Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 811/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-10-10

Sygn. akt II K 811/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Żuchowski

Protokolant:

St. sekr.sądowy Beata Ewald

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej K. Lipińskiego

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r.

sprawy:

skazanego B. K. urodz. (...) w L.

syna C. i H. z d. P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.wyrokiem z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie II K 14/08 Sądu Rejonowego w Lipnie za przestępstwo popełnione w dniu 6/7 września 2007 r. z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk i art. 11 § 2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie II K 14/08 zarządzono wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności;

2. wyrokiem zaocznym z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie VI K 522/07 Sądu Rejonowego w Lipnie za przestępstwa popełnione w dniu 30 czerwca 2007 r. i w dniu 16 września 2007 r. na karę 8 miesięcy oraz 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat tytułem próby. Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy w Lipnie zarządził wykonanie kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

3. wyrokiem nakazowym z dnia 8 czerwca 2010 r. Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie II K 261/10 za przestępstwo popełnione w dniu 19 stycznia 2010 r. z art. 288 § 1 kk kk na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności. Postanowieniem z dnia 9 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawie II Ko 624/13 Sąd Rejonowy w Lipnie zamienił karę 12 miesięcy ograniczenia wolności na 1 miesiąc ograniczenia wolności przyjmując, iż czyn stanowi wykroczenie z art. 124 § 1 kw;

4. wyrokiem z dnia 26 października 2010 r. Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie II K 686/10 za przestępstwo popełnione 2 lipca 2010 r. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności , którą odbywał do 7 lipca 2012 r.;

5.wyrokiem łącznym z dnia 16 czerwca 2011 r. Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie II K 156/11 na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności obejmującą kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach II K 14/08 i VI K 522/07 SR w Lipnie, którą odbywał do 1 lipca 2014 r.;

6 . wyrokiem z dnia 30 grudnia 2015 r. Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie II K120/15 za przestępstwo popełnione w okresie od 21 lutego do 22 lutego 2015 r. z art. 279 § 1 kk i art. 64 § 1 kk i popełnione w dniu 28 stycznia 2014 r. z art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

7. wyrokiem z dnia 27 października 2015 r. w sprawie II K 620/15 Sądu Rejonowego w Toruniu za przestępstwa popełnione w dniu 29 marca 2015 r. z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 275 § 1 kk i art. 11 § 2 kk i art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu tymczasowego aresztowania od 29 marca 2015 r. do 27 października 2015 r . Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie IX Ka 76/16 podwyższono orzeczoną karę pozbawienia wolności do 5 lat pozbawienia wolności .

8. wyrokiem z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie II K 358/16 Sądu Rejonowego w Toruniu za przestępstwo popełnione w dniu 9 stycznia 2015 r. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności

I. na podstawie art. 568 a § 1pkt 2 kpk w zw. z art.91 § 2 kk i art. 86 §1 kk w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach II K 358/16 i II K 620/15 Sądu Rejonowego w Toruniu oraz kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie II K 120/15 Sądu Rejonowego w Lipnie orzeka w stosunku do B. K. karę łączną 5 ( pięciu ) lat i 8 ( ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie o objęcie wyrokiem łącznym orzeczeń opisanych punkcie od 1 do 5 wyroku łącznego;

III. w pozostałym zakresie wyroki podlegające połączeniu podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. kwotę 240 ( dwieście czterdzieści ) zł plus VAT tytułem kosztów obrony udzielonej z urzędu;

V. kosztami postępowania odnośnie wydania wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

II K 811/16

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 14 lipca 2016 r. skazany B. K. wniósł o wydanie wyroku łącznego obejmującego wyroki Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawach II K 120/15 i II K 686/10 oraz Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawach: II K 620/15 i II K 358/16 .

( dowód: wniosek skazanego k. 2-3 akt)

Sąd z urzędu ustalił, iż B. K. był skazany wyrokami Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawach II K 620/15 i II K 358/16 oraz Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawach: II K 14/08, VI K 522/07, II K 261/10, II K 686/10, II K 156/11, II K 120/15.

( dowód : karta karna k. 10 akt)

B. K. był skazany wyrokiem z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie II K 14/08 Sądu Rejonowego w Lipnie za przestępstwo popełnione w dniu 6/7 września 2007 r. z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk i art. 11 § 2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lipnie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie II K 14/08 zarządzono wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności.

( dowód : wyrok w sprawie II K 14/08 SR w Lipnie oraz postanowienie o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności k.20, 41 tych akt)

Następnie wyrokiem zaocznym z dnia 2 kwietnia 2008 r. został skazany w sprawie VI K 522/07 Sądu Rejonowego w Lipnie za przestępstwa popełnione w dniu 30 czerwca 2007 r. i w dniu 16 września 2007 r. na karę 8 miesięcy oraz 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat tytułem próby. Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy w Lipnie zarządził wykonanie kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

( dowód: wyrok w sprawie VI K 522/07 SR w Lipnie k. 87 tych akt)

Był także skazany wyrokiem nakazowym z dnia 8 czerwca 2010 r. Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie II K 261/10 za przestępstwo popełnione w dniu 19 stycznia 2010 r. z art. 288 § 1 kk kk na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności. Postanowieniem z dnia 9 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Lipnie w sprawie II Ko 624/13 Sąd Rejonowy w Lipnie zamienił karę 12 miesięcy ograniczenia wolności na 1 miesiąc ograniczenia wolności przyjmując, iż czyn stanowi wykroczenie z art. 124 § 1 kw.

( dowód: wyrok w sprawie II K 261/10 Sądu Rejonowego w Lipnie oraz postanowienie k. 64, 153 tych akt)

Kolejnym wyrokiem z dnia 26 października 2010 r. Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie II K 686/10 B. K. został skazany za przestępstwo popełnione 2 lipca 2010 r. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności , którą odbywał do 7 lipca 2012 r.

( dowód : wyrok w sprawie II K 686/10 Sądu Rejonowego w Lipnie k. 313 tych akt)

Następnie wyrokiem łącznym z dnia 16 czerwca 2011 r. Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie II K 156/11 orzeczono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności obejmującą kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach II K 14/08 i VI K 522/07 SR w Lipnie, którą odbywał do 1 lipca 2014 r

( dowód : wyrok łączny w sprawie II K 156/11 SR w Lipnie k. 22 tych akt oraz dane dotyczące odbycia kary pozbawienia wolności k. 32 akt)

B. K. był także skazany wyrokiem z dnia 30 grudnia 2015 r. Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie II K120/15 za przestępstwo popełnione w okresie od 21 lutego do 22 lutego 2015 r. z art. 279 § 1 kk i art. 64 § 1 kk i popełnione w dniu 28 stycznia 2014 r. z art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

( dowód: wyrok w sprawie II K 120/15 SR w Lipnie k. 149-150, 199 tych akt)

Wreszcie wyrokiem z dnia 27 października 2015 r. w sprawie II K 620/15 Sądu Rejonowego w Toruniu został skazany za przestępstwa popełnione w dniu 29 marca 2015 r. z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 275 § 1 kk i art. 11 § 2 kk i art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu tymczasowego aresztowania od 29 marca 2015 r. do 27 października 2015 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie IX Ka 76/16 podwyższono orzeczoną karę pozbawienia wolności do 5 lat pozbawienia wolności.

( dowód: wyrok w sprawie II K 620/15 Sądu Rejonowego w Toruniu k. 727-729, 970 tych akt)

Ostatnie chronologicznie skazanie to wyrok z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie II K 358/16 Sądu Rejonowego w Toruniu za przestępstwo popełnione w dniu 9 stycznia 2015 r. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności.

( dowód: wyrok w sprawie II K 358/16 Sądu Rejonowego w Toruniu k. 78 tych akt)

Z informacji administracji ZK B.- F. wynika, iż skazany zachowuje się poprawnie. Nie był karany dyscyplinarnie ani nagradzany kodeksowo. Obecnie odbywa karę pozbawienia wolności do 9 marca 2022 r. w sprawach II K 120/15 Sądu Rejonowego w Lipnie oraz II K 620/15 i II K 358/16 Sądu Rejonowego w Toruniu.

( dowód : opinia k. 18-19 akt )

Na wstępie należy wskazać, iż w myśl art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r ( Dz. U. z 2015 r., poz.396 ) o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych ustaw przepisów rozdziału IX ustawy o karze łącznej, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 lipca 2015 r., chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia tej ustawy. W sprawach II K 120/15 SR w Lipnie oraz II K 620/15 i II K 358/16 SR w Toruniu do uprawomocnienia się wyroków doszło po 1 lipca 2015 r. zatem istniały podstawy do analizy możliwości wydania wyroku łącznego na podstawie przepisów kodeksu karnego dotyczącego kary łącznej obowiązującego od dnia 1 lipca 2015 r. Należy jednak pamiętać o treści art. 4 § 1 kk. Zdaniem Sądu treść kodeksu karnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r. nie była względniejsza dla skazanego. Istniała możliwość orzeczenia na podstawie tych przepisów kary łącznej obejmującej skazania w sprawach II K 620/15 i II K 358/16 SR w Toruniu oraz II K 120/15 w Lipnie. W sprawie II K 120/15 SR w Lipnie były orzeczone kary jednostkowe 1 roku i 3 miesięcy; 3 miesięcy oraz kara łączna 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy przepisów o karze łącznej obowiązujących przed 1 lipca 2015 r. górną granicę kary stanowiła suma kar jednostkowych, natomiast obecnie w myśl art. 85 § 2 kk górną granicę stanowią także kary łączne orzeczone za przestępstwa. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należało uznać, iż względniejszy dla skazanego był kodeks karny obowiązujący po 1 lipca 2015 r.

W związku z powyższym, Sąd mógł dokonać analizy w kontekście możliwości orzeczenia kary łącznej jedynie odnośnie orzeczeń wydanych w sprawach II K 120/15 Sąd Rejonowego w Lipnie oraz w sprawach II K 620/15 i II K 358/15 SR w Toruniu albowiem w pozostałych sprawach ujętych w karcie karnej doszło do odbycia orzeczonych kar. Zgodnie bowiem z art. 85 § 2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są kary lub kary łączne podlegające wykonaniu.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk obowiązującego od 1 lipca 2015 r. Sąd wymierza karę łączną od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Sąd wymierzając karę łączną, kieruje się dyrektywami prewencji generalnej i indywidualnej określonymi w art. 85a kk. Nie można jednak tracić z pola widzenia innych dyrektyw wymiaru kary, które będąc pomocnicze i uzupełniające względem wzmiankowanych, w określonych sytuacjach również znajdą zastosowanie w przypadku orzekania kary łącznej, tj. dyrektyw wynikających z art. 54 kk oraz w pewnym zakresie dyrektyw orzeczniczych dotyczących związków podmiotowo-przedmiotowych między zbiegającymi się przestępstwami. Wniosek taki wypływa z treści art. 85a kk, w którym stwierdzono, że sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze co pozwala twierdzić o konieczności uwzględnienia innych jeszcze dyrektyw. Kara łączna powinna być postrzegana jako swoiste podsumowanie działalności przestępczej sprawcy tym samym jej surowość powinna wzrastać wraz z liczbą popełnionych przez sprawcę przestępstw. Stanowi to wyraz potępienia w stosunku do postępowania sprawcy, jak również podkreśli nieopłacalność przestępczej działalności (zob. M. Szewczyk, Glosa do uchw. SN z 20.1.2005 r., I KZP 30/04, OSP 2005, Nr 9, poz. 102; zob. także wyr. SA w Warszawie z 12.7.2000 r., II AKA 171/00, OSA 2001, Nr 2, poz. 5; wyr. SA w Łodzi z 20.9.2001 r., II AKA 154/01, KZS 2002, Nr 12, poz. 70). Z drugiej strony, orzeczona kara łączna powinna być niezbędna dla osiągnięcia celów indywidualnego oddziaływania, co w przypadkach wielości przestępstw oznaczać może ograniczenie zasady kumulacji i odwołanie się do zasady absorpcji (częściowej). Powyższe uwagi zdają się przekonywać o trafności regulacji art. 85a kk, w której podkreślono podstawowe role przy wymierzaniu kary łącznej dyrektyw prewencji indywidualnej i generalnej. W konkretnej sprawie sąd powinien zatem rozważyć celowość absorbowania albo kumulowania orzeczonych uprzednio względem skazanego kar, bacząc na konieczność realizowania celów w zakresie społecznego, jak i indywidualnego jej oddziaływania. Kara łączna, analogicznie jak kara jednostkowa, powinna być słuszna i sprawiedliwa, uwzględniając w odpowiedniej proporcji wskazane wyżej dyrektywy.

W realiach sprawy Sąd mógł wymierzyć skazanemu karę od 5 lat pozbawienia wolności do 6 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Przy orzekaniu kary łącznej dopuszczalne jest zastosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i zasady pełnej kumulacji. Zastosowanie każdej z tych zasad jest jednak rozwiązaniem skrajnym, które może być stosowane wyjątkowo. W ocenie Sądu nie zachodził pomiędzy poszczególnymi przypisanymi czynami tak bliski związek, który pozwalałby na zastosowanie zasady pełnej absorpcji. Przypisane przestępstwa chociaż dotyczyły skazań o zbliżonej kwalifikacji- dotyczyły przestępstw przeciwko mieniu to jednak obejmowały różne przestępstwa. Ponadto zostały popełnione w odstępie 3 miesięcy.

Dół formularza

Wydając wyrok łączny należy także uwzględnić w zakresie wymiaru kary te wszystkie okoliczności, które zaistniały także po wydaniu wyroków mogące świadczyć o przebiegu procesu resocjalizacji. Z aktualnej informacji administracji ZK B.- F. wynika, iż zachowanie skazanego w czasie odbywania kary jest oceniane jako poprawne. Z tych powodów Sąd uznał, iż orzeczony wymiar kary łącznej 5 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności w odpowiedni sposób kształtują karę łączną. W związku z powyższym rozstrzygnięciem konieczne było w oparciu o art. 572 kpk umorzenie postępowania odnośnie objęcia wyrokiem łącznym orzeczeń opisanych w punktach od 1 do 5 wyroku łącznego.

O kosztach obrony z urzędu orzeczono na podstawie § 17 ust 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu ( Dz. U. z 2015 r., poz.1801 ). O kosztach orzeczono w myśl art. 624 § 1 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Komuda-Zakrzewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Żuchowski
Data wytworzenia informacji: