Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2443

VI C 2043/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-04-24

Data publikacji: 2018-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 2043/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział VI Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Łukasz Mrozek Protokolant : Aleksandra Gulbas po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko M. W. i P. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych M. W. i P. W. na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w
Czytaj więcej»

VI C 2071/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Niedopuszczalność stosowania dwóch metod rozliczania należności z tytułu centralnego ogrzewania przez spółdzielnię.
Sygn. akt VI C 2071/15 UZASADNIENIE Powódka Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (...) w W. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, pozwem z dnia 26 maja 2015 r. (data nadania przesyłki pocztowej, k. 43) wniosła pozew przeciwko E. M. o zapłatę kwoty 2.100 zł wraz z odsetkami od dnia 06 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania w kwocie 717 zł. W uzasadnieniu żądania powódka wskazała, że dochodzi od pozwanej wskazanej wyżej kwoty z tytułu opłat eksploatacji
Czytaj więcej»

VI C 2086/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-10

Data publikacji: 2014-04-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Przedwojenne obligacje
I.Sygn. akt VI C 2086/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, Wydział VI Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Jakubowski Protokolant: Kosma Fabijański po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2014 roku w Warszawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Finansów w Warszawie o zapłatę orzeka: I Powództwo oddala. II Zasądza od powódki P. W. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – M
Czytaj więcej»

VI C 2086/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-10

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 2086/13 UZASADNIENIE Pozwem, który wpłynął do Sądu w dniu 19 sierpnia 2013 r., powódka P. W. wniosła o zasądzenie od Skarbu Państwa - Ministra Finansów kwoty 500 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 lutego 2013 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, że jest posiadaczką obligacji przedwojennych z czasów II Rzeczypospolitej, w tym obligacji 3 % premiowej pożyczki inwesty
Czytaj więcej»

VI C 2137/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-10-12

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 2137/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 03 października 2017 r. (data nadania przesyłki, k. 219) powodowie A. P. (1) oraz J. P. , reprezentowani przez pełnomocnika procesowego, wnieśli roszczenie częściowe o zasądzenie solidarnie na ich rzecz od (...) Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwoty 49049,86 (...) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dat wskazanych w pozwie do dnia zapłaty [k. 1-2]. Ewentualnie wnieśli o zasądzenie kwoty 37744,06 (...) wraz z odsetkam
Czytaj więcej»

VI C 2154/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 2154/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 18 kwietnia 2019 roku Pozwem z dnia 31 sierpnia 2018 roku (data stempla pocztowego, k. 37) powodowie J. J. i I. J. (1) wnieśli o zasądzenie na ich rzecz solidarnie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 29.232,05 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi: 1 od kwoty 11.025 złotych od dnia 30 kwietnia 2008 roku do dnia zapłaty; 2 od kwoty 11.338,68 złotych od dnia 02 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty; 3 od kwoty
Czytaj więcej»

VI C 2177/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-02-18

Data publikacji: 2020-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 2177/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział VI Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Łukasz Mrozek Protokolant: Zuzanna Ferska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2019 roku oraz 28 stycznia 2020 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa M. R. [ R. ] oraz K. R. [ R. ] przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą
Czytaj więcej»

VI C 2157/18

zarządzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-10-17

Data publikacji: 2020-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 2157/18 Uzasadnienie wyroku z dnia 17 października 2019 r. Powód B. W. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, w dniu 06 września 2018 r. (data prezentaty, k. 2) wniósł pozew przeciwko pozwanemu (...) S.A. z siedzibą w W. . Powód domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 60.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę spowodowaną śmiercią matki. Ponad
Czytaj więcej»

VI C 2178/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-03-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 2178/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 7 marca 2019 Powódka O. P. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 2.277,81 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 lipca 2013 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 945,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 lipca 2018 r. do dnia zapłaty. Nadto wniosła o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Jako podstawę roszczenia wskaza
Czytaj więcej»

VI C 2193/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2014-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wolą osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (art. 60 k.c.)
Sygn. akt VI C 2193/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Wydział VI Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Grzegorz Goss Protokolant Sabina Sztaba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2014 roku w W. sprawy z powództwa J. W. przeciwko Miastu S. W. o ustalenie I ustala, ze powódka J. W. jest najemcą lokalu mieszkalnego, położonego w W. przy ul. (...) , znajdującego się w budynku, którego właśc
Czytaj więcej»