Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 255/15 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2015-04-21

IV Ca 579/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 30 grudnia 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

termin płatności, świadczenie na raty, odsetka, pozwany, kwota, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, zasądzone świadczenie, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • termin płatności, świadczenie na raty, rozłożenie świadczenia na raty, gaz medyczny, odsetka, należność główna, skapitalizowana odsetka, pozwany, wniosek o rozłożenie należności, kwota, cena za dostarczony towar, opróżnienie pomieszczenia, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, zasądzone świadczenie, sprawa o wydanie nieruchomości, dostawa gazu, faktura, część należności, rata zasądzonego świadczenia
Zobacz»

I C 1815/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

termin płatności, kwota, świadczenie na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetka, opóźnienie, faktura, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, termin płatności, kwota, rozłożenie świadczenia na raty, świadczenie na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetka, odsetki ustawowe, opóźnienie, faktura, pozwany, rozłożenie zadłużenia, placówka, rozłożenie należności na raty, wniosek o rozłożenie, stopa, umowa dostawy, dobre wola, wymagalność
Zobacz»

II C 1304/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

świadczenie na raty, zasądzone świadczenie, pozwany, odsetka, termin płatności, faktura vat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • wojewódzki szpital specjalistyczny, świadczenie na raty, pozwany wojewódzki szpital, zasądzone świadczenie, pozwany, odsetka, termin płatności, szczególnie uzasadniony wypadek, umówiona usługa, faktura vat, tysiąc złoty, rozłożenie świadczenia na raty, nakaz zapłaty, należność główna wraz, zasądzone świadczenie na raty, upływ terminów płatności, roszczenie o odsetki, duża placówka, finansowe polski, odsetka za opóźnienie
Zobacz»

IV GC 489/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 stycznia 2019

Data publikacji: 31 stycznia 2020

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

termin płatności, faktura vat, pozew, pozwany, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • termin płatności, faktura vat, prowadząca działalność gospodarcza, pozew, pozwany, dokument prywatny, nazwa, umowa, tabela elementów, kwota wynagrodzenia ryczałtowego, wyciąg z rachunków bankowy, praca remontowa w budynku, remont budynków, sprzeciw od nakazu zapłaty, ciężar, istnienie zobowiązania, potwierdzenie przelewu, protokół końcowy odbioru robót, kwota, twierdzenie pozwu
Zobacz»

I C 1215/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

opóźnienie, odsetka, data dostarczenia, termin płatności, faktura, pozwany, świadczenie na raty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, odsetka, odsetka maksymalna, rozłożenie należności na raty, data dostarczenia, termin płatności, faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, rozłożenie świadczenia na raty, poświadczona kserokopia, stopa odsetek za opóźnienie, wysokość odsetek za opóźnienie, pozwany, świadczenie na raty, umowa dostawy, dostarczenie faktury, wyższa stopa, działalność lecznicza, spółka komandytowa, wysokość odsetek ustawowych
Zobacz»

VIII C 951/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 października 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zasądzone świadczenie, świadczenie na raty, opóźnienie, pozwany, termin płatności, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • polisa, zasądzone świadczenie, składka za ubezpieczenie, ubezpieczenie oc, świadczenie na raty, opóźnienie, pozwany, agent ubezpieczeniowy, zasądzone świadczenie na raty, automatyczne przedłużenie, termin płatności, odsetka, rata w wysokościach, mail, rozłożenie zasądzonego świadczenia, odsetka ustawowa za opóźnienie, przedłużenie umowy ubezpieczenia, opóźnienie w przypadku, pismo o wypowiedzeniu umowy, termin płatności pierwszej raty
Zobacz»

VI GC 1501/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 grudnia 2019

Data publikacji: 17 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

termin płatności, faktura, opóźnienie, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, termin płatności, numer, termin zapłaty w transakcjach, nadmierne opóźnienie, faktura, opóźnienie, siedziba, wierzyciel, nakaz zapłaty przez sąd, publiczny płatnik, wyżej przywołany przepis, tekst jednolity, szpital publiczny, kwota, opóźnienie w płatności, dłużnik, równowartość kwot, etyczne zachowanie
Zobacz»

VIII Ga 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 9 maja 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

termin płatności, faktura, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • termin płatności, dokument przewozowy, część zleceń, faktura, dzień otrzymania faktury, termin zapłaty, rozładunek, dzień w przypadku, potwierdzony dokument, organ publiczny, nadesłanie dokumentów, pozwany, umowa, należność odsetkowa, wzorzec, dzień od dnia otrzymania, rachunek powoda, dłużnik faktury, niewłaściwość miejscowa sądu rejonowego, uwzględnienie kosztów zastępstwa prawnego
Zobacz»

XI GC 1673/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 lutego 2020

Data publikacji: 20 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

termin płatności, opóźnienie, odsetka, kwota, faktura vat, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, termin płatności, termin zapłaty w transakcjach, usługa pocztowa, dzień po terminie płatności, przesyłka, ustawa o terminach, adres do korespondencji, opóźnienie, odsetka ustawowa za opóźnienie, odsetka, opóźnienie w płatności, stanowiący załącznik do pozwu, obrót krajowy, kwota, wierzyciel, faktura vat, pozwany
Zobacz»

XIV C 805/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 czerwca 2019

Data publikacji: 24 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

na raty, pozwany, opóźnienie, termin płatności, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • na raty, fonogram i wideogram, umowa generalna, pozwany, prawo producenta, piła, opóźnienie, ustawowa odsetka za opóźnienie, wykonanie utworu muzycznego, przedmiotowe postępowanie, czajka, fonografia, rozłożenie należności na raty, kserokopia, artystyczne wykonanie utworów, termin płatności, działalność promocyjna, interes i prawo, protokół rozprawy, odsetka
Zobacz»

I ACa 1574/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozłożenie zasądzonego świadczenia, zasądzone świadczenie na raty, zasądzone świadczenie, świadczenie na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, rozłożenie zasądzonej należności, zasądzona należność na raty, pozwany, pozwany szpital, rozłożenie na raty, otoczenie prawne, niekorzystny kontrakt, podstawowe źródło finansowania, przyczyna kłopotów, szczególnie uzasadniona przesłanka, cech norm, cała dochodzona należność, termin uregulowania, dalej idąca ochrona
Zobacz»

I C 105/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2014

Data publikacji: 21 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, świadczenie na raty, sytuacja finansowa, zasądzone świadczenie, rażące pokrzywdzenie, odstąpienie od obciążania, pozwany, rozłożenie świadczenia na raty, śródmieście w warszawie, trudna sytuacja finansowa, niewłaściwość miejscowa, kwota, należność na raty, sprzeciw od nakazu zapłaty, rozłożenie na raty, odsetka, pokrzywdzenie wierzyciela, niezasadne obciążanie, obowiązek zapłaty należności głównej, rozłożenie zaległych należności
Zobacz»

I C 769/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 7 października 2013

Data publikacji: 29 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany szpital, publiczny zakład opieki zdrowotnej, spółka komandytowo-akcyjna, samodzielny publiczny zakład opieki, na raty, pozwany, dalsze odsetki, powodowa spółka, faktura vat, sprzeciw od nakazu zapłaty, pozew w postępowaniu upominawczym, odsetka, sytuacja finansowa, siedziba, szczególnie uzasadniony przypadek, sprzęt medyczny, należność, zapłata w postępowaniu upominawczym, zobowiązanie, ilość i asortyment
Zobacz»

I ACa 1239/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 23 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenie na raty, rozłożenie zasądzonego świadczenia, zasądzone świadczenie na raty, zasądzone świadczenie, pozwany szpital, pozwany, zobowiązanie i należności, rozłożenie na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, otoczenie prawne, niekorzystny kontrakt, podstawowe źródło finansowania, kosztów ograniczenia, przyczyna kłopotów, interes wierzyciela, ugoda, publiczny zakład opieki zdrowotnej, określona perspektywa, szczególnie uzasadniona przesłanka, brak dobrej woli
Zobacz»

VI Ca 667/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 13 września 2018

Data publikacji: 25 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

termin płatności, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • termin płatności, opłaty specjalne, nota odsetkowa, wypowiedzenie umowy, równowartość ulgi, faktura, nieprzekraczające równowartości, przyznanie ulgi, możliwość zweryfikowania prawidłowości, strona abonenta, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rozwiązanie umowy przez abonenta, prawidłowość naliczenia, kara umowna, przedterminowe rozwiązanie umowy, operator, fakt wypowiedzenia, wysokości nieprzekraczających, naliczenie opłaty, cesja
Zobacz»

I C 1154/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 11 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, odsetki ustawowe, pozwany samodzielny publiczny zakład, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, data obciążenia rachunku, na raty, nakaz zapłaty, należność główna, odsetka, kwota do dnia zapłaty, tysiąc, sprzeciw, towar, rozpoczęcie biegu odsetek, dzień wymagalności, faktura vat, siedziba, rezerwa na zobowiązania, zakres należności
Zobacz»

I C 1837/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 16 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rata, regulamin opłat, list studentów, termin płatności, kanclerz, studio, tabela opłat, studium, czesne, termin płatności raty, pozwany, cały semestr, dzień skreślenia, opłata za naukę, przesunięcie terminu płatności, warunek odpłatności, umowa z dna, wymagalność, płatność pierwsza, odroczenie terminów płatności
Zobacz»

IX GC 19/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 10 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, pozwany szpital, faktura, kodeks postępowania cywilnego, dr hab., redakcja, sprzeciw od nakazu zapłaty, należność, odsetka, ocena sądu okręgowego, rozłożenie na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, świadomość własna, publiczny zakład opieki zdrowotnej, zasądzone świadczenie, sytuacja ekonomiczna, pozwany samodzielny publiczny zakład, umowa, roszczenie strony powodowej, zobowiązanie
Zobacz»

V GC 60/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 23 lipca 2015

Data publikacji: 8 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powodowa spółka, pakiet multimedialny, dzień wniesienia pozwu, termin płatności, reprezentantka, pozwany, umowa i faktura, zainteresowanie ofertą, rozmówczyni, pierwotny wierzyciel, odsetka, usługa, zamieszczenie ogłoszeń, rejonowy lublin, pozew do dnia zapłaty, nagranie na płytę, faktura, zachód, nakaz zapłaty, odsetki ustawowe
Zobacz»

II C 860/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kosztów odzyskania, pozwany instytut, pozwany, wierzyciel, odroczenie terminów płatności, odzyskanie wierzytelności, dłużnik, opóźnienie, należność, termin zapłaty w transakcjach, odsetka, transakcja handlowa, akcesorium komputerowe, plan restrukturyzacji, materiał eksploatacyjny, ministerstwo skarbu, termin płatności, zapłata odsetek, nakaz zapłaty, faktura
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Pałaszewska-Kruk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Kozłowska
Data wytworzenia informacji: