Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 89/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Giżycku z 2022-11-04

Sygn. akt II K 89/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 listopada 2022 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – sekr. sąd. Justyna Koleśnik- Matelak

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.– Jolanty Szczepanik

po rozpoznaniu w dniu 24.10.2022 roku sprawy

D. G.

urodz. (...) w P.

syna K. i K. z d. S.

skazanego prawomocnym:

I.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie II K 697/01 za przestępstwo popełnione w dniu 21 sierpnia 2001 r. z art. 263§2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Mocą wyroku SO w Olsztynie z dnia 21.08.2002 r. w sprawie VII Ka 1000/02 orzeczoną karę warunkowo zawieszono na okres próby lat 4 i oddano w tym czasie oskarżonego pod dozór kuratora.

Postanowieniem SR w Giżycku z dnia 18.04.2006 r. w sprawie IIKo 291/06 zarządzono wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 23 września 2002 r. w sprawie II K 73/02 za przestępstwa popełnione w dniach: z 13 na 14 listopada 2001 r., z 18 na 19 sierpnia 2001 r., z 29 na 30 października 2001 r., z art. 279§1 kk w warunkach ciągu przestępstw na karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 14 listopada 2001 r. do 23 września 2002 r.

Mocą wyroku SO w Olsztynie z dnia 08.05.2003 r. w sprawie VII Ka 323/03 złagodzono karę pozbawienia wolności do 2 lat i 2 miesięcy.

III.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie II K 114/02 za przestępstwa popełnione w bliżej nieokreślonym dniu w październiku 2001 r. z art. 284§2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art. 278§1 kk w zb. z art. 275§1 kk w zw. z art. 11§2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby lat 3, oddano oskarżonego pod dozór kuratora i zobowiązano do uiszczenia świadczenia pieniężnego.

Postanowieniem SR w Giżycku z dnia 18.04.2006 r. w sprawie IIKo 288/06 zarządzono wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności.

IV.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 07 czerwca 2005 r. w sprawie II K 129/05 za przestępstwo popełnione: z 25 na 26 czerwca 2003 r. z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz w dniu 14 grudnia 2003 r. z art. 288§1 kk w zw. z art. 64§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody.

V.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie II K 37/04 za przestępstwa popełnione: z 19 na 20 marca 2003 r . z art. 279§1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz w dniu 20 marca 2003 r. z art. 288§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 20 marca 2003 r. do 29 kwietnia 2003 r., nadto zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody.

o r z e k a

1.  Na podstawie art. 569§1 kpk w zw. z art. 85§1 kk i art. 86§1 kk łączy skazanemu D. G. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt. I, II i III i wymierza mu karę łączną 3 (trzy ) lata i 6 ( sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres kar dotychczas odbytych w połączonych sprawach.

3.  W pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

4.  Na podstawie art. 569§1 kpk w zw. z art. 85§1 kk i art. 86§1 kk łączy skazanemu D. G. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt. IV i V i wymierza mu karę łączną 2 ( dwa) lat i 8 ( osiem) miesięcy pozbawienia wolności.

5.  Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres kar dotychczas odbytych w połączonych sprawach.

6.  W pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

7.  Kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI – WYROKU ŁĄCZNEGO (UWŁ)

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK 89/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

1. SR w Giżycku

24 kwietnia 2002

IIK 697/01

2.

2. SR w Giżycku

3. SR w Piszu

4. SR w Giżycku

5. SR w Giżycku

23 września 2002r.

16 czerwca 2003 r.

07 czerwca 2005 r.

31 stycznia 2006 r.

IIK 73/02

IIK 114/02

IIK 129/05

IIK 37/04

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

I.

1.

2.

3.

II.

1.

2.

III.

1.

2.

IV

V.

VI.

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie II K 697/01 za przestępstwo popełnione w dniu 21 sierpnia 2001 r. z art. 263§2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrok SO w Olsztynie z dnia 21.08.2002 r. w sprawie VII Ka 1000/02 orzeczoną karę warunkowo zawieszono na okres próby lat 4 i oddano w tym czasie oskarżonego pod dozór kuratora.

Postanowienie SR w Giżycku z dnia 18.04.2006 r. w sprawie IIKo 291/06 zarządzono wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 23 września 2002 r. w sprawie II K 73/02 za przestępstwa popełnione w dniach: z 13 na 14 listopada 2001 r., z 18 na 19 sierpnia 2001 r., z 29 na 30 października 2001 r., z art. 279§1 kk w warunkach ciągu przestępstw na karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 14 listopada 2001 r. do 23 września 2002 r.

Wyrok SO w Olsztynie z dnia 08.05.2003 r. w sprawie VII Ka 323/03 złagodzono karę pozbawienia wolności do 2 lat i 2 miesięcy.

Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie II K 114/02 za przestępstwa popełnione w bliżej nieokreślonym dniu w październiku 2001 r. z art. 284§2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art. 278§1 kk w zb. z art. 275§1 kk w zw. z art. 11§2 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby lat 3, oddano oskarżonego pod dozór kuratora i zobowiązano do uiszczenia świadczenia pieniężnego.

Postanowienie SR w Giżycku z dnia 18.04.2006 r. w sprawie IIKo 288/06 zarządzono wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności.

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 07 czerwca 2005 r. w sprawie II K 129/05 za przestępstwo popełnione: z 25 na 26 czerwca 2003 r. z art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz w dniu 14 grudnia 2003 r. z art. 288§1 kk w zw. z art. 64§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody.

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie II K 37/04 za przestępstwa popełnione: z 19 na 20 marca 2003 r . z art. 279§1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz w dniu 20 marca 2003 r. z art. 288§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 20 marca 2003 r. do 29 kwietnia 2003 r., nadto zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody.

Karalność D. G.

- wyrok

- wyrok

- postanowienie

- wyrok

- wyrok

- wyrok

- postanowienie

- wyrok

- wyrok

- karta karna

k. 229 akt sprawy IIK 697/01

k. 289-290 akt sprawy IIK 697/01

k.9 akt sprawy IIKo 291/06

k.791-792 akt sprawy IIK 73/02

k. 894 akt sprawy IIK 73/02

k.163 akt sprawy IIK 114/02

k. 173 akt sprawy IIK 114/02

k. 252 akt sprawy IIK 129/05

k. 710-711 akt sprawy IIK 37/04

k. 34-35

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

     

-----------------------------

     

     

2.  OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu

z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I, II,

1, 2

III, IV, V

1.

I.3

III.2

VI.

- wyroki

- postanowienia

- karta karna

-orzeczenia prawomocne, fakt niekwestionowany

- orzeczenia prawomocne, fakt niekwestionowany

- brak zastrzeżeń co do wiarygodności zawartych tam danych, wydana przez uprawniony organ

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów (dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla

ustalenia faktów)

Lp. faktu

z pkt 1.2.1

albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

-----------------------------

3.  PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego
i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

pkt. 1 wyroku łącznego

1. SR w Giżycku, 24.01.2002 r., IIK 697/01

kara 6 miesięcy pozbawienia wolności

2.

2. SR w Giżycku, 23.09.2002r., IIK 73/02

3. SR w Piszu, 16.06.2003 r., IIK 114/02

pkt. 4 wyroku łącznego

4. SR w Giżycku, 07.06.2005 r., IIK 129/05

5. SR w Giżycku, 31.01.2006 r., IIK 37/04

kara 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności

-kara 10 miesięcy pozbawienia wolności

-kara 10 miesięcy pozbawienia wolności

-kara 1 roku pozbawienia wolności

- kara 6 miesięcy pozbawienia wolności

- kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- kara 1 roku pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z a rt. 568a § 1 pkt.2 kpk Sąd orzeka karę łączną w wyroku łącznym.

Zgodnie z art. 569 § 1 kpk - jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.

Art. 85 §1 kk stanowi, że jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Zgodnie z art. 86 § 1 kk- Sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli najwyższą z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, dolną granicę kary łącznej przyjmuje się w tej wysokości. Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

W niniejszej sprawie przedmiotem rozpoznania pod kątem objęcia wyrokiem łącznym określonych skazań było pięć prawomocnych jednostkowych wyroków orzekajacych wobec D. G. kary pozbawienia wolności. Orzeczenia te wydane były przez różne sądy, przy czym ostatni z niniejszych wyroków wydany był przez SR w Giżycku.Orzeczenia zostały wydane i uprawomocniły się przed zmianą przepisów dotyczacych kary łacznej, obowiązujących w latach 2015 - 2020- wobec czego zastosowanie miały przepisy obowiązujące w dacie orzekania. D. G. był skazany za więcej niż dwa przestępstwa, popełnione zanim zapadł pierwszy nieprawomocny wyrok co do któregokolwiek z nich, za wszystkie z nich wymierzomno kary, które podlegają łączeniu tj. pozbawienia wolności.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

W myśl a rt. 85a kk, orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Mając na uwadze postanowienia art. 85§1 kk, dokonując analizy zapadłych przeciwko skazanemu wyroków, Sąd uznał, że w sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia dwóch kar łącznych. Pierwszą tworzą wyroki w sprawach IIK 697/01, IIK 73/02 i IIK 114/02, drugą w sprawach IIK 129/05 i IIK 37/04.

Mając na uwadze treść art. 86 § 1kk, przy wymiarze kary łącznej wskazanej w pkt. 1 wyroku łącznego Sąd kierował się częściowo zasadą absorpcji ( najsurowsza kara - 2 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności), częściowo zasadą kumulacji ( suma kar to 4 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności), uwzględniając stopień zawinienia oskarżonego – wszystkich przestępstw dopuścił się z winy umyślnej- wagę tych czynów, ich stopień społecznej szkodliwości.

Mając na uwadze treść art. 86 § 1kk, przy wymiarze kary łącznej wskazanej w pkt. 4 wyroku łącznego Sąd kierował się częściowo zasadą absorpcji ( najsurowsza kara - 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności), częściowo zasadą kumulacji ( suma kar to 4 lata pozbawienia wolności), uwzględniając stopień zawinienia oskarżonego – wszystkich przestępstw dopuścił się z winy umyślnej- wagę tych czynów, ich stopień społecznej szkodliwości.

Zauważyć należy, że D. G. wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem, o czym świadczą dane o jego karalności. Zważywszy, że większość z popełnionych przez niego występków, to przestęsptwa przeciwko mienu, w tym z art. 278§1kk, art. 284§2kk, art. 279§1 kk, powyższe wskazuje, że nie jest on sprawcą „przypadkowym”, który nieświadomie wkroczył na drogę przestępstwa. Pomimo, iż jest osobą zdrową, zdolną do podjęcia pracy – wszedł na drogę przestępstwa, czyniąc sobie z tego niejako sposób na życie. Mając to na uwadze stwierdzić należy, że skazany lekceważy swoim postępowaniem wszelkie zasady prawa. Taka postawa skazanego powinna spotkać się ze zdecydowaną reakcją i naganą. W świetle powyższego Sąd doszedł do przekonania, że zastosowanie zasady mieszanej tj. częściowej kumulacji i częściowej absorpcji kar jednostkowych i w konsekwencji ich redukcja - w przypadku obu orzeczonych kar łącznych- jest w pełni uzasadnione.

5.  WYMIAR ŚRODKA KARNEGO

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

-----------------------------------------

6.  INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU ŁĄCZNYM

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2, 5

3, 6.

W myśl art. 577 kpk, zgdnie z którym w wyroku łącznym należy, w miarę potrzeby, wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej - na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres kar dotychczas odbytych w połączonych sprawach.

Zgodnie z art. 576 § 1 kpk, orzeczno, iż w pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

7.  KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.

O kosztach rozstrzygnięto na zasadzie art. 624§1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych -z uwagi na odbywanie kary pozbawienia wolności skazany ma ograniczone możliwości zarobkowe.

8.  PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Janczewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Garbarczyk
Data wytworzenia informacji: