Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 861/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-01-10

Sygnatura akt VI Ka 861/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Kazimierz Cieślikowski

Sędziowie SO Arkadiusz Łata

SO Grażyna Tokarczyk (spr.)

Protokolant Natalia Skalik-Paś

przy udziale Bożeny Sosnowskiej

Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2014 r.

sprawy 1. D. K., syna J. i J.

ur. (...) w Z.

oskarżonego z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z rt. 12 kk przy zast. art. 65§1 kk

2. G. G. (1) (G.), syna M. i J.

ur. (...) w G.

oskarżonego z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk przy zast. art. 65§1 kk

3. R. W., syna R. i Ł.

ur. (...) w P.

oskarżonego z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 31 lipca 2012 r. sygnatura akt III K 565/12

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 624 § 1 kpk

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 3, 14 oraz 21 w ten sposób, że jako podstawę wymiaru kar grzywny wskazuje art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zwalnia oskarżonych od zapłaty wydatków za postępowanie odwoławcze, obciążając nimi Skarb Państwa.

sygn. akt VI Ka 861/13

UZASADNIENIE

D. K. oskarżony został o to, że:

w okresie od listopada 2005 roku do października 2007 roku w G. i Z., działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci co najmniej 15 kilogramów haszyszu o łącznej wartości nie mniejszej niż 75000 złotych, co najmniej 2,7 kilograma marihuany o wartości nie mniejszej niż 49950 złotych, a także znacznymi ilościami substancji psychotropowych w postaci co najmniej 5 kilogramów amfetaminy o wartości nie mniejszej niż 40000 złotych, co najmniej 7000 sztuk tabletek ekstazy o wartości nie mniejszej niż 17500 złotych w ten sposób, że nabył wymienione środki i substancje od A. S. (1), a następnie odsprzedał K. S. i innym nieustalonym do tej pory osobą celem ich dalszego wprowadzenia do obrotu, przy czym z popełnienia tego czynu uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk przy zastosowaniu art. 65 § 1 kk.

G. G. (1) oskarżony został o to, że:

w okresie od września 2005 roku do marca 2006 roku w G. i Z., działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci co najmniej 12 kilogramów haszyszu o wartości nie mniejszej niż 23.500 złotych, przy czym co najmniej 7 kilogramów haszyszu odebrał od B. M. w trakcie jednej transakcji narkotykowej, a co najmniej 5 kilogramów haszyszu odebrał od A. S. (2) w trakcie kilku transakcji narkotykowych, a następnie wymienione środki odsprzedał innej nieustalonej do tej pory osobie celem ich dalszego wprowadzenia do obrotu, przy czym z popełnienia tego czynu uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk przy zastosowaniu art. 65 § 1 kk

R. W. oskarżony został o to, że:

w okresie od kwietnia do czerwca 2006 roku w G. działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci 12 kilogramów haszyszu o łącznej wartości nie mniejszej niż 57.600 złotych w ten sposób, że nabył ten środek od A. S. (1), a następnie odsprzedał B. C. celem dalszego wprowadzenia do obrotu,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk.

Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 31 lipca 2012 roku sygn. akt III K 565/12 orzekł w zakresie tych oskarżonych , iż:

1.  oskarżonego D. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu
czynu stanowiącego przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk przy zastosowaniu art. 65 § 1 kk
i za to na mocy art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii przy zast. art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

2.  na mocy art. 343 § 2 pkt 2 kpk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu D. K. na okres próby 5 (pięciu) lat;

3.  na mocy art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonemu grzywnę w wymiarze 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, wysokość jednej stawki ustalając na kwotę 100 (stu) złotych;

4.  na mocy art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora;

5.  na mocy art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w wysokości 2000 (dwóch tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

6.  ma mocy art. 45 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego D. K. przepadek korzyści uzyskanych z przestępstwa w wysokości 182.450,00 zł. (stu osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu pięćdziesięciu złotych);

7.  na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej grzywny okres jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 26.10.2010r. do dnia 15.04.2011r, łącznie 172 dni przyjmując, że jeden dzień zatrzymania jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny i przyjmuje, że do wykonania pozostały 3 (trzy) stawki dzienne grzywny; (…)

12.  oskarżonego G. G. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu
czynu stanowiącego przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk przy zastosowaniu art. 65 § 1 kk
i za to na mocy art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii przy zast. art. 65 § 1 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

13.  na mocy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu G. G. (1) na okres próby5 (pięciu) lat;

14.  na mocy art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonemu grzywnę w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, wysokość jednej stawki ustalając na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych;

15.  mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu G. G. (1) na poczet orzeczonej grzywny okres jego zatrzymania w dniach: 15.02.2011r. i 16.02.2011r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny i przyjmuje, że do wykonania pozostało 96 (dziewięćdziesiąt sześć) stawek dziennych grzywny;

16.  na mocy art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora;

17.  na mocy art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w wysokości 1000 (jednego tysiąca) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

18.  ma mocy art. 45 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego G. G. (1) przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa w wysokości 23.500 zł. (dwudziestu trzech tysięcy pięciuset) złotych;

19.  oskarżonego R. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu
czynu stanowiącego przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i za to na mocy art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

20.  na mocy art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu R. W. na okres próby 5 (pięciu) lat;

21.  na mocy art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonemu grzywnę w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, wysokość jednej stawki ustalając na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

22.  mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu R. W. na poczet orzeczonej grzywny okres jego zatrzymania w dniach: 15.02.2011r. i 16.02.2011r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny i przyjmuje, że do wykonania pozostało 96 (dziewięćdziesiąt sześć) stawek dziennych grzywny;

23.  na mocy art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w wysokości 1000 (jednego tysiąca) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; (…)

32.  na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz U. z 1983r. Nr 4 poz. 223 z późn. zm.) zasądza od wszystkich oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa wydatki w kwocie po 90 (dziewięćdziesiąt) złotych oraz opłatę od D. K. w kwocie 3.900 (trzech tysięcy dziewięciuset) złotych, od R. Ż. w kwocie 500 (pięciuset) złotych, od G. G. (1) w kwocie 800 (ośmiuset) złotych, od R. W. w kwocie 700 (siedmiuset) złotych oraz od D. J. w kwocie 1.050 (jednego tysiąca pięćdziesięciu) złotych.

Prokurator zaskarżył wyrok w zakresie orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonych D. K., G. G. (1) i R. W., zarzucając obrazę przepisu prawa materialnego, a to art. 71 § 1 kk, przyjętego w punktach 3, 14 i 21 jako podstawę wymierzenia kar grzywny tym oskarżonym za zarzucane i przypisane im przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk, podczas, gdy w tym wypadku wyłączną podstawą wymierzenia tym oskarżonym kary grzywny powinien być art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Apelujący wniósł o zmianę wyroku w punktach 3, 14 i 21 poprzez przyjęcie, jako podstawy prawnej wymierzenia grzywny wobec oskarżonych D. K., G. G. (1) i R. W. przepisu art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja Prokuratora zasługuje na uwzględnienie.

W rozpoznawanej sprawie z uwagi na przedłużającą się nieobecność sędziego referenta, zgodnie z § 88 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych stwierdzono niemożność sporządzenia uzasadnienia wyroku, o czym poinformowano strony składające wniosek o jego doręczenie, zawiadamiając jednocześnie o rozpoczęciu biegu terminu do wniesienia apelacji od daty doręczenia w/w zawiadomienie. Takie procedowanie należy uznać za słuszne. W sprawie doszło do obrazy prawa procesowego, która nie miała jednak wpływu na treść orzeczenia, naruszony został przepis art. 423 § 1 kpk, bowiem nie sporządzono piśmiennego uzasadnienia wyroku, niemniej uwzględniając zakres zgromadzonego i ujawnionego na posiedzeniu materiału dowodowego, treść złożonych wniosków o wymierzenie kar bez przeprowadzenia rozprawy oraz samego wyroku, Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, iż brak pisemnego uzasadnienia wyroku nie stoi na przeszkodzie dokonaniu przez sąd odwoławczy merytorycznej kontroli zaskarżonego wyroku.

Sąd I instancji przeprowadził, bowiem prawidłowo postępowanie zainicjowane aktem oskarżenia zawierającym wniosek o wydanie wyroku w trybie art. 335 kpk; dokonując ustaleń stanu faktycznego potwierdzających sprawstwo D. K., G. G. (1) i R. W., a dalej prawidłowej oceny prawnej zachowań oskarżonych.

Równocześnie jednak Sąd orzekający uchybił przepisom prawa materialnego błędnie wskazując podstawę prawną grzywien wymierzonych tym oskarżonym. Sprawca przestępstwa z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12, co oznacza, że wyłącznie przepis art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii może być podstawą wymierzenia grzywny, gdyż wyprzedza on normy Kodeksu karnego.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w punktach 3, 14 i 21 w ten sposób, że jako podstawę prawną orzeczonych kar grzywny przyjął art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara szkabarnickab
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Kazimierz Cieślikowski,  Arkadiusz Łata
Data wytworzenia informacji: