Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 107/20 - wyrok Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2021-07-01

Sygnatura akt II AKa 107/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lipca 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jerzy Skorupka /spr./

Sędziowie: SA Agata Regulska

SA Maciej Skórniak

Protokolant: Joanna Rowińska

przy udziale Macieja Nitry prokuratora Prokuratury (...) we W.

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2021 r.

sprawy:

1.  P. G.

oskarżonej z art. 258 § 1 kk, art. 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii
i art. 59 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

2.  W. W.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 62 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

3.  R. B.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

4.  H. S.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. art. 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

5.  A. T.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk, art. 56 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

na skutek apelacji wniesionych przez wszystkich oskarżonych oraz prokuratora co do wszystkich oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. akt III K 237/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do A. T., W. W., R. B., H. S. i P. G. w ten sposób, że:

1.  uniewinnia A. T. od popełnienia czynu przypisanego mu w punkcie I części rozstrzygającej, tj. przestępstwa z art. 258§3 KK,

2.  uznaje A. T. za winnego tego, że w okresie od 11 kwietnia do 21 września 2018 r. w Z., S., S. i P. działając wspólnie i w porozumieniu z P. G. i H. S., a także wspólnie i w porozumieniu z W. W. i R. B. oraz w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc z przestępstwa stałe źródło dochodów, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wprowadził do obrotu znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci 800 gramów ziela konopi innych niż włókniste o wartości 32.000 zł, 600 gramów amfetaminy o wartości 18.000 zł, 200 gramów mefedronu o wartości 16.000 zł i 50 sztuk tabletek extazy o wartości 1000 zł oraz udzielał wymienione środki odurzające i substancje psychotropowe nieustalonym osobom, tj. czynu z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust. 1 wymienionej ustawy w zw. z art. 11§2 KK i art. 12 KK i art. 65§1 KK, za co, na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 65§1 KK wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 200 (dwustu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł,

3.  uniewinnia W. W. od popełnienia czynu przypisanego mu w punkcie IV części rozstrzygającej, tj. przestępstwa z art. 258§1 KK,

4.  uznaje W. W. za winnego tego, że w okresie od 31 maja do 17 lipca 2018 r. w S. i S., działając wspólnie i w porozumieniu z A. T. oraz w warunkach czynu ciągłego, a także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadził do obrotu znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci 60 gramów ziela konopi innych niż włókniste o wartości 2400 zł i 60 gramów amfetaminy o wartości 1800 zł, tj. czynu z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 KK, za co, na podstawie art. 56 ust. 3 wymienionej ustawy wymierza mu karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł oraz karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, stwierdzając, że utraciła moc kara łączna pozbawienia wolności wymierzona oskarżonemu w punkcie XVII części rozstrzygającej,

5.  uznaje R. B. za winnego tego, że w okresie od 13 czerwca do 15 lipca 2018 r. w S. i P., działając wspólnie i w porozumieniu z A. T. oraz w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wprowadził do obrotu znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci 200 gramów ziela konopi innych niż włókniste o wartości 8000 zł oraz 100 gramów amfetaminy o wartości 3000 zł, tj. czynu z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z 12 KK, za co, na podstawie art. 56 ust. 3 wymienionej ustawy wymierza mu karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł oraz karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

6.  uniewinnia H. S. od popełnienia czynu przypisanego mu w punkcie XI części rozstrzygającej, tj. przestępstwa z art. 258§1 KK,

7.  uznaje H. S. za winnego tego, że w okresie od 23 kwietnia do 20 sierpnia 2018 r. w P., działając wspólnie i w porozumieniu z A. T. oraz w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził do obrotu znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci 200 gramów ziela konopi innych niż włókniste o wartości 8000 zł, 200 gramów amfetaminy o wartości 6000 zł i 100 gramów mefedronu o wartości 8000 zł, tj. czynu z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z 12 KK, za co, na podstawie art. 56 ust. 3 wymienionej ustawy wymierza mu karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł oraz karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

8.  uniewinnia P. G. od popełnienia czynu przypisanego jej w punkcie XIV części rozstrzygającej, tj. przestępstwa z art. 258§1 KK,

9.  uznaje P. G. za winną tego, że w okresie od 11 kwietnia do 21 września 2018 r. w Z.. S., S. i P. działając wspólnie i w porozumieniu z A. T. oraz w warunkach czynu ciągłego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc z przestępstwa stałe źródło dochodów, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wprowadziła do obrotu znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci 800 gramów ziela konopi innych niż włókniste o wartości 32.000 zł, 600 gramów amfetaminy o wartości 18.000 zł, 200 gramów mefedronu o wartości 16.000 zł i 50 sztuk tabletek extazy o wartości 1000 zł oraz udzielała wymienione środki odurzające i substancje psychotropowe nieustalonym osobom, tj. czynu z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust. 1 wymienionej ustawy w zw. z art. 11§2 KK i art. 12 KK i art. 65§1 KK, za co na podstawie art. 56 ust. 3 wymienionej ustawy i art. 65§1 KK, przy zastosowaniu art. 60 § 2 pkt i § 6 pkt 3 KK wymierza jej karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy w stosunku do A. T., W. W., R. B., H. S. i P. G.,

III.  na podstawie art. 85§1 KK i art. 86§1 KK łączy kary pozbawienia wolności wymierzone W. W. i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności,

IV.  na podstawie art. 63§1 KK zalicza oskarżonym A. T., R. B., H. S. i P. G. na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności, a W. W. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres ich rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj.:

A. T. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 21 września 2018 r., godz.10,45 do 10 grudnia 2019 r.,

W. W. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 21 lutego 2019 r., godz. 20,00 do dnia 28 listopada 2019 r.,

R. B. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 5 marca 2019 r., godz. 19,15 do dnia 3 grudnia 2019 r.,

H. S. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 21 marca 2019 r., godz. 8,30 do dnia 7 października 2019 r.,

P. G. okres zatrzymania w dniu 21 września 2018 r. od godz. 10,45 do godz. 13,36 oraz w dniu 18 lutego 2019 r. od godz. 9,50 do godz. 16,20;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r. pr. M. M. oraz adw. M. K. po 738 zł, tytułem niepłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym R. B. oraz H. S.;

VI.  zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych za postepowanie odwoławcze, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa

Agata Regulska

Jerzy Skorupka

Maciej Skórniak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Turek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Skorupka,  Agata Regulska ,  Maciej Skórniak
Data wytworzenia informacji: