Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 73/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2015-06-16

Sygn. akt II K 73/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Olejarczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Grabowska

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Tomasz Niesłuchowski

po rozpoznaniu w dniu 16.06.2015 r. sprawy:

M. T.

s. J. i E. z domu T.

ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

1. W okresie 1 – 29 listopada 2013r. w B., przy ul. (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci: odcinków miedzianych rur spustowych o łącznej długości około sześć metrów, uchwytu z obejmą i kolanka spustowego o wartości łącznej 711zł a nadto podczas wyrywania zamocowanych na budynkach niniejszych rur uszkodził ich elementy łączące, powodując tym samym straty łączne w kwocie około 1900zł na szkodę Sądu Rejonowego w Mrągowie,

tj. o przestępstwo określone w art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2. W okresie od 21 grudnia 2013r. do 23 grudnia 2013r. w B., przy ul. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia wężyków, baterii, sitka i innych akcesorii sanitarnych o łącznej wartości w kwocie 750zł na szkodę Szpitala (...) w B.,

tj. o przestępstwo określone w art. 278 § 1 k.k.

3. W okresie od 31 stycznia 2014r. do 3 lutego 2014r. w B., przy ul. (...) zabrał w celu przywłaszczenia łącznie około pięciometrowy odcinek miedzianej rury spustowej o wartości łącznej w kwocie 535zł na szkodę Sądu Rejonowego w Mrągowie,

tj. o przestępstwo określone w art. 278 § 1 k.k.

4. W dniu 13 lutego 2014r. w B. usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia rury miedzianej o wartości 70zł, przy tym spowodował jej uszkodzenie i niekontrolowany wypływ tlenu powodując tym straty o łącznej wartości w kwocie 1599zł na szkodę Szpitala (...) w B.,

tj. o przestępstwo określone w art. 288 § 1 k.k.

5. W okresie 17 – 24 lutego 2014r. w B., przy ul. (...) po uprzednim ukręceniu kłódki dokonał kradzieży z włamaniem do garażu z wnętrza, którego zabrał w celu przywłaszczenia około 60 sztuk kloszy od lamp oświetleniowych jarzeniowych o łącznej wartości około 600zł na szkodę D. C.,

tj. o przestępstwo określone w art. 279 § 1 k.k.

6. W okresie od 14 do 17 marca 2014r. w B., przy ul. (...) z terenu posesji dokonał zaboru w celu przywłaszczenia osi od przyczepki, koło zamachowe, rury, felgi i inne mienie o łącznej wartości około 2000zł na szkodę J. Z.,

tj. o przestępstwo określone w art. 278 § 1 k.k.

I.  oskarżonego M. T. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

­

za czyn z pkt 1 a/o, z mocy art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. skazuje, zaś na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

­

za czyn z pkt 2, 3 i 6 a/o, z mocy art. 278 § 1 k.k. skazuje go za każdy z tych czynów, zaś na podstawie art.278§1 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

­

za czyn z pkt 4 a/o, z mocy art. 288 § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

­

za czyn z pkt 5 a/o, przy przyjęciu, iż czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi z mocy art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. skazuje, zaś na podstawie art. 283 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art.91§2 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe kary pozbawienia wolności i w ich miejsce orzeka karę łączną 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby
3 (trzech) lat;

IV.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązki naprawienia szkody poprzez zapłatę:

­

za czyn z pkt 1 a/o, kwoty 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) złotych na rzecz pokrzywdzonego Sądu Rejonowego w Mrągowie;

­

za czyn z pkt 2 a/o, kwoty 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych na rzecz pokrzywdzonego Szpitala (...) w B.;

­

za czyn z pkt 3 a/o, kwoty 535 (pięćset trzydzieści pięć) złotych na rzecz pokrzywdzonego Sądu Rejonowego w Mrągowie;

­

za czyn z pkt 4 a/o. kwoty 1.599 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych na rzecz pokrzywdzonego Szpitala (...) w B.;

­

za czyn z pkt 5 a/o, kwoty 600 (sześćset) złotych na rzecz pokrzywdzonego D. C.;

­

za czyn z pkt 6 a/o, kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych na rzecz pokrzywdzonego J. Z.;

V.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. orzeka zwrot B. R. dowodu rzeczowego w postaci płyty CD przechowywanej na k. 61;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

II K 73/15

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

M. T. jest mieszkańcem B.. Wymieniony jest osobą bezrobotną.

W okresie od 1 do 29 listopada 2013r. dwukrotnie w odstępach kilkudniowych, w godzinach nocnych M. T. udał się na ul. (...) w B., gdzie z budynku Sądu Rejonowego zabrał w celu przywłaszczenia rury miedziane spustowe o łącznej długości około sześć metrów, uchwyt z obejmą i kolanko spustowe o wartości łącznej 711zł. Na skutek wyrywania zamocowanych na budynku niniejszych rur uszkodził ich elementy łączące, powodując tym samym straty w łącznej w kwocie około 1900zł na szkodę Sądu Rejonowego w Mrągowie. Po dokonanej kradzieży M. T. prosił o pomoc w sprzedaży skradzionych rur znajomego K. Ł. (1). Ten zgodził się na ich sprzedaż, jednak skupujący odmówił przyjęcia wskazanych przedmiotów.

Ponownie w to samo miejsce oskarżony udał się w okresie pomiędzy 31 stycznia 2014r. a 3 lutego 2014r. Dokonał wówczas kradzieży około pięciometrowego odcinka miedzianej rury spustowej o wartości 535zł na szkodę Sądu Rejonowego w Mrągowie.

W okresie od 21 grudnia 2013r. do 23 grudnia 2013r. M. T. udał się do Szpitala (...) w B., przy ul. (...). Tam z ogólnie dostępnych pomieszczeń sanitarnych zdemontował i zabrał w celu przywłaszczenia drobne akcesoria sanitarne w postaci wężyków, baterii, sitek do syfonu i inne o łącznej 750zł.

W dniu 13 lutego 2014r. M. T. usiłując dokonać zaboru w celu przywłaszczenia rury miedzianej o wartości 70zł, zamocowanej na zewnętrznej ścianie budynku Szpitala (...) w B., spowodował jej uszkodzenie i niekontrolowany wypływ tlenu powodując tym straty o łącznej wartości 1599zł na szkodę Szpitala (...) w B..

W okresie 17 – 24 lutego 2014r. M. T. przechodząc ulicą (...) w B. postanowił włamać się do znajdującego się tam garażu należącego do D. C.. Po uprzednim ukręceniu kłódki, dostał się do wnętrza garażu, z którego zabrał w celu przywłaszczenia około 60 sztuk kloszy od lamp oświetleniowych o łącznej wartości około 600zł na szkodę D. C..

W okresie od 14 do 17 marca 2014r. w B., przy ul. (...) z terenu posesji należącej do J. Z. M. T. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia osi od przyczepki, koła zamachowego, rury, felgi i innego mienie o łącznej wartości około 2000zł na szkodę wymienionego.

Wszystkie zabrane przedmioty oskarżony sprzedał na skupach złomu na terenie B..

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o następujące dowody :

Wyjaśnienia oskarżonego k. 32v, 95, 104, zeznania świadków: W. P. k. 2-3,40-41, M. S. k. 11-12, 18-1, K. Ł. (2) k.24, B. R. k. 50-51, M. D. k. 64-65, 72-73, D. C. k. 85-87, J. Z. k. 97-98, pisma z Sądu Rejonowego w Mrągowie k. 14, pisma ze Szpitala (...) w B. k. 47-48, protokołu oględzin nagrania z monitoringu k. 66-67, protokołu zatrzymania osoby k. 30, umowy kupna-sprzedaży złomu k. 108-115, dokumentacji fotograficznej k. 6-7, 77-80, 91, formularza przyjęcia odpadów k.36, faktury VAT k. 81.

Oskarżony M. T. w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia zgodnie z ustalonym w sprawie stanem faktycznym. ( wyjaśnienia oskarżonego k. 32v, 95, 104)

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 18 lutego 2015 r. uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 17 października 2014 r. do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy wskazał na nieprawidłowości w przyjętej kwalifikacji prawnej czynów, wskazując na konieczność rozpoznania sprawy na rozprawie. Na rozprawie w dniu 16 czerwca 2015 r. oskarżony przyznał się w całości do zarzucanych czynów i dobrowolnie poddał się karze w wymiarze :

za czyn z pkt 1 – kary 4 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z pkt 2, 3 i 6 przy zastosowaniu art.91§1 k.k. – kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z pkt 4 - kary 4 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z pkt 5, przy przyjęciu, iż czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi z mocy art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. - kary 4 miesięcy pozbawienia wolności,

Wymierzenie kary łącznej 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat oraz orzeczenie obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę: za czyn z pkt 1 kwoty 1.900 zł na rzecz pokrzywdzonego Sądu Rejonowego w Mrągowie

za czyn z pkt 2 kwoty 750 złotych na rzecz pokrzywdzonego Szpitala (...) w B., za czyn z pkt 3 kwoty 535 złotych na rzecz pokrzywdzonego Sądu Rejonowego w Mrągowie, za czyn z pkt 4 kwoty 1.599 złotych na rzecz pokrzywdzonego Szpitala (...) w B.; za czyn z pkt 5 kwoty 600 złotych na rzecz pokrzywdzonego D. C., za czyn z pkt 6 kwoty 2.000 złotych na rzecz pokrzywdzonego J. Z., orzeczenie o dowodach rzeczowych i zwolnienie z kosztów sądowych.

Sąd zważył, co następuje:

Przyznanie się oskarżonego M. T. do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnienia dotyczące okoliczności ich popełnienia w świetle ujawnionego na rozprawie materiału dowodowego nie budzą żadnych wątpliwości. Są one co do istoty spójne z całokształtem materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym przede wszystkim z zeznaniami świadków, dokumentacją fotograficzną oraz nagraniem z monitoringu Szpitala (...) w B..

Świadkowie W. P., M. S., B. R., M. D., D. C. i J. Z. potwierdzili w swoich zeznaniach fakt kradzieży wskazanych przedmiotów i ich wartość.

Świadek K. Ł. (1) potwierdził, iż oskarżony w listopadzie 2013r. zwracał się do niego o pomoc w sprzedaży miedzianych rur, na co on się zgodził. Jednak do sprzedaży nie doszło, bowiem pracownik skupu odmówił ich przyjęcia.

Sąd dał wiarę zeznaniom wszystkich świadków, bowiem nie znalazł podstaw do ich zakwestionowania. Okoliczność sprzedaży przez oskarżonego znacznej ilości złomu w okresie objętym zarzutami potwierdza również umowy kupna – sprzedaży (k. 108-115)

W tym stanie rzeczy Sąd uznał, że okoliczności popełnienia zarzucanych oskarżonemu czynów i jego wina nie budzą wątpliwości.

Oskarżony swoim zachowaniem opisanym w akcie oskarżenia wyczerpał dyspozycję art. 278 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. – czyn z pkt. 1, art. 278§1 kk – czyny z pkt. 2,3 i 6 art. 288§1 kk – czyn z pkt. 4 , art. 279§1 kk w zw. z art. 283 kk – czyn z pkt. 5.

Odnośnie czynu z pkt. 5 Sąd zakwalifikował go jako wypadek mniejszej wagi, z uwagi na niewielką wartość przedmiotu zaboru. Natomiast czyny z pkt. 2, 3 i 6 a/o zdaniem Sądu stanowią ciąg przestępstw z art. 91§1 kk. Oskarżony bowiem w okresie od 21 grudnia 2013 r. do 17 marca 2014 r. popełnił w podobny sposób zarzucane mu czyny, które wypełniły znamiona tego samego typu czynu zabronionego – przestępstwa kradzieży, pomiędzy poszczególnymi czynami były krótkie odstępy czasu i nie zapadł wyrok co do któregokolwiek z nich. Wszystkie powyższe okoliczności przesądziły o przyjęciu przez Sąd konstrukcji ciągu przestępstw.

Wymierzając oskarżonemu kary jednostkowe za poszczególne czyny, jak i karę łączną, Sąd w pierwszym rzędzie miał na uwadze znaczny stopień społecznej szkodliwości przypisanych mu czynów, rozmiary wyrządzonych szkód, sposób działania – oskarżony w krótkim okresie czasu dopuścił się kilku czynów przeciwko mieniu. Okolicznością obciążająca jest również uprzednia karalność ( karta karna k. 116- 117 ).

Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował przyznanie się do winy oraz wolę skorzystania z instytucji dobrowolnego poddania się karze.

W tym stanie rzeczy Sąd uwzględnił wniosek oskarżonego i wymierzył wobec niego kary jednostkowe za poszczególne czyny zgodnie z wnioskiem i karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie kary Sąd warunkowo zawiesił oskarżonemu na okres 3 lat tytułem próby.

W przekonaniu Sądu oskarżony pomimo niewykonania kary będzie przestrzegał porządku prawnego, nie jest on bowiem osobą wysoce zdemoralizowaną, aby koniecznym było umieszczanie go w zakładzie karnym. Możliwość zarządzenia kary będzie działała na oskarżonego mobilizująco i uchroni go przed ponownym popełnieniem przestępstwa.

Na podstawie art. 46 § 1 k.k. Sąd zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych, zgodnie z ich wnioskami, poprzez zapłatę:

za czyn z pkt 1, kwoty 1.900 złotych na rzecz pokrzywdzonego Sądu Rejonowego w Mrągowie; za czyn z pkt 2, kwoty 750 złotych na rzecz pokrzywdzonego Szpitala (...) w B.; za czyn z pkt 3, kwoty 535 złotych na rzecz pokrzywdzonego Sądu Rejonowego w Mrągowie; za czyn z pkt 4, kwoty 1.599 złotych na rzecz pokrzywdzonego Szpitala (...) w B.; za czyn z pkt 5, kwoty 600 złotych na rzecz pokrzywdzonego D. C. i za czyn z pkt 6, kwoty 2.000 złotych na rzecz pokrzywdzonego J. Z..

W przekonaniu Sądu tak ukształtowana kara spełnią cele określone w art. 53 kk. Zarówno rodzaj, jak i wymiar kary nie przekracza stopnia winy, a także uwzględnia stopień społecznej szkodliwości przypisanych oskarżonemu czynów. Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczona wobec oskarżonego spełni, w ocenie Sądu, lepiej niż inne rodzaje kar swe cele zapobiegawcze i wychowawcze, zaś wymierzony wobec oskarżonego środek karny w postaci obowiązku naprawienie szkody dodatkowo wzmocni wychowawczo-prewencyjne oddziaływanie kary, poprzez pozbawienie oskarżonego bezprawnej korzyści i uświadomienie mu nieopłacalności popełniania przestępstw.

Na podstawie art. 230 §2 kpk orzeczono o zwrocie dowodu rzeczowego.

O kosztach sądowych Sąd orzekł zgodnie z art. 624§1 kpk zwalniając oskarżonego w całości od ich ponoszenia, z uwagi na brak stałych dochodów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Olejarczyk
Data wytworzenia informacji: