Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIV K 237/14 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2015-11-04

Sygn. akt XIV K 237/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. Wydział XIV Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Edyta Snastin

Protokolant: Katarzyna Mazurek

w obecności prokuratora: Ewy Trzebuchowskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 17.02.2015r., 26.03.2015r., 08.05.2015r., 26.06.2015r., 25.08.2015r., 28.10.2015r.

sprawy :

1)  T. B. , syna L. i H. zd. J., urodz. (...) w W.

oskarżonego o to, że:

w bliżej nie ustalonym miesiącu roku 2000, w W. na U., działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uczestniczył w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci marihuany, w ten sposób, że wszedł w posiadanie od nieustalonej osoby, a następnie zbył podczas jednorazowej transakcji celem dalszej odsprzedaży M. W. środek odurzający w postaci marihuany w ilości 1 kg za kwotę ok. 15 – 16 tysięcy złotych

tj. o czyn z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( w brzmieniu obowiązującym do dnia 9 grudnia 2011r.) w zw. z art. 4 § 1 kk

2)  B. S. , syna W. i M. zd. Ś., urodz. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w nieustalonym bliżej dniu w 2002 roku, w mieszkaniu przy ul. (...) w W., pomógł J. D. ps. (...) we wprowadzeniu do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 2 kilogramy w ten sposób, że dostarczył J. D. amfetaminę, którą ten następnie zbył M. W.

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 grudnia 2011r.) w zw. z art. 4 § 1 kk.

orzeka:

I.  w ramach zarzucanego oskarżonemu T. B. czynu uznaje go za winnego tego, że w bliżej nie ustalonym czasie, nie wcześniej niż w 2000r. i nie później niż w 2001r. w W. na U., działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uczestniczył w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci marihuany, w ten sposób, że wszedł w posiadanie od nieustalonej osoby, a następnie zbył podczas jednorazowej transakcji celem dalszej odsprzedaży M. W. środek odurzający w postaci marihuany w ilości 1 kg za kwotę ok. 13 500 złotych tj. popełnienia czynu z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 grudnia 2011r. w zw. z art. 4 § 1 kk i za ten czyn na podstawie art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 grudnia 2011r. w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go, a na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 grudnia 2011 r. w zw. z art. 4§1 kk i art. 33 §1 i 3 kk w brzmieniu obowiązującym przed dniem 8 czerwca 2010r. w zw. z art. 4§1 kk wymierza mu karę 1(jednego) roku i 6(sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 200(dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 30(trzydziestu) złotych;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed dniem 8 czerwca 2010r. w zw. z art. 4 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu T. B. na okres 4 (czterech) lat tytułem próby;

III.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 grudnia 2011r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego T. B. nawiązkę w kwocie 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz Fundacji na rzecz (...), ul. (...), (...)-(...) W., nr konta Bank (...), (...);

IV.  uznaje oskarżonego B. S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za ten czyn na podstawie art. 18 § 3 kk w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 grudnia 2011r. w zw. z art. 4 § 1 kk. skazuje go, a na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 grudnia 2011r. w zw. z art. 4 § 1 kk i art. 33 §1 i 3 kk w brzmieniu obowiązującym przed dniem 8 czerwca 2010r. w zw. z art. 4 § 1 kk; wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 200(dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20(dwudziestu) złotych;

V.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed dniem 8 czerwca 2010r. w zw. z art. 4 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu B. S. na okres 5(pięciu) lat tytułem próby;

VI.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 grudnia 2011r. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego B. S. nawiązkę w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Fundacji na rzecz (...), ul. (...), (...)-(...) W., nr konta Bank (...), (...);

VII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. R. kwotę 756 (siedemset pięćdziesiąt sześć) złotych plus VAT tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu B. S. z urzędu;

VIII.  zwalnia oskarżonego B. S. od ponoszenia kosztów sądowych, przejmując wydatki na rachunek Skarbu Państwa;

IX.  zasadza od oskarżonego T. B. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 860 (osiemset sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 780 (siedemset osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Tchórz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Edyta Snastin
Data wytworzenia informacji: