Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 651/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2023-11-09

Sygn. akt II K 651/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 listopada 2023 r.


Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: sekr. sąd. Emilia Strzelczyk

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Tomasz Niesłuchowski


po rozpoznaniu w dniach 24.08.2023 r., 10.10.2023 r. i 09.11.2023 r. sprawy


K. S.

s. J. i G. z domu G.

ur. (...) w K.


oskarżonego o to, że:

W dniu 24 listopada 2022 r. w ruchu lądowym na drodze G.-K., ul. (...) prowadził samochód osobowy marki A. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I - 1,25 mg/l, II - 1,24 mg/l, III - 1,13 mg/l, IV – 1,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dokonał będąc wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości,


tj. o czyn z art. 178a§4kk


oskarżonego K. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to, przy zastosowaniu art. 4§1 kk, z mocy art. 178a§4 kk w zw. z art. 37b kk skazuje go, zaś na podstawie art. 178a§4 kk w zw. z art. 34§1a pkt 1 kk i art. 35§1 kk skazuje go na karę 2 (miesiące) pozbawienia wolności i karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

na podstawie art. 42§3 kk orzeka wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

na podstawie art. 43a§3 kk orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych w kwocie 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych, w tym opłatę w kwocie180 (sto osiemdziesiąt) złotych.


UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 651/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)


K. S.

W dniu 24 listopada 2022 r. w ruchu lądowym na drodze G.-K., ul. (...) prowadził samochód osobowy marki A. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I - 1,25 mg/l, II - 1,24 mg/l, III - 1,13 mg/l, IV – 1,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dokonał będąc wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości,


tj. o czyn z art. 178a§4kk


Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Kierowanie w dniu 24 listopada 2022 r. w ruchu lądowym na drodze G.-K., ul. (...) samochodu osobowego znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I - 1,25 mg/l, II - 1,24 mg/l, III - 1,13 mg/l, IV – 1,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym dokonanie tego czynu tego będąc wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
Wyjaśnienia oskarżonego (k. 77-77v), zeznania świadków: P. S. (1) (k. 5v, 82-83v), P. S. (2) (k. 8v, 82v), B. K. (k. 82v), protokół z czynności badania trzeźwości (k. 2-3)


Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)
Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty
2.OCena DOWOdów

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów


Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego (k. 77-77v), zeznania świadków: P. S. (1) (k. 5v, 82-83v), P. S. (2) (k. 8v, 82v), B. K. (k. 82v), protokół z czynności badania trzeźwości (k. 2-3)


Wszystkie dowody są wiarygodne, niesprzeczne, wzajemnie ze sobą korespondują, oskarżony żadnego z nich nie zakwestionował. Sprawstwo na ich podstawie jest oczywiste.

2.2.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu
3.PODSTAWA PRAWNA WYROKU


Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

K. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 178a§4 kk

3.2.Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutemZwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej


3.3.Warunkowe umorzenie postępowaniaZwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania


3.4.Umorzenie postępowaniaZwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania


3.5.UniewinnienieZwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia


4.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. S.

I, II, III

I

Zachowanie polegające na ponownym w życiu oskarżonego kierowaniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest szczególnie naganne, przy czym zdecydowaną okolicznością obciążającą jest tak głęboki stan nietrzeźwości jak u oskarżonego – 1,25 mg/l czyli 2,5 promila. Człowiek tak się zachowujący wykazuje całkowite lekceważenie dla porządku prawnego, w pogardzie ma życie ludzkie i bezpieczeństwo na drogach. Godzi się wprost, że ktoś starci życie wskutek działań pijanego kierowcy. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego zachowania, w tym na pewno nie problemy rodzinne, ze zdrowiem samego oskarżonego, członków jego rodziny, itp. To nie naprawiłoby sytuacji ewentualnych ofiar przestępczego zachowania oskarżonego.

W konkretnym przypadku oskarżony po prostu musi boleśnie odczuć skutki swego nagannego zachowania czemu posłuży wymierzona świadomie krótkoterminowa kara pozbawienia wolności. Zdecydowanie nadszedł bowiem czas, by oskarżony zrozumiał, że takie zachowanie na pobłażanie nie zasługuje. A po opuszczeniu zakładu karnego kolejną dolegliwością będzie praca społeczna w ramach kary 1 roku ograniczenia wolności.

Oczywiście należało zastosować też środek karny w postaci świadczenia pieniężnego, które określono na najniższą możliwą kwotę 10 000 zł. Co do zakazu prowadzenia pojazdów sąd określił je obligatoryjnie dożywotnio.

5.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

W tym miejscu sąd chciałby wyrazić pewną refleksję związaną z wnioskiem o uzasadnienie tego wyroku. Otóż obrona nie kwestionowała stanu faktycznego sprawy i chciała wymierzenia kary wolnościowej. Tymczasem wniosek o uzasadnienie złożono co do całości wyroku. Oczywiście formalnie prawo takie przysługiwało, ale skorzystanie z niego bez konkretnego powodu budzi zdziwienie sądu.

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Sytuacja materialna oskarżonego posiadającego określony majątek uzasadniała obciążenie go sądowymi kosztami postepowania.

6.1Podpis


Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jarosław Walentynowicz
Data wytworzenia informacji: