Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 306/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2022-01-18

Sygn. akt II K 306/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: sekr. sądowy Emilia Strzelczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2022 r. sprawy

P. W.

c. J. i M. z domu H.

ur. (...) w K.

oskarżonej o to, że:

W dniu 12 lutego 2021r. w miejscowości N. gmina K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem E. P., K. D., K. S., M. R. (1), M. S. (1), K. K., W. S. (1), S. L. (1), E. S., B. H., M. C., O. S., N. L., M. S. (2), H. R., S. Z., M. P., M. R. (2), P. S., A. P., M. D., A. S., A. W., J. M., W. S. (2), M. T., W. M., E. K., A. K. oraz inne nieustalone osoby w łącznej kwocie 6647 zł które to dokonały wpłaty na zorganizowaną przez wymienioną na portalu (...) zbiórkę na leczenie, poprzez wprowadzenie w/w w błąd co do faktycznego swojego stanu zdrowia, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na ustalenie jej rzeczywistego stanu zdrowia oraz wstrzymania przekazania zebranych kwot na jej rzecz, a ponadto przetwarzała nie posiadając do tego uprawnienia dane osobowe S. L. (2) w ten sposób, że przesłała skan wystawionego na dane S. L. (2) dowodu osobistego do podmiotu organizującego zbiórkę,

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781, tekst jednolity) w zw. z art. 11 § 2 kk

I.  oskarżoną P. W. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781, tekst jednolity) w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje, zaś na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo oskarżonej zawiesza na okres próby 1 (jednego) roku;

III.  na podstawie art. 43b kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w K. i Urzędu Gminy K. przez okres 1 (jednego) miesiąca;

IV.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. B. kwotę 504 zł (pięćset cztery złote) tytułem kosztów nie opłaconej obrony z urzędu oraz 115,92 zł (sto piętnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżoną od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa sądowych kosztów postępowania w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 306/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

P. W.

W dniu 12 lutego 2021r. w miejscowości N. gmina K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem E. P., K. D., K. S., M. R. (1), M. S. (1), K. K., W. S. (1), S. L. (1), E. S., B. H., M. C., O. S., N. L., M. S. (2), H. R., S. Z., M. P., M. R. (2), P. S., A. P., M. D., A. S., A. W., J. M., W. S. (2), M. T., W. M., E. K., A. K. oraz inne nieustalone osoby w łącznej kwocie 6647 zł które to dokonały wpłaty na zorganizowaną przez wymienioną na portalu (...) zbiórkę na leczenie, poprzez wprowadzenie w/w w błąd co do faktycznego swojego stanu zdrowia, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na ustalenie jej rzeczywistego stanu zdrowia oraz wstrzymania przekazania zebranych kwot na jej rzecz, a ponadto przetwarzała nie posiadając do tego uprawnienia dane osobowe S. L. (2) w ten sposób, że przesłała skan wystawionego na dane S. L. (2) dowodu osobistego do podmiotu organizującego zbiórkę,

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781, tekst jednolity) w zw. z art. 11 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Bezspornie udowodnionym faktem jest, że oskarżona P. W. posługując się podstępem i sfałszowanymi dokumentami dokonała przestępstwa oszustwa na wielu osobach i wyłudziła od nich różne kwoty pieniędzy na rzekome leczenie siebie na wymyśloną chorobę, a nadto bezsporne jest nieuprawnione zadysponowanie danymi osobowymi S. L. (2); ponadto dokonała tego w sposób świadomy bez zaistnienia przesłanek z art. 31 kk.

Wyjaśnienia oskarżonej

207, 333v

Zeznania świadka S. L. (2)

3, 333v-334

Opinia sądowo-psychiatryczna

298-300

Wydruki z (...), poczty eletr., pismo z (...)”, pismo (...) sp. z o.o. i (...) (...), dokumentacja medyczna oskarżonej

9-18, 19-53, 54-62, 203-213, 216, 220-222

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

W dniu 12 lutego 2021r. w miejscowości N. gmina K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem E. P., K. D., K. S., M. R. (1), M. S. (1), K. K., W. S. (1), S. L. (1), E. S., B. H., M. C., O. S., N. L., M. S. (2), H. R., S. Z., M. P., M. R. (2), P. S., A. P., M. D., A. S., A. W., J. M., W. S. (2), M. T., W. M., E. K., A. K. oraz inne nieustalone osoby w łącznej kwocie 6647 zł które to dokonały wpłaty na zorganizowaną przez wymienioną na portalu (...) zbiórkę na leczenie, poprzez wprowadzenie w/w w błąd co do faktycznego swojego stanu zdrowia, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na ustalenie jej rzeczywistego stanu zdrowia oraz wstrzymania przekazania zebranych kwot na jej rzecz, a ponadto przetwarzała nie posiadając do tego uprawnienia dane osobowe S. L. (2) w ten sposób, że przesłała skan wystawionego na dane S. L. (2) dowodu osobistego do podmiotu organizującego zbiórkę,

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781, tekst jednolity) w zw. z art. 11 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

W sprawie brak jest nieudowodnionych faktów

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia oskarżonej

Zeznania świadka S. L. (2)

Opinia sądowo-psychiatryczna

Wydruki z (...)”, poczty eletr., pismo z (...), pismo (...) sp. z o.o. i (...) (...), dokumentacja medyczna oskarżonej

W sytuacji, gdy wina oskarżonej nie budzi wątpliwości, jej wyjaśnienia są zgodne z pozostałym materiałem dowodowym, jej obrońca wnosi o uznanie jej winy - pełnowartościowość i wiarygodność zawartych w aktach dowodów jest oczywista i z tego powodu nie wymaga omawiania; w konkretnym przypadku dotyczy to wszystkich wymienionych tu dowodów.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-------------------

brak

----------------------------------------------------------------------------------

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

P. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie oskarżonej, którego dopuściła się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając pokrzywdzonych w błąd co do jej rzekomej choroby i wyłudzeniu kwoty pieniężnej w postaci ich wpłat na wskazane konto, których to wpłat oskarżona ostatecznie nie podjęła z uwagi na zorientowaniu się w jej oszustwie, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk, zaś posłużenie się do tego danymi osobowymi S. L. (2) wypełniło znamiona czynu z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. W.

I, II

-

Sąd za stosowne uznał wymierzenie oskarżonej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności pomimo jej dotychczasowej niekaralności i wykonanie tej kary warunkowo jej zawiesić na okres próby jednego roku. Jest to najsurowsza z kar wymienionych w kodeksie – kara pozbawienia wolności – lecz orzeczona w najniższym możliwym wymiarze, z uwagi na dotychczasową niekaralność oskarżonej, a także wyrażoną skruchę i zrozumienie naganności swego zachowania. Inne rodzaje kar nie byłyby w konkretnym przypadku adekwatne.

Występująca u oskarżonej pozytywna prognoza kryminologiczna uzasadniała warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. W ocenie sądu oskarżona stwarza realne podstawy do przyjęcia, że w przyszłości nie popełni już ponownie przestępstwa.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. W.

III

I

Realną dolegliwością dla oskarżonej, swojego rodzaju „katharsis” będzie ogłoszenie wyroku na tablicach ogłoszeń dwóch urzędów w K..

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Trudna sytuacja materialna oskarżonej, oprócz tego, że była przeciwstawieniem do orzekania kary grzywny, jest także powodem do odstąpienia od obciążania jej sądowymi kosztami postępowania w całości.

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jarosław Walentynowicz
Data wytworzenia informacji: