Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 220/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Brodnicy z 2017-07-20

Sygn. akt II K 220/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Brodnicy II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Redmerska-Górna

Protokolant:

st. sekr. sądowy Krzysztof Żuchowski

w obecności Prokuratora Agnieszki Żuchowskiej

po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 roku

sprawy D. Z. s. R. i A. z domu G.

ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

I/ w dniu 1 lutego 2017 roku w B. w mieszkaniu przy ulicy (...) wbrew przepisom ustawy posiadał woreczek strunowy z zawartością substancji psychotropowej w postaci (...)o łącznej masie netto 0,34 grama ( po badaniach ),

tj. czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

II/ w dniu 13 stycznia 2017 roku w B. przy ul. (...), w rejonie restauracji (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił sprzedając małoletniej K. K. środek odurzający w postaci (...)w ilości 1 grama za kwotę 30 złotych, przy czym czyn stanowi wypadek mniejszej wagi,

tj. o czyn z art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

III/ na przełomie miesięcy listopada i grudnia 2016 roku w B., przy ul. (...), w rejonie restauracji (...), działając wbrew przepisom ustawy udzielił małoletniej K. K. środka odurzającego w postaci (...) w ten sposób, że podał jej wypełnioną tym środkiem odurzającym szklaną cygarniczkę w celu wypalenia,

tj. o czyn z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

IV/ w okresie od grudnia 2016 roku do 30 stycznia 2017 roku w B., przy ul. (...), w rejonie restauracji (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dwukrotnie udzielił sprzedając małoletniej N. W. substancję psychotropową w postaci (...)łącznie 2 gramy za łączną kwotę 60 złotych, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

tj. o czyn z art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk.

V/ w okresie od czerwca 2016 roku do stycznia 2017 roku w B., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie mniej niż pięciokrotnie udzielił sprzedając M. S. środek odurzający w postaci (...) o łącznej ilości nie mniejszej niż 5 gram za kwotę łączną nie mniejszą niż 150 złotych, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk.

VI/ w dniu 19 grudnia 2016 roku w B. przy ul. (...) działając wbrew przepisom ustawy udzielił małoletniemu M. F. środka odurzającego w postaci (...) w ten sposób, że podał mu wypełnioną tym środkiem odurzającym szklaną cygarniczkę w celu wypalenia,

tj. o czyn z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

VII/ w dniu 27 stycznia 2017 roku w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił sprzedając M. M. (1) środek odurzający w postaci (...) w ilości 1 grama za kwotę 50 złotych, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

VIII/ w okresie od 26 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w B., w rejonie ul. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił sprzedając małoletniemu M. M. (2) dwukrotnie substancję psychotropową w postaci (...) o łącznej wadze 6 gram za łączną kwotę 215 złotych oraz jeden raz środek odurzający w postaci (...) o wadze 1 grama za kwotę 30 złotych, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

tj. o czyn z art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk.

IX/w okresie od 17 stycznia 2017 roku do 10 lutego 2017 roku w B. przy ul. (...), w rejonie restauracji (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dwukrotnie udzielił sprzedając P. A. środki psychotropowe w postaci (...) o łącznej masie 7 gram oraz 6 (...)przeznaczonych do odurzania za łączną kwotę 390 złotych, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

orzeka

I/ uznaje oskarżonego D. Z. za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt I czynu stanowiącego występek z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 3 ( trzech ) miesięcy pozbawienia wolności;

II/ na mocy art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodu rzeczowego w postaci substancji psychotropowej znajdującej się w (...) w B.;

III/ na mocy art. 70 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 100 ( sto ) złotych na rzecz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w B. na cel związany z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii;

IV/ uznaje oskarżonego D. Z. za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt II, IV i VIII czynów z tym ustaleniem , ze stanowią one ciąg przestępstw z art. 59 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 59 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i za to na mocy art. 59 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 10 ( dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

V/ na mocy art. 45§1 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z popełnienia przestępstw opisanych w punktach II, IV i VIII aktu oskarżenia w łącznej kwocie 335 ( trzysta trzydzieści pięć) złotych

VI/ na mocy art. 70 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 300 ( trzysta ) złotych na rzecz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w B. na cel związany z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii;

VII/ uznaje oskarżonego D. Z. za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt III i VI czynów z tym ustaleniem , ze stanowią one ciąg przestępstw z art. 58 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy art. 58 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII/ na mocy art. 70 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 200 ( dwieście ) złotych na rzecz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w B. na cel związany z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii;

IX/ uznaje oskarżonego D. Z. za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt V, VII i IX czynów z tym ustaleniem , że stanowią one ciąg przestępstw z art. 59 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 59 ust. 1 i 3 w Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i za to na mocy art. 59 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności;

X/ na mocy art. 45§1 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z popełnienia przestępstw opisanych w punktach V, VII i IX aktu oskarżenia w łącznej kwocie 590 ( pięćset dziewięćdziesiąt ) złotych;

XI/ na mocy art. 70 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 300 ( trzysta ) złotych na rzecz Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w B. na cel związany z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii;

XII/ na mocy art. 85§1 i 2 kk , art. 85a kk , art. 86§1 kk w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych w punktach I, IV, VII i IX wyroku orzeka wobec oskarżonego kare łączną 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności ;

XIII/ na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 ( trzech ) lat tytułem próby;

XIV/ na mocy art. 73 § 2 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

XV/ na mocy art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od używania środków odurzających;

XVI/ zwalnia oskarżonego od opłaty sądowej, a wydatkami postępowania obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kazaniecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brodnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Redmerska-Górna
Data wytworzenia informacji: