Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 62/21 - wyrok Sąd Okręgowy w Lublinie z 2021-04-14

Sygn. akt IV K 62/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący- Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Klimkowski

Ławnicy - Sylwia Kwietniewska, Marianna Bobrowska

Protokolant- sekr.sąd. Joanna Basak

w obecności Prokuratora Katarzyny Urban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2021 roku

sprawy :

J. C. , syna J. i D. z domu Ż., urodzonego (...) w L.,

oskarżonego o to, że:

I. w dniach bliżej nieustalonych w okresie od kwietnia 2019 roku do dnia 29 lutego 2020 roku w L., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił J. M. ur. (...) środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej wadze nie mniejszej niż 75 gramów, osiągając z tego tytułu korzyść majątkową w łącznej kwocie nie mniejszej niż 3750 zł, tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020.2050 t.j.) w zb. z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020.2050 t.j.) w zw. z art. 12 § 1 kk;

II. w dniu 17 sierpnia 2020 roku w L., wbrew przepisom ustawy, posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 0,76 grama,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020.2050 t.j.);

orzeka

I. w zakresie czynu opisanego w punkcie I aktu oskarżenia J. C. uznaje za winnego tego, że w dniach bliżej nieustalonych w okresie od kwietnia 2019 roku do dnia 29 lutego 2020 roku w L., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił J. M., w tym do dnia 27 października będącego osobą małoletnią, środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej wadze nie mniejszej niż 50 gramów, osiągając z tego tytułu korzyść majątkową w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2 000 zł, tj. czynu wyczerpującego dyspozycje art. 59. ust. 2 w zb. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020.2050 t.j.) w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 kk i za czyn ten na podstawie w/w przepisów, przy zastosowaniu art. 60§2 k.k. skazuje oskarżonego, przyjmując jako podstawę wymiaru kary art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020.2050 t.j.) w zw. z art. 11§3 k.k. w zw. z art. 60§6 pkt 2) k.k. na karę roku pozbawienia wolności i z mocy art. 33§2 k.k. wymierza oskarżonemu karę 400 (czterysta) stawek dziennych grzywny po 10 (dziesięć) złotych jedna stawka.

II. na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w kwocie 2 000 (dwa tysiące) złotych.

III. ponadto oskarżonego J. C. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II aktu oskarżenia uznając, iż stanowi on wypadek mniejszej wagi określony w art. 62 ust.3 w zw. z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020.2050 t.j.) i za czyn ten na podstawie art. 62 ust. 3 cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje oskarżonego na karę 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 10 (dziesięć) złotych jedna stawka.

IV. na podstawie art. 70 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii( Dz.U. 2020.2050 tj.) orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci suszu roślinnego w woreczku strunowym oraz młynka do mielenia z napisem (...) W. O..

V. na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone wobec oskarżonego J. C. jednostkowe kary grzywny łączny i jako karę łączną wymierza oskarżonemu karę 500 (pięćset) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych.

VI. na podstawie art. 69§1 i 2 k.k. w zw. z art. 70§1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres lat 3 (trzech).

VII. na podstawie art. 72§1 pkt 1) zobowiązuje oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby co 6 miesięcy.

VIII. na podstawie art. 71 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020.2050 tj.) zobowiązuje oskarżonego do poddania się leczeniu w Ośrodku (...) ZOZ w L. Przychodnia (...) ul. (...) i oddaje oskarżonego pod dozór kuratora sądowego.

IX. na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej wobec niego kary łącznej grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania w dniu 17 sierpnia 2020 roku przyjmując, iż jeden dzień pozbawienia wolności równy jest dwóm dziennym stawkom grzywny.

X. zwalnia J. C. od uiszczenia opłat, zaś wydatkami postępowania obciąża w całości Skarb Państwa.

Sylwia Kwietniewska Andrzej Klimkowski Marianna Bobrowska

………………………... ……………………… ……………………….

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Burdach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Klimkowski,  Sylwia Kwietniewska ,  Marianna Bobrowska
Data wytworzenia informacji: