Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 604/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Legionowie z 2019-09-17

Sygn. akt II K 604/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2019 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Grzegorz Woźniak

Protokolant: Kinga Grzywacz

przy udziale Prokurator Małgorzaty Horoszko-Chojnackiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.09.2019 r.

sprawy przeciwko

1. P. D. urodz. (...)

w W.

synowi W. i U. z d. F.

oskarżonego, o to, że: I. w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 19 stycznia 2019 roku w L., woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił M. Ś. 20-krotnie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, przyjmując za 1 g tej substancji kwotę 40 złotych oraz 25-krotnie środka odurzającego w postaci marihuany, przyjmując za 1 g tego środka kwotę 50 zł,

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

II. w okresie od dnia 1 listopada 2018 roku do dnia 19 stycznia 2019 roku w L., woj. (...) działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii udzielił M. Ś. nie mniej niż 30-krotnie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz nie mniej niż 10-krotnie środków odurzających w postaci marihuany,

tj. o przestępstwo z art. 58 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

III. w nieustalonym dokładnie okresie, nie wcześniej niż od dnia 1 września 2018 roku i nie później niż do dnia 19 stycznia 2019 roku w L., woj. (...) brał udział w obrocie środków odurzających w postaci marihuany w znacznej ilości, nie mniejszej niż 100 g o wartości 5.000 zł oraz substancją psychotropową w postaci amfetaminy w znacznej ilości, nie mniejszej niż 30 g o wartości 1.200 zł, w okresie nie wcześniej niż od 1 listopada 2018 r. i nie później niż do dnia 19 stycznia 2019 r. działając wspólnie i w porozumieniu z M. Ś., w ten sposób, że dwukrotnie porcjował i ważył ww. substancję i środek w celu dalszej odsprzedaży,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

IV. w dniach 18-19 stycznia 2019 roku w L., woj. (...) czynił przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środka odurzającego w postaci marihuany o wadze 47,43 grama w ten sposób, że środek ten posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w miejscu swojego zamieszkania w L. przy ul. (...),

tj. o przestępstwo z art. 57 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k.

V. w nieustalonym dokładnie okresie nie wcześniej niż od dnia 1 września 2018 r. do dnia 18 stycznia 2019 roku w L., woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie mniej niż dwudziestokrotnie udzielił B. Ś. środka odurzającego w postaci marihuany oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy sprzedając ww. środek i substancję i przyjmując za 1 g marihuany 50 zł, zaś za 1 g amfetaminy 40 zł,

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

2. M. Ś. urodz. (...)

w W.

synowi A. i A. z d. K.

oskarżonego o to, że VI. w nieustalonym dokładnie okresie, nie wcześniej niż od 1 listopada 2018 r. i nie później niż do dnia 19 stycznia 2019 r. w L., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z P. D. brał udział w obrocie środkami odurzającymi w postaci marihuany w ilości 25 g o wartości 1.000 zł, w ten sposób, że dwukrotnie ważył i porcjował ww. środek w celu jego dalszej odsprzedaży,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

VII. w nieustalonym dokładnie okresie nie wcześniej niż od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku w L., woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie mniej niż dwukrotnie i nie więcej niż trzykrotnie udzielił nieustalonym dotychczas osobom środka odurzającego w postaci marihuany oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy sprzedając ww. środek i substancję i przyjmując za 1 g marihuany 50 zł, zaś za 1 g amfetaminy 40 zł,

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

orzeka

I. Uznaje oskarżonego P. D. za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy powołanego przepisu wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na mocy art. 45 § 1 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa kwoty 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych i zobowiązuje oskarżonego do uiszczenia tej kwoty na rzecz Urzędu Skarbowego w L..

II. Uznaje oskarżonego P. D. za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy powołanego przepisu wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

III. Uznaje oskarżonego P. D. za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie III aktu oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy powołanego przepisu wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 (stu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych.

IV. Uznaje oskarżonego P. D. za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie IV aktu oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na mocy art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

V. Uznaje oskarżonego P. D. za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie V aktu oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy powołanego przepisu wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na mocy art. 45 § 1 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa kwoty 1.000 (jeden tysiąc) złotych i zobowiązuje oskarżonego do uiszczenia tej kwoty na rzecz Urzędu Skarbowego w L..

VI. Uznaje oskarżonego M. Ś. za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie VI aktu oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy powołanego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

VII. Uznaje oskarżonego M. Ś. za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie VII aktu oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy powołanego przepisu wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, a na mocy art. 45 § 1 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa kwoty 100 (stu) złotych i zobowiązuje oskarżonego do uiszczenia tej kwoty na rzecz Urzędu Skarbowego w L..

VIII. Na mocy art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu P. D. w punktach I, II, III, IV i V łączy i orzeka karę łączną 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

IX. Na mocy art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu M. Ś. w punktach VI i VII łączy i orzeka karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

X. Na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej orzeczonej wobec oskarżonego P. D. w punkcie VIII wyroku zalicza okres pozbawienia go wolności od dnia 19.01.2019 r. godzina 18:00 do dnia 17.09.2019 r. 13:50.

XI. Na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 2 k.k. wykonanie kary łącznej orzeczonej wobec oskarżonego M. Ś. w punkcie IX wyroku warunkowo zawiesza na okres 5 (pięciu) lat próby.

XII. Na mocy art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego M. Ś. do informowania kuratora o przebiegu okresu próby, poprzez składanie pisemnych sprawozdań raz na kwartał.

XIII. Na mocy art. 73 § 2 k.k. oddaje oskarżonego M. Ś. pod dozór kuratora.

XIV. Na mocy art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych wymienionych na k. 473, pod poz. 1-3 i 5, poprzez ich zniszczenie.

XV. Na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwraca oskarżonemu M. Ś. dowód rzeczowy wymieniony na k. 473, pod poz. 4.

XVI. Na podstawie art. 619 § 1 k.p.k. w zw. z art. 29 ust.1 Ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej (...) kwotę 516 (pięćset szesnaście) złote i 60 (sześćdziesiąt) groszy, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

XVII. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. oraz art. 17 ust. 1 Ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonych z obowiązku zwrotu kosztów sądowych i przejmuje je na rzecz Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Woźniak
Data wytworzenia informacji: