Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 478/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2021-04-21

Sygn. akt II K 478/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichocka

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Grabowska

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Jarosław Duczmalewski

po rozpoznaniu w dniach: 27.01.2021r. i 21.04.2021r. sprawy:

G. G. (1)

s. J. i T. z domu R.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 27 lipca 2020r. do 28 lipca 2020r. w R. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego marki B. o wartości 2000 zł oraz pieniędzy w kwocie 17000 zł łącznej wartości strat 19000 zł, działając tym na szkodę R. K. tj. o czyn z art.278§1 kk

I.  oskarżonego G. G. (1) w ramach zarzucanego czynu uznaje za winnego tego, że w nocy z 27 na 28 lipca 2020r. w R. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego marki B. o wartości 2000 zł działając tym na szkodę R. K., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi tj. popełnienia czynu z art.278§3 kk i za to z mocy art.278§3 kk skazuje go, zaś na podstawie art.278§3 kk w zw. z art.34§1a pkt 1 kk w zw. z art.35§1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznej w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym,

II.  na podstawie art.63§1 kk na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zalicza okres zatrzymania od 31.07.2020r. godz.14:30 do 01.08.2020r. godz.13:45,
co równoważne jest 2 (dwóm ) dniom kary ograniczenia wolności,

III.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 768 (siedemset sześćdziesiąt osiem) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, w tym kwotę
180 (sto osiemdziesiąt) złotych za postepowanie przygotowawcze oraz kwotę
176,64 (sto siedemdziesiąt sześć i 64/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

IV.  na podstawie art.624§1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 478/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

G. G. (1)

(czyn przypisany) w nocy z 27 na 28 lipca 2020r. w R. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego marki B. o wartości 2000 zł działając tym na szkodę R. K., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi,

tj. popełnienia czynu z art.278§3 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  spotkanie przez pokrzywdzonego R. K. dwóch nieznanych mężczyzn, w tym oskarżonego G. G. (1) w R. w przy ul. (...) w dniu 27 lipca 2010 r około godz. 21.00 i wspólne spożywanie przez wymienionych alkoholu zakupionego przez pokrzywdzonego,

2.  dokonanie przez oskarżonego zaboru w celu przywłaszczania telefonu komórkowego marki B. o wartości 2000 zł na szkodę R. K.,

3.  zatrzymanie skradzionego telefonu od oskarżonego

wyjaśnienia oskarżonego G. G. (1)

zeznania pokrzywdzonego R. K.

protokół zatrzymania rzeczy

protokół oględzin rzeczy

64, 21v-22

73-74, 5

7-9

25

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

G. G. (1)

(czyn zarzucany) w okresie od 27 lipca 2020r. do 28 lipca 2020r. w R. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego marki B. o wartości 2000 zł oraz pieniędzy w kwocie 17000 zł łącznej wartości strat 19000 zł, działając tym na szkodę R. K.,

tj. o czyn z art.278§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.  kradzież przez oskarżonego pieniędzy w kwocie 17.000 zł na szkodę pokrzywdzonego R. K.

brak dowodów

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1-1.1.3

wyjaśnienia oskarżonego

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego. Oskarżony przyznał się do kradzieży telefonu na szkodę pokrzywdzonego i wskazał okoliczności w jakich do tego doszło, natomiast nie przyznał się do kradzieży pieniędzy na szkodę R. K.. Jego wyjaśnienia w tym zakresie nie zostały w żaden sposób podważone (brak dowodów przeciwnych) zwłaszcza w świetle zeznań pokrzywdzonego z rozprawy.

1.1.1-1.1.3

zeznania pokrzywdzonego

Sąd dał im wiarę i przyjął za wiarygodną podstawę ustaleń. Wprawdzie z zeznań pokrzywdzonego z postępowania przygotowawczego wynikało, że pokrzywdzony stwierdził brak pieniędzy bezpośrednio po rozstaniu z oskarżonym, jednak na rozprawie pokrzywdzony uszczegółowił swoje zeznania w tym zakresie. Podał, że zanim zasnął stwierdził jedynie brak telefonu komórkowego, pieniądze jeszcze wówczas miał, natomiast brak pieniędzy stwierdził, dopiero po przebudzeniu się nad ranem, przy czym spał przed domem, a więc w miejscu, w którym każdy mógł dokonać kradzieży pieniędzy na jego szkodę. Jak sam wskazał, nie wie kto dokonał kradzieży pieniędzy.

Pokrzywdzony wskazał wartość przedmiotowego telefonu i okoliczności jego nabycia. Zeznał, że wartość nowego telefonu wynosiła ok. 4000 zł, natomiast wartość szkody została obniżona, bowiem telefon miał uszkodzone szkiełko. Sąd nie znalazł podstaw do podważenia zeznań pokrzywdzonego w tym zakresie.

1.1.3

protokół zatrzymania rzeczy

protokół oględzin rzeczy

Sporządzone przez osoby uprawnione, zgodnie z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodów.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1-1.1.3

zeznania P. Ł.

Nic nie wniosły do sprawy

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

I

G. G. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd w ramach zarzucanego czynu uznał oskarżonego za winnego tego, że w nocy z 27 na 28 lipca 2020 r. w R. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego marki B. o wartości 2000 zł na szkodę R. K., przy czym przyjął, z uwagi na wartość szkody oraz okoliczności jego popełnienia, że czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi z art. 278§3 kk.

Brak jest w świetle przeprowadzonych dowodów podstaw do przypisania oskarżonemu kradzieży pieniędzy w kwocie 17 000 zł. Oskarżony od początku konsekwentnie przyznawał się jedynie do kradzieży telefonu na szkodę pokrzywdzonego. W świetle zeznań pokrzywdzonego z rozprawy brak jest podstaw do podważenia jego wyjaśnień w tym zakresie.

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. G. (2)

I

I

kara 4 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 godzin

okoliczności obciążające:

- znaczny stopień społecznej szkodliwości – godzenie w podstawowe dobro prawne - mienie

- niskie pobudki działania - korzyść majątkowa

okoliczności łagodzące:

- dotychczasowa niekaralność k. 32

- przyznanie się do winy.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. G. (2)

II

I

zaliczenie zatrzymania w sprawie na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

zgodnie z art. 29 ust 2 ustawy Prawo o adwokaturze zasądzono na rzecz adw. M. K. kwotę 768 zł tytułem opłaty ustalonej na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

IV

zgodnie z treścią art. 624§1 kpk zwolniono oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych – oskarżony zatrudniony na umowę zlecenia do końca marca 2021r., na utrzymaniu ma rodzinę.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Katarzyna Cichocka
Data wytworzenia informacji: