Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 39/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2019-04-10

Sygn. akt II K 39/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: stażysta Kinga Głowacka

przy udziale prokuratora Waldemara Dróżdż

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2019 r.

sprawy:

P. Ś. (1)

s. M., T. z domu K.

ur. (...) w m. T.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w B. z dnia 06.02.2007 r. w sprawie (...) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w okresie od dnia 08.04.2006 r. do dnia 15.04.2006 r.

- na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 19.11.2007 r. zarządzono wykonanie tej kary,

II. Sądu Rejonowego w T. z dnia 23.11.2006 r. w sprawie (...) za czyn z art. 280§1 kk w zb. z art. 157§2 kk w zw. art. 11§2 kk popełniony w dniu 28.08.2006 r.

- na karę 2 lat pozbawienia wolności,

III. Sądu Rejonowego w B. z dnia 31.10.2007 r. w sprawie (...) :

- za czyn z art. 278§1 kk popełniony w kwietniu 2006 r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 280§1 kk w zw. z art. 283 kk popełniony w czerwcu 2006 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od sierpnia 2006 r. do 08.03.2007 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 190§1 kk popełniony we wrześniu 2006r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 190§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od dnia 27.02.2007 r. do dnia 07.03.2007 r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 279§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od dnia 06.04.2006 r. do dnia 08.04.2006 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- za czyn z art. 278§1 kk popełniony w okresie od dnia 06.04.2006 r. do dnia 08.04.2006 r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności

i orzeczono karę łączną w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 9.04.2008 r. zarządzono wykonanie tej kary,

IV. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w B. z dnia 30.07.2008r. w sprawie (...).

V. Sadu Rejonowego w B. z dnia 29.12.2011r. w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 07.01.2012r.

VI. Sądu Rejonowego w S. z dnia 11.05.2012 r. w sprawie
(...) za czyny:

z pkt. I - z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

z pkt. II - z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

z pkt. III - z art. 190§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

z pkt. IV- z art. 157§2 kk w zw. z art. 64§1 kk

z pkt. V - z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

- na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

VII.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 16.05.2012 r. w sprawie (...) za czyny:

z pkt. I - z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

z pkt. II - z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

z pkt. III - z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

z pkt. IV- z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

- na karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 6 (sześciu) lat oddając oskarżonego w tym czasie pod dozór kuratora,

VIII.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 22.08.2012r. w sprawie (...) za czyny:

z pkt. I - z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 64§1 kk

z pkt. II - z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 64§1 kk

- uznając iż czyny stanowią ciąg przestępstw określony w art. 91 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata,

IX.Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w B. z dnia 12.05.2014r. w sprawie (...) . Wyrok uprawomocnił się w dniu 12.07.2014r.

X.Sądu Rejonowego w B. z dnia 26.07.2018r. w sprawie (...) za czyn z art. 288 § 1 kk,

-na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, naprawienie szkody, zaliczenie od dnia 15.03.2018r. godz. 01:35 do 16.03.2018r. godz. 11:24. Wyrok uprawomocnił się w dniu 03.08.2018r.

XI.Sądu Rejonowego w B. z dnia 09.01.2019r. w sprawie (...) za czyn z art. 279§1 kk

-na karę 2 lat pozbawienia wolności. Naprawienie szkody. Zaliczenie okresu od 07.04.2018r. godz. 6:10 do 08.04.2018r. godz. 12:40. Wyrok uprawomocnił się w dniu 17.01.2019r.

XII.Sądu Rejonowego w B. z dnia 21.01.2019r. w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 1 kk na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności. Obowiązek naprawienia szkody. Wyrok uprawomocnił się w dniu 29.01.2019r.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego :

1.  na podstawie art. 568a§1 pkt. 2 kpk w zw. z art. 85§1 i 2 kk, art. 86§1 kk kary pozbawienia wolności wymierzone wobec P. Ś. (1) wyrokami opisanymi w punkcie od X, XI i XII łączy i wymierza P. Ś. (1) karę łączną 3 (trzech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 577 kpk na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności ujętej w pkt. 1 zalicza okres od dnia 15.03.2018r. godz. 01:35 do 16.03.2018r. godz. 11:24, od 07.04.2018r. godz. 6:10 do 08.04.2018r. godz. 12:40, przyjmując początek kary od 08.09.2018r.,

3.  uznaje, że kary pozbawienia wolności orzeczone wobec P. Ś. (1) w wyrokach opisanych w pkt. od X do XII zostały pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu,

4.  umarza postępowanie w odniesieniu do wyroków z pkt. I do IX,

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw. Krzysztofa Ostrowskiego kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem, 60/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług VAT,

6.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy ustalił, następujący stan faktyczny:

P. Ś. (1) został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 06.02.2007 r. w sprawie(...) za czyn z art.278§1 kk popełniony w okresie od dnia 08.04.2006 r. do dnia 15.04.2006 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 19.11.2007 r. zarządzono wykonanie tej kary.

Następnie został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w T. z dnia 23.11.2006 r. w sprawie (...) za czyn z art. 280§1 kk w zb. z art. 157§2 kk w zw. art. 11§2 kk popełniony w dniu 28.08.2006 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności.

Kolejno został on skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 31.10.2007 r. w sprawie (...) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w kwietniu 2006 r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

za czyn z art. 280§1 kk w zw. z art. 283 kk popełniony w czerwcu 2006 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od sierpnia 2006 r. do 08.03.2007 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190§1 kk popełniony we wrześniu 2006r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od dnia 27.02.2007 r. do dnia 07.03.2007 r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 279§1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od dnia 06.04.2006 r. do dnia 08.04.2006 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 278§1 kk popełniony w okresie od dnia 06.04.2006 r. do dnia 08.04.2006 r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 9.04.2008 r. zarządzono wykonanie tej kary.

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w B. z dnia 30.07.2008r. w sprawie (...).

Następnie został on skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 29.12.2011r. w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 07.01.2012r.

Kolejno został on skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w S. z dnia 11.05.2012r. w sprawie
(...) za czyny: z pkt. I - z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, pkt. II - z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, z pkt. III - z art. 190§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, z pkt. IV- z art. 157§2 kk w zw. z art. 64§1 kk, z pkt. V - z art.279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Następnie P. Ś. (1) został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 16.05.2012 r. w sprawie (...) za czyny z pkt. I - z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, z pkt. II - z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, z pkt. III - z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, z pkt. IV- z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 6 lat oddając skazanego w tym czasie pod dozór kuratora.

Kolejno P. Ś. (1) został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 22.08.2012r. w sprawie (...) za czyny: z pkt. I - z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 64§1 kk z pkt. II - z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 64§1 kk - uznając iż czyny stanowią ciąg przestępstw określony w art. 91 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata.

Następnie wydano wyrok łączny z dnia 12.05.2014r. w sprawie (...) . Wyrok uprawomocnił się w dniu 12.07.2014r.

Kolejno P. Ś. (1) został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 26.07.2018r. w sprawie (...) za czyn z art. 288 § 1 kk, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, naprawienie szkody, zaliczenie od dnia 15.03.2018r. godz. 01:35 do 16.03.2018r. godz. 11:24. Wyrok uprawomocnił się w dniu 03.08.2018r.

Następnie został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 09.01.2019r. w sprawie (...) za czyn z art. 279§1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności. Orzeczono naprawienie szkody. Zaliczono okresu od 07.04.2018r. godz. 6:10 do 08.04.2018r. godz. 12:40. Wyrok uprawomocnił się w dniu 17.01.2019r.

Ponadto został on skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 21.01.2019r. w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 1 kk na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności. Obowiązek naprawienia szkody. Wyrok uprawomocnił się w dniu 29.01.2019r.

(dowody : dane z KRK – k. 6-9, wydruk z Noe-Sad – k. 11 - 13, k. 28 - 29, odpisy wyroków– k. 19 - 27, k. 31 - 33, k. 35 - 36, k. 41 , k. 43 - 44, akta (...) i (...)).

Zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej, w której przebywa od dnia 08.09.2018r. jest przeciętne. Dotychczas nie był nagradzany, był natomiast karany dyscyplinarnie. Skazany stara się przestrzegać zasad wynikających z porządku wewnętrznego. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Prezentuje mało krytyczną postawę wobec popełnionego przestępstwa i dotychczasowego sposobu życia, umniejszając charakter popełnionych czynów i winę. Poprawnie układa swoje relacje ze współosadzonymi. Nie jest uczestnikiem struktur nieformalnych w zakładzie karnym. Uczestniczył w zdarzeniu nadzwyczajnym – posiadał przedmiot zabroniony.

Aktualnie odbywa karę w systemie programowego oddziaływania. Skazany nie wykazywał zainteresowania dostępnymi formami i kierunkami kształcenia. Posiada wykształcenie gimnazjalne – bez zawodu. Nie uczestniczy w zajęciach kulturalno – oświatowych i sportowych organizowanych przez administrację. Skazany utrzymuje kontakt z rodzeństwem. W chwili orzekania P. Ś. (1) odbywa karę pozbawienia wolności w sprawie (...) Sądu Rejonowego w B. w okresie od dnia 08.09.2018r. do dnia 04.03.2020r. W dniu 15.10.2021r. P. Ś. (1) nabywa uprawnienie do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

(dowód: opinia – k. 39)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił w oparciu o akta spraw, odpisy wyroków, a także w oparciu o aktualne dane z Krajowego Rejestru Karnego i opinię z Zakładu Karnego w G.. Materiał dowodowy w postaci tych dokumentów był spójny i logiczny, uznano go za wiarygodny.

P. Ś. (1) był prawomocnie skazany wyrokami zapadłymi przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, jednakże wyroki te były brane pod uwagę przy wydawaniu wyroku łączonego dotyczącego P. Ś. (1) w sprawie (...) i (...) Sądu Rejonowego w B., a wyroki jednostkowe zostały pochłonięte poszczególnymi wyrokami łącznymi Sądu Rejonowego w B., gdzie orzeczone kary pozbawienia wolności skazany wykonał w całości. (k. 28 i k. 29).

Brak jest więc przesłanek do badania warunków do wydania wyroku łącznego na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2015r., gdyż zgodnie z treścią art. 85 kk w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015r., podstawy do orzeczenia kary łącznej zachodzą, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu.

Skoro przesłanki do wydania wyroku łącznego zachodzą dopiero wobec pozostałych wyroków skazujących P. Ś. (1) zapadłych po dniu 30.06.2015r., wobec powyższego w przedmiotowej sprawie należało procedować według stanu prawnego, jaki obowiązywał po tej dacie.

Zgodnie z treścią przepisu art. 85 § 1 i 2 kk, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 kk, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

W niniejszej sprawie spełnione były warunki przewidziane w art. 85 § 1 i 2 kk, w odniesieniu do wyroków Sądu Rejonowego w B. z dnia 26.07.2018r. w sprawie (...), Sądu Rejonowego w B. z dnia 09.01.2019r. w sprawie (...) i Sądu Rejonowego w B. z dnia 21.01.2019r. w sprawie (...).

Przepis art. 85 § 2 kk stanowi, że podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, przy czym sformułowanie kara podlegająca wykonaniu to kara, która ma zostać, a nie została jeszcze wykonana. Przy czym nie wymaga się, by orzeczone kary podlegały wykonaniu w całości i wystarczy, jeżeli podlegają wykonaniu w części. Sformułowanie „podlegające wykonaniu (...) kary (...)", użyte w treści art. 85 § 2 kk, należy interpretować jako odnoszące się do tych dolegliwości, które mają zostać, a nie zostały jeszcze wykonane, a zatem są to in concreto te kary, w stosunku do których nie została zakończona procedura ich wykonania.

Kryteria kary podlegającej wykonaniu spełniają więc kary orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w B. w sprawie (...) i w sprawie (...) i Sądu Rejonowego w B. w sprawie (...). We wszystkich tych sprawach orzeczono wobec P. Ś. (1) kary pozbawienia wolności, w sprawie (...) P.Ś. odbywa karę od dnia 08.09.2018r. do dnia 04.03.2020r., w sprawie (...) P.Ś. odbywa karę od dnia 04.03.2020r. do dnia 02.03.2022r. i w sprawie (...) P. Ś. odbywa karę od dnia 02.03.2022r. do dnia 28.10.2022r.

Wymierzając karę łączną pozbawienia wolności w odniesieniu do wyroków opisanych w punktach: X do XII Sąd orzekający zastosował zasadę mieszaną. P. Ś. (1) mimo, iż dopuścił się czynów przeciwko mieniu, i pomiędzy datami ich popełnienia zachodziła łączność czasowa to jednak za zastosowaniem zasady mieszanej, a nie zasady absorpcji przemawiała okoliczność, iż skazany wykazuje niepoprawną osobowość dopuszczając się kolejnych występków przeciwko mieniu.

Z tego względu zasadnym było orzeczenie wobec P. Ś. kary łącznej w wymiarze 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności w miejsce kar jednostkowych wymierzonych wyrokami opisanymi w punktach X, XI i XII. Biorąc pod uwagę, że najwyższą karą jednostkową była kara 2 lat pozbawienia wolności, zaś suma kar podlegających łączeniu wynosiła 4 lata i 2 miesiące, zasadne okazało się wymierzenie kary łącznej 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, przyjmując początek kary na dzień 08.09.2018r. i zaliczając okres zatrzymania w sprawie podlegającej łączeniu - w sprawie (...) i (...). Na korzyść skazanego poczytano przestrzeganie zasad panujących w jednostce penitencjarnej, regulaminowy stosunek do przełożonych, brak konfliktów ze współwięźniami.

Na niekorzyść uznano, że skazany jest negatywnie ustosunkowany do oddziaływań wychowawczych ukierunkowanych na realizację celów wykonywania kary pozbawienia wolności. Nie wykazuje zainteresowania podjęciem dostępnych form szkolenia i doskonalenia, a jego stosunek do popełnionych przestępstw jest bezkrytyczny. W ocenie Sądu orzekającego, wymierzona kara łączna spełni swe cele wychowawcze i zapobiegawcze wobec niepoprawnego sprawcy, który nie wyciągał konstruktywnych wniosków z orzekanych wyroków i kar nimi wymierzanych, a dopuszczał się kolejnych występków. Jednocześnie jego aktualna postawa prezentowana podczas izolacji w warunkach zakładu karnego świadczy, że proces resocjalizacyjny tego sprawcy przebiega powoli, a P. Ś. nie zrozumiał jeszcze niewłaściwości i bezprawności swych czynów. Dlatego też zastosowanie wobec niego zasady mieszanej było celowe i uzasadnione.

Wyroki w częściach dotyczących kar pozbawienia wolności zostały pochłonięte wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu.

Umorzono postępowanie w stosunku do wyroków opisanych w pkt I do IX.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. Krzysztofa Ostrowskiego kwotę 147,60 zł tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji. Kwota wynagrodzenia jest zgodna z § 17 ust. 5 w zw. z § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016r., poz. 1714) i uwzględnia należny podatek od towarów i usług.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 kpk. Skazany odbywając karę pozbawienia wolności i nie pracując na terenie jednostki penitencjarnej, nie miałby realnej możliwości uregulowania kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Fijałkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Wierzbowska-Zimoń
Data wytworzenia informacji: