Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 375/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Kielcach z 2020-05-15

Sygn. akt II K 375/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 maja 2020 roku

Sąd Rejonowy w Kielcach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Kamil Czyżewski

Protokolant: sekr. sąd. Karolina Kamińska,

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej K.-Wschód w K.P. K.,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 8 maja 2020 roku i 15 maja 2020 roku,

sprawy z oskarżenia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

1.  P. P.,

syna S. i D. z domu B.,

urodzonego (...) w K.,

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 23 lipca 2019 r., w miejscowości P., gmina Ł., pow. (...),
w woj. (...), posiadał wbrew przepisom ustawy substancję psychotropową w postaci amfetaminy w znacznej ilości 71,992 grama,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017 poz. 783 ze zm.);

II.  w dniu 23 lipca 2019 r., w miejscowości P., gmina Ł., pow. (...),
w woj. (...), posiadał wbrew przepisom ustawy środki odurzające
w postaci ziela konopi innych niż włókniste tzw. marihuany w łącznej ilości
11,002 grama,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017 poz. 783 ze zm.);

III.  w dniu 23 lipca 2019 r., w miejscowości P., gmina Ł., pow. (...),
w woj. (...), usiłował, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielić
P. O. substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości
5 g za kwotę 150 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.. z 2017 poz. 783 ze zm.);

IV.  w okresie od stycznia do marca 2019 r., w miejscowości P., gmina Ł., pow. (...), w woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kilkukrotnie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, udzielił O. J. substancję psychotropową w postaci amfetaminy
w łącznej ilości 30 g za łączną kwotę 900 zł,

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017 poz. 783 ze zm.) w zw. z art. 12 § 1 k.k.;

V.  w bliżej nieustalonych dniach lipca 2019 r. w miejscowości P., gmina Ł., (...), w woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, trzykrotnie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru udzielił P. O. substancję psychotropową w postaci amfetaminy
w łącznej ilości 15 g za łączną kwotę 360 zł.,

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017 poz. 783 ze zm.) w zw. z art. 12 § 1 k.k.;

2.  D. R. (R.),

syna W. i B. z domu A.,

urodzonego (...) w K.,

oskarżonego o to, że:

VI.  w okresie od dnia 17 do 18 lipca 2019 roku w bliżej nieustalonym miejscu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił P. P. substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości 80 gram oraz środek odurzający w postaci suszu roślinnego konopi ziele innych niż włókniste, tzw. marihuany
w łącznej ilości 25 gram, wszystko za kwotę 2175 zł,

tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1030 ze zm./;

VII.  w dniu 07 października 2019 roku w P. Z., w gminie Ł.,
w woj. (...), wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w łącznej ilości 1826, 35 grama i znaczną ilość środka odurzającego w postaci suszu roślinnego konopi ziele innych niż włókniste, tzw. marihuany w łącznej ilości 507,621 grama oraz substancję psychotropową
w postaci 267 sztuk tabletek z zawartością metylenodioksymetamfetaminy,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii
/tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1030 ze zm./

o r z e k a :

I.  w ramach zarzucanych mu w punktach I (pierwszym) i II (drugim) aktu oskarżenia czynów oskarżonego P. P. uznaje za winnego tego, że w dniu 23 lipca 2019 roku, w miejscowości P., gmina Ł., pow. (...), w woj. (...), posiadał wbrew przepisom ustawy substancję psychotropową w postaci amfetaminy
w znacznej ilości, tj. 71,992 grama oraz środki odurzające w postaci ziela konopi innych
niż włókniste tzw. marihuany w łącznej ilości 11,002 grama, tj. popełnienia przestępstwa
z art. 62 ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 j.t.) i za to na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U.2019.852 j.t.) w zw. z art. 60 § 1, § 2 i § 6 pkt 3 k.k. wymierza oskarżonemu P. P. karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  w ramach zarzucanych mu w następujących po sobie punktach III (trzecim),
IV (czwartym) i IV (czwartym) aktu oskarżenia czynów, wskazanych w punktach
III (trzecim), IV (czwartym) i V (piątym) komparycji wyroku, oskarżonego P. P. uznaje za winnego tego, w miejscowości P., gmina Ł.,
pow. (...), w woj. (...) w okresie od stycznia daty bliżej nieustalonej
do 23 lipca 2019 roku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kilkukrotnie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, udzielił O. J. substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości 30 gram za łączną
kwotę 900 złotych, udzielił P. O. substancję psychotropową w postaci amfetaminy w łącznej ilości 15 gram za łączną kwotę 360 złotych oraz w dniu 23 lipca
2019 roku usiłował w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielić P. O. substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 5 gram za kwotę 150 złotych,
lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji,
tj. popełnienia przestępstwa z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U.2019.852 j.t.) i z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 j.t.)
w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 j.t.) w zw. z art.
11 § 3 k.k.
w zw. z art. 60 § 1, § 2 i § 6 pkt 3 k.k. wymierza oskarżonemu P. P. karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności a na podstawie
art. 33 § 1, § 2 i § 3 k.k. wymierza oskarżonemu P. P. karę grzywny
w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej
na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

III.  na podstawie art. 85 § 1 i § 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu P. P. łączy i jako karę łączną wymierza oskarżonemu P. P. karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego P. P. warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby;

V.  na podstawie art. 73 § 1 k.k. oddaje oskarżonego P. P. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

VI.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.p.k. zobowiązuje oskarżonego P. P.
do informowania kuratora sądowego o przebiegu okresu próby;

VII.  na podstawie art. 63 § 1 i § 5 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego P. P. w wyroku kary grzywny zalicza mu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 23 lipca 2019 roku od godz. 19:20 do dnia 25 lipca 2019 roku
do godz. 15.10 uznając karę grzywny za wykonaną do wysokości 4 (czterech) stawek dziennych;

VIII.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 j.t.) orzeka wobec oskarżonego P. P. nawiązkę w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Ośrodka (...) od Środków Psychoaktywnych S. D. F. w C. z przeznaczeniem
na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii, łącząc orzeczenie w tym przedmiocie
ze skazaniem z punktu I (pierwszego) wyroku;

IX.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 j.t.) orzeka wobec oskarżonego P. P. przepadek na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów przestępstwa wskazanych w punkcie
1 (pierwszym) i 2 (drugim) wykazu dowodów rzeczowych nr I/640/19/N z karty 244 akt sprawy i zarządza ich zniszczenie, łącząc orzeczenie w tym przedmiocie ze skazaniem
z punktu I (pierwszego) wyroku;

X.  na podstawie art. 45 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego P. P. przepadek równowartości korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa w postaci pieniędzy w kwocie 1.260 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt) złotych, łącząc orzeczenie
w tym przedmiocie ze skazaniem z punktu II (drugiego) wyroku;

XI.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego P. P.
na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.852,48 zł. (tysiąc osiemset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy) tytułem kosztów sądowych, w tym kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty od kary łącznej pozbawienia wolności oraz kwotę 1.000 (tysiąc) złotych tytułem opłaty od kary grzywny;

XII.  oskarżonego D. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego
mu w punkcie V (piątym) aktu oskarżenia czynu, wskazanego w punkcie VI (szóstym) komparycji wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U.2019.852 j.t.) i za to na podstawie
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 j.t.) wymierza oskarżonemu D. R. karę 1 (jednego) roku
i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności a na podstawie art. 33 § 1, § 2 i § 3 k.k. wymierza oskarżonemu D. R. karę grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych;

XIII.  oskarżonego D. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego
mu w punkcie VI (szóstym) aktu oskarżenia czynu, wskazanego w punkcie VII (siódmym) komparycji wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 62 ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U.2019.852 j.t.) i za to na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 j.t.) wymierza oskarżonemu D. R. karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

XIV.  na podstawie art. 85 § 1 i § 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu D. R. łączy i jako karę łączną wymierza oskarżonemu D. R. karę 3 (trzech) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XV.  na podstawie art. 63 § 1 i § 5 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego
D. R. w wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza mu okres
rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 7 października 2019 roku od godz. 06:45 do dnia 8 maja 2020 roku do godz. 14:45;

XVI.  na podstawie art. 45 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego D. R. przepadek równowartości korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa w postaci pieniędzy
w kwocie 2.175 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć) złotych, łącząc orzeczenie
w tym przedmiocie ze skazaniem z punktu XII (dwunastego) wyroku;

XVII.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 j.t.) orzeka wobec oskarżonego D. R. nawiązkę
w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych na rzecz Ośrodka (...)
od Środków Psychoaktywnych S. D. F. w C.
z przeznaczeniem na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii, łącząc orzeczenie w tym przedmiocie ze skazaniem z punktu XIII (trzynastego) wyroku;

XVIII.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 j.t.) orzeka wobec oskarżonego D. R. przepadek
na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów przestępstwa wskazanych w punktach: 3 (trzecim),
4 (czwartym) i 5 (piątym) wykazu dowodów rzeczowych nr II/53/20/N z karty 314 akt sprawy i zarządza ich zniszczenie, łącząc orzeczenie w tym przedmiocie ze skazaniem
z punktu XIII (trzynastego) wyroku;

XIX.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego D. R. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 5.674,18 zł. (pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy) tytułem kosztów sądowych, w tym kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem opłaty
od kary łącznej pozbawienia wolności oraz kwotę 1.500 (tysiąc pięćset) złotych tytułem opłaty od kary grzywny.

sędzia Kamil Czyżewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Łukasz Pałka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Kamil Czyżewski
Data wytworzenia informacji: