Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 554/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2022-04-05

Sygn. akt II K 554/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22/03/2022 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Agata Makowska - Boniecka

Protokolant - st.sekr.sądowy Barbara Michoń

przy udziale Prokuratora - ---

po rozpoznaniu w dniu 22/02/2022 r. i 22/03/2022 r.

sprawy:

J. N.

s. S. i J. z domu N.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 24 listopada 2021 roku około godz. 19:40 w miejscowości B. kierował w ruchu lądowym motocyklem marki Y. o nr rej. (...) 4 (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem o godz. 19:55 0,27 mg/dm ( 3) alkoholu w wydychanym powietrzu określonym za pomocą urządzenia pomiarowego typu AlkoQuant 6020 plus nr (...), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 24 marca 2010 roku sygn.. II K (...) oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w(...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K(...), a także w okresie obowiązywania od 10 kwietnia 2018 roku do 23 sierpnia 2023 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K (...) za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., objętego wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w (...) z dnia 9 listopada 2017 roku sygn. IIK(...) i pozostawionego w tym zakresie do odrębnego wykonania, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 25 sierpnia 2012 roku do 23 sierpnia 2021 roku kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 24 marca 2010 roku sygn.. II K (...), objętym wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 9 listopada 2017 roku sygn. II K (...)

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego J. N. za winnego tego, że w dniu 24 listopada 2021 roku około godz. 19:40 w miejscowości B. kierował w ruchu lądowym motocyklem marki Y. o nr rej. (...) 4 (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem o godz. 19:55 0,27 mg/dm ( 3) alkoholu w wydychanym powietrzu określonym za pomocą urządzenia pomiarowego typu AlkoQuant 6020 plus nr (...), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 24 marca 2010 roku sygn. II K(...) oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K (...) a także w okresie obowiązywania od 10 kwietnia 2018 roku do 23 sierpnia 2023 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K (...) za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., objętego wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 9 listopada 2017 roku sygn. IIK (...) i pozostawionego w tym zakresie do odrębnego wykonania, tj. występku z art. 178a § 1 i 4 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

III.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych),

IV.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, zaś wydatkami postępowania poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 554/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. N.

CZYN PRZYPISANY:

w dniu 24 listopada 2021 roku około godz. 19:40 w miejscowości B. kierował w ruchu lądowym motocyklem marki Y. o nr rej. (...) 4 (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem o godz. 19:55 0,27 mg/dm ( 3) alkoholu w wydychanym powietrzu określonym za pomocą urządzenia pomiarowego typu AlkoQuant 6020 plus nr (...), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 24 marca 2010 roku sygn. II K (...) oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K(...), a także w okresie obowiązywania od 10 kwietnia 2018 roku do 23 sierpnia 2023 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K (...) za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., objętego wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w (...) z dnia 9 listopada 2017 roku sygn. IIK (...) i pozostawionego w tym zakresie do odrębnego wykonania, tj. występek z art. 178a § 1 i 4 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 24 listopada 2021 r. około godziny 19:40 funkcjonariusze Policji zatrzymali do kontroli motocykl marki Y. o niemieckich numerach rejestracyjnych (...), którym kierował J. N.. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przeprowadzone urządzeniem AlkoQuant 6020 plus nr (...) dało wynik 0,27 mg/dm 3 o godz. 19:55 i 0,26 mg/l o godz. 20:11.

1.  Wyjaśnienia oskarżonego

2.  Notatka urzędowa

3.  Protokół użycia alkomatu ze

świad wzorc.

12, 74

2

3-4

J. N. ma 46 lat, jest wdowcem, posiada jedno dziecko w wieku 12 lat, ma wykształcenie podstawowe, zawód ślusarz - tokarz, utrzymuje się z prac dorywczych i uzyskuje dochód w kwocie 1.700 zł miesięcznie, nie posiada majątku, był wielokrotnie karany i wielokrotnie osadzony w zakładzie karnym. Był dwukrotnie skazany za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Ostatnio odbywał w okresie od 25 sierpnia 2012 r. do dnia 23 sierpnia 2021 r. karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w (...) z dnia 9 listopada 2017 roku sygn. II K(...).

Karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 24 marca 2010 roku sygn.. II K (...), objętą wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w(...) z dnia 9 listopada 2017 roku sygn. II K (...)odbył w okresie 30-03-2012 r. – 25.08.2012 r. (została objęta wyrokiem łącznym jako kara wykonana; wg obliczenia kary początkowo 30.03.2012 r. – 30.01.2013 r.).

W dniu 24 listopada 2021 r. J. N. obowiązywał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych od 10 kwietnia 2018 roku do 23 sierpnia 2023 roku orzeczony wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K(...) za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. W momencie orzeczenia zakazu na okres 2 lat oskarżony był pozbawiony wolności, więc bieg terminu 2 lat rozpoczął się po opuszczeniu przez niego zakładu karnego w dniu 23 sierpnia 2021 roku.

4.  zaświadczenie o

wpisach w ewid.

kierowców

5.  wykaz ksiąg wiecz.

6.  info z K.

7.  inf. od Starosty

(...)

8.  inf. od Starosty

(...)

9.  inf. z SO w Toruniu

z opisami wyroków

10.  odpis wyroku SR w

C. II K 250/09

11.  wydruki z NOE-SĄD

7

9

20-21

23

7

25-29, 43-56,

59-73

42

78-81

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

J. N.

CZYN ZARZUCANY:

w dniu 24 listopada 2021 roku około godz. 19:40 w miejscowości B. kierował w ruchu lądowym motocyklem marki Y. o nr rej. (...) 4 (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem o godz. 19:55 0,27 mg/dm ( 3) alkoholu w wydychanym powietrzu określonym za pomocą urządzenia pomiarowego typu AlkoQuant 6020 plus nr (...), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 24 marca 2010 roku sygn. II K (...) oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K (...), a także w okresie obowiązywania od 10 kwietnia 2018 roku do 23 sierpnia 2023 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Okręgowego w(...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K (...) za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., objętego wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w (...) z dnia 9 listopada 2017 roku sygn. IIK (...) i pozostawionego w tym zakresie do odrębnego wykonania, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 25 sierpnia 2012 roku do 23 sierpnia 2021 roku kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w(...) z dnia 24 marca 2010 roku sygn.. II K 250/09, objętym wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w (...) z dnia 9 listopada 2017 roku sygn. II K (...),

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Nie udowodniono, że zarzucanego mu czynu J. N. dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. W rzeczywistości w.w karę zakończył odbywać w dniu 25 sierpnia 2012 r.

j.w.

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1

Ad. 1 - 11

Przy ustaleniu stanu faktycznego Sąd uwzględnił wyjaśnienia oskarżonego w zakresie opisanego przez niego przebiegu zdarzenia, gdyż są one ze sobą w całości zgodne oraz zgodne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w postaci dokumentów, takich jak protokoły badania stanu trzeźwości, informacji o karalności i in. Wyjaśnienia oskarżonego były szczere i logiczne, a przez to wiarygodne. Sąd nie uwzględnił jedynie twierdzeń oskarżonego w zakresie, w jakim zaprzeczał prowadzeniu pojazdu wbrew orzeczonemu zakazowi prowadzenia pojazdów, gdyż jest to sprzeczne ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami. Oskarżony zdawał się nie mieć świadomości obowiązywania art. 43 § 2a k.k., zgodnie z którym okres, na który orzeczono zakazy, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo. Subiektywne przekonanie oskarżonego, że orzeczony wobec niego wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K(...) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych skończył swój bieg w trakcie jego pobytu w zakładzie karnym nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd uwzględnił dokumenty zgromadzone w sprawie, nie znajdując podstaw dla podważenia waloru ich wiarygodności, albowiem wystawione zostały one przez osoby lub instytucje do tego uprawnione z zachowaniem przewidzianych ku temu procedur, a ich treść nie była w toku postępowania kwestionowana przez strony.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

     

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

I

J. N.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z art. 178 § 1 k.k. kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z § 4 w/w przepisu jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Oskarżony kierował samochodem na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości określonym w wyniku badania urządzeniem pomiarowym typu AlcoQuant na 0,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, będąc uprzednio dwukrotnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. za czyn z art. 178a § 1 k.k.: prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 24 marca 2010 roku sygn. II K (...)oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K (...).

Ponadto oskarżony kierował motocyklem w okresie obowiązywania od 10 kwietnia 2018 roku do 23 sierpnia 2023 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K (...) za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Zakaz ten orzeczono na okres 2 lat, ale z uwagi na pobyt oskarżonego w zakładzie karnym jego koniec należało określić na moment 23 sierpnia 2023 r., a więc 2 lata po opuszczeniu zakładu karnego (zgodnie z art. 43 § 2a k.k.: „okres, na który orzeczono zakazy, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo”)

Jednocześnie jednak wbrew zarzutowi aktu oskarżenia oskarżony nie dopuścił się tego czynu w warunkach z art. 64 § 1 k.k. Zgodnie z art. 64 § 1 k.k. recydywa podstawowa zachodzi wtedy, gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany. Słusznie prokurator zauważył, że kara 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 24 marca 2010 roku sygn. II K (...) została objęta wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w (...) z dnia 9 listopada 2017 roku sygn. IIK (...), a karę łączną orzeczoną tym wyrokiem J. N. odbywał w okresie od 25 sierpnia 2012 r. do 23 sierpnia 2021 r. Jednak uwadze oskarżyciela umknęło, że kara 10 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie II K(...) została przez Sąd Okręgowy połączona węzłem wyroku łącznego wg zasad obowiązujących przed 1 lipca 2015 r. – jako kara już wykonana. Jej odbywanie, zgodnie z aktualnymi danymi z systemu NOE-SĄD J. N. zakończył w dniu 25 sierpnia 2012 r., a więc więcej niż 5 lat przed popełnieniem czynu będącego obecnie przedmiotem osądu.

Natomiast druga z kar za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. – w wymiarze 3 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 20 grudnia 2012 roku sygn. II K (...), była zbyt krótka, by stanowić podstawę przypisania oskarżonemu popełnienia przestępstwa w warunkach recydywy.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

     

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

     

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

     

3.4. Umorzenie postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

     

3.5. Uniewinnienie

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

     

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. N.

I, II, III,

I, II, III,

W konsekwencji uznania J. N. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, Sąd wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Przepis art. 178a § 4 k.k. przewiduje jedynie karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd oczywiście miał możliwość sięgnięcia do kar rodzajowo łagodniejszych po zastosowaniu art. 37a k.k., jednak uznał to za nieuprawnione.

Przepis art. 53 k.k. stanowi, że sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie po jego popełnieniu. Przy tym, okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Do okoliczności łagodzących Sąd zaliczył przyznanie się oskarżonego do winy i złożenie szczerych wyjaśnień.

Do okoliczności obciążających należało zaliczyć:

- wcześniejszą karalność oskarżonego (w tym oczywiście z art. 178a § 1 k.k. i to dwukrotnie; w sumie 20 pozycji w karcie karnej);

- wieloletnie pobyty w zakładzie karnym i popełnienie kolejnego przestępstwa już po zaledwie 3 miesiącach od wykonania kar pozbawienia wolności w wymiarze 9 lat;

- przewożenie pasażera (vide: notatka k. 2),

- prowadzenie pojazdu bezpośrednio po spożywaniu alkoholu (tego samego dnia).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że stopień winy oraz społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego był znaczny, działał on bowiem umyślnie, mając pełną świadomość karalności zachowania w postaci prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Sąd zważył zatem stopień demoralizacji oskarżonego, który przejawia się przez notoryczne popadanie w konflikty z prawem i doszedł do wniosku, że istnieją podstawy do twierdzenia, że J. N. jest osobą już całkowicie zdemoralizowaną, o czym świadczy jego uprzednia wielokrotna karalność, m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu oraz z art. 178a k.k. Dotychczasowe pobyty w zakładzie karnym nie wywołały u oskarżonego żadnej refleksji odnośnie nieopłacalności popełniania przestępstw. Dopuszczenie się kolejnego przestępstwa było jego świadomym wyborem przestępnego stylu życia, łatwego i szybkiego zdobycia doraźnych korzyści w zależności od bieżących kaprysów.

Na podstawie art. 42 § 3 k.k. Sąd zobowiązany był orzec wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, nie określając ich rodzaju, we wszystkich strefach ruchu – dożywotnio. Zgodnie bowiem z tym przepisem Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k.

Na podstawie art. 43a § 2 k.k. Sąd orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 10.000,- zł, czyli minimalnej, uznając, że sytuacja majątkowa oskarżonego nie pozwoli na uiszczenie tego świadczenia w wyższej kwocie.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

     

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Uznając, że sytuacja materialna oskarżonego nie jest dobra, jak również mając na uwadze inne zobowiązania finansowe oskarżonego wynikające z wyroku w niniejszej sprawie, Sąd uznał za uzasadnione zwolnienie go od uiszczenia opłaty sądowej i nieobciążenie go wydatkami poniesionymi w postępowaniu przez Skarb Państwa. Podstawą prawną do zwolnienia oskarżonego od kosztów sądowych w postępowaniu był przepis art. 624 § 1 k.p.k., zaś zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej nastąpiło na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych - Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.).

8. PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Reszczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agata Makowska-Boniecka
Data wytworzenia informacji: