Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIV K 320/13 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2015-03-11

Sygn. akt XIV K 320/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W., Wydział XIV Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Prokopowicz

Protokolant: K. N., P. K., J. G.,

w obecności Prokuratora – J. W., M. G. (1), N. M., M. G. (2), M. W.

po rozpoznaniu w W.

na rozprawie w dniach 21 stycznia 2014 roku, 07 marca 2014 roku, 16 kwietnia 2014 roku, 05 września 2014 roku, 16 stycznia 2015 roku, 04 marca 2015 roku,

sprawy

U. J. ,

córki H. i Z. z domu R.,

urodzonej (...) w W.,

oskarżonej o to, że:

1.  w dniu 25 kwietnia 2011 r. w W. przy ul. (...), naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji – st. sierż. K. C. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 222 § 1 k.k.;

2.  w tym samym miejscu i czasie, co w pkt 1, używając słów powszechnie uznanych za obraźliwe znieważyła funkcjonariusza Policji – st. sierż. K. C. oraz sierż. M. K. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

oraz

I. J. ,

syna H. i Z. z domu R.,

urodzonego (...) w W.,

oskarżonego o to, że:

3.  w dniu 25 kwietnia 2011 r. w W. przy ul. (...), naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji – st. sierż. K. C. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 222 § 1 k.k.;

4.  w tym samym miejscu i czasie, co w pkt 3, używając słów powszechnie uznanych za obraźliwe znieważyła funkcjonariusza Policji – st. sierż. K. C. oraz sierż. M. K. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

orzeka:

I.  przyjmując, że oskarżona U. J., w ramach zarzuconego jej czynu, opisanego w pkt 1 części wstępnej wyroku, w dniu 25 kwietnia 2011 r. w W. przy ul. (...), naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji K. C. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, polegających na stosowaniu wobec niej chwytów obezwładniających w ten sposób, że szarpała go za sweter, czym wyczerpała znamiona czynu stypizowanego w art. 222 § 1 k.k., oraz przyjmując, że oskarżona w ramach zarzuconego jej czynu, opisanego w pkt 2 części wstępnej wyroku, w tym samym miejscu i czasie, co w pkt 1, używając słów powszechnie uznanych za obraźliwe, znieważyła funkcjonariuszy Policji, tj. K. C. oraz M. K. podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych dotyczących zatrzymania osoby, czym wyczerpała znamiona czynu stypizowanego w art. 226 § 1 k.k. , na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. prowadzone przeciwko niej postępowanie karne warunkowo umarza na okres 1 (roku) roku próby;

II.  przyjmując, że oskarżony I. J. , w ramach zarzuconego mu czynu, opisanego w pkt 3 części wstępnej wyroku, w dniu 25 kwietnia 2011 r. w W. przy ul. (...), naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji K. C. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, polegających na interwencji wobec U. J. w ten sposób, że uderzył go w głowę, czym wyczerpał znamiona czynu stypizowanego w art. 222 § 1 k.k., oraz przyjmując, że oskarżony w ramach zarzuconego mu czynu, opisanego w pkt 4 części wstępnej wyroku, w tym samym miejscu i czasie, co w pkt 3, używając słów powszechnie uznanych za obraźliwe znieważył funkcjonariuszy Policji K. C. oraz M. K. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych dotyczących zatrzymania osoby, czym wyczerpał znamiona czynu stypizowanego w art. 226 § 1 k.k., na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne warunkowo umarza na okres 1 (jednego) roku próby;

III.  na podstawie art. 67 § 3 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2012 r. w zw. z art. 49 § 1 k.k. orzeka wobec U. J. i I. J. świadczenie pieniężne w kwocie po 1.000 (jeden tysiąc) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

IV.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 123 , poz. 1058 z późn. zm.) w zw. z § 14 ust. 2 pkt 3 i 4 w zw. z § 16 w zw. z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r. ze zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat M. S. kwotę 1.932 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwa) złotych, powiększoną o kwotę podatku VAT w obowiązującej stawce tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej oskarżonej U. J. z urzędu;

V.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 629 k.p.k. zasądza od oskarżonych U. J. i I. J. na rzecz Skarbu Państwa kwotę po 100 (sto) złotych tytułem opłaty; zaś na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych od zapłaty kosztów sądowych w pozostałym zakresie, określając że wchodzące w ich skład wydatki ponosi w Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Tchórz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Prokopowicz
Data wytworzenia informacji: