Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1782

II K 1001/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Sygn. akt II K 1001/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Szymborska Protokolant: Tomasz Figat pod nieobecność prokuratora po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2017 roku sprawy J. R. syna A. i R. z domu P. urodzonego (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 5 października 2016 roku w W. przy ul. (...) nie zastosował się do decyzji uprawnionego organu
Czytaj więcej»

VIII P 425/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-02

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Sygn. akt VIII P 425/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: przewodniczący: SSR Agnieszka Kaczmarzyk-Gauzin ławnicy: Ewa Szczepańska, Krystyna Okraszewska protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2017 r. w W. sprawy z powództwa J. K. przeciwko Ministerstwu (...) w W. o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania
Czytaj więcej»

II K 325/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Sygn. akt II K 325/17 Dnia 6 lipca 2017 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Pruszyński Protokolant: Aleksandra Stryjek bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2017 r. sprawy G. M. , s. J. i I. z d. L. , urodzonemu (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 16 kwietnia 2017 roku w W. przy ul. (...) , umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruch
Czytaj więcej»

VIII P 777/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-31

Data publikacji: 2017-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 777/15 UZASADNIENIE Powód S. P. domagał się w niniejszej sprawie zasądzenia od strony pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty 18.000 złotych tytułem odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia stronie pozwanej pozwu do dnia zapłaty, a nadto zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Zdaniem powoda przyczyna wypowiedzenia mu umowy
Czytaj więcej»

VIII P 777/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-11

Data publikacji: 2017-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 777/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 11 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca : SSR Anna Bulanda Ławnicy : Krystyna Okraszewska, Jerzy Kyrljęcik Protokolant : Michał Machura po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. na rz
Czytaj więcej»

VIII P 425/16

zarządzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-31

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 425/16 Uzasadnienie wyroku z dnia 2 sierpnia 2017 r. Powód J. K. pozwem z dnia 5 lipca 2016 r. skierowanym przeciwko pozwanemu Ministerstwu (...) wniósł o uznanie wypowiedzenia dokonanego 28 czerwca 2016 roku za bezskuteczne, a w razie upływu okresu wypowiedzenia o przywrócenie powoda do pracy na poprzednich warunkach oraz o zasądzenie wynagrodzenia za 1 miesiąc pozostawania bez pracy w kwocie 5.717,00 zł. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uz
Czytaj więcej»

I C 603/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Żądanie rekompensaty 40 Euro na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w sytuacji gdy dłużnik spełnił swe świadczenie dobrowolnie, z niewielkim opóźnieniem, bez żadnych czynności windykacyjnych wierzyciela może stanowić nadużycie prawa z art. 5 k.c.
Sygn. akt I C 603/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Błasiak Protokolant: Katarzyna Nankiewicz po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Głównego Urzędu Miar przeciwko (...) Sp. z o.o. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda Skarbu Państwa – Głównego Urzędu Miar na rzecz pozwa
Czytaj więcej»

I C 1436/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1436/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Smulewicz Protokolant: Joanna Jakubczyk po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) W. przeciwko E. S. o zapłatę I Zasądza od E. S. na rzecz (...) W. kwotę 909,74 zł (dziewięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowy
Czytaj więcej»

I C 3310/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-29

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Niedopuszczalne jest ustanowienie płaności sumy wekslowej w ratach i powoduje nieważność zobowiązania wekslowego.
Sygn. akt I C 3310/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Błasiak Protokolant: Paweł Ramotowski po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa I. K. przeciwko K. G. o zapłatę uchyla nakaz zapłaty tutejszego Sądu z dnia 30 września 2015r. sygn. akt I Nc 3009/15 i zasądza od pozwanego K. G. na rzecz I. K. kwoty: ⚫ 3.60
Czytaj więcej»

I C 1720/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Świadczenia uiszczone na mocy postanowienia o zabezpieczenie z art. 27 kro nie mogą być uznane za nienależne, w sytuacji gdy postanowienie to zostało zmienione i wniosek o zabezpieczenie oddalono w skutek nieprawomocnego wyroku, w którym orzeczono rozwód z winy obu stron i oddalono roszczenie małżonka z art. 60 kro.
Sygn. akt I C 1720/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Błasiak Protokolant: Laura Głowacka po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko K. R. (poprzednio J. ) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda B. K. na rzecz pozwanej K. R. kwotę 4.817,00 zł (cztery tysiące osiemset siedemnaście złoty
Czytaj więcej»