Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 101/20 - wyrok Sąd Okręgowy w Płocku z 2020-11-10

Sygn. akt II K 101/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Płocku II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SO Mariusz Królikowski (spr.)

Ławnicy Witold Jacek Wybult, Andrzej Graska

Protokolant sekr. sąd. Marek Rutkowski

przy udziale Prokuratora Ewy Szatałowicz

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020r.

sprawy:

1.  P. K. s. R. i E. z d. L., urodz. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 23 września 2019 roku w P., przy ul. (...) wbrew przepisom ustawy brał udział w obrocie substancją psychotropową w postaci 3- chlorometkatynonu (3-C.) w ilości 43,61 grama netto wartości rynkowej 1100 złotych poprzez jej przekazanie w celu dalszej dystrybucji J. N. i K. W. i w tym samym miejscu i czasie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił małoletniej poniżej 18 roku życia J. N. środek odurzający w postaci marihuany w ilości 4,14 grama netto wartości rynkowej 160 złotych

tj. o czyn z art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II.  w bliżej nieustalonym okresie czasu nie wcześniej niż od stycznia 2017 roku i nie później niż do 22 września 2019 roku w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu w P., przy ul. (...) wbrew przepisom ustawy brał udział w obrocie środkiem odurzającym w postaci suszu marihuany w ilości łącznej nie większej niż 350 gramów wartości ok. 14 000 złotych poprzez jego kilkukrotne przekazanie K. W. celem dalszej dystrybucji a także w tym samym miejscu i czasie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielał K. W. wielokrotnie środek odurzający w postaci marihuany w ilości łącznej nie mniejszej niż 240 gram wartości ok. 9600 złotych oraz małoletniej poniżej osiemnastego roku życia J. N. w ilości nie mniejszej niż 72 gramy wartości ok. 2880 złotych

tj. o czyn z art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

III.  w dniu 23 września 2019 roku w P. posiadał wbrew przepisom ustawy środek odurzający w postaci suszu marihuany w ilości łącznej 77,95 gramów netto wartości 3118,00 złotych

tj. o czyn z art. 62 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

2.  J. N. c. J. i I. z d. Z., urodz. (...) w P.

oskarżoną o to, że:

I.  w dniu 23 września 2019 roku w P., przy ul. (...) i w G. Gm. G. działając wspólnie i w porozumieniu z K. W. wbrew przepisom ustawy brała udział w obrocie substancją psychotropową w postaci 3-chlorometkatynonu (3-C.) w ilości 43,61 grama netto wartości rynkowej 1100 zł poprzez ich odebranie od P. K. celem przekazania K. W. w celu dalszej dystrybucji i w tym samym czasie w P. wbrew przepisom ustawy posiadała środek odurzający w postaci suszu marihuany nabyty uprzednio od P. K. w ilości 4,14 grama netto wartości rynkowej 160 złotych

tj. o czyn z art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k.

3.  K. F. s. K. i E. zd. N., urodz. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

I.w bliżej nieustalonym czasie na przełomie miesiąca sierpnia i września 2019 roku w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w D., Gm. G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej co najmniej pięciokrotnie udzielił K. W. środka odurzającego w postaci suszu marihuany o łącznej wadze 5 gramów i wartości ok. 200 złotych

to jest o czyn z art. 59 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 § 1 k.k.

II.w dniu 24 września 2019 roku w D., gm. G. wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający w postaci suszu marihuany w ilości 1,78 grama netto wartości rynkowej 80 złotych

to jest o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

orzeka:

I.  Oskarżonego P. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia i za to na podstawie art.56 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art.59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.11§2 k.k. skazuje go, a na podstawie art.59 ust.2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 3 lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art.70 ust.2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.44 §4 k.k. orzeka wobec oskarżonego przepadek równowartości przedmiotu przestępstwa w kwocie 1100 zł (jeden tysiąc sto złotych);

III.  na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych na rzecz Stowarzyszenia (...);

IV.  oskarżonego P. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia i za to na podstawie art.56 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art.59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. skazuje go, a na podstawie art.59 ust.2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art.70 ust.2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.44 §4 k.k. orzeka wobec oskarżonego przepadek równowartości przedmiotu przestępstwa w kwocie 14.000 (czternaście tysięcy złotych);

VI.  na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych na rzecz Stowarzyszenia (...);

VII.  oskarżonego P. K. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie III aktu oskarżenia i za to na podstawie art.62 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII.  na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych na rzecz Stowarzyszenia (...);

IX.  na podstawie art.85§1 k.k. i art.86§1 k.k. wymierza oskarżonemu P. K. karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

X.  oskarżoną J. N. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art.56 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art.62 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.11§2 k.k. skazuje ją, a na podstawie art.56 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.11§3 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XI.  na podstawie art.69§1i2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

XII.  na podstawie art.73§1 i 2 k.k. oddaje oskarżoną w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

XIII.  na podstawie art.70 ust.2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.44 §4 k.k. orzeka wobec oskarżonej przepadek równowartości przedmiotu przestępstwa w kwocie 1100 zł (jeden tysiąc sto złotych);

XIV.  oskarżonego K. F. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia i za to na podstawie art.59 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XV.  na podstawie art.70 ust.2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.44 §4 k.k. orzeka wobec oskarżonego przepadek równowartości przedmiotu przestępstwa w kwocie 200 zł (dwieście złotych);

XVI.  na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 500 (pięćset) złotych na rzecz Stowarzyszenia (...);

XVII.  oskarżonego K. F. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia i za to na podstawie art.62 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XVIII.  na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 300 (trzysta) złotych na rzecz Stowarzyszenia (...);

XIX.  na podstawie art.85§1 k.k. i art.86§1 k.k. wymierza oskarżonemu K. F. karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XX.  na podstawie art.69§1i2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;

XXI.  na podstawie art.72§1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do informowania Sądu na piśmie o przebiegu okresu próby co 6 (sześć) miesięcy;

XXII.  na podstawie art.70 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa w postaci 2 sztuk wag elektronicznych oraz torebek foliowych, słoika i opakowania koloru zielonego wymienionych w punktach 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 dowodów rzeczowych (k.490);

XXIII.  na podstawie art.70 ust.2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci środków odurzających wymienionych w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wykazu dowodów rzeczowych (k.490);

XXIV.  zasądza od oskarżonych P. K., J. N. i K. F. koszty sądowe po ¼ (jednej czwartej) części i opłatę, których wysokość zostanie określona w odrębnym postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jarosław Słowikowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Królikowski,  Witold Jacek Wybult ,  Andrzej Graska
Data wytworzenia informacji: