Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 402/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2022-12-06

Sygn. akt II K 402/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 grudnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: sekr. sądowy Emilia Strzelczyk

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Sebastian Dunaj

po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2022 r. sprawy

E. D.

c. T. i E. z domu K.

ur. (...) w Z.

oskarżonej o to, że:

W dniu 30 lipca 2021r. w nieustalonym miejscu, ze skutkiem w K., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła S. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 716,80 zł, w ten sposób, że wystawiła do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej F., 20 paczek rękawiczek nitrylowych, a następnie po otrzymaniu od pokrzywdzonej, wskazanej kwoty na rachunek bankowy nr (...), należący do E. D., stanowiącej zapłatę za wymienione wyżej rękawiczki, nie przesłała do nabywcy towaru, czym wprowadziła ją w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi

tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 286§3 kk

I.  oskarżoną E. D. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to z mocy art. 286§1 kk w zw. z art. 286§3 kk skazuje ją, zaś na podstawie art. 286§3 kk wymierza jej karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;

III.  na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej S. B. kwoty 716,80 (siedemset szesnaście i 80/100) złotych;

IV.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżoną w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 402/22 (uzasadnienie w cz. dot. orzeczenia o karze i środkach karnych)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

E. D.

W dniu 30 lipca 2021r. w nieustalonym miejscu, ze skutkiem w K., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła S. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 716,80 zł, w ten sposób, że wystawiła do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej F., 20 paczek rękawiczek nitrylowych, a następnie po otrzymaniu od pokrzywdzonej, wskazanej kwoty na rachunek bankowy nr (...), należący do E. D., stanowiącej zapłatę za wymienione wyżej rękawiczki, nie przesłała do nabywcy towaru, czym wprowadziła ją w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi

tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 286§3 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. D.

I, II, III

I

Z uwagi na dotychczasową karalność oskarżonej za przestępstwa tego samego typu (k. 56, 101) wymierzono jej najsurowszy rodzaj kary uznając, że tylko kara pozbawienia wolności będzie adekwatna do wagi zaistniałego tu czynu i spełni swe wymogi w zakresie indywidualnego i ogólnego oddziaływania. Jednak uznając, że oskarżonej należy dać jeszcze jedną szansę, w tym możliwość naprawienia szkody wykonanie krótkoterminowej kary zawieszono jej na okres 2 lat próby. Czas ten powinna wykorzystać na głębokie zastanowienie na opłacalnością przestępczego trybu życia, a także wyrobić w niej poczucie, że szkody należy naprawiać; w innym przypadku trafi do zakładu karnego. Z uwagi na odpowiedni wniosek pokrzywdzonej i prokuratora sąd zobowiązał oskarżoną do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody stojąc na stanowisku, że ten środek kompensacyjny spełnia też rolę środka karnego.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. D.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Trudna sytuacja materialna oskarżonej uzasadniała zwolnienie jej z sądowych kosztów postępowania.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Jarosław Walentynowicz
Data wytworzenia informacji: