Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 240/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2014-12-09

Sygn. akt II AKa 240/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący

SSA Halina Czaban

Sędziowie

SSA Andrzej Czapka (spr.)

SSA Piotr Sławomir Niedzielak

Protokolant

Magdalena Zabielska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku – Małgorzaty Gasińskiej - Werpachowskiej

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2014 r.

sprawy R. O. s. M.

o wydanie wyroku łącznego

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie

z dnia 22 września 2014 r. sygn. akt II K 136/14

I.  utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy, uznając apelację za oczywiście bezzasadną;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. B. 147,60 zł, w tym 27,60 zł należnego podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą obronę z urzędu skazanego w instancji odwoławczej;

III.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

R. O. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 1992 roku, sygn. akt II K (...), za przestępstwa popełnione od 6 marca 1992 roku do 22 kwietnia 1992 roku z art. 235 dkk, art. 236 dkk i art. 203 § 1 dkk na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 2.000.000 (dwóch milionów) złotych grzywny;

2)  Sądu Rejonowego w Pile z dnia 26 września 1995 roku w sprawie II K (...), za przestępstwa popełnione:

a)  w okresie od 10 do 12 października 1994 roku z art. 208 dkk, 199 § 1 dkk w zw. z art. 265 § 1 dkk i art. 58 dkk oraz art. 60 § 1 dkk i art. 10 § 2 dkk na karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 1.200 (tysiąca dwustu) złotych grzywny,

b)  w dniu 12 października 1994 roku z art. 215 § 1 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i 300 (trzysta) złotych grzywny,

przy czym na podstawie art. 66 dkk, art. 67 § 1 dkk i art. 70 § 1 dkk wymierzono karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 1.200 (tysiąca dwustu) złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia jej w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, której jeden dzień będzie równoważny grzywnie w kwocie 10 złotych;

2)  Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 17 maja 1996 roku w sprawie II K (...) za przestępstwo popełnione w dniu 16 lutego 1994 roku z art. 208 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i 900 (dziewięćset) złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia jej w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, której jeden dzień będzie równoważny grzywnie w kwocie 10 złotych;

3)  Sądu Rejonowego w Malborku z dnia 14 maja 1997 roku w sprawie II K (...) za czyn popełniony w nieustalonym miesiącu 1994 roku z art. 265 § 1 dkk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4)  Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 26 marca 1996 roku w sprawie II K (...), zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 1997 roku w sprawie II AKa (...), za przestępstwo popełnione w okresie od 20 lipca 1993 roku do 19 maja 1994 roku z art. 204 § 1 dkk, 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk, art. 208 dkk, art. 203 § 2 ( 1) dkk w zw. z art. 10 § 2 dkk oraz art. 58 dkk i art. 60 § 1 dkk na karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności i 4.000 (czterech tysięcy) złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia jej w terminie na zastępczą karę pozbawienia wolności, której jeden dzień będzie równoważny grzywnie w kwocie 50 złotych.

Wyrokiem łącznym Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 1997 roku, sygn. akt II K (...) połączono jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt 2 – 5 wymierzając skazanemu karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności i 5.200 (pięciu tysięcy dwustu) złotych grzywny.

5)  Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 14 sierpnia 2001 roku, sygn. akt II K 410/01 za przestępstwo popełnione w okresie od 26 listopada 1999 roku do 17 października 2000 roku z art. 242 § 2 kk na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

6)  Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 24 września 2001 roku, sygn. akt XIV K (...) za przestępstwa popełnione w dniu 17 października 2000 roku z art. 270 § 1 kk na karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

7)  Sądu Rejonowego w Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2002 roku, sygn. akt II K (...) za przestępstwo popełnione w dniu 13 lutego 2001 roku z art. 278 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

8)  Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 25 kwietnia 2003 roku, sygn. akt II K (...) za przestępstwo popełnione w dniu 28 kwietnia 2000 roku z art. 279 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

9)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 27 października 2004 roku, sygn. akt II K (...) za przestępstwo popełnione w dniu 29 stycznia 2001 roku z art. 242 § 1 kk na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

10)  Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2005 roku, sygn. akt II K (...) za przestępstwa popełnione w okresie od 28 grudnia 1999 roku do 19 stycznia 2000 roku z art. 278 § 1 kk i inne na karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

11)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 08 września 2006 roku, sygn. akt II K (...) za przestępstwo popełnione w dniu 10 maja 2000 roku z art. 279 § 1 kk i inne na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

12)  Sądu Rejonowego w Ropczycach z dnia 27 listopada 2008 roku, sygn. akt II K (...) za przestępstwo popełnione w dniu 5 maja 2000 roku z art. 279 § 1 kk i inne na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

Wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16 września 2009 roku, sygn. akt II K (...) połączono jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami opisanymi w pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wymierzając skazanemu karę łączną 9 (dziewięciu) lat pozbawienia wolności.

13)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2010 roku, sygn. akt VII K (...) za stanowiące ciąg trzech przestępstw czyny popełnione 3 kwietnia 2010 roku, 17 kwietnia 2010 roku i 30 sierpnia 2010 roku z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

14)  Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 25 stycznia 2011 roku, sygn. akt II K (...) za przestępstwo popełnione w dniu 3 maja 2010 roku z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

15)  Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 27 stycznia 2011 roku, sygn. akt II K (...) za przestępstwo popełnione w dniu 19 sierpnia 2010 roku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

16)  Sądu Rejonowego w Grajewie z dnia 7 marca 2011 roku, sygn. akt II K (...) za przestępstwo popełnione w dniu 19 sierpnia 2010 roku z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

17)  Sądu Rejonowego w Ostródzie Wydział Zamiejscowy w Morągu z dnia 27 czerwca 2011 roku, sygn. akt VII K (...) za przestępstwo popełnione w dniu 8 lipca 2010 roku z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 278 § 5 i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

18)  Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 21 grudnia 2011 roku, sygn. akt II K (...) za czyn popełniony 23 lipca 2010 roku z art. 284 § 3 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie II K (...) połączono jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt 14 – 19 i wymierzono karę łączną 6 (sześciu) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

19)  Sądu Rejonowego w Braniewie z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie IIK (...) za czyny popełnione:

I.  23 grudnia 1999 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

II.  18 stycznia 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

III.  16 marca 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

IV.  8 maja 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

V.  26 maja 2000 roku z art. 279§1 kk i art 275§1 kk i art. 278§1 kk i art. 276 kk w zw z art. 11§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

VI.  24 sierpnia 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

VII.  7 września 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

VIII.  W 2000 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

IX.  W 2000 roku z art. 263§2 kk na karę 12 m-cy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej pracy w wymiarze 20 godzin miesięcznie ;

X.  Na przełomie 2000/2001 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XI.  28 lutego 2001 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XII.  28 lutego 2001 roku z art. 279§1 kk i art. 278§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XIII.  W okresie od 2000 do 2001 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XIV.  W okresie od 2000 do 2001 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XV.  Na początku 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XVI.  22 lutego 2010 roku z art. 279§1 kk i z art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

XVII.  W okresie od lutego do kwietnia 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XVIII.  W okresie od 20 do 21 marca 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XIX.  W okresie marzec /kwiecień 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XX.  Wiosną 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXI.  Wiosną 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXII.  Wiosną 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXIII.  Wiosną 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXIV.  Wiosną 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXV.  15 kwietnia 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXVI.  W okresie od 17 do 18 kwietnia 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXVII.  W okresie kwiecień /maj 2010 roku z art.13§1 kk w zw z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXVIII.  W okresie kwiecień /maj 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXIX.  W okresie kwiecień /maj 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXX.  W okresie kwiecień/ maj 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXI.  W okresie kwiecień/maj 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art.12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXII.  W okresie od kwietnia do lipca 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXIII.  3 maja 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXIV.  10 maja 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXV.  25 maja 2010 roku z art. 278§1 kk w zw z art. 64§1 kk na karę 12 m-cy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej pracy 20 godzin miesięcznie

XXXVI.  26 maja 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk i art. 278§1 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXVII.  26 maja 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXVIII.  W okresie maj / czerwiec 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XXXIX.  11 czerwca 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk i art. 278§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XL.  21 czerwca 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLI.  21 czerwca 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLII.  26 czerwca 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLIII.  26/27 czerwca 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLIV.  W okresie od czerwca do sierpnia 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 12 k w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLV.  6 lipca 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk i art. 278§1 kk w zw z art. 11§2 kk i art. 12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLVI.  3 sierpnia 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLVII.  19 sierpnia 2010 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11 §2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLVIII.  27 sierpnia 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

XLIX.  W sierpniu 2010 roku z art. 56 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 12 m-cy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej pracy 20 godzin miesięcznie i karę grzywny 50 stawek dziennych po 20 zł każda ;

L.  Latem 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LI.  Latem 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LII.  Latem 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LIII.  Latem 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LIV.  Latem 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LV.  W 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LVI.  W 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LVII.  W 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LVIII.  W 2010 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LIX.  17 kwietnia 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art.12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LX.  19 kwietnia 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXI.  21 kwietnia 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art.12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXII.  27 kwietnia 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXIII.  W okresie od 29 kwietnia do 30 kwietnia 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXIV.  W kwietniu 2011 roku z art.13§1 w zw z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXV.  W okresie od kwietnia do maja 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXVI.  W okresie od kwietnia do maja 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art.12 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXVII.  5 maja 2011 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXVIII.  W nocy z 7/8maja 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXIX.  12 maja 2011 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności ;

LXX.  16 maja 2011 roku z art. 279§1 kk i art. 275§1 kk w zw z art. 11§2 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXXI.  16 maja 2011 roku z art. 276§1 kk w zw z art. 64§1 kk odstąpiono od wymierzenia kary i orzeczono środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 1000 zł ;

LXXII.  W maju 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXXIII.  W maju 2011 roku z art.18§3 kk w zw z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXXIV.  W okresie od maja do czerwca 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXXV.  Wiosną 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności;

LXXVI.  Wiosną 2011 roku z art. 279§1 kk w zw z art. 64§2 kk na karę 11 m-cy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 kk i art. 87 kk połączono ww kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności i orzeczono wobec skazanego karę łączną w wymiarze 2 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności , na podstawie art. 46§1 kk orzeczono wobec niego obowiązek naprawienia szkody ;

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 22 września 2014r. w sprawie II K 136/14:

I.  rozwiązał karę łączną orzeczoną wyrokiem łącznym SO Olsztyn z dnia 16 września 2009 roku w sprawie II K (...) i wyrokiem łącznym SO Olsztyn z dnia 13 września 2012 roku w sprawie (...) i karę łączną orzeczoną przez SR Braniewo w sprawie (...);

II.  na podstawie art. 85 i art. 86 §1 i art. 87 kk połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami SR Bartoszyce (...) (pkt 6), SR Szczecin XIV (...) (pkt 7), SR Chodzież IIK (...) (pkt 8), SR Prudnik II K (...)(pkt 9), SR Olsztyn IIK (...) (pkt 10), SO Olsztyn (...) (pkt 1), SR Olsztyn IIK (...) (pkt 12), SR Ropczyce IIK (...)(pkt 13) oraz orzeczone za czyny opisane w części wstępnej wyroku łącznego w pkt 20 od pp I do XIV ze sprawy IIK (...) SR Braniewo i orzeka wobec skazanego karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 9 (dziewięć) lat pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85 kk i art. 87 kk i art. 86 § 1 kk połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami SR Olsztyn VII K (...) (pkt 14), SR Biskupiec II K (...) (pkt 15), SR Ostrołęka II K (...) (pkt 16), SR Grajewo II K (...) (pkt 17), SR Ostróda VII K (...) (pkt 18) i SR Ostrołęka II K (...) (pkt 19) oraz orzeczone za czyny opisane w części wstępnej wyroku łącznego w pkt 20 od ppXV do LIV ze sprawy (...) SR Braniewo i orzeka wobec skazanego karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 6 (sześciu ) lat i 3 ( trzech ) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 85 i art. 86§1 kk połączył kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone za czyny opisane w części wstępnej wyroku łącznego w pkt 20 od pp LV do LXX i od LXXII do LXXVI ze sprawy (...) SR Braniewo i orzeka wobec skazanego karę łączną 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności;

V.  w pozostałej części połączone wyroki pozostawił do odrębnego wykonania;

VI.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 kpk i art. 572 kpk w pozostałej części postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umorzył;

VII.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie II kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okres od 13-12-2004 do 11-08-2010 roku ze sprawy SO Olsztyn (...) oraz okres kary częściowo odbytej w tej sprawie od dnia 13-09-2011, a na poczet kary orzeczonej w pkt III zalicza okres od 16-05-2011 roku do 24-08-2011 ze sprawy SO Olsztyn (...);

VIII.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

IX.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. nr 16, poz. 124 ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 2002, nr 163, poz. 1348 ze zm.), zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. B. kwotę 144 zł tytułem wynagrodzenia za obronę wykonywaną z urzędu, powiększoną o kwotę 33,12 zł tytułem podatku VAT od tego wynagrodzenia.

Powyższy wyrok, w części dotyczącej wysokości orzeczonych skazanemu kar łącznych tj. co do pkt II, III, IV zaskarżył obrońca skazanego.

Na podstawie art. 427§2 k.p.k. w zw. z art. 438pkt 4 k.p.k. zarzucił wyrokowi w zaskarżonej części rażącą niewspółmierność orzeczonych wobec skazanego kar łącznych, które mając na względzie bliski związek przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami, pozytywną prognozę kryminologiczną skazanego oraz względy pozytywnej prewencji szczególnej, winny być wymierzane z uwzględnianiem zasady pełnej absorpcji.

Wskazując na powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku na podstawie art. 438§2 k.p.k. i wymierzenie skazanemu, w miejsce kary łącznej w wymiarze 9 lat pozbawienia wolności czy za czyny stanowiące podstawę kary łącznej z pkt II wyroku, karę łączną w wymiarze 5 lat pozbawienia wolności, w miejsce kary łącznej wymiarze 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności za czyny stanowiące podstawę kary łącznej z pkt III wyroku, karę łączną w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności oraz w miejsce kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności za czyny stanowiące podstawę kary łącznej z pkt IV wyroku, karę łączną w wymiarze 11 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja wywiedziona przez obrońcę skazanego jest bezzasadna i to w stopniu oczywistym.

Wbrew wywodom obrońcy skazanego, zarzut rażącej niewspółmierności kary wymierzonej skazanemu jest całkowicie chybiony.

Sąd I instancji w sposób wyczerpujący uzasadnił bowiem dlaczego wymierzając skazanemu kary łączne kierował się zasadą asperacji. Jego wywody w tym zakresie, jako prawidłowe, zasługują na pełną aprobatę.

Wbrew supozycjom skarżącego Sąd I instancji w motywach zaskarżonego rozstrzygnięcia odniósł się do wszystkich okoliczności związanych z wymiarem tej kary.

Poza zakresem jego rozważań nie pozostał też bliski związek czasowy zachodzący pomiędzy czynami przestępczymi przypisanymi R. O..

Odwołał się też do opinii z zakładu karnego nadając jej w tym aspekcie właściwą rangę i znaczenie.

Zgodzić się należy z Sądem Okręgowym, iż okoliczności te dawały co najwyżej podstawę do zastosowania zasady częściowej absorpcji i orzeczenia kary łącznej w wymiarze wskazanym w wyroku.

Trafności przedmiotowej konstatacji w żadnym razie nie mogą dezawuować argumenty podniesione przez skarżącego.

Nie może bowiem sama wielość przestępczych zachowań spenalizowanych tożsamymi przepisami ustawy karnej, ani też bliski związek czasowy pomiędzy czynami oraz zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie art. 60§3kk w sprawie o sygn. akt II K (...), stanowić swoistej premii dla sprawcy, stanowiąc o „obligatoryjnym” złagodzeniu kary i wymierzeniu jej z zastosowaniem zasady pełnej absorbcji.

Aczkolwiek wydając wyrok łączny sąd orzekający w tej materii nie jest uprawniony do ponownego rozważenia tych samych okoliczności, które były uwzględnione przy ferowaniu wyroków jednostkowych, tym niemniej odwołanie się do zasad określonych w art. 85 k.k. i art. 86 k.k. przy kształtowaniu kary łącznej nakazuje odniesienie się do pojęcia kary, a tym samym do zasad i dyrektyw jej wymiaru określonych dyspozycją art. 53 k.k.

Rzeczą oczywistą jest, iż na wymiar kary łącznej nie ma już wpływu stopień zawinienia z jej funkcją limitującą.

Tym niemniej, w kontekście omawianego zagadnienia nie można pomijać stopnia społecznej szkodliwości przestępstw, co również, podobnie jak i ich wielość winno stanowić istotny czynnik wpływający na ukształtowanie tej kary.

Decydujące bowiem znaczenie w nawiązaniu do każdej kary, w tym kary łącznej winien mieć wzgląd na prewencyjne jej oddziaływanie w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej.

Wymóg ten w przedmiotowej sprawie został spełniony, czemu Sąd I instancji dał wyraz w motywach swojego uzasadnienia.

Za tymże sądem powtórzyć jedynie wypada, iż wielokrotna, uprzednia karalność, w powiązaniu z oceną stopnia społecznej szkodliwości popełnionych czynów (skazany dopuścił się poważnych czynów przeciwko mieniu) daje asumpt do orzeczenia kary łącznej opartej na zasadzie asperacji.

Wszelkie dalsze łagodzenie tych kar nie tylko nie znajduje racjonalnego uzasadnienia w nawiązaniu do wyżej podniesionych okoliczności, ale też i w nawiązaniu do aktualnego zachowania skazanego w warunkach izolacji – aktywności w procesie resocjalizacji, krytycznego stosunku do popełnionych czynów, czemu skarżący nadał szczególne znaczenie, a co winno znaleźć ewentualne przełożenie w możliwości zastosowania formy probacji przewidzianej przepisami Kodeksu karnego wykonawczego.

Odnosząc się natomiast końcowo do argumentacji zaprezentowanej w apelacji obrońcy skazanego dotyczącej sytuacji rodzinnej skazanego – konieczność opieki nad schorowaną, niepełnosprawna matką, to podnieść wypada, że okoliczności te nie mogą decydować o konieczności zastosowania zasady absorpcji przy wymiarze kary łącznej.

Z tych względów nie doszukując się podstaw do zmiany przedmiotowego wyroku i akceptując przedstawiony przez Sąd meriti tok rozumowania, Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji, z mocy art. 624 § 1 k.p.k. zwalniając skazanego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze. O wynagrodzeniu obrońcy z urzędu orzeczono na podstawie §14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1348).

A.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Zielińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Czaban,  Piotr Sławomir Niedzielak
Data wytworzenia informacji: