oskarżony miał świadomość, że udziela narkotyki osobom małoletnim (W. B., K. F.) rozstrzygnął na jego niekorzyść.

2)  błąd w ustaleniach faktycznych polegający na tym, że Sąd I instancji w przypadkach udzielenia narkotyków L. B. (III czyn), M. Ż. (VI czyn), M. S. (X czyn), nie przyjął kwalifikacji jako przypadków mniejszej wagi z art. 59 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, mimo że oskarżony tym osobom sprzedał bardzo małe ilości środków odurzających.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Wniosek

o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt I.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 457 § 2 zd. 2 k.p.k. w zw. z art. 423 § 1a k.p.k. uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu odwoławczego w sprawie M. C. ograniczono do wyjaśnienia motywów obniżenia kary łącznej pozbawienia wolności wobec treści wniosku Prokuratora o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z 22 czerwca 2022 roku.

Apelacja obrońcy oskarżonego jest daleka od doskonałości, a nawet minimalnego standardu, wobec jednak tego, że skierowana jest przeciwko całości wyroku oraz, co oczywiste, jest skargą na korzyść oskarżonego, Sąd Apelacyjny mimo braku takiego zarzutu uznał nie tylko za możliwe, ale także konieczne wydanie reformatoryjnego orzeczenia w sprawie M. C. w zakresie dotyczącym wymierzonej mu kary łącznej.

Choć uzasadnienie Sądu I instancji jest obszerne i odnoszące się do istotnych okoliczności badanej sprawy w sposób prawidłowy i zrozumiały, ale zwłaszcza przekonująco przedstawiający tok rozumowania Sądu ustalającego odpowiedzialność oskarżonego za zarzucane mu czyny to jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że w zakresie wymiaru kary łącznej razi ono ogólnikowością i w istocie nie przedstawia argumentacji, która potwierdzałaby potrzebę wymierzenia oskarżonemu określonej w wyroku kary pozbawienia wolności.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego kara łączna razi nadmierną surowością.

Zachowania przypisane oskarżonemu popełnione zostały przez niego w okresach od czerwca 2020 roku do 21 grudnia 2021 roku, ale jego udziałem były też czyny od lipca 2019 roku do października 2020 roku stanowią one, zatem, niejako grupę dwóch zachowań i co istotne zazębiających się czasowo. Ich bliskość czasowa oraz przede wszystkim zbieżność przedmiotowa (wszystkie one były skierowane przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii), ale i w pewnym stopniu podmiotowa (czynu z udziałem M. Ż., M. S. (1)) upoważniały do zastosowania reguły asperacji przy wymiarze kary łącznej, lecz zbliżonej do dopuszczalnego ustawowo minimum wymiaru tej kary. Bliskość czasowa zachowań oskarżonego, bardzo podobny sposób działania wskazywał w istocie na popełnienie jednego, objętego tym samym zamiarem zespołu przestępczego postąpienia.

Biorąc przy tym pod uwagę, że przesłanki orzekania kary łącznej określone w art. 85a k.k. w zasadniczej mierze kładą akcent na cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, nie można zapominać, iż norma ta nie zawiera zamkniętego katalogu okoliczności istotnych dla wymiaru kary łącznej. Z tego względu trzeba także pamiętać o indywidualno- ale i generalnoprewencyjnych względach na wymiar kary wpływających.

Jeśli zważyć, że oskarżony do przypisanych mu czynów przyznał się, ale co istotne wyraził skruchę i żal z powodu ich popełnienia, co powtórzył także w swym piśmie adresowanym do Sądu Apelacyjnego, to taka postawa nie może zostać niezauważona i winna być odczytywana, jako okoliczność korzystana dla oskarżonego. Świadczy o refleksji oskarżonego nad jego własnym postępowaniem. Nie można także pominąć faktu, że przypisane oskarżonemu czyny popełnione zostały przez niego w związku z uzależnieniem od środków narkotycznych. Ta okoliczność spowodowała, iż Sąd I instancji nałożył na oskarżonego obowiązek terapii uzależnień w warunkach stacjonarnych, który wykonywany będzie po odbyciu przez niego kary. Ten element tego orzeczenia winien być wprowadzony do wykonania w takim czasie, aby jego skuteczność była jak największa. Zatem tylko wtedy, gdy odpowiednio wcześnie oskarżony zostanie objęty terapią szanse na jej skuteczność potęgują się. Kara wymierzona przez Sąd I instancji odsuwała znacznie rozpoczęcie tejże terapii, co wymagało korekty i tak też uczynił Sąd Apelacyjny mając na uwadze tę nad wyraz istotną okoliczność. Trzeba również podkreślić, że dla oceny prawidłowej reakcji represyjnej wobec oskarżonego znaczenie ma także i to, że orzeczono wobec niego środek karny określony w art. 45 § 1 k.k.

Suma tych obciążeń nałożonych na oskarżonego, zdaniem Sądu Apelacyjnego, jest wystarczającą odpłatą za popełnione przez oskarżonego przestępcze zachowania. Wymiar kary łącznej pozbawienia wolności określonej przez Sąd odwoławczy niewątpliwie spełni swe funkcje prewencji ogólnej. Uświadomi nie tylko oskarżonemu, ale przede wszystkim innym potencjalnym sprawcom o naganności podobnego postępowania oraz nieuchronności i surowości reakcji Państwa na przestępcze zachowania. Dla oskarżonego połączenie dolegliwości będzie miało znaczenie wychowawcze i zapobiegawcze poprzez nie tylko odbycie kary izolacyjnej, ale także poprzez przeprowadzenie terapii, która winna dawać szansę na ukształtowanie świadomości oskarżonego o niszczącym działaniu narkotyków nie tylko na niego, ale także na społeczność, w której on funkcjonuje (jego synowie, matka).

Z tego względu obniżono wymiar kary łącznej określonej wobec oskarżonego uznając przy tym zasadność pozostałych rozstrzygnięć represyjnych określonych w stosunku do niego w zaskarżonym wyroku.

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

Orzeczenie o kosztach pomocy prawnej świadczonej M. C. znajduje swoje oparcie w art. 29 ustawy z 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 146, poz. 1188 z p. zm.) i w zw. z § 2 i § 4 ust. 2 pkt. 1 i 4 i ust. 3 oraz § 17 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 2016, poz. 1714).

Podstawę rozstrzygnięcia o wydatkach poniesionych w postępowaniu odwoławczym stanowił przepis art. 624 § 1 k.p.k. Uznano, iż fakt konieczności odbycia przez oskarżonego długotrwałej kary pozbawienia wolności przemawia za takim rozstrzygnięciem, tym bardziej, że ma on obowiązki alimentacyjne wobec swych dzieci, które w przekonaniu Sądu winny wyprzedzać powinności związane z koniecznością regulacji należności sądowych.

Wszystkie przytoczone wyżej rozważania doprowadziły Sąd odwoławczy do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

.

7.  PODPIS

SSA Jerzy Skorupka SSA Wiesław Pędziwiatr SSA Artur Tomaszewski

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1.

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego adwokat E. M.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Pkt VII i VIII części wstępnej.

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

Zmianę

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Turek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Wiesław Pędziwiatr,  Jerzy Skorupka ,  Artur Tomaszewski
Data wytworzenia informacji: