Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2254

VIII P 1428/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-14

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 1428/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: przewodniczący : SSR Rafał Młyński ławnicy : Małgorzata Sitkiewicz, Iwona Rutkowska-Krystosiak protokolant : Michał Machura po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 r. na posiedzeniu jawnym w Warszawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko (...) w W. o uznanie porozumienia za bezskuteczne, uznanie wypowiedzenia
Czytaj więcej»

VIII P 1375/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 grudnia 2013 r. skierowanym przeciwko (...) S.A. w W. powód W. S. wniósł o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie warunków pracy i płacy z dnia 29 listopada 2013 roku. W uzasadnieniu powód wskazał, iż wypowiedzenie warunków umowy o pracę narusza przepisy prawa pracy, w szczególności art. 39 kp , w ocenie powoda przyczyny wskazane w treści wypowiedzenia warunków umowy o pracę nie są przyczynami rzeczywistymi, podniósł że jest to drugie wypowiedzenie zmieniające przedst
Czytaj więcej»

VIII U 32/16

zarządzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Uzasadnienie wyroku z dnia 28 lipca 2016 r. W dniu 08 lutego 2016 r. M. K. (1) odwołał się od decyzji z dnia 28 stycznia 2016 r. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. znak (...) . W uzasadnieniu odwołujący wskazał, że nie podejmował zatrudnienia w firmie (...) Sp. z o.o. od dnia 1 stycznia 2016 r. (odwołanie k. 3). W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu organ podał, iż tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego ustał
Czytaj więcej»

VIII U 67/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-10-17

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt VIII U 67/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Dybowska Protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania B. C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w W. znak (...) z dnia 24 maja 2018 r. o zasiłek chorobowy oddal
Czytaj więcej»

VIII U 171/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII U 171/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: przewodniczący: SSR Rafał Młyński protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 r. na posiedzeniu jawnym w Warszawie sprawy z odwołania A. R. od decyzji (...) w W. z dnia 10 października 2014 r. nr (...) o jednorazowe odszkodowanie zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje A
Czytaj więcej»

X K 27/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-22

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt X K 27 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2015r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział X Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Maksymowicz Protokolant: Kamila Krawczyk przy udziale P. W. - prokuratora Prokuratury Rejonowej W. Ś. P. po rozpoznaniu dnia 11 marca 2015r., dnia 17 kwietnia 2015r. i dnia 15 maja 2015r. w War­szawie na rozprawie sprawy: A. S. (1) s. J. i B. z domu K. ur. dnia (...) w S. oskarżonego o to, że w dniu 7 września
Czytaj więcej»

X K 223/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-18

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt X K 223 / 13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2013r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział X Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Maksymowicz Protokolant: Kamila Krawczyk przy udziale Ł. Ł. (1) – prokuratora Prokuratury Rejonowej W. Ś. ­mieście-Północ po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2013r., dnia 27 maja 2013r. i dnia 11 października 2013r. w W. na rozprawie sprawy: 1 J. P. ( P. ) s. P. i M. z domu D. ur. dnia (...) w W. 2 P. R.
Czytaj więcej»

X K 465/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-12-30

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt X K 465 / 13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2013r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział X Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Maksymowicz Protokolant: Paulina Krupińska przy udziale prokuratora – nie stawił się, prawidłowo powiadomiony po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2013r. w Warszawie na posiedzeniu sprawy: S. R. (1) s. K. i A. z domu S. ur. dnia (...) w Ż. oskarżonego o to, że w dniu 3 czerwca 2013r. w W. na ul. (...) jadąc z k
Czytaj więcej»

X K 480/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-05-28

Data publikacji: 2014-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt X K 480/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie X Wydział Karny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Magdziarz Protokolant: Agnieszka Krawiecka Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście: Edyta Łukiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 14 marca 2013r., 26 kwietnia 2013r., 26 czerwca 2013r., 09 września 2013r., 07 października 2013r., 29 listopada 2013r., 22 maja 2014r. sprawy :
Czytaj więcej»

X K 772/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-27

Data publikacji: 2014-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt X K 772/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie X Wydział Karny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Konopka Protokolant: Magdalena Brejnak przy udziale Moniki Kazany, Tomasza Mioduszewskiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej (...) po rozpoznaniu w dniu 10.01.2014 r., 27.02.2014 r. sprawy P. W. s. D. i B. z d. J. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 19 września 2007 r. w W. , działając
Czytaj więcej»