Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ka 439/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2013-06-27

Sygn. akt VIII Ka 439/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2013r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Wasiluk– spr.

Sędziowie: SO Krzysztof Kamiński

SR del. Beata Maria Wołosik

Protokolant: Aneta Chardziejko

przy udziale Prokuratora Małgorzaty Zińczuk

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 roku

sprawy A. S. oskarżonego z art. 62 ust. 1 i z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 marca 2013 roku, sygn. akt III K 784/12,

I.  Wyrok w zaskarżonej części zmienia w ten sposób, że na mocy art. 45 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. S. przepadek korzyści osiągniętej z popełnienia przestępstwa w kwocie 165 (sto sześćdziesiąt pięć) złotych.

II.  W pozostałym zakresie wyrok w zaskarżonej części utrzymuje w mocy.

III.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

1. M. K. został oskarżony o to, że:

I.  w nieustalonych dniach w okresie od września 2011 roku do 19 października 2011r. w (...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielił nie więcej niż 20-krotnie M. M.środka odurzającego w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste, w ilości nie większej niż 20 gram za kwotę nie mniejszą niż 500 zł,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk.

II.  w nieustalonych dniach w sierpniu 2011 roku w (...)przy ul. (...), w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy, dwukrotnie udzielił M. T.środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 2 gram za kwotę 60 zł,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk.

III.  w dniu 19 marca 2012 roku w (...)przy ul. (...)na 11 piętrze klatki schodowej, w której zamieszkuje, w użytkowanym przez siebie pomieszczeniu gospodarczym posiadał znaczne ilości środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, w ilości 46,05 grama o wartości czarnorynkowej około 1380 zł, z którego można wyliczyć od 46 do 140 jednorazowych działek narkotyku,

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. A. S. został oskarżony o to, że:

IV.  w okresie od nieustalonego dnia miesiąca października 2011 roku do dnia 24 października 2011 roku w (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej sześciokrotnie odpłatnie udzielił Ł. A.środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 5,37 grama za kwotę nie mniejszą niż 165 zł,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk.

V.  w dniu 24 października 2011 roku w (...), w pokoju nr (...)internatu mieszczącego się przy ul. (...)wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste w ilości 6,02 grama,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

3. R. R. został oskarżony o to, że:

VI.  w okresie od maja 2011 roku do dnia 24 października 2011 roku w (...), działając wbrew przepisom ustawy, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i bez takiego celu, udzielił A. S.środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w łącznej ilości 65 gramów, w tym dziewięciokrotnie nieodpłatnie w łącznej ilości 45 gramów oraz czterokrotnie odpłatnie w łącznej ilości 20 gramów przyjmując w zamian kwotę nie mniejszą niż 240 złotych,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk.

VII.  w dniu 25 października 2011 roku w (...)w mieszkaniu przy ul. (...)wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste w ilości 0,79 grama

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

1. Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 5 marca 2013 r., sygn. akt III K 784/12 oskarżonego M. K. uznał za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

- za czyn z pkt I na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk skazał go, zaś na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z pkt II na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk skazał go, zaś na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

- za czyn z pkt III na mocy art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk skazał go i wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2. Na mocy art. 85 kk, art. 86 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

3. Na mocy art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk i art. 73 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił oskarżonemu na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby i oddał go w tym czasie pod dozór kuratora.

4. Na mocy art. 71 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych.

5. Na mocy art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzekł przepadek dowodu rzeczowego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 46,05 grama, szczegółowo opisanego w wykazie dowodów rzeczowych II/14/12 pod pozycją 12 zaś na mocy art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzekł przepadek dowodów rzeczowych wskazanych pod pozycją 18-20 wykazu dowodów rzeczowych II/14/12 poprzez pozostawienie ich w aktach sprawy

6. Na mocy art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego przepadek korzyści majątkowej w łącznej wysokości 560 (pięćset sześćdziesiąt) złotych.

7. Oskarżonego A. S. uznał za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

- za czyn z pkt IV na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk skazał go, zaś na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

- za czyn z pkt V na mocy art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazał go i wymierzył mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

8. Na mocy art. 85 kk, art. 86 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

9. Na mocy art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk i art. 73 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił oskarżonemu na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby i oddał go w tym czasie pod dozór kuratora.

10. Na mocy art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzekł przepadek dowodu rzeczowego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 6,02 grama, szczegółowo opisanego w wykazie dowodów rzeczowych nr I/7/12 (k.235) pod pozycją 5.

11. Oskarżonego R. R. uznał za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

- za czyn z pkt VI na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk skazał go, zaś na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

- za czyn z pkt VII na mocy art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazał go i wymierzył mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

12. Na mocy art. 85 kk, art. 86 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

13. Na mocy art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk i art. 73 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił oskarżonemu na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby i oddał go w tym czasie pod dozór kuratora.

14. Na mocy art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzekł przepadek dowodu rzeczowego w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 0,77 grama, szczegółowo opisanego w wykazie dowodów rzeczowych I/7/12 pod pozycją 6.

15. Na mocy art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego przepadek korzyści majątkowej w wysokości 240 (dwustu czterdziestu) złotych.

16. Zasądził na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty od oskarżonych: M. K.kwotę 800 (osiemset) złotych, A. S.i R. R.kwoty po 300 (trzysta) złotych oraz obciążył ich kosztami procesu w kwotach M. K.– 1116,09 (jeden tysiąc sto szesnaście i 09/100) złotych, A. S.– 397,34 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem i 34/100) złotych i R. R.– 514,61 (pięćset czternaście i 61/100) złotych.

Apelację od wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonego A. S. wniósł Prokurator.

Powołując się na przepisy art. 438 pkt 1 kpk, art. 427 § 1 i 2 kpk i art. 437 § 1 i 2 kpk Prokurator zarzucił obrazę prawa materialnego, a mianowicie art. 45 § 1 kk poprzez jego niezastosowanie i nieorzeczenie przez Sąd I instancji wobec oskarżonego przepadku korzyści majątkowej w kwocie 165 zł z tytułu odpłatnego udzielania narkotyków,

Powołując się na powyższe Prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonego A. S. na mocy art. 45 § 1 kk przepadku osiągniętej korzyści majątkowej w kwocie 165 zł.

Wyrok w stosunku do oskarżonych M. K. i R. R. uprawomocnił się.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja Prokuratora jest zasadna w całości. W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego wina oskarżonego i okoliczności popełnienia zarzucanych mu czynów nie budzą wątpliwości. A. S. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a jego wyjaśnienia znalazły odzwierciedlenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym i ujawnionym w sprawie.

Ustalenia Sądu Rejonowego w zakresie stanu faktycznego, winy oskarżonego, kwalifikacji prawnej czynów, jak i wymiaru kary pozbawienia wolności wobec oskarżonego są prawidłowe. Natomiast, należy się zgodzić ze skarżącym, że Sąd Rejonowy nie zastosował art. 45 § 1 kk dotyczącego obowiązku orzeczenia przepadku korzyści osiągniętej z popełnienia przestępstwa.

Z prawidłowo ustalonego stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że oskarżony A. S. odpłatnie udzielił środka odurzającego za kwotę 165 złotych. Zatem niewątpliwie osiągnął on w tej wysokości korzyść majątkową. W takim przypadku kiedy osiągnięta korzyść majątkowa nie podlega przepadkowi na podstawie art. 44 § 1 lub 6 kk, Sąd zobowiązany jest orzec przepadek takiej korzyści zgodnie z art. 45 § 1 kk. W sprawie przedmiotowej osiągnięta przez A. S. korzyść majątkowa nie podlegała bowiem również zwrotowi innemu podmiotowi. W realiach przedmiotowej sprawy nie było więc żadnych przeszkód w orzeczeniu przepadku osiągniętej przez oskarżonego A. S. korzyści majątkowej uzyskanej z popełnienia przestępstwa.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy zmienił wyrok w zaskarżonej części i orzekł wobec oskarżonego A. S. przepadek korzyści osiągniętej z popełnienia przestępstwa w kwocie 165 złotych.

W pozostałym zakresie wyrok jako prawidłowy Sąd Okręgowy utrzymał w mocy.

Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze zważywszy na jego trudną sytuację materialną w oparciu o art. 635 kpk w zw. z art. 624 § 1 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sacharewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Wasiluk–,  Krzysztof Kamiński ,  Beata Maria Wołosik
Data wytworzenia informacji: