Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 338/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Lublinie z 2015-05-06

Sygn. akt: IV K 338/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Mariusz Jaroszyński

Ławnicy: Barbara Lepionka, Anna Paul

Protokolant: st. protokolant Tomasz Sala

przy udziale prokuratora Tomasza Stelmasiaka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 21 stycznia 2015 r., 23 lutego 2015 r., 25 marca 2015 r., 29 kwietnia 2015 r.

sprawy:

1. M. W., syna R. i S. z d. C., ur. (...) w L.;

2. M. K., syna J. i I. z d. L. (...), ur. (...) w L.;

3. M. Ś. , syna J. i H. z d. K., ur. (...) w L.

oskarżonych o to, że:

I. w dniu 15 listopada 2011 roku, działając wspólnie i w porozumieniu, w ramach uzgodnionego podziału ról, grożąc pozbawieniem życia oraz posługując się nożem o długości ostrza około 10 cm, spowodowali powstanie rany ciętej twarzy D. D., a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia środków odurzających w postaci 3 kilogramów ziela konopi innych niż włókniste, tj. marihuany, przy czym M. Ś. dodatkowo kierował wykonaniem czynu zabronionego,

tj. o czyn w odniesieniu do M. W. i M. K.: z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485) w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

w odniesieniu do M. Ś. z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485) w zw. z art. 11 § 2 k.k.;

nadto M. W. o to, że:

II. w okresie od 17 listopada 2011 roku do 17 grudnia 2011 roku w L., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, udzielił innym osobom będącym konsumentami znacznych ilości, tj. 150 gramów środka odurzającego w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste, tj. marihuany, o łącznej wartości co najmniej 3 800 złotych,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012 r., poz. 124 t.j.) w zw. z art. 12 kk;

nadto M. K. o to, że:

III. w dniu 27 sierpnia 2013 r. w L., wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środek odurzający w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste, tj. marihuany, o masie 0,18 gramów,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012 r., poz. 124 t.j.).

I. M. W. uznanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie sygn. akt IV K 344/13 za winnego czynu wyczerpującego dyspozycję art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485) w zw. z art. 11 § 2 k.k., skazuje za to przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, przyjmując na podstawie art. 11 § 3 k.k. za podstawę wymiaru kary art. 280 § 2 k.k., na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, na mocy art. 33 § 2 k.k. wymierza M. W. karę 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając na podstawie art. 33 § 3 k.k. wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

II. M. W. uznanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie sygn. akt IV K 344/13 za winnego czynu wyczerpującego dyspozycję art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124) w zw. z art. 12 k.k., skazuje za to przestępstwo na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124) na karę roku pozbawienia wolności, na mocy art. 33 § 2 k.k. wymierza M. W. karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając na podstawie art. 33 § 3 k.k. wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych; na mocy art. 45 § 1 k.k. orzeka przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w kwocie 3800 (trzy tysiące osiemset) złotych; na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124) orzeka od M. W. na rzecz Stowarzyszenia (...) w L. ul. (...) nawiązkę w wysokości 500 (pięćset) złotych na cel związany z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii;

III. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczone wobec M. W. jednostkowe kary pozbawienia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

IV. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczone wobec M. W. jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

V. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec M. W. łącznej kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 29 września 2013 r. do dnia 3 lutego 2014 r.;

VI. M. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia, tj. przestępstwa wyczerpującego dyspozycję art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485) w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, przyjmując z mocy art. 11 § 3 k.k. za podstawę wymiaru kary art. 280 § 2 k.k., skazuje oskarżonego na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, na mocy art. 33 § 2 k.k. wymierza M. K. karę 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając na podstawie art. 33 § 3 k.k. wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

VII. M. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt III aktu oskarżenia, tj. przestępstwa wyczerpującego dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 t.j.) i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ww. ustawy skazuje oskarżonego na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124) orzeka od M. K. na rzecz Stowarzyszenia (...) w L. ul. (...) nawiązkę w wysokości 200 (dwieście) zł na cel związany z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii;

VIII. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczone wobec M. K. jednostkowe kary pozbawienia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

IX. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec M. K. łącznej kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 27 sierpnia 2013 r. do dnia 3 lutego 2014 r.;

X. M. Ś. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia, tj. przestępstwa wyczerpującego dyspozycję art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. w zb. z art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485) w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, przyjmując na podstawie art. 11 § 3 k.k. za podstawę wymiaru kary art. 280 § 2 k.k. skazuje oskarżonego na karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na mocy art. 33 § 2 k.k. wymierza M. Ś. karę 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając na podstawie art. 33 § 3 k.k. wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

XI. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec M. Ś. kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 27 września 2013 r. do dnia 3 lutego 2014 r.;

XII. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. T. – Kancelaria Adwokacka, ulica (...) (...)-(...) L., kwotę 2804,40 zł (dwa tysiące osiemset cztery złote czterdzieści groszy) tytułem obrony M. Ś. sprawowanej z urzędu;

XIII. zwalnia oskarżonych M. W., M. K. i M. Ś. od uiszczenia kosztów sądowych, a wydatkami poniesionymi w postępowaniu obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Burdach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Jaroszyński,  Barbara Lepionka ,  Anna Paul
Data wytworzenia informacji: