Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 50/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-03-12

Sygn. akt IV P 50/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy w K.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Jarosław Walentynowicz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Elżbieta Marciniak

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2019 r.

sprawy E. L.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W.

o wydanie świadectwa pracy

I.  Powództwo oddala;

II.  Zasądza od powoda E. L. na rzecz pozwanego (...) Spółki z o.o. z siedzibą we W. kwotę 180,00 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Jarosław Walentynowicz

IV P 50/18

Transkrypcja uzasadnienia orzeczenia

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Kętrzynie po rozpoznaniu sprawy E. L. przeciwko (...) Spółka z o. o. z siedzibą we W. o wydanie świadectwa pracy punkt 1 powództwo oddala, punkt 2 zasądza od powoda E. L. na rzecz pozwanego (...) Spółki z o. o. z siedzibą we W. kwotę 180 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sytuacja w tej sprawie przedstawia się w ten sposób, że pan pozwany złożył wniosek, złożył pozew o wydanie świadectwa pracy od spółki (...) z siedzibą we W.. Pan E. L. zatrudniony był na podstawie umowy o pracę ze spółką (...) Spółka z o.o. Umowę o pracę zawarł z tą spółką 26 maja 2010 roku w W.. Następnie złożył rezygnację z tym, że rezygnację złożył już nie na rzecz firmy z którą zawierał umowę o pracę tylko do formalnego właściciela tej firmy spółki (...), ulica (...). Motywem złożenia pozwu o wydanie świadectwa pracy akurat do tej firmy było w rozumieniu powoda to, że firma (...) jest właścicielem firmy (...). Jednocześnie powód potwierdził, że nigdy żadnych umów, z firmą z firmą (...) nie zawierał i z tą firmą nie wiąże go stosunek pracy i nigdy nie wiązał.

W odpowiedzi na pozew firma (...) zarzuciła brak legitymacji biernej, oświadczając, że to sam powód nie kwestionuje, że powód nigdy nie był pracownikiem strony pozwanej, co wprost wynika z dołączonych do pozwu dokumentów, a co za tym idzie nie łączył ich żaden stosunek pracy i dalej pozwany wywodzi, że w sytuacji, gdy legitymacja materialna i procesowe zespalają się oddalenie powództwa następuje w istocie z braku legitymacji materialnej którego rezultatem jest także brak legitymacji procesowej będącej wtórną przyczyną oddalenia powództwa. Legitymacja procesowa jest zawsze powiązana z normami prawa materialnego. Powód tutaj wywodzi, że spółka (...) zaniechała wykonywania swoich obowiązków właścicielskich względem firmy (...), gdyż kiedy odszedł, kiedy odeszła rada nadzorcza to w jej miejsce nie powołano nowej rady nadzorczej, do której powód mógłby zgłosić swoje roszczenie o wydanie świadectwa pracy. Powód stwierdził, że teraz firma (...) nie prowadzi żadnej działalności, a siedziba firmy jest tylko taką fasadą w której nic się nie dzieje, firma już nie działa i twierdzi, że sam sobie nie może wydać świadectwa pracy. Z tym należy się zgodzić jednak tutaj najważniejsze jest to, że stosunek pracy między nim, a pozwanym nie istnieje i skoro nie istnieje, to nie ma możliwości żeby firma (...) wydała mu świadectwo pracy poza tym sam powód jako prezes zarządu mówi, że tak naprawdę to nie wie gdzie to świadectwo pracy może być, czy na pewno nie ma tego świadectwa pracy w siedzibie firmy (...) prawdopodobnie jest gdzieś w firmie (...) w W. w nieokreślonym miejscu.

Akta osobowe w tej sprawie są nieosiągalne. Powód dodał, że te akta osobowe zwierały jedynie umowy o pracę z firmą (...) i nic więcej. Zatem też powództwa tego sąd nie mógł uznać, dlatego że nie było po prostu stosunku pracy między powodem a pozwanym, nigdy nie było w sposób naturalny na podstawie umowy, a nigdy taki stosunek nie został zawarty wskutek jakiegoś orzeczenia sądu czy z tytułu pozwu o ustalenie stosunku pracy. Zatem takie jest rozstrzygniecie.

Jednocześnie sąd na podstawie paragrafu 9 ustęp 1 punkt 1 rozporządzenia z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych zasądził 180 złotych od powoda na rzecz pozwanego kwoty zastępstwa procesowego.

Poprawiono pod kątem gramatycznym, interpunkcyjnym i stylistycznym bez ingerencji w merytoryczną treść uzasadnienia.

K., dnia 22.03.2019r.

SSR Jarosław Walentynowicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Marciniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jarosław Walentynowicz
Data wytworzenia informacji: