Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 255/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chełmnie z 2017-03-10

Sygn. akt: II K 255/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący – SSR Agata Makowska-Boniecka

Protokolant – sekr. sąd. K. S.

przy udziale ProkuratoraW. P.

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2017 roku

sprawy A. N. urodzonego w dniu (...)r. w C. syna P. i G. z domu (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 27 września 2001 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w dniu 18 maja 2001 roku wypełniający znamiona z art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 6 września 2002 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony nocy z 16/17 marca 2002 roku wypełniający znamiona z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w nocy z 19 na 20 listopada 2001 roku, wypełniający znamiona z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

4.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w nocy na 11 września 2002 roku, wypełniający znamiona z art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

5.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyny popełnione w nocy na 17 maja 2006 roku, na 23 maja 2006 roku wypełniające znamiona z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

6.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyny popełnione w nocy z 12/13 października 2005 roku, 16/17, 17/18 października 2005 roku wypełniające znamiona z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, której wykonanie zarządzono na mocy postanowienia Sądu z dnia 8 września 2006 roku;

7.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie o sygn. akt: II K (...) obejmującym wyroki:

Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt II K (...),

Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt II K (...)

na karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

8.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w kwietniu 2012 roku, wypełniający znamiona z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, której wykonanie zarządzono na mocy postanowienia Sądu z dnia 3 grudnia 2015 roku i na podstawie art. 33 § 2 k.k. na karę 30 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych;

9.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w dniu 7 lutego 2012 roku wypełniający znamiona z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 5 lat tytułem próby, której wykonanie zarządzono na mocy postanowienia Sądu z dnia 29 kwietnia 2016 roku;

10.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w dniu 30 lipca 2012 roku wypełniający znamiona z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

11.  Sądu Rejonowego w Świeciu nad W. z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w dniu 24 marca 2015 roku wypełniający znamiona z art. 178a § 1 k.k. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności połączonej z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, w której miejsce postanowieniem z dnia 23 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie zarządził wykonanie zastępczej kary 120 dni pozbawienia wolności;

12.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 12 października 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w okresie od 4 września 2014 roku do 18 marca 2015 roku wypełniający znamiona z art. 209 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, której wykonanie zarządzono na mocy postanowienia Sądu z dnia 23 września 2016 roku;

13.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyny popełnione w następujących dniach: I. w okresie od listopada 2014 roku do 15 maja 2015 roku z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt; II. w dniu 27 maja 2015 roku wypełniający znamiona z art. 178a § 1 i 4 k.k.; III. za czyn popełniony w dniu 1 czerwca 2015 roku wypełniający znamiona z art. 244 k.k., IV za czyn popełniony w dniu 4 czerwca 2015 roku wypełniający znamiona z art. 178a § 1 i 4 k.k. – na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

orzeka:

I.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k., art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i 91 § 2 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec A. N. następującymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K (...),

- Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K (...),

- Sądu Rejonowego w Świeciu nad W. z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K (...),

- Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 12 października 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K (...),

- Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K (...),

i w ich miejsce wymierza A. N. karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie odnośnie wyroku Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt II K (...);

III.  zalicza skazanemu na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności okres dotychczas odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Chełmnie o sygn. akt II K (...) oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K (...) w postaci trzech dni zatrzymania, tj. jeden dzień w dniu 27 maja 2015 roku i dwa dni w dniach 24 czerwca 2015 roku i 25 czerwca 2015 roku;

IV.  w pozostałym zakresie wyżej wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

V.  zasądza ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Chełmnie) kwotę 147,60 zł brutto na rzecz adwokata Z. Ś. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

VI.  wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 255/16

UZASADNIENIE

A. N. w dniu 5 lipca 2016 r. i 28 listopada 2016 r. złożył wnioski o wydanie wyroku łącznego. Sprawy te zostały połączone do wspólnego rozpoznania.

W oparciu o aktualną kartę karną skazanego, wydruk z bazy N.-Sad i repertorium K ustalono, że był on skazany następującymi wyrokami:

14.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 27 września 2001 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w dniu 18 maja 2001 roku wypełniający znamiona z art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

15.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 6 września 2002 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony nocy z 16/17 marca 2002 roku wypełniający znamiona z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

16.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w nocy z 19 na 20 listopada 2001 roku, wypełniający znamiona z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

17.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w nocy na 11 września 2002 roku, wypełniający znamiona z art. 278 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

18.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyny popełnione w nocy na 17 maja 2006 roku, na 23 maja 2006 roku wypełniające znamiona z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

19.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyny popełnione w nocy z 12/13 października 2005 roku, 16/17, 17/18 października 2005 roku wypełniające znamiona z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, której wykonanie zarządzono na mocy postanowienia Sądu z dnia 8 września 2006 roku;

20.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie o sygn. akt: II K (...) obejmującym wyroki:

Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt II K (...),

Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 lutego 2007 roku w sprawie o sygn. akt II K (...)

na karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

21.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w kwietniu 2012 roku, wypełniający znamiona z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, której wykonanie zarządzono na mocy postanowienia Sądu z dnia 3 grudnia 2015 roku i na podstawie art. 33 § 2 k.k. na karę 30 stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych;

22.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w dniu 7 lutego 2012 roku wypełniający znamiona z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 5 lat tytułem próby, której wykonanie zarządzono na mocy postanowienia Sądu z dnia 29 kwietnia 2016 roku;

23.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w dniu 30 lipca 2012 roku wypełniający znamiona z art. 279 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

24.  Sądu Rejonowego w Świeciu nad W. z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) za czyn popełniony w dniu 24 marca 2015 roku wypełniający znamiona z art. 178a § 1 k.k. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności połączonej z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, w której miejsce postanowieniem z dnia 23 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie zarządził wykonanie zastępczej kary 120 dni pozbawienia wolności;

25.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 12 października 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K (...), który uprawomocnił się w dniu 11 listopada 2015 roku za czyn popełniony w okresie od 4 września 2014 roku do 18 marca 2015 roku wypełniający znamiona z art. 209 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, której wykonanie zarządzono na mocy postanowienia Sądu z dnia 23 września 2016 roku;

26.  Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K (...), który uprawomocnił się w dniu 31 maja 2016 roku za czyny popełnione w następujących dniach: I. w okresie od listopada 2014 roku do 15 maja 2015 roku z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt; II. w dniu 27 maja 2015 roku wypełniający znamiona z art. 178a § 1 i 4 k.k.; III. za czyn popełniony w dniu 1 czerwca 2015 roku wypełniający znamiona z art. 244 k.k., IV za czyn popełniony w dniu 4 czerwca 2015 roku wypełniający znamiona z art. 178a § 1 i 4 k.k. – na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Skazany po odbyciu kar wymierzonych wyrokami opisanymi w punktach od 1 do 6 i kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie o sygn. akt: II K (...) odbył jeszcze karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K (...). Obecnie odbywa karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) (od 5.05.2016 r. do 3.08.2017 r.) Następnie zostaną mu wprowadzone do wykonania kary w następujących sprawach:

II K (...) – od 3.08.2017 r. do 30.01.2019 r.,

II K (...) – od 30.01.2019 r. do 25.07.2020 r.,

II K (...) (SR Świecie) – od 25.07.2020 r. do 22.11.2021 r.,

II K (...) – od 22.11.2021 r. do 21.05.2021 r.,

a następnie jeszcze kara aresztu w sprawie II W (...), niepolegająca łączeniu.

Obecnie skazany odbywa karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 2 w G.. A. N. pozbawiony jest wolności od dnia 5 maja 2016 r. Jego zachowanie w warunkach izolacji penitencjarnej dyrektor jednostki określa jako poprawne. Prezentuje poprawną, regulaminową postawę, w kontaktach interpersonalnych bezkonfliktowy, był pięciokrotnie nagrodzony kodeksowo za wykonywanie prac na rzecz zakładu karnego, nie był karany dyscyplinarnie. Jest zatrudniony nieodpłatnie. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania, nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Prognoza penitencjarna przedstawia się umiarkowanie.

/dowód: opinia Dyrektora ZK – k. 49/

Podstawą do wydania wyroku łącznego w sprawie były dowody z dokumentów zebranych w aktach sprawy oraz aktach spraw toczących się przeciwko skazanemu, przede wszystkim wyroki skazujące, jak też opinia Dyrektora Zakładu Karnego na temat skazanego, dane o pobytach i orzeczeniach. Wszystkie te dowody Sąd uznał za wiarygodne i miarodajne dla rozstrzygnięcia, bowiem są to dokumenty urzędowe, które nie zostały zakwestionowane przez żadną ze stron postępowania.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.396), której art. 1 wprowadził szereg zmian w Kodeksie karnym wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2015 roku, w zakresie zasad wymiaru kary łącznej przewidział przepis art. 19 ust. 1, który stanowi, że przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1 (tj. Kodeksu karnego), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku ze skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W przedmiotowej sprawie stosować należało przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym w momencie wyrokowania, bowiem wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 12 października 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) uprawomocnił się w dniu 11 listopada 2015 roku, a wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K (...) uprawomocnił się w dniu 31 maja 2016 roku. Zachodziła zatem przesłanka określona w przepisach przejściowych wskazanej wyżej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (art. 19 ust. 1).

Zgodnie z art. 569 § 1 k.p.k. wyrok łączny wydaje się, jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej różnymi wyrokami. Warunki orzekania kary łącznej, o których mowa w art. 569 § 1 k.p.k., to przede wszystkim przesłanki wynikające z art. 85 k.k. Oznacza to, że podstawą orzeczenia kary łącznej jest popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw za które wymierzono mu kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Łączeniu podlegają przy tym jedynie kary lub kary łączne wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części. Ustawodawca zastrzegł również, że podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu.

Przenosząc poczynione rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, że analizując możliwość połączenia kar wyrokiem łącznym Sąd brał pod uwagę jedynie kary podlegające wykonaniu w chwili orzekania. Sąd ustalił, na podstawie dokumentów zawartych w aktach sprawy, że istnieją przesłanki do połączenia skazanemu A. N. następujących kar:

- 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie II K (...) ;

- 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie II K (...) ;

- 8 miesięcy ograniczenia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Świeciu nad W. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K (...);

- 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 12 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K (...) oraz

- kary łącznej 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K (...) .

Sąd na podstawie art. 86 § 1 k.k. wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

W realiach niniejszej sprawy Sąd mógł wymierzyć w odniesieniu do powyżej wskazanych czynów karę łączną w graniach od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. W rozpatrywanej sprawie Sąd łączył kary bezwzględne pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności i przyjął, zgodnie z art. 87 § 1 k.k., że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Sąd wymierzył skazanemu w oparciu o powyżej wskazane wyroki karę łączną czterech lat pozbawienia wolności. Orzekając karę łączną Sąd miał na względzie dyrektywy jej wymiaru określone w art. 85 a k.k.: cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara powinna osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę względy zapobiegawcze wskazać należy, że skazany był już wielokrotnie karany przed orzeczeniem kar objętych niniejszym wyrokiem łącznym. Nadto wobec skazanego został już wcześniej wydany wyrok łączny. Poza optyką Sądu nie pozostawał także, istotny z perspektywy wychowawczego oddziaływania fakt, że w każdym przypadku, gdy skazanemu wymierzono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, wykonanie tej kary było następnie zarządzane. Poprzednio wystawiona pozytywna prognoza kryminologiczna okazała się zatem nietrafna, skazany wymagał bowiem dalszego oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach izolacji. Okoliczność ta pozwala ocenić postawę A. N., wielokrotnie popadającego w konflikty z prawem i nie potrafiącego wyciągnąć wniosków z poprzednich doświadczeń, jako zdecydowanie negatywną. Jego resocjalizacja w warunkach wolnościowych nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, a skoro okres przebywania na wolności skazany wykorzystał w celu popełniania kolejnych przestępstw, konieczna stała się w stosunku do niego izolacja penitencjarna.

Wydając wyrok łączny Sąd rozważa przede wszystkim, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej ( wyrok SN z 25.10,83 r. OSNKW 5-6/84 poz.65).

Pomiędzy przestępstwami podlegającymi łączeniu nie zachodził związek podmiotowo-przedmiotowy uzasadniający zastosowanie zasady pełnej absorpcji. Dwa przestępstwa skierowane były przeciwko mieniu (w sprawach II K (...) i (...), oba popełnione w warunkach recydywy), jeden czyn został popełniony przeciwko rodzinie i opiece (art. 209 § 1 k.k. w sprawie II K (...)), jeden dotyczył znęcania się nad zwierzęciem (II K (...)), dwa wyczerpywały znamiona z art. 244 k.k. (II K (...)), a pozostałe trzy polegały na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 k.k. i art. 178a § 1 i 4 w sprawach II K (...) i II K (...)). Ponadto wszystkie czyny były popełniane w różnych odstępach czasu: część w okresie od 7 lutego 2012 roku do kwietnia 2012 roku, część od 4 września 2014 roku do 4 czerwca 2015 roku. Należy podzielić pogląd wyrażany w orzecznictwie, że zasada absorpcji winna mieć zastosowanie, gdy wszystkie czyny wykazują bardzo bliską więź podmiotową i przedmiotową, albo orzeczone za niektóre czyny kary są tak minimalne, że w żadnym stopniu nie mogłyby rzutować na karę łączną (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 maja 2014 r. II AKa 92/14). Ponadto celem kary łącznej nie jest premiowanie sprawcy czynu, lecz racjonalizacja wymierzonych mu kar i miarkowanie represji karnej.

Sąd miał jednakże na względzie dobrą opinię o skazanym wystawioną przez Dyrektora Zakładu Karnego wskazującą na pozytywną zmianę jego postępowania (wielokrotne nagradzanie, podjęcie pracy). W konsekwencji Sąd uznał, że względy prognostyczne przemawiają za orzeczeniem kary łącznej przy zastosowaniu zasady asperacji. W ocenie Sądu wymierzona skazanemu zgodnie z tą zasadą kara 4 lat pozbawienia wolności powinna uzmysłowić skazanemu zarówno nieopłacalność łamania prawa, jak i związane z tym konsekwencje. Jednocześnie tak wymierzona kara powala docenić pozytywne zachowanie skazanego w warunkach izolacji.

Sąd na mocy art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu A. N. okres dotychczas odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Chełmnie o sygn. akt II K (...) oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K (...) w postaci trzech dni zatrzymania, tj. jeden dzień w dniu 27 maja 2015 roku i dwa dni w dniach 24 czerwca 2015 roku i 25 czerwca 2015 roku.

Na mocy art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach podlegają odrębnemu wykonaniu.

O kosztach obrony, udzielonej skazanemu w postępowaniu przed Sądem z urzędu orzeczono na podstawie § 17 ust. 5 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz.1801 ze zm.).

O kosztach postępowania sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., obciążając nimi Skarb Państwa.

SSR Agata Makowska-Boniecka

C., dnia 24 marca 2017 roku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Jaworska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chełmnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agata Makowska-Boniecka
Data wytworzenia informacji: