Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 18/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Szczytnie z 2017-12-19

Sygn. akt II K 18/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Janowski

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Strzelec

w obecności As. Prok. Prokuratury Rejonowej w Szczytnie Anny Szelugi-Skłodowskiej

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 19 grudnia 2017 roku sprawy:

P. M. , syna W. i J. zd. L., urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od nieustalonej daty w 2016 roku do 18 sierpnia 2016 roku, na polu w miejscowości T., gm. S., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, uprawiał wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, konopie inne niż włókniste w liczbie 163 roślin, mogących dostarczyć znacznej ilości środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste

tj. o czyn z art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) w zw. z art. 12 k.k.

II. w dniu 18 sierpnia 2016 roku, w domku letniskowym w miejscowości T., gm. S., woj. (...), wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany w ilości 166 gramów

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) w zw. z art. 12 k.k.

I. oskarżonego P. M. uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt I czynu, tj. przestępstwa z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 244 ze zm.) w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 62 ust. 3 ww. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. oskarżonego P. M. uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt II czynu, tj. przestępstwa z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 62 ust. 2 ww. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III. na podstawie art. 85 §1, §2 k.k. i art. 86 §1 k.k. łączy orzeczone kary i wymierza oskarżonemu karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

IV. na podstawie art. 63 §1 k.k. zalicza na poczet orzeczonej kary łącznej okres rzeczywistego pozbawienia oskarżonego wolności w sprawie od dnia 18.08.2016 r. godz. 18:35 do dnia 19.08.2016 r. godz. 17:50;

V. na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci : nożyczek z rękojeścią, scyzoryka z rękojeścią koloru czarnego, lornetki koloru czarnego z napisem O., butelki z cieczą z napisem (...) i wagi, zapisanych pod nr 6/17 księgi przechowywania przedmiotów Sądu Rejonowego w Szczytnie;

VI. na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Stowarzyszenia Centrum Pomocy (...) w M.;

VII. na podstawie art. 624 §1 k.p.k., art. 626 §1 k.p.k. i art. 17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. 1983r. Nr 49 poz. 223 z późn. zmian.) zwalnia oskarżonego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym opłaty.

UZASADNIENIE

Sąd uznał oskarżonego P. M. za winnego tego, że w okresie od nieustalonej daty w 2016 roku do 18 sierpnia 2016 roku, na polu w miejscowości T., gm. S., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, uprawiał wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, konopie inne niż włókniste w liczbie 163 roślin, mogących dostarczyć znacznej ilości środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, tj. popełnienia przestępstwa z art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) w zw. z art. 12 k.k.

Sąd uznał oskarżonego za winnego także tego, że w dniu 18 sierpnia 2016 roku, w domku letniskowym w miejscowości T., gm. S., woj. (...), wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany w ilości 166 gramów, tj. popełnienia przestępstwa z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) w zw. z art. 12 k.k.

Na rozprawie oskarżony za pośrednictwem obrońcy wniósł o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego i wymierzenie mu uzgodnionych z oskarżycielem kar.

Sąd uznając, że okoliczności popełnienia przestępstw i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości, przychylił się do wniosku oskarżonego i za przypisane mu przestępstwa wymierzył wnioskowane kary, które uzgodnił on w porozumieniu z prokuratorem i co do których prokurator na rozprawie nie wnosił sprzeciwu.

I tak, za czyn z art. z art. 63 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., Sąd na podstawie art. 63 ust. 3 tej ustawy wymierzył P. M. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Za czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., Sąd wymierzył oskarżonemu na podstawie art. 62 ust. 2 tej ustawy karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Z kolei na uzgodniony wniosek stron na podstawie art. 85 §1, §2 k.k. i art. 86 §1 k.k. Sąd połączył orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe kary i wymierzył mu wnioskowaną karę łączną w wymiarze 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając na jej poczet, na podstawie art. 63 §1 k.k., okres rzeczywistego pozbawienia oskarżonego wolności w sprawie od dnia 18.08.2016 r. godz. 18:35 do dnia 19.08.2016 r. godz. 17:50.

Przy wymiarze kar Sąd uwzględnił, że oskarżony dopuścił się przestępstw z niskich pobudek. Oceniając społeczną szkodliwość przypisanych mu czynów Sąd w szczególności miał na względzie to, że dopuścił się przestępstw, które są poważnym problemem społecznym z uwagi na liczne ujemne następstwa używania środków odurzających. W szczególności chodzi tu o degenerację społeczną oraz zagrożenie życia i zdrowia osób biorących narkotyki. Nadto Sąd miał na uwadze, że oskarżony wszedł już wcześniej w konflikt z prawem (dane o karalności k.50).

Na korzyść oskarżonego Sąd uwzględnił postawę oskarżonego - przyznał się bowiem częściowo do popełnienia czynu z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W tym miejscu Sąd orzekający musi poczynić następujące spostrzeżenie. Otóż wymiar kary orzeczonej za czyn z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotknięty jest wadą, bowiem przepis ten przewiduje zagrożenie karą od 1 roku pozbawienia wolności. Orzeczenie zatem kary poniżej tej granicy, jak to zrobił Sąd w niniejszej sprawie - kierując się stanowiskiem stron, w tym brakiem sprzeciwu prokuratora, który uzgadniał z oskarżonym i jego obrońca taki wymiar kary - nie ma oparcia w obowiązujących przepisach i Sąd dostrzega konieczność jej zmiany.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Żaneta Wrzosek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Janowski
Data wytworzenia informacji: