Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 488/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-12-06

Sygn. akt II K 488/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichocka

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Grabowska

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Monika Popławska - Pietroniuk

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 r. sprawy:

D. K. (K.)

s. J. i B. z domu N.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 02 maja 2019r. do dnia 04 maja 2009r. w P. gm. K. po uprzednim wyrwaniu skobla z kłódką zabezpieczającą drzwi wejściowe do pomieszczeni piwnicy dostał się do jego wnętrza, skąd dokonał kradzieży ośmiu stoików z dżemami węża ogrodowego o łącznej wartości 140 zł na szkodę A. B., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniej wagi i przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu kary ponad 1 roku pozbawienia wolności, będąc skazanym w warunkach art.64§1 kk za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art.279§1 kk w zw. z art.283 kk w zw. z art.64§2 kk

I.  oskarżonego D. K. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu,

II.  na podstawie art.29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, w tym kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych za postępowanie przygotowawcze oraz kwotę 138 (sto trzydzieści osiem) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

III.  na podstawie art.632 pkt 2 kpk koszty procesu przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 488/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

D. K.

w okresie od dnia 02 maja 2019r. do dnia 04 maja 2009r. w P. gm. K. po uprzednim wyrwaniu skobla z kłódką zabezpieczającą drzwi wejściowe do pomieszczeni piwnicy dostał się do jego wnętrza, skąd dokonał kradzieży ośmiu stoików z dżemami węża ogrodowego o łącznej wartości 140 zł na szkodę A. B., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniej wagi i przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu kary ponad 1 roku pozbawienia wolności, będąc skazanym w warunkach art.64§1 kk za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art.279§1 kk w zw. z art.283 kk w zw. z art.64§2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.dokonanie w okresie od 2 do 4 maja 2019 r. włamania poprzez wyrwanie skobla z kłódką zabezpieczającą drzwi wejściowe do piwnicy mieszczącej się w budynku w (...), gm. K., należącej A. B.

zeznania pokrzywdzonej A. B.

protokół oględzin miejsca

12-13, 30-31, 109v

3-9

2. zabór ośmiu słoików z przetworami i węża ogrodowego na szkodę A. B. o łącznej wartości 140 zł

zeznania pokrzywdzonej A. B.

12-13,30-31, 109v

3. odnalezienie słoików z przetworami pod kanapą, należącą do oskarżonego, stojącą na korytarzu, do którego mają dostęp wszyscy mieszkańcy budynku wielorodzinnego

zeznania świadka N. G.

zeznania pokrzywdzonej A. B.

110, 17v

12-13, 30-31, 109v

4. odnalezienie węża gumowego na strychu budynku wielorodzinnego

zeznania pokrzywdzonej A. B.

12-13, 30-31, 109v

5. nieodnalezienie przedmiotów pochodzących z kradzieży z włamaniem w mieszkaniu oskarżonego

wyjaśnienia oskarżonego

protokół przeszukania mieszkania oskarżonego

25

14-15

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

D. K.

w okresie od dnia 02 maja 2019r. do dnia 04 maja 2009r. w P. gm. K. po uprzednim wyrwaniu skobla z kłódką zabezpieczającą drzwi wejściowe do pomieszczeni piwnicy dostał się do jego wnętrza, skąd dokonał kradzieży ośmiu stoików z dżemami węża ogrodowego o łącznej wartości 140 zł na szkodę A. B., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniej wagi i przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po odbyciu kary ponad 1 roku pozbawienia wolności, będąc skazanym w warunkach art.64§1 kk za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art.279§1 kk w zw. z art.283 kk w zw. z art.64§2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. dokonanie włamania przez oskarżonego D. K. do piwnicy mieszczącej się w budynku w (...), gm. K., należącej A. B.

brak dowodów

2. zabór przez oskarżonego mienia z piwnicy mieszczącej się w budynku w (...), gm. K., należącej do A. B.

brak dowodów

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

zeznania pokrzywdzonej i świadka N. G.

Spójne, konsekwentne, wzajemnie się uzupełniają

1.1.1

protokół oględzin miejsca zdarzenia

Sporządzony przez osoby uprawnione, zgodnie z przepisami prawa

1.1.5

wyjaśnienia oskarżonego

Brak dowodów przeciwnych

1.1.5

protokół przeszukania mieszkania oskarżonego

Sporządzony przez osoby uprawnione, zgodnie z przepisami prawa

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1-1.1.4

1.2.1

1.2.2

Zeznania świadków G. M., K. K. (2), T. P. i G. L.

Nie miały znaczenia dla ustalenia faktów, bowiem świadkowie G. M., K. K. (2) nie posiadali żadnej wiedzy na temat włamania ani udziału w nim oskarżonego, funkcjonariusze policji T. P. i G. L. nie rozpytali na miejscu zdarzenia oskarżonego, co do jego udziału w zdarzeniu.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

I

D. K.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa przez oskarżonego - art. 414§1 kpk w zw. z art. 17§1pkt1 kpk

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i brak dowodów, które podważałyby powyższe twierdzenia, wskazujących, że oskarżony dopuścił się przedmiotowej kradzieży z włamaniem.

Żaden ze świadków nie potwierdził udziału oskarżonego we włamaniu, świadkowie, w tym funkcjonariusze policji jedynie domniemywali taki fakt, z uwagi na jego dotychczasowy sposób życia.

Domysły świadków nie stanowią dowodu.

Na miejscu włamania nie ujawniono i nie zabezpieczono żadnych śladów kryminalistycznych, w miejscu zamieszkania oskarżonego nie znaleziono przedmiotów pochodzących z włamania.

Miejsca, w których odnaleziono skradzione przedmioty są miejscami ogólnie dostępnymi dla wszystkich mieszańców, brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że to oskarżony je tam pozostawił.

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze w zw. z §17ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, w tym kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych za postępowanie przygotowawcze oraz kwotę 138 (sto trzydzieści osiem) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

III

na podstawie z art. 632 pkt 2 kpk w sprawach z oskarżenia publicznego w razie uniewinnia oskarżonego koszty procesu ponosi Skarb Państwa

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Katarzyna Cichocka
Data wytworzenia informacji: