Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 577/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim z 2018-02-13

Sygn. akt II K 577/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim II Wydział Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Tomasz Morycz

Protokolant: (...)

przy udziale Prokuratora (...)

po rozpoznaniu na rozprawie dniu (...)

sprawy (...)

s. (...) i (...) zd. (...)

ur. (...) w (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. (...) z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie o sygn.. akt (...) za czyn z art. 178a § 1 kk, popełniony w dniu 15 lipca 2015 r., za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ III Wydział Karny z dnia 16 października 2006 r. w sprawie o sygn. akt (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara została wykonana;

2. (...) z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 280 § 1 kk, popełniony w dniu 25 grudnia 2005 r., za który wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 20 złotych każda; postanowieniem (...) z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie o sygn. akt (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kary zostały wykonane;

3. (...) z dnia 4 września 2006 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 190 § 1 kk, popełniony w okresie od 2004 r. do dnia 9 czerwca 2006 r. oraz czyn z art. 157 § 2 kk, popełniony w dniu 8 czerwca 2006 r., za które wymierzono mu kary grzywny w wysokości po 50 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda, kary łącznej grzywny w wysokości 80 stawek dziennych grzywny po 15 złotych każda; kara została wykonana;

4. (...) z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 226 § 1 kk, popełniony w dniu 11 stycznia 2008 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem (...) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 155/09 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara została wykonana;

5. (...) z dnia 23 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 762/08 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk, popełniony w dniu 5 czerwca 2008 r., za który wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności oraz czyn z art. 178a § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 24 maja 2008 r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; kara została wykonana;

6. (...) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 226 § 1 kk, popełniony w dniu 28 września 2008 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie; kara została wykonana;

7. (...) z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie o sygn. akt (...) za dwa czyny z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 28 października 2009 r., za które wymierzono mu kary po 5 miesięcy pozbawienia wolności, kare łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

8. (...) z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. (...) za czyn z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 3 stycznia 2015 r., za który wymierzono mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony 8 maja 2014 r., za który wymierzono mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

9. (...) z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony w dniu 20 grudnia 2013 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

10. (...) z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 21 kwietnia 2015 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 27/28 maja 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 27/28 maja 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 9 czerwca 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 229 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 9 czerwca 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 2/3 lipca 2015 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 281 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 16 lipca 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 24 sierpnia 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 27 sierpnia 2015 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 4 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

11. (...) z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w nieustalonym dniu w okresie od dnia 26 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r., za który wymierzono mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

12. (...) z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie o sygn. (...) za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 9 czerwca 2015 r., za który wymierzono mu karę 2 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

13. (...) z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 26 grudnia 2016 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana.

o r z e k a

I. kary pozbawienia wolności, orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 10 (sygn. akt (...)), 11 (sygn. akt (...) ) i 13 (sygn. akt (...)) łączy i na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86 § 1 kk wymierza skazanemu (...) karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności, ustalając że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

II. na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet orzeczonej wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności czas rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 1 października 2015 r. do dnia 24 listopada 2015 r. i od dnia 21 grudnia 2017 r. do dnia 13 lutego 2018 r.;

III. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami opisanymi w punktach 1-9 i 12;

IV. na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. (...) kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu;

V. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od kosztów sądowych w całości, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 577/17

UZASADNIENIE

(...) został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1. (...) z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 178a § 1 kk, popełniony w dniu 15 lipca 2015 r., za który wymierzono mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ III Wydział Karny z dnia 16 października 2006 r. w sprawie o sygn. akt (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara została wykonana;

2. (...) z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 280 § 1 kk, popełniony w dniu 25 grudnia 2005 r., za który wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 20 złotych każda; postanowieniem (...) z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie o sygn. akt (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kary zostały wykonane;

3. (...) z dnia 4 września 2006 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 190 § 1 kk, popełniony w okresie od 2004 r. do dnia 9 czerwca 2006 r. oraz czyn z art. 157 § 2 kk, popełniony w dniu 8 czerwca 2006 r., za które wymierzono mu kary grzywny w wysokości po 50 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda, kary łącznej grzywny w wysokości 80 stawek dziennych grzywny po 15 złotych każda; kara została wykonana;

4. (...) z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 226 § 1 kk, popełniony w dniu 11 stycznia 2008 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem (...) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 155/09 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara została wykonana;

5. (...) z dnia 23 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 762/08 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk, popełniony w dniu 5 czerwca 2008 r., za który wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności oraz czyn z art. 178a § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 24 maja 2008 r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; kara została wykonana;

6. (...) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 226 § 1 kk, popełniony w dniu 28 września 2008 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie; kara została wykonana;

7. (...) z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie o sygn. akt (...) za dwa czyny z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 28 października 2009 r., za które wymierzono mu kary po 5 miesięcy pozbawienia wolności, kare łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

8. (...) z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. (...) za czyn z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 3 stycznia 2015 r., za który wymierzono mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony 8 maja 2014 r., za który wymierzono mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

9. (...) z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony w dniu 20 grudnia 2013 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

10. (...) z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 21 kwietnia 2015 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 27/28 maja 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 27/28 maja 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 9 czerwca 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 229 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 9 czerwca 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 2/3 lipca 2015 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 281 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 16 lipca 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 24 sierpnia 2015 r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 27 sierpnia 2015 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 4 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

11. (...) z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w nieustalonym dniu w okresie od dnia 26 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r., za który wymierzono mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

12. (...) z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie o sygn. (...) za czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 9 czerwca 2015 r., za który wymierzono mu karę 2 miesięcy pozbawienia wolności; kara została wykonana;

13. (...) z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt (...) za czyn z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełniony w dniu 26 grudnia 2016 r., za który wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana.

Skazany (...) ma(...) lat. Jest (...). (...). Przed zatrzymaniem zamieszkiwał (...). Posiada wykształcenie (...). Jego wyuczony zawód to (...). Przebywając (...), po których stawał się (...).(...) Jego postawę i zachowanie podczas pobytu w zakładzie karnym oceniono jako (...). Był (...). (...). (...) jednak nie odnotowano negatywnych zachowań na tym tle. Wobec przełożonych stara się(...). Nie odnotowano zachowań agresywnych i autoagresywnych. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. W rozmowach wychowawczych deklaruje umiarkowanie krytyczną postawę wobec popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia. Skazany nie pracuje, jednak deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia. Nie jest objęty nauczaniem i nie podejmował działań w tym kierunku. Ukończył (...)”. Uczestniczy też w programie (...). Posiada również termin przyjęcia na (...). Nie (...). Stały kontakt w formie widzeń, korespondencji i rozmów telefonicznych utrzymuje z (...), mogąc liczyć na ich wsparcie i paczki. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania. Chętnie uczestniczy w (...). Nie przejawia szczególnych zainteresowań. W należytym stopniu(...). Czas wolny poświęca(...). (...)

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie: opinii (k.2-2v, 11-12, 38-39, 97-98), informacji (k.13-19, 33, 40-46, 85, 99-105), kart karnych (k.21-23, 31-32v, 55-55v, 81-83, 90-92) oraz dokumentów, w szczególności wyroków i postanowień w postępowaniu wykonawczym znajdujących się w dołączonych aktach spraw o sygn. akt II K 726/05 (...), (...),(...) (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) i (...), (...).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 kk, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Jak natomiast wynika z § 2, podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Natomiast w myśl art. 569 § 1 kpk, jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji.

Biorąc pod uwagę, że wyroki opisane w punktach 10, 11 i 13 uprawomocniły się po dniu 1 lipca 2015 r., zastosowano przepisy obowiązujące po tej dacie. Zdaniem Sądu, który rozpatrywał sytuację skazanego (...) zgodnie dyspozycją art. 4 § 1 kk są one względniejsze od poprzednich, stosowanych do dnia 30 czerwca 2015 r., albowiem wówczas łączeniu podlegały by kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 8, 9, 11 (trzy czyny) i 12. Ponadto kary orzeczone wyrokami opisanym w punktach 8, 9 i 12 zostały już wykonane. Do wykonania pozostały zatem jedynie kary dotyczące trzech czynów orzeczone wyrokiem opisanym w punkcie 11.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu warunki te spełniały kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 10 ((...) z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt (...)), 11 ((...) z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt (...)) i 13 ((...) z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt (...)). Skazanemu (...) wymierzono w nich odpowiednio karę 4 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności, karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Powyższe kary nie zostały dotąd wykonane, a co za tym idzie podlegały łączeniu.

Jak wynika z treści art. 86 § 1 kk, sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Tym samym Sąd mógł wymierzyć skazanemu (...) karę łączną pozbawienia wolności od najwyższej z orzeczonych kar pozbawienia wolności (4 lata i 1 miesiąc pozbawienia wolności) do ich sumy (5 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności).

W ocenie Sądu brak było podstaw zastosowania wobec skazanego (...) wnioskowanej przez obrońcę pełnej absorpcji, skutkującej wymierzeniem mu kary łącznej 4 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. Dopuścił się on bowiem przestępstw z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w dniu 21 kwietnia 2015 r.), z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w dniu 27/28 maja 2015 r.), z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w dniu 27/28 maja 2015 r.), z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w dniu 9 czerwca 2015 r.), z art. 229 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w dniu 9 czerwca 2015 r.), z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w dniu 2/3 lipca 2015 r.), z art. 281 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w dniu 16 lipca 2015 r.), z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w dniu 24 sierpnia 2015 r.), z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w dniu 27 sierpnia 2015 r.), z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w okresie od dnia 26 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r.) i z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk (popełnionego w dniu 26 grudnia 2016 r.). Wprawdzie były to czyny podobne, przeciwko mieniu i z zastosowaniem przemocy, które zostały popełnione w ciągu kilkunastu miesięcy, a więc w stosunkowo krótkich odstępach czasu, jednak nie były to incydenty w życiu skazanego (...). Wręcz przeciwnie, przejawiał się w nich tryb jego życia oraz trwałość lekceważenia norm prawnych i społecznych. Jest on sprawcą niepoprawnym, który nie wyciągał wniosków z popełnianych przestępstw i regularnie wchodził w konflikt z prawem, mając świadomość konsekwencji takiego postępowania. Co istotne, oprócz tego popełnił także inne czyni, co wskazuje na powtarzalność naruszania przez niego porządku prawnego.

Skazany (...) dopuścił się dużej ilości przestępstw, za które musi ponieść odpowiedzialność adekwatną do ich społecznej szkodliwości, której stopień jest bardzo wysoki. Wprawdzie jego zachowanie po osadzeniu zasadniczo oceniono pozytywnie, wskazując że był wielokrotnie nagradzany regulaminowo, nie sprawia żadnych problemów wychowawczych i podejmuje działania celem zmiany swojego życia, choć deklarując umiarkowanie krytyczną postawę wobec popełnionych przestępstw i dotychczasowego postępowania, jednak zdaniem Sądu powinien ponieść konsekwencje swojego zachowania sprzecznego z porządkiem prawnym, a dopiero później rozpoczynać jego nowy rozdział. W ocenie Sądu jedynie kara łączna 5 lat pozbawienia wolności, a więc o 3 miesiące krótsza od ich sumy, będzie adekwatną reakcją na czyny, których się dopuścił i zarazem szansą na zmianę jego postępowania w przyszłości. Choć takie orzeczenie jest bliskie wnioskowanej przez prokuratora pełnej kumulacji i dalekie od dochodzonej przez obrońcę pełnej absorpcji, to jest odpowiednie w realiach niniejszej sprawy.

Jednocześnie ustalono, że w pozostałym zakresie wskazane wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu, natomiast podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności czas pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 1 października 2015 r. do dnia 24 listopada 2015 r. i od dnia 21 grudnia 2017 r. do dnia 13 lutego 2018 r.

Ponadto na podstawie art. 572 kpk umorzono postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kary orzeczonej wyrokami opisanymi w punktach 1-9 i 12.

Dodatkowo Sąd, na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk, zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. (...) kwotę 120 złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu (...) z urzędu. Wysokość przyznanego wynagrodzenia wynika z rozporządzenia w tym zakresie.

Na koniec Sąd, na podstawie art. 624 § 1 kpk, zwolnił skazanego (...) od kosztów sądowych w całości, którymi obciążył Skarb Państwa. Zważywszy na to, że jest pozbawiony wolności i nie uzyskuje żadnych dochodów, nie byłby w stanie uczynić zadość wyrokowi w tym zakresie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Bochenek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Morycz
Data wytworzenia informacji: