Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 678/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-01-12

Sygn. akt VII K 678/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VII Wydział Karny:

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Oleśko

Protokolant: Anna Krawczyńska

w obecności Prokuratora Tomasza Retyka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2017 roku sprawy:

sprawy R. R. (1) s. M. i A. z domu K., ur. (...) w P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku,
w sprawie (...) za przestępstwo z art. 199 § 2 dkk na karę 700 (siedemset) złotych grzywny, z zamianą w razie nieuiszczenia w terminie na 70 (siedemdziesiąt) dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu
29 czerwca 1996 roku. Kara została wykonana;

II.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku,
w sprawie (...), za przestępstwo z art. 211 dkk, art. 210 § 1 dkk w zw. z art.
10 § 2 dkk
w zw. z art. 58 dkk na karę 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 510 (pięćset dziesięć) złotych
z zamianą w razie jej nieuiszczenia w terminie na 51 (pięćdziesięciu jeden) dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 13 czerwca 1997 roku. Kara pozbawienia wolności została wykonana. Kara grzywny została wykonana;

III.  Wyrokiem (...) Sądu (...)w P. z dnia
(...) roku, w sprawie (...) obejmującego skazania:

- Sądu (...) w P. z dnia (...) roku,
w sprawie(...) za czyn z art. 208 dkk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i 510 (pięćset dziesięć) złotych grzywny;

- Sądu (...) w P. z dnia (...) roku,
w sprawie (...) za czyn z art. 208 dkk na karę
1 (jednego) roku pozbawienia wolności i 510 (pięćset dziesięć) złotych grzywny;

- Sądu (...) w P. z dnia (...)roku w sprawie (...) za czy z art. 283 kk w zw. z art. 280 § 1 kk na karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności i 20 (dwadzieścia) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 (dziesięć) złotych;

za które orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności i 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny w kwocie 10 (dziesięciu) złotych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 22 marca 1999 roku. Kary pozbawienia wolności i grzywny zostały wykonane;

IV.  Wyrokiem(...) Sądu (...) w R. w sprawie (...) obejmującym skazania w sprawach

- Sądu (...) w P. wyrokiem (...) z dnia
(...)roku, w sprawie (...) obejmującego skazania
w sprawach Sądu (...) w P., sygn. akt (...) i (...) na karę łączną 3 (trzech) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

- Sądu (...) w R. z dnia (...) roku, w sprawie (...) na karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 2 maja 2006 roku. Kara została wykonana;

V.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwo z art. 242 § 2 kk, popełnione w dniu 10.12.2009 roku na karę 4 (czerech) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 12 października 2010 roku. Kara została wykonana.

VI.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie(...)za przestępstwa:

a/ z art. 58 ust. 1 i 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w okresie od 10.06.2009 roku do 28.10.2009 roku na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

b/ z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1kk popełnione w dniu 12.09.2009 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny po 10 (dziesięć) złotych każda;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 (dwóch) lat. Wyrok ten uprawomocnił się 21 stycznia 2014 roku. Postanowieniem z dnia (...)roku, w sprawie (...) Sąd (...) w P. zarządził skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności. Kara ta będzie wykonywana w okresie od dnia 5 maja 2021 roku do dnia 5 maja 2022 roku. Postanowieniem z dnia (...) roku, w sprawie (...)Sąd (...) w P. zamienił karę grzywny na karę 25 (dwadzieścia pięć) dni pozbawienia wolności. Kara ta będzie odbywana od dnia 11 lipca 2025 roku do dnia 5 sierpnia 2025 roku.

VII.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwo z art. 209 § 1 kk, popełnione w okresie od 25.08.2012 roku do 01.04.2013 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 23 września 2014 roku. Postanowieniem z dnia (...) roku w sprawie (...) kara pozbawienia wolności została zarządzona do wykonania. Skazany odbywa ją w okresie od 13.03.2016 roku do 13.03.2017 roku;

VIII.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, popełnione
w okresie od 02.04.2013 roku do 09.04.2013 roku na karę 1 (jednego) roku
i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu
24 października 2014 roku. Kara została wykonana;

IX.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwa:

a/ z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w dniu 23.03.2014 roku na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b/ z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w nocy z 20.02.2014 roku na 21.02.2014 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono okres zatrzymania
w sprawie od dnia 23.03.2014 roku do dnia 26.03.2014 roku. Wyrok uprawomocnił się w dniu 14 lipca 2015 roku. Skazany będzie odbywał tą karę od dnia 13.03.2017 roku do dnia 09.05.2019 roku;

X.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku,
w sprawie (...) za:

- przestępstwo z art. 190 § 1 kk, popełnione w dniu 11 czerwca 2014 roku, na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 193 kk popełnione w dniu 11 czerwca 2014 roku na karę
5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 286 § 1 kk, popełnione w dniu 3 czerwca 2014 roku, na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 178a § 4 kk, popełnione w dniu 27 września 2014 roku, na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 289 § 1 kk, popełnione w dniu 27 września 2014 roku na kare 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w sprawie od dnia 27 września 2014 roku do dnia 29 września 2014 roku. Ponadto orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 4 (czterech) lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11 sierpnia 2015 roku. Skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności od dnia 7 maja 2020 roku do dnia 5 maja 2021 roku;

XI.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwa z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione w dniach 27.04.2014 roku oraz 31.07.2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania w dniu 31.07.2014 roku. Ponadto orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 8 (ośmiu) lat . Wyrok uprawomocnił się w dniu 15 września 2015 roku. Kara ta będzie wykonywana w okresie od dnia 9 maja 2019 roku do dnia 7 maja 2020 roku;

XII.  Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...) za:

- przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu
6 grudnia 2014 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 257 kk, popełnione w dniu 6 grudnia 2014 roku na karę
6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 4 maja 2016 roku. Skazany będzie odbywał karę od dnia 5 maja 2022 roku do dnia 4 lipca 2023 roku;

XIII.  Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia(...) roku, w sprawie (...) za:

- przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 31 grudnia 2014 roku na karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, popełnione w dniu 12 stycznia 2015 roku, na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 190a § 1 kk, popełnione w okresie od połowy grudnia 2014 roku do stycznia 2015 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 10 maja 2016 roku. Kara będzie wykonywana w okresie od dnia 4 lipca 2023 roku do dnia 3 lipca 2025 roku.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

1.  na podstawie art. 85 § 1, 2, 3 kk, art. 86 § 1 i 4 kk, orzeczone w punkach VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII kary łączne oraz jednostkowe pozbawienia wolności łączy i wymierza skazanemu R. R. (1) karę łączną 8 (ośmiu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu:

a) okres zatrzymania w sprawie (...) od dnia 23 marca 2014 roku do dnia 26 marca 2014 roku;

b) okres zatrzymania w sprawie (...) od dnia 27 września 2014 roku do dnia 29 września 2014 roku;

c) okres zatrzymania w sprawie (...) w dniu 31 lipca 2014 roku;

3.  na podstawie art. 85 § 1, 2, 3 kk, art. 86 § 1 kk w zw. z art. 90 § 2 kk orzeczone
w punktach X i XI środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego łączy i wymierza skazanemu R. R. (1) łączny środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 10 (dziesięciu) lat;

4.  na podstawie art. 576 § 1 kpk wyroki opisane w punktach VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII w części dotyczącej orzeczenia o karze pozbawienia wolności oraz wyroki opisane w punktach X i XI w części dotyczącej orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego, uznaje za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

5.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VIII;

6.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. P. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu przez adwokata
z urzędu w postępowaniu sądowym;

7.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VII K 678/16

UZASADNIENIE

R. R. (1) został skazany następującymi wyrokami:

XIV.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku,
w sprawie(...) za przestępstwo z art. 199 § 2 dkk na karę 700 złotych grzywny, z zamianą w razie nieuiszczenia w terminie na 70 dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 29 czerwca 1996 roku. Kara została wykonana.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności –k. 187-191;

akta sprawy (...)

XV.  Sądu (...) w P. z dnia(...)roku,
w sprawie (...)za przestępstwo z art. 211 dkk, art. 210 § 1 dkk w zw. z art.
10 § 2 dkk
w zw. z art. 58 dkk na karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 510 złotych z zamianą w razie jej nieuiszczenia w terminie na 51dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 13 czerwca 1997 roku. Kara pozbawienia wolności została wykonana. Kara grzywny została wykonana.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności –k. 187-191;

akta sprawy (...)

XVI.  Wyrokiem (...) Sądu (...)w P. z dnia
(...) roku, w sprawie (...) obejmującego skazania:

- Sądu (...) w P. z dnia (...) roku,
w sprawie(...) za czyn z art. 208 dkk na karę 1 roku pozbawienia wolności
i 510 złotych grzywny;

- Sądu (...) w P. z dnia (...)roku,
w sprawie (...) za czyn z art. 208 dkk na karę
1 roku pozbawienia wolności i 510 złotych grzywny;

- Sądu (...) w P. z dnia (...)roku w sprawie(...) za czy z art. 283 kk w zw. z art. 280 § 1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i 20 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10 złotych;

za które orzeczono karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności
i 60 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny
w kwocie 10 złotych. Wyrok uprawomocnił się w dniu 22 marca 1999 roku. Kary pozbawienia wolności i grzywny zostały wykonane.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności –k. 187-191;

akta sprawy(...)

akta sprawy (...)

akta sprawy (...)

XVII.  Wyrokiem łącznym Sądu (...) w R. w sprawie (...) obejmującym skazania w sprawach

- Sądu (...) w P. wyrokiem (...) z dnia
(...)roku, w sprawie (...) obejmującego skazania
w sprawach Sądu (...) w P., sygn. akt (...) i (...)na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

- Sądu (...) w R. z dnia (...) roku, w sprawie (...) na karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 2 maja 2006 roku. Kara została wykonana

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności –k. 187-191;

akta sprawy (...)

akta sprawy (...)

akta sprawy (...)

akta sprawy (...)

akta sprawy (...)

XVIII.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwo z art. 242 § 2 kk, popełnione w dniu 10.12.2009 roku na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu
12 października 2010 roku. Kara została wykonana.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

odpis wyroku w sprawie (...) – k. 23;

obliczenie kary – k. 24;

dane o karalności –k. 187-191;

akta sprawy (...)

XIX.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwa:

a/ z art. 58 ust. 1 i 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w okresie od 10.06.2009 roku do 28.10.2009 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

b/ z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1kk popełnione w dniu 12.09.2009 roku na karę
1 roku pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda;

za które orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Wyrok ten uprawomocnił się
21 stycznia 2014 roku. Postanowieniem z dnia (...) roku, w sprawie (...) Sąd (...) w P. zarządził skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności. Kara ta będzie wykonywana w okresie od dnia 5 maja 2021 roku do dnia 5 maja 2022 roku. Postanowieniem z dnia(...) roku,
w sprawie (...) Sąd (...) w P. zamienił karę grzywny na karę 25 dni pozbawienia wolności. Kara ta będzie odbywana od dnia 11 lipca 2025 roku do dnia 5 sierpnia 2025 roku.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności –k. 187-191;

odpis wyroku w sprawie (...)– k. 37-39;

opinia o skazanym – k. 208-209;

akta sprawy (...)

XX.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwo z art. 209 § 1 kk, popełnione w okresie od 25.08.2012 roku do 01.04.2013 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 23 września 2014 roku. Postanowieniem z dnia (...) roku w sprawie (...) kara pozbawienia wolności została zarządzona do wykonania. Skazany odbywa ją w okresie od 13.03.2016 roku do 13.03.2017 roku.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności –k. 187-191;

opinia o skazanym – k. 30, k. 208-209;

akta sprawy (...)

XXI.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, popełnione
w okresie od 02.04.2013 roku do 09.04.2013 roku na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 24 października 2014 roku. Kara została wykonana.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności –k. 187-191;

opinia o skazanym – k. 30, k. 208-209;

akta sprawy(...)

XXII.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwa:

a/ z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w dniu 23.03.2014 roku na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

b/ z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk popełnione w nocy z 20.02.2014 roku na 21.02.2014 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę(...) 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono okres zatrzymania w sprawie od dnia 23.03.2014 roku do dnia 26.03.2014 roku. Wyrok uprawomocnił się w dniu 14 lipca 2015 roku. Skazany będzie odbywał tą karę od dnia 13.03.2017 roku do dnia 09.05.2019 roku.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

odpis wyroku w sprawie (...)– k. 20-21;

odpis wyroku w sprawie (...) – k. 22;

dane o karalności –k. 187-191;

opinia o skazanym – k. 30, k. 208-209;

akta sprawy VII K (...)

XXIII.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku,
w sprawie (...) za:

- przestępstwo z art. 190 § 1 kk, popełnione w dniu 11 czerwca 2014 roku, na karę
5 miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 193 kk popełnione w dniu 11 czerwca 2014 roku na karę
5 miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 286 § 1 kk, popełnione w dniu 3 czerwca 2014 roku, na karę
10 miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 178a § 4 kk, popełnione w dniu 27 września 2014 roku, na karę
8 miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 289 § 1 kk, popełnione w dniu 27 września 2014 roku na kare
5 miesięcy pozbawienia wolności,

za które orzeczono karę (...) 1 roku pozbawienia wolności, Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w sprawie od dnia
27 września 2014 roku do dnia 29 września 2014 roku. Ponadto orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres
4 lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11 sierpnia 2015 roku. Skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności od dnia 7 maja 2020 roku do dnia 5 maja 2021 roku.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności –k. 187-191;

opinia o skazanym – k. 208-209;

akta sprawy (...)

XXIV.  Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za przestępstwa z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione w dniach 27.04.2014 roku oraz 31.07.2014 roku na karę roku pozbawienia wolności
z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania w dniu 31.07.2014 roku. Ponadto orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 8 lat . Wyrok uprawomocnił się w dniu 15 września 2015 roku. Kara ta będzie wykonywana w okresie od dnia 9 maja 2019 roku do dnia 7 maja 2020 roku.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności –k. 187-191;

odpis wyroku w sprawie (...)– k. 42-43;

odpis wyroku w sprawie (...) - k. 44;

obliczenie kary – k. 45;

opinia o skazanym – k. 208-209;

akta sprawy (...)

XXV.  Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...) za:

- przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu
6 grudnia 2014 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 257 kk, popełnione w dniu 6 grudnia 2014 roku na karę
6 miesięcy pozbawienia wolności.

za które orzeczono karę (...) 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 4 maja 2016 roku. Skazany będzie odbywał karę od dnia
5 maja 2022 roku do dnia 4 lipca 2023 roku.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności –k. 187-191;

opinia o skazanym – k. 208-209;

akta sprawy (...)

XXVI.  Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...) za:

- przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 31 grudnia 2014 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, popełnione w dniu 12 stycznia 2015 roku, na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 190a § 1 kk, popełnione w okresie od połowy grudnia 2014 roku do stycznia 2015 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę(...) 2 lat pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 10 maja 2016 roku. Kara będzie wykonywana w okresie od dnia 4 lipca 2023 roku do dnia 3 lipca 2025 roku.

/informacja i pobytach i orzeczeniach – k. 3-17, k. 31-34, k. 211-219;

dane o karalności – k. 26-29, k. 122-126;

opinia o skazanym – k. 208-209;

akta sprawy (...)

Skazany w warunkach izolacji penitencjarnej przebywa od dnia (...)roku. Postawa i zachowanie skazanego jest zmienne. Był jeden raz karany dyscyplinarnie za odmowę wykonania polecenia. Został wtedy umieszczony w celi izolacyjnej. Otrzymał również kilka nagród za przestrzeganie porządku oraz dobre zachowanie. Nie otrzymał żadnych ulg. Obecnie przestrzega obowiązujących go przepisów i postanowień. Tym samym na obecnym etapie zachowuje się poprawnie. Karę odbywa w systemie zwykłym. Pomimo motywowania nie jest zainteresowany opracowaniem i realizacją IPO. Jest uczestnikiem podkultury przestępczej i silnie się z nią identyfikuje. Jednocześnie nie pełni w jej strukturach znaczącej pozycji. Nie stwarza obecnie na tym tle problemów. Podjął próbę zatrudnienia jednak nie został zatrudniony. Nauczania nie wymaga. Posiada wykształcenie podstawowe.
Z zawodu jest ślusarzem – tokarzem. Nie jest zainteresowany podwyższaniem własnych kwalifikacji zawodowych. Do przełożonych stara się odnosić regulaminowo. W środowisku osadzonych funkcjonuje poprawnie. Nie zawsze przestrzega postanowień kodeksu, regulaminu oraz przepisów porządku wewnętrznego. Dostatecznie dba o porządek i czystość w miejscu zakwaterowania. W zajęciach kulturalno – oświatowych i sportowych nie uczestniczy. Wobec popełnionych przestępstw nie prezentuje w pełni krytycznej postawy. Utrzymuje stałe i serdeczne kontaktu z braćmi przez których jest odwiedzany. Odwiedza go też jego córka. Zarówno z tymi osobami jak i z pozostałą rodziną utrzymuje też kontakt telefoniczny. U skazanego stwierdzono uzależnienie od alkoholu. Przejawia on jednak zainteresowanie podjęciem leczenia. Wobec R. R. (1) nie było konieczności stosowania środków przymusu bezpośredniego. Nie odnotowano zachowań agresywnych czy też autoagresywnych. Prognoza penitencjarna jest przeciętna.

/opinia o skazanym – k. 30, k. 208-209/

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 569 § 1 kpk wyrok łączny wydaje się, w przypadku stwierdzenia podstaw do orzeczenia kary łącznej.

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r., poz. 396) doszło do nowelizacji przepisów Rozdziału IX Kodeksu karnego tj. zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych. Nowelizacja ta weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przepisów Rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym tą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Wyroki Sądu (...) w P. w sprawach (...)uprawomocniły się po dniu 1 lipca 2015 roku.

W myśl art. 85 § 1 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw
i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.

Zgodnie z art. 85 § 2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone
i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w art. 85 § 1 kk. Tym samym po dokonanej w dniu 1 lipca 2015 roku nowelizacji Kodeksu karnego, można łączyć jedynie te kary, które podlegają wykonaniu (w tym kary z warunkowym zawieszeniem ich wykonania).

Dlatego też w niniejszej sprawie zachodzi brak warunków do wydania wyroku łącznego w zakresie wyroków opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VIII gdyż kary w tych sprawach zostały już wykonane.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art. 572 kpk umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroku opisanego w punktach I, II, III, IV, V, VIII (pkt 5 wyroku).

Natomiast zgodnie z powyższymi przesłankami formalnymi, w przedmiotowej sprawie możliwe jest wymierzenie skazanemu kary łącznej na podstawie wyroków opisanych
w punktach: VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII.

Zgodnie z art. 86 § 1 kk sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku
w sprawie (...) orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności. Kara ta będzie wykonywana w okresie od dnia 5 maja 2021 roku do dnia 5 maja 2022 roku.

Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku
w sprawie (...) orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności. Skazany odbywa ją
w okresie od 13.03.2016 roku do 13.03.2017 roku.

Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku
w sprawie (...) orzeczono karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany będzie odbywał tą karę od dnia 13.03.2017 roku do dnia 09.05.2019 roku.

Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...)orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, Skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności od dnia 7 maja 2020 roku do dnia 5 maja 2021 roku.

Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku
w sprawie (...) orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności. Kara ta będzie wykonywana w okresie od dnia 9 maja 2019 roku do dnia 7 maja 2020 roku.

Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...)orzeczono karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany będzie odbywał karę od dnia 5 maja 2022 roku do dnia 4 lipca 2023 roku.

Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...)orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Kara będzie wykonywana w okresie od dnia 4 lipca 2023 roku do dnia 3 lipca 2025 roku.

Tym samym w niniejszej sprawie Sąd mógł wymierzyć karę łączną w granicach od
2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności do 9 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 90 § 2 kk w razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa zakazów tego samego rodzaju, sąd stosuje odpowiednio przepisy o karze łącznej.

Wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...) za orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 4 lat.

Natomiast wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...)orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 8 lat .

Mając na uwadze powyżej wskazane zasady orzekania kary łącznej, które znajdują tutaj odpowiednie zastosowanie ,Sąd mógł orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 8 lat do 12 lat.

Zgodnie z art. 85a kk orzekając karę łączną, Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego,
a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Tym samym Sąd wymierzając karę łączną według regulacji obowiązujących po dniu 1 lipca 2015 roku,
w znacznej części kieruje się podobnymi przesłankami o których mowa w art. 53 § 1 kk, dotyczącymi wymierzenia kary jednostkowej.

R. R. (1) jest osobą wielokrotnie karaną. Część z przestępstw
dopuszczał się z niskich pobudek tj. chęci osiągnięcia korzyści majątkowej. Popełniał też przestępstwa w warunkach recydywy szczególnej podstawowej i wielokrotnej.

Wymierzając skazanemu karę łączną, Sąd uwzględnił również przebieg procesu resocjalizacji R. R. (1). Postępy skazanego w resocjalizacji oceniane są jako przeciętne. Jego postawa i zachowanie są zmienne.

Z jednej strony otrzymał kilka nagród za przestrzeganie porządku oraz dobre zachowanie. Obecnie przestrzega obowiązujących go przepisów i postanowień. Do przełożonych stara się odnosić regulaminowo. W środowisku osadzonych funkcjonuje poprawnie. Dostatecznie dba o porządek i czystość w miejscu zakwaterowania. Utrzymuje stałe i serdeczne kontaktu z braćmi przez których jest odwiedzany. Odwiedza go też jego córką. Zarówno z tymi osobami jak i z pozostałą rodziną utrzymuje też kontakt telefoniczny. Wobec R. R. (1) nie było konieczności stosowania środków przymusu bezpośredniego. Nie odnotowano zachowań agresywnych czy też autoagresywnych.

Z drugiej jednak strony nie może ujść uwadze Sądu, iż R. R. (1) był jeden raz karany dyscyplinarnie za odmowę wykonania polecenia. Został wtedy umieszczony w celi izolacyjnej. Pomimo motywowania nie jest zainteresowany opracowaniem i realizacją IPO. Jest uczestnikiem podkultury przestępczej i silnie się z nią identyfikuje (chociaż jednocześnie nie pełni w jej strukturach znaczącej pozycji i nie stwarza obecnie na tym tle problemów). Ponadto skazany nie zawsze przestrzega postanowień kodeksu, regulaminu oraz przepisów porządku wewnętrznego. Wobec popełnionych przestępstw nie prezentuje w pełni krytycznej postawy. U R. R. (2) stwierdzono uzależnienie od alkoholu, choć trzeba też dostrzec, że przejawia on zainteresowanie podjęcia leczenia.

Reasumując prognoza penitencjarna wobec R. R. (1) jest przeciętna.

Przy wydaniu wyroku łącznego Sąd rozważał ponadto, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary, istnieje ścisły związek przedmiotowy lub podmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak.

R. R. (1) dokonał przedmiotowych przestępstw w dość znacznej odległości czasowej tj. ostatni czyn został popełniony po ponad pięciu dwóch latach od pierwszego (12 września 2009 roku – 12 stycznia 2015 roku).

Czyny te zostały wymierzone w różne dobra chronione prawem. Są tu przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko wolności, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko porządkowi publicznemu, z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii).

Przywołane okoliczności wskazują, iż związek przedmiotowy pomiędzy przypisanymi skazanemu czynami nie jest z ścisły.

W rozpoznawanej sprawie istnieje bliskość strony podmiotowej dokonanych przestępstw. Wszystkie bowiem zostały popełnione umyślnie. Różne są natomiast osoby pokrzywdzone.

Zdaniem Sądu stosowanie zasady absorpcji będzie uzasadnione wtedy, kiedy kilka przestępstw będzie społecznie odbieranych "jako pewna całość", tyle tylko że prawnie rozbita na osobne czyny. W takich przypadkach, z reguły, da się wyróżnić przestępstwo o charakterze podstawowym i inne przestępstwa o charakterze wobec niego podrzędnym. Taka sytuacja nie zachodzi w niniejszej sprawie. Popełnione przez skazanego przestępstwa nie pozostają ze sobą w żadnym związku. Okoliczność ta natomiast przemawia za zastosowaniem przy wymiarze kary łącznej zasady kumulacji.

Konkludując, Sąd łącząc kary, zastosował zasadę asperacji. Faktem jest, iż większość okoliczności przemawia za zbliżeniem się do zasady kumulacji niż absorpcji. Dlatego też orzeczona kara łączna, bliższa jest zasadzie kumulacji.

Sąd miał tu na uwadze wszystkie wskazane powyżej okoliczności a zwłaszcza przesłanki art. 85a kk. Nie mogło ujść uwadze Sądu, także to, że w niniejszej sprawie łączeniu podlegały również kary łączne a więc kary, które zostały już odpowiednio pomniejszone
w stosunku do kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności (pkt 1 wyroku).

R. R. (1) winien zdawać sobie sprawę, że instytucja wyroku łącznego nie jest instrumentem służącym bezwarunkowej poprawie jego sytuacji poprzez skrócenie okresu pobytu w zakładzie karnym. Kara orzekana w wyroku łącznym nie przestaje być karą, co oznacza, że stoją przed nią te same zadania w zakresie tak resocjalizacyjnym, jak
i prewencyjnym. Wreszcie – wymiar kary łącznej orzekanej w wyroku łącznym nie może stwarzać wrażenia faktycznego „darowania” kary, które przynależy do zgoła innej instytucji prawa karnego. Zastosowana technika łączenia kar i tak korzystniej kształtuje sytuację procesową skazanego, bowiem choć orzeczono karę wyższą niż najwyższa kara jednostkowa w danej grupie przestępstw, to jest ona jednak niższa od ich sumy.

Kierując się powyższymi okolicznościami Sąd na podstawie art. 85 § 1, 2, 3 kk, art. 86 § 1 kk w zw. z art. 90 § 2 kk orzeczone w punktach X i XI środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego połączył
i wymierzył R. R. (1) łączny środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 10 (dziesięciu) lat (pkt 3 wyroku).

Stosownie do brzmienia art. 576 § 1 kpk należało stwierdzić, że w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym wyroki podlegające łączeniu podlegają odrębnemu wykonaniu (pkt 4 wyroku).

Na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu:

a) okres zatrzymania w sprawie (...) od dnia 23 marca 2014 roku do dnia 26 marca 2014 roku;

b) okres zatrzymania w sprawie (...) od dnia 27 września 2014 roku do dnia 29 września 2014 roku;

c) okres zatrzymania w sprawie (...)w dniu 31 lipca 2014 roku (pkt 2 wyroku).

Z uwagi na fakt, iż skazany w niniejszej sprawie korzystał z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu Sąd na podstawie § 4 ust. 1, 2, 3, § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów niepłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2016r., poz. 1714) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. P. kwotę 147,60 złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu przez adwokata z urzędu w postępowaniu sądowym (pkt 6 wyroku).

W myśl art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił skazanego od kosztów postępowania związanych
z wydaniem wyroku łącznego. Skazany przebywa aktualnie w zakładzie karnym, gdzie będzie odbywał karę kilku lat pozbawienia wolności. Nie uzyskuje żadnych dochodów. Dlatego też już na tym etapie postępowania należy przewidywać bezskuteczność egzekucji kosztów sądowych (pkt 7 wyroku).

W związku z treścią wyroku Sądu (...) w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...) Sąd orzekając w niniejszej sprawie miał na uwadze zasadę zakazu reformationis in peius.

Sąd (...) wyrokiem (...) z dnia (...)roku, w sprawie (...)orzekł dwie kary(...) w wymiarze 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz
2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Każda z tych kar była niższa od maksymalnie możliwych do orzeczenia kar łącznych, tj. kar jakie można by było orzec przy zastosowaniu zasady kumulacji, o 4 miesiące pozbawienia wolności. Tym samym Sąd (...)
w poprzednim postępowaniu obniżył łącznie wymiar kary pozbawienia wolności
o 8 miesięcy.

Natomiast Sąd (...)przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy mógł orzec maksymalnie karę 9 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekając karę w wymiarze
8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności obniżył ją o 10 miesięcy pozbawienia wolności. Tym samym nie może budzić wątpliwości, iż wyrok wydany w sprawie (...) nie jest mniej korzystny od wyroku wydanego w sprawie (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Oleśko
Data wytworzenia informacji: