Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 788/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2017-03-31

Sygn. akt IV K 788/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Kowalczyk

Protokolant: Wioletta Jakubowska - Bylinka

Przy udziale Prokuratora: Macieja Soczyńskiego

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu 31.03.2017r.

sprawy J. L.

syna H. i T. z d. W.

ur. (...) w (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ III Wydział Karny z dnia 17 października 2007 r., prawomocny z dniem 07 listopada 2007 r., sygn. akt III K 1390/07, za przestępstwo z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 27 sierpnia 2007 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny wskazany przez sąd w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, zobowiązano do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości 200 zł na rzecz Stowarzyszenia (...), ul. (...), (...)-(...) W.W., na poczet orzeczonej kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 27.08.2007r., oddano oskarżonego pod dozór kuratora, zobowiązano oskarżonego do powstrzymywania się od używania środków odurzających. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16.02.2016 r. sygn. akt II Ko 64/10 orzeczono 90 dni zastępczej kary pozbawienia wolności za niewykonaną karę 6 miesięcy ograniczenia wolności – wykonana w całości;

II.  Sądu Rejonowego w Grójcu – Sąd Grodzki VI Wydział Grodzki z dnia 17 czerwca 2008 r., prawomocny z dniem 12 grudnia 2008 r., sygn. akt VI K 757/07, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 kwietnia 2007 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, po 20 (dwadzieścia) złotych każda stawka, utrzymany w mocy Wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 12.12.2008r. sygn. akt. V Ka 1042/08. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu Sekcja Wykonywania Orzeczeń z dnia 07.09.2010 r. karę grzywny zamieniono na karę 25 dni pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 03.11.2011 r. warunkowo zwolniono oskarżonego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, wyznaczono okres próby do dnia 03.11.2013 r. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 29.04.2014r. sygn. Kow 902/14/owz odwołano przedterminowe zwolnienie udzielone oskarżonemu, zarządzono wykonanie reszty nieodbytej kary pozbawienia wolności- kara wykonana w całości ;

III.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 10 września 2008 r., prawomocny z dniem 08 czerwca 2009 r., sygn. akt III K 1184/07, za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 15 sierpnia 2007 r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, karę grzywy w liczbie 30 (trzydziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 27.09.2007r. do dnia 27.11.2007r., utrzymany w mocy wyrokiem Sądu okregowego w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczy z dnia 08.06.2009r. sygn. akt IX Ka 117/09. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 05.10.2011 karę grzywny zamieniono na karę zastępczą pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 03.11.2011 r. sygn. akt VI Kow 3384/11 wz warunkowo zwolniono oskarżonego z odbycia reszty kary, wyznaczono okres próby do dnia 03.11.2013 r. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 29.04.2014r. sygn. Kow 902/14/owz odwołano przedterminowe zwolnienie udzielone oskarżonemu, zarządzono wykonanie reszty nieodbytej kary pozbawienia wolności, zarzadzeniem z dnia 27.05.2014r. sygn. VIII Pen 297/14 stwierdzono, ze reszta wprowadzonej do wykonania kary pozbawienia wolności – nie podlega wykonaniu- kara wykonana w całości.

IV.  Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny z dnia 18 listopada 2013 r., prawomocny z dniem 25 listopada 2013 r., sygn. akt II K 647/12, za przestępstwo z art. 278 § 1i5 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 17 czerwca 2012 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 4 lat oraz karę 40 (czterdziestu) stawek dziennych grzywny po 20 (dwadzieścia) złotych każda. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 10.04.2015r. sygn. akt. II Ko 91/15 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

V.  Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny z dnia 26 listopada 2013 r., prawomocny z dniem 11 grudnia 2013 r., sygn. akt II K 587/13, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 05 czerwca 2013 r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 5 lat, karę grzywy w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) złotych. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 10.04.2015r. sygn. akt. II Ko 92/15 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

VI.  Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny z dnia 12 czerwca 2014 r., prawomocny z dniem 19 czerwca 2014 r., sygn. akt II K 874/13, za popełnione w dniu 29 listopada 2012r. przestępstwa: z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.. na karę 1 (jednego) roku miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 2 lata, z art. 178a § 1 k.k. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 1 rok;

przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat oraz łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 2 lata;

VII.  Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 14 października 2014 r., prawomocny z dniem 22 października 2014 r., sygn. akt II K 634/14, za przestępstwa z:

- art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 kwietnia 2014r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

- art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 04 kwietnia 2014r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

- art. 288 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. zw. z art. 11 § 2 k.k. zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 kwietnia 2014r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 14 kwietnia 2014r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

- art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 27 marca 2014r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. za popełnienie ww. czynów wymierzono mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 24.04.2014r. do dnia 14.10.2014r., Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 14 stycznia 2016 r. sygn. akt II Ko 2532/15 zmieniono okres zaliczenia w ten sposób, iż na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 24.04.2014r. do dnia 26.05.2014r. i od dnia 27.05.2014r. do dnia 14.10.2014r.;

VIII.  Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny z dnia 17 marca 2015 r., prawomocny z dniem 24 marca 2015 r., sygn. akt II K 104/15, za przestępstwo z art. 244 k.k.. popełnione w dniu 27 stycznia 2015 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

IX.  Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny z dnia 23 marca 2016 r., prawomocny z dniem 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt II K 120/16, za przestępstwo - art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 31 marca 2015 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

X.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ IV Wydział Karny z dnia 08 sierpnia 2016 r., prawomocny z dniem 16 sierpnia 2016 r., sygn. akt IV K 448/16, za przestępstwa z:

- art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 17 sierpnia 2015r. na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 190 § 1 k.k. popełnione w dniu 17 sierpnia 2015r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 23 lipca 2015r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 13 § 1 k.k. w zw. art. 278 § 1 k.k w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 19 sierpnia 2015r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. za popełnienie ww. czynów wymierzono mu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 24.11.2015r.,

orzeka

I.  Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 89 § 1a i b k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2015, poz. 396) orzeczone w wyrokach opisanych w pkt IV, V, VI, VII, VIII, IX i X kary pozbawienia wolności łączy i wymierza J. L. karę łączną 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza J. L. okres tymczasowego aresztowania w sprawie II K 634/14 od dnia 24.04.2014r. do dnia 26.05.2014r. i od dnia 27.05.2014r. do dnia 14.10.2014r., w sprawie IV K 448/16 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 24.11.2015r.,

III.  W pozostałym zakresie wyżej wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV.  Na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w zakresie wydania wyroku łącznego co do kar orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt. I, II, III;

V.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. E. S. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) zawierającą należny podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego;

VI.  Na podstawie art.624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt IV K 788/16

UZASADNIENIE

Jak wynika z akt spraw dołączonych do sprawy o wydanie wyroku łącznego, J. L. został skazany prawomocnymi wyrokami:

XI.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ III Wydział Karny z dnia 17 października 2007 r., prawomocny z dniem 07 listopada 2007 r., sygn. akt III K 1390/07, za przestępstwo z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 27 sierpnia 2007 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny wskazany przez sąd w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, zobowiązano do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości 200 zł na rzecz Stowarzyszenia (...), ul. (...), (...)-(...) W.W., na poczet orzeczonej kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 27.08.2007r., oddano oskarżonego pod dozór kuratora, zobowiązano oskarżonego do powstrzymywania się od używania środków odurzających. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16.02.2016 r. sygn. akt II Ko 64/10 orzeczono 90 dni zastępczej kary pozbawienia wolności za niewykonaną karę 6 miesięcy ograniczenia wolności – wykonana w całości ;

XII.  Sądu Rejonowego w Grójcu – Sąd Grodzki VI Wydział Grodzki z dnia 17 czerwca 2008 r., prawomocny z dniem 12 grudnia 2008 r., sygn. akt VI K 757/07, za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 kwietnia 2007 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, po 20 (dwadzieścia) złotych każda stawka, utrzymany w mocy Wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 12.12.2008r. sygn. akt. V Ka 1042/08. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu Sekcja Wykonywania Orzeczeń z dnia 07.09.2010 r. karę grzywny zamieniono na karę 25 dni pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 03.11.2011 r. warunkowo zwolniono oskarżonego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, wyznaczono okres próby do dnia 03.11.2013 r. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 29.04.2014r. sygn. Kow 902/14/owz odwołano przedterminowe zwolnienie udzielone oskarżonemu, zarządzono wykonanie reszty nieodbytej kary pozbawienia wolności- kara wykonana w całości ;

XIII.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 10 września 2008 r., prawomocny z dniem 08 czerwca 2009 r., sygn. akt III K 1184/07, za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 15 sierpnia 2007 r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, karę grzywy w liczbie 30 (trzydziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 27.09.2007r. do dnia 27.11.2007r., utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczy z dnia 08.06.2009r. sygn. akt IX Ka 117/09. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny z dnia 05.10.2011 karę grzywny zamieniono na karę zastępczą pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 03.11.2011 r. sygn. akt VI Kow 3384/11 wz warunkowo zwolniono oskarżonego z odbycia reszty kary, wyznaczono okres próby do dnia 03.11.2013 r. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych z dnia 29.04.2014r. sygn. Kow 902/14/owz odwołano przedterminowe zwolnienie udzielone oskarżonemu, zarządzono wykonanie reszty nieodbytej kary pozbawienia wolności, zarządzeniem z dnia 27.05.2014r. sygn. VIII Pen 297/14 stwierdzono, ze reszta wprowadzonej do wykonania kary pozbawienia wolności – nie podlega wykonaniu- kara wykonana w całości.

XIV.  Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny z dnia 18 listopada 2013 r., prawomocny z dniem 25 listopada 2013 r., sygn. akt II K 647/12, za przestępstwo z art. 278 § 1i5 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 17 czerwca 2012 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 4 lat oraz karę 40 (czterdziestu) stawek dziennych grzywny po 20 (dwadzieścia) złotych każda. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 10.04.2015r. sygn. akt. II Ko 91/15 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; Kara podlega wykonaniu.

XV.  Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny z dnia 26 listopada 2013 r., prawomocny z dniem 11 grudnia 2013 r., sygn. akt II K 587/13, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 05 czerwca 2013 r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 5 lat, karę grzywy w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) złotych. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 10.04.2015r. sygn. akt. II Ko 92/15 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Kara podlega wykonaniu.

XVI.  Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny z dnia 12 czerwca 2014 r., prawomocny z dniem 19 czerwca 2014 r., sygn. akt II K 874/13, za popełnione w dniu 29 listopada 2012r. przestępstwa: z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.. na karę 1 (jednego) roku miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 2 lata, z art. 178a § 1 k.k. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 1 rok;

przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat oraz łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 2 lata;

XVII.  Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 14 października 2014 r., prawomocny z dniem 22 października 2014 r., sygn. akt II K 634/14, za przestępstwa z:

- art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 kwietnia 2014r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

- art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 04 kwietnia 2014r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

- art. 288 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. zw. z art. 11 § 2 k.k. zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 kwietnia 2014r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 14 kwietnia 2014r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

- art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 27 marca 2014r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. za popełnienie ww. czynów wymierzono mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 24.04.2014r. do dnia 14.10.2014r., Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 14 stycznia 2016 r. sygn. akt II Ko 2532/15 zmieniono okres zaliczenia w ten sposób, iż na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 24.04.2014r. do dnia 26.05.2014r. i od dnia 27.05.2014r. do dnia 14.10.2014r.; Kara wykonywana obecnie od 24.11.2015r. do dnia 01.12.2017r.

XVIII.  Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny z dnia 17 marca 2015 r., prawomocny z dniem 24 marca 2015 r., sygn. akt II K 104/15, za przestępstwo z art. 244 k.k.. popełnione w dniu 27 stycznia 2015 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

XIX.  Sądu Rejonowego w Grójcu II Wydział Karny z dnia 23 marca 2016 r., prawomocny z dniem 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt II K 120/16, za przestępstwo - art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 31 marca 2015 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Kara podlega wykonaniu.

XX.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ IV Wydział Karny z dnia 08 sierpnia 2016 r., prawomocny z dniem 16 sierpnia 2016 r., sygn. akt IV K 448/16, za przestępstwa z:

- art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 17 sierpnia 2015r. na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 190 § 1 k.k. popełnione w dniu 17 sierpnia 2015r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 23 lipca 2015r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 13 § 1 k.k. w zw. art. 278 § 1 k.k w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 19 sierpnia 2015r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. za popełnienie ww. czynów wymierzono mu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 24.11.2015r., K. łączna podlega wykonaniu.

W dniu 26 września 2016r. z Administracji Aresztu Śledczego W. B. na podstawie §63 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.06.2015r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowaniem tych czynności ( Dz. U.poz. 927) do tut. sądu wpłynęła informacja , iż wobec J. L. zachodzą przesłanki do wydania wyroku łącznego.

Na rozprawie wyznaczonej celem rozpoznania przez sąd wniosku o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego J. L. oskarżyciel publiczny wniósł o wydanie przez sąd orzeczenia w sprawie wydania wyroku łącznego i tę kwestię pozostawił do uznania sądu. Oskarżyciel nie zajął stanowiska, o połączenie jakich wyroków wnosi, a także o wymierzenia jakiej kary łącznej wnosi i przy zastosowaniu jakiej zasady. Nie zajął także stanowiska, które przepisy sąd winien zdaniem oskarżyciela zastosować w przedmiotowej sprawie: czy w brzmieniu sprzed 01.07.2015r., czy też w brzmieniu po nowelizacji. Wyznaczony z urzędu obrońca skazanego wniósł o zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepisów w brzemieniu sprzed nowelizacji z dnia 01.07.2015r. jako względniejszych dla skazanego. Obrońca wniósł o połączenie wyroków: Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. II K 634/14, Sądu Rejonowego w Grójcu II K 647/12, Sądu Rejonowego w Grójcu sygn. II K 587/13, Sądu Rejonowego w Grójcu sygn. akt II K 104/15 i wymierzenie skazanemu kary łącznej na zasadzie pełnej absorpcji w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności, zaliczenie na poczet wymierzonej kary łącznej okresu odbycia kary Sądu Rejonowego w Legionowie.

Sąd zważył, co następuje:

Dokonując analizy przedmiotowej sprawy, pod kątem zaistnienia przesłanek do wymierzenia skazanemu kary lub kar łącznych w wyroku łącznym - sąd zważył na treści art. 19 ust.1 Ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 20.03.2015r.) i w oparciu o powyższe dokonał analizy na podstawie przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym po dniu 01.07.2015r., albowiem nowe brzmienie art.85§1i2 k.k. w powiązaniu z art.89§ 1ai 1b k.k. w ocenie sądu jest dla skazanego względniejsze w realiach niniejszej sprawy z uwagi na ilość kar ( kar łącznych) które nie zostały jeszcze wykonane wobec J. L..

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 85§ 1 k.k. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. § 2. stanowi, iż podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Zgodnie natomiast z brzmieniem § 3 jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Art. 89 § 1a k.k. stanowi, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, zaś § 1b w/w przepisu mówi, że sąd orzeka karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Analizując przesłanki formalne warunkujące możliwość połączenia kar orzeczonych we wskazanych wyżej wyrokach i orzeczenia kary łącznej sąd miał na uwadze, iż warunek negatywny wymiaru kary łącznej o jakim mowa w art.85§3 k.k. nie odnosi się do kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, albowiem kara taka nie podlega ze swej istoty wykonaniu. Podobnie warunek negatywny wymiaru kary łącznej- nie odnosi się do okresu warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary o jakim mowa w art.77§1 k.k.. Okres ten nie stanowi bowiem okresu odbywania przez skazanego kary, kara przestaje być karą podlegającą wykonaniu z chwilą zwolnienia skazanego z ZK. Powyższego nie zmienia treść art.82§1 k.k. który określa jedynie z jaka datą uznaje się karę za odbytą w całości. Dopiero postanowienie sądu o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary sprawia, iż kara ta stanie się ponownie podlegającą wykonaniu. Z tych też względów kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu orzeczone wobec skazanego za przestępstwa popełnione w okresie korzystania przez niego z warunkowego przedterminowego zwolnienia, jak również popełnione w okresie próby wynikającej z orzeczenia wobec niego kar pozbawienia wolności z dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia ich wykonania- będą podlegały połączeniu w myśl art.85§1i2 k.k. (warunki pozytywne orzeczenia kary łącznej).

Analizując powyższe warunki pozytywne i negatywne do orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym sąd uznał, iż w realiach przedmiotowej sprawy wobec skazanego J. L. zachodzą warunki do połączenia kar (kar łącznych) wymierzonych w wyrokach opisanych w pkt. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji całkowitej) do ich sumy (zasada kumulacji). Z przepisu tego wynika, że sąd może zastosować także zasadę częściowej absorpcji (asperacji). Zgodnie z brzemieniem art.86§4 k.k. w zw. z art.85§2 k.k. podstawą orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym są aktualnie także wymierzone kary łączne, których nie rozbijamy na kary jednostkowe – jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym.

Przy orzekaniu kary łącznej w niniejszej sprawie sąd miał na uwadze, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego: „ racjonalizacja kary orzekanej jako kara łączna w wyroku łącznym nie musi być rozumiana wyłącznie jako łagodzenie i mieć zatem charakter jednokierunkowy” (postanowienie Sądu Najwyższego z 21.08.2007 r., II KK 96/07, OSNKW 2008/1/6).

W związku z powyższym, a także mając na uwadze dyspozycję art. 86 § 1 k.k. należy wskazać, iż spośród wyroków podlegających połączeniu według zasad omówionych przez sąd powyżej - najwyższą z kar pozbawienia wolności wymierzonych skazanemu podlegających połączeniu jest kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt VI K 448/16), zaś suma kar wymierzonych skazanemu przy zastosowaniu art.89§1a i b k.k. - pozwala na wymierzenie mu kary łącznej 10 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Rozważając która z zasad powinna być zastosowana wobec skazanego, sąd kierował się m. in. poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Wydając wyrok łączny sąd orzekający powinien rozważyć przede wszystkim, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary, istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto powinien rozważyć, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej” (wyrok SN z dnia 25.10.1983 r., IV KR 213/83 OSNKW 1984, z. 5-6 poz. 65). Stosownie zaś do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12.09.1985 r., II KR 245/85, OSNKW 1986/5-6/39, istotne kryterium mające wpływ na wymiar kary łącznej w wyroku łącznym stanowi zachowanie się oskarżonego w zakładzie karnym albo w środowisku, w którym znajduje się po prawomocnym skazaniu poszczególnymi wyrokami.

Mając powyższe na uwadze sąd wymierzył skazanemu karę łączna 8 lat pozbawienia wolności przy zastosowaniu zasady częściowej absorpcji.

Za zastosowaniem wobec skazanego zasady częściowej absorpcji przemawia treść aktualnej opinii o skazanym nadesłana z Zakładu Karnego w K. w którym w/w przebywa z której wynika, iż jego zachowanie w trakcie odbywania kary swoją postawą i zachowaniem nie sprawiał trudności natury wychowawczej. W stosunku do przełożonych prezentuje postawę zgodna z wymogami regulaminu. Skazany deklaruje przynależność do podkultury przestępczej, jednak nie odnotowano na tym tle negatywnych zachowań. W grupie współosadzonych funkcjonuje poprawnie, nie odnotowano z jego strony dominacji czy agresji. Nie stosowano środków przymusu bezpośredniego. Skazany J. L. nie jest zatrudniony odpłatnie z uwagi na brak zainteresowania podjęciem pracy. Tym samym nie realizuje obowiązku nałożonego przez sąd w myśl art.46§1 k.k. Kontakt zewnętrzny utrzymuje z ojcem oraz siostrą. W związku z rozpoznanym uzależnieniem od substancji odurzających został zakwalifikowany do oddziału terapeutycznego w ZK Ł., gdzie w dniu 02.08.2017r. podejmie leczenie odwykowe. Obecnie odbywa karę pozbawienia wolności w systemie zwykłym. Na temat popełnionych przestępstw prezentuje postawę umiarkowanie krytyczną. Ogólne zachowanie skazanego zostało ocenione jako dobre.

Przeciwko zastosowaniu zasady całkowitej absorpcji przemawia dotychczasowy sposób życia skazanego, świadczący o znacznym stopniu jego demoralizacji, który wynika z informacji z K. (k.32-34), w szczególności fakt, że skazany był już wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym także z użyciem przemocy i groźby ( IVK 448/16), a więc przestępstwa charakteryzujące się bardzo wysokim stopniem ich społecznej szkodliwości. Ponadto, skazanemu były wymierzane kary pozbawienia wolności, z dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia jej wykonania - której orzeczenie nie spowodowało u skazanego refleksji nad swoim dotychczasowym postępowaniem i nabrania respektu dla wartości chronionych przez obowiązujący porządek prawny - co ostatecznie skutkowało zarządzeniem ich wykonania. Zauważyć należy także, iż skazany korzystając z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia kary pozbawienia wolności, po opuszczeniu Zakładu Karnego w okresie oznaczonej próby dopuścił się kolejnych przestępstw przeciwko mieniu, co jednoznacznie wskazuje, iż dotychczasowy proces resocjalizacji wobec w/w nie odniósł rezultatu. Dlatego też zdaniem sądu tylko odizolowanie skazanego od społeczeństwa uświadomi mu bezprawność jego postępowania, a tym samy stworzy szansę na skuteczny proces wychowawczy wobec jego osoby, przez co osiągnięte zostaną cele zapobiegawcze i wychowawcze jakie kara ma osiągnąć w stosunku do sprawcy- w myśl. art.85a k.k. Powyższe okoliczności przemawiają więc w ocenie sądu przeciwko wymierzeniu kary łącznej na zasadzie całkowitej absorpcji.

Na podstawie art. 577 k.p.k. zw. z art.63§1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności sąd zalicza J. L. okres tymczasowego aresztowania w sprawie II K 634/14 od dnia 24.04.2014r. do dnia 26.05.2014r. i od dnia 27.05.2014r. do dnia 14.10.2014r., w sprawie IV K 448/16 okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 24.11.2015r.,

Na podstawie art. 572 k.p.k. sąd umorzył postępowanie w zakresie wydania wyroku łącznego co do kar orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt. I, II, III albowiem kary orzeczone powyższymi wyrokami- zostały już w całości wykonane i jako takie nie podlegają połączeniu stosownie do treści art.85§2 k.k.

Na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, sąd zasądził na rzecz adw. E. S. kwotę 147,60 zł, w tym 23 % VAT, tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. sąd zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego uznając, iż ze względu na obecną sytuację majątkową związana z pobytem w warunkach izolacji, ich uiszczenie przez skazanego byłoby zbyt uciążliwe.

Z tych wszystkich względów orzeczono, jak w wyroku łącznym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Marcinkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: