Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3132/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-05-20

III K 407/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 11 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nabycie wewnątrzwspólnotowe, akcyza, ustawa o podatku akcyzowym, samochód osobowy, pojazd, terytorium krajów, naczelnik urzędu celnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nabycie wewnątrzwspólnotowe, akcyza, ustawa o podatku akcyzowym, nomenklatura, samochód osobowy, zobowiązanie podatkowe, dobrowolne poddanie, dyrektor izby celnej, pojazd, przestępstwo skarbowe, przedmiotowy samochód, wyrób akcyzowy, klasyfikacja wyrobów, terytorium krajów, przedawnienie odpowiedzialności, rejestracja, naczelnik urzędu celnego, sprawa wspólna, uszczuplenie, koniec lata
Zobacz»

II K 248/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 20 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ustawa o podatku akcyzowym, stawka podatku akcyzowego, sprawa obniżenia, naczelnik urzędu celnego, obniżenie stawki, rozporządzenie ministra finansów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawa o podatku akcyzowym, obowiązek wynikający z treści, stawka podatku akcyzowego, sprawa obniżenia, olej opałowy w ilości, postaci olejów, uszczuplenie podatku akcyzowego, naczelnik urzędu celnego, obrona wykonywana z urzędu, przedmiot opodatkowania, związek z obowiązkami, prawo o adwokaturze, obniżenie stawki, rozporządzenie ministra finansów, krótki okres czasu, sposobność, deklaracja podatkowa, wynagrodzenie za obronę, właściwy organ, kancelaria adwokacka
Zobacz»

IX K 114/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2016

Data publikacji: 7 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

akcyza, państwo członkowskie, naczelnik urzędu celnego, nabycie wewnątrzwspólnotowe, produkt, ustawa o podatku akcyzowym, unia, terytorium krajów
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257)
   2. Traktat z dnia 16 kwietnia 2003 r. między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864)
 • Ważne frazy
  • olej smarowy, akcyza, państwo członkowskie, paliwo silnikowe, naczelnik urzędu celnego, wyrób akcyzowy, nabycie wewnątrzwspólnotowe, produkt, kod, naczelny sąd administracyjny, procedura zawieszenia poboru akcyzy, ustawa o podatku akcyzowym, przekraczanie granicy, prawo wspólnotowe, usta, unia, terytorium krajów, skład podatkowy, pierwsza dyrektywa, handel
Zobacz»

II K 506/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 16 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

akcyza, urząd celny, stawka podatku akcyzowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • firma, olej napędowy, akcyza, faktura, towar, etap obrotu, cena, opłacony podatek, cysterna, dostawca paliwa, urząd celny, kontrahent, współpraca, litr, transakcja, stawka podatku akcyzowego, podatnik, świadek, płatność, urząd kontroli skarbowej
Zobacz»

I ACa 924/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2014

Data publikacji: 6 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

podatek akcyzowy, akcyza, traktat o funkcjonowaniu, funkcjonowanie unii europejskiej, państwo członkowskie
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
   2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257)
   3. Traktat z dnia 16 kwietnia 2003 r. między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864)
   4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
 • Ważne frazy
  • podatek akcyzowy, akcyza, obrót energii elektrycznej, zaniechanie legislacyjne, dyrektywa rady, nabycie energii, cena za energię, powołana dyrektywa, zarzut przedawnienia, dostosowanie prawa, przepis prawa wspólnotowego, zasada efektywności, traktat o funkcjonowaniu, obowiązek dostosowania, przedawnienie roszczeń, funkcjonowanie unii europejskiej, przepis prawa krajowego, państwo członkowskie, izba gospodarcza, skarb państwa
Zobacz»

VI U 887/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 października 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, terytorium, spółka, ustawodawstwo państwa członkowskiego, pracodawca, pracownik, polska, siedziba, przedsiębiorstwo, szwedzka firma, system zabezpieczenia społecznego, teren szwecji, rozporządzenie parlamentu europejskiego, płatnik, znaczna część działalności, polskie ustawodawstwo, parlament europejski i rada, firma spedycyjna, unia europejska, wydanie zaświadczenia
Zobacz»

IV Ka 913/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 13 stycznia 2016

Data publikacji: 19 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

podatek akcyzowy, samochód osobowy, naczelnik urzędu celnego, pojazd, nabycie wewnątrzwspólnotowe
 • Ważne frazy
  • dotyczących samochodów, podatek akcyzowy, numer identyfikacyjny, samochód osobowy, naczelnik urzędu celnego, charakterów obrońcy, decyzja naczelnika urzędu celnego, pojazd, przestępstwo skarbowe, prawo do obrony, nabycie wewnątrzwspólnotowe, kwota, pozbawienie oskarżonego prawa, ustanowiony obrońca, radca prawny, pojazd osobowy, oględziny pojazdów, stan samochodu w chwili, ustanowienie radcy, przewiezienie do polski
Zobacz»

IV U 4/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, terytorium, miejsce zamieszkania, terytorium państw członkowskich, polska, wnioskodawca, obywatel państwa, rozporządzenie wykonawcze, zaświadczenie o ustawodawstwie, unia, zabezpieczenie społeczne, obywatel ukrainy, zezwolenie na pobyt, wydanie zaświadczenia, kierowca, organ rentowy, akt organów, znaczna część prac, cudzoziemiec
Zobacz»

IV U 2752/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, terytorium państw członkowskich, terytorium, miejsce zamieszkania, polska, wnioskodawca, obywatel państwa, rozporządzenie wykonawcze, unia, obywatel ukrainy, kierowca, organ rentowy, akt organów, znaczna część prac, wiza, wydanie zaświadczenia o ustawodawstwie, ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego, system zabezpieczenia społecznego, formularz
Zobacz»

IV U 678/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, terytorium, terytorium państw członkowskich, miejsce zamieszkania, polska, obywatel państwa, wnioskodawca, wiza, formularz, wydanie zaświadczenia, rozporządzenie wykonawcze, ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego, zaświadczenie o ustawodawstwie, obywatel ukrainy, parlament europejski, unia europejska, kierowca, organ rentowy, akt organów
Zobacz»

IV U 680/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, terytorium, terytorium państw członkowskich, miejsce zamieszkania, obywatel państwa, polska, wiza, wnioskodawca, formularz, wydanie zaświadczenia, rozporządzenie wykonawcze, ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego, zaświadczenie o ustawodawstwie, obywatel ukrainy, parlament europejski, unia europejska, kierowca, organ rentowy, akt organów
Zobacz»

IV U 447/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, terytorium, wnioskodawca, terytorium państw członkowskich, miejsce zamieszkania, polska, obywatel państwa, unia, rozporządzenie wykonawcze, zaświadczenie o ustawodawstwie, obywatel ukrainy, formularz, ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego, wydanie zaświadczenia, parlament europejski, kierowca, organ rentowy, akt organów, znaczna część prac
Zobacz»

IV U 2754/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, terytorium, miejsce zamieszkania, terytorium państw członkowskich, polska, wnioskodawca, obywatel państwa, rozporządzenie wykonawcze, zaświadczenie o ustawodawstwie, unia, zabezpieczenie społeczne, obywatel ukrainy, zezwolenie na pobyt, wydanie zaświadczenia, kierowca, organ rentowy, akt organów, znaczna część prac, cudzoziemiec
Zobacz»

IV U 376/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, terytorium państw członkowskich, terytorium, miejsce zamieszkania, obywatel państwa, polska, wnioskodawca, rozporządzenie wykonawcze, zaświadczenie o ustawodawstwie, unia, zabezpieczenie społeczne, wiza, obywatel ukrainy, wydanie zaświadczenia, parlament europejski, kierowca, organ rentowy, akt organów, znaczna część prac
Zobacz»

IV U 756/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, wnioskodawca, polska, terytorium państw członkowskich, terytorium, miejsce zamieszkania, obywatel państwa, rozporządzenie wykonawcze, zaświadczenie o ustawodawstwie, unia, zabezpieczenie społeczne, obywatel ukrainy, kierowca, wydanie zaświadczenia, organ rentowy, akt organów, znaczna część prac, rozporządzenie parlamentu europejskiego, wiza
Zobacz»

IV U 437/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, polska, terytorium państw członkowskich, terytorium, miejsce zamieszkania, obywatel państwa, rozporządzenie wykonawcze, zaświadczenie o ustawodawstwie, unia, zabezpieczenie społeczne, obywatel ukrainy, wydanie zaświadczenia, kierowca, organ rentowy, akt organów, polski wnioskodawca, znaczna część prac, rozporządzenie parlamentu europejskiego, wiza
Zobacz»

IV U 764/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 29 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, terytorium, miejsce zamieszkania, wnioskodawca, polska, terytorium państw członkowskich, obywatel państwa, rozporządzenie wykonawcze, zaświadczenie o ustawodawstwie, unia, zabezpieczenie społeczne, obywatel ukrainy, kierowca, zezwolenie na pobyt, wydanie zaświadczenia, parlament europejski, organ rentowy, karta pobytu, akt organów
Zobacz»

IV U 1242/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2019

Data publikacji: 29 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, rozporządzenie podstawowe, polska, terytorium, obywatel państwa, wydanie zaświadczenia o ustawodawstwie, terytorium państw członkowskich, miejsce zamieszkania, ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego, unia, umowa o przekazanie prawa, interes życiowy, wiza, rozporządzenie wykonawcze, wnioskodawca, informacja w celu wydania, prawo do użytkowania, obywatel ukrainy, użytkowanie lokalu mieszkalnego, formularz
Zobacz»

III K 407/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 11 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

podatek akcyzowy, nabycie wewnątrzwspólnotowe, naczelnik urzędu celnego, podstawa opodatkowania, samochód
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zezwolenie na dobrowolne poddanie, podatek akcyzowy, organ podstawy, wniosek naczelnika urzędu, nabycie wewnątrzwspólnotowe, naczelnik urzędu celnego, podstawa opodatkowania, udzielenie zezwolenia, uszczuplenie należności, przedmiot udzielenia, przestępstwo skarbowe, północ, właściwy organ, kara grzywny, deklaracja, wydział karny w składzie, syn, odpowiedzialność, samochód, warszawa
Zobacz»

I ACz 1479/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 5 grudnia 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

prawo unii europejskiej
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   3. Traktat z dnia 16 kwietnia 2003 r. między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864)
   4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
 • Ważne frazy
  • państwo członkowskie, środek tymczasowy, karta praw podstawowych, członkowska unia europejska, dokument sądowy, placówka pocztowa operatora, traktat o funkcjonowaniu, uczestnik postępowania sądowego, funkcjonowanie unii europejskiej, rzetelny proces, doręczanie, zażalenie, adres, stosowanie rozporządzeń, doręczenie, akapit, polska, sprawa cywilna i handlowa, kraj członkowski, zakaz dyskryminacji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Pałaszewska-Kruk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Adam Mitkiewicz
Data wytworzenia informacji: