Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 404/18 - wyrok Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2020-01-23

Sygn. akt II AKa 404/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2020 roku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA Dorota Wróblewska (spr.)

Sędziowie: SA Krzysztof Ciemnoczołowski

SA Andrzej Rydzewski

Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Konkol

przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Andrzeja Błażejaka

po rozpoznaniu w dniach 12 grudnia 2019 roku i 23 stycznia 2020 roku

sprawy

M. S., s. S., ur. (...) w T.

oskarżonego z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.;

C. W., s. Z., ur. (...) w B.

oskarżonego z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., art. 58 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., art. 59 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., z art. 59 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., art. 59 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., art. 59 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k.;

T. Ł., s. R., ur. (...) w B.

oskarżonego z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k.;

A. O., s. D., ur. (...) w B.

oskarżonego z art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 270 § 1 k.k., art. 59 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

A. K., s. H., ur. (...) w B.

oskarżonego z art. 62 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 193 k.k., art. 190 § 1 k.k.

A. S., s. K., ur. (...) w G.

oskarżonego z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 56 ust. 1 i 3 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., art. 59 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 8 lutego 2018 roku, sygn. akt IV K 21/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  uchyla rozstrzygnięcia z punktu II. 7) i VIII.5),

2.  ustala, że zachowania C. W. opisane w punktach II.2) i II.3) stanowiły jedno przestępstwo popełnione w okresie od stycznia 2012 roku do 16 listopada 2012 roku w G. i w B., których to zachowań dopuścił się działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, wbrew przepisom ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, to jest przestępstwo, które kwalifikuje z art. 56 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 58 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. i art. 33 § 1 i 3 k.k. skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych,

3.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego C. W. jednostkowe kary pozbawienia wolności i jako karę łączną wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

4.  w punkcie VIII.2) dotyczącym oskarżonego A. S. ilość ziela konopi innych niż włókniste ustala na 2820 gramów i obniża wymierzone kary: pozbawienia wolności do 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy, grzywny do 170 (stu siedemdziesięciu) stawek dziennych, przy ustaleniu stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych,

5.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego A. S. jednostkowe kary pozbawienia wolności i jako karę łączną wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. D. z Kancelarii Adwokackiej w G., adw. M. M. z Kancelarii Adwokackiej w G. i adw. M. W. z Kancelarii Adwokackiej w G. po 885,60 (osiemset osiemdziesiąt pięć 60/100) złotych brutto za obronę z urzędu oskarżonych M. S., C. W. i A. K. przed Sądem II instancji;

IV.  zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa:

- tytułem opłaty za postępowanie odwoławcze: od M. S. 1360 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt) złotych, od A. O. 700 (siedemset) złotych, od T. Ł. 1280 (tysiąc dwieście osiemdziesiąt) złotych, od A. K. 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych,

- tytułem opłaty za obie instancji: od C. W. 700 (siedemset) złotych, od A. S. 1080 (tysiąc osiemdziesiąt) złotych

i obciąża wymienionych oskarżonych wydatkami za postępowanie przed Sądem II instancji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Nowacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Wróblewska,  Krzysztof Ciemnoczołowski ,  Andrzej Rydzewski
Data wytworzenia informacji: