Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2285

VI C 1824/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-11

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Biernie legitymowany w sporze negatoryjnym jest ten, kto narusza własność w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą
Sygn. akt VI C 1824/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Wydział VI Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSR Grzegorz Goss Protokolant Ilona Truchel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2014 roku w W. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko D. R. i A. R. o nakazanie i zakazanie I oddala powództwo w całości; II zasądza od powoda (...) spółki z
Czytaj więcej»

VI C 1824/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-11

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Biernie legitymowany w sporze negatoryjnym jest ten, kto narusza własność w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą
Sygnatura akt: VI C 1824/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 11 lutego 2014 roku Pozwem datowanym na dzień 10 lipca 2013r. skierowanym przeciwko D. R. i A. R. powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. , reprezentowana przez pełnomocnika procesowego, zwróciła się z żądaniem nakazania pozwanym usunięcia, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku, kiosku handlowego usytuowanego przy prawym skrzydle P. B. na działce ewidencyjnej numer (...) z obrębu 5-03-04 przy ul
Czytaj więcej»

VI C 1878/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-12-21

Data publikacji: 2019-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 1878/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 21 grudnia 2018 r. Pozwem z dnia 08 czerwca 2018 roku (data prezentaty, k. 2) powódka (...) przy Al. (...) w W. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego M. J. kwoty 32.400,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że w dniu 26 sierpnia 2015 roku zawarła
Czytaj więcej»

VI C 1925/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-06-19

Data publikacji: 2018-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 1925/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Łukasz Mrozek Protokolant : Marta Dziduch po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 roku, 27 marca 2018 roku oraz 07 czerwca 2018 w W. na rozprawie sprawy z powództwa K. N. przeciwko N. - N. Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego N. - N. Towarzystwa (...) Spółka Akcy
Czytaj więcej»

VI C 1905/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-04-12

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 1905/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 roku Pozwem złożonym w dniu 19 kwietnia 2018 r. do Sądu Rejonowego w Siedlcach ( data prezentaty, k. 3 ) powód Syndyk masy upadłości (...) w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. , wniósł o zasądzenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym od Skarbu Państwa – Prezydenta (...) W. kwoty: 1) 25.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz 2) kwoty 27.600,00 zł wraz z u
Czytaj więcej»

VI Ns 241/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Postanowienie Sądu Opiekuńczego zezwalające na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka jako podstawa do wydania z depozytu złożonej kwoty.
Sygn. akt VI Ns 241/16 UZASADNIENIE W dniu 25 lutego 2016 roku (data ponownego zarejestrowania sprawy) A. P. i L. P. działający jako opiekunowie prawni małoletniego A. S. , reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyli wniosek o wydanie z depozytu sądowego kwoty netto ze złożonej przez wnioskodawczynię na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 09 lutego 2010 r. kwoty 115.273,00 zł tytułem dywidendy za przysługujące małoletniemu (...) udziałów
Czytaj więcej»

VIII P 7/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 7/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSR Radosław Rudnicki Ławnicy: Iwona Rutkowska-Krystosiak, Amelia Wieczorek Protokolant: Joanna Pąk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w W. sprawy z powództwa T. W. przeciwko Ministerstwu (...) w W. o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. W. na rzecz pozwanego M
Czytaj więcej»

VIII P 35/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Sygn. akt VIII P 35/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych W składzie: Przewodnicząca : SSR Ewa Dmitruk Ławnicy: Renata Krystyna Zych, Amelia Wieczorek Protokolant: Emilia Fijałkowska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa E. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. i (...) Spółce Akcyjnej w W. o ustalenie, odszkodowanie, sp
Czytaj więcej»

VIII P 41/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 41/13 UZASADNIENIE Powód domagał się w niniejszej sprawie przywrócenia do pracy na poprzednie warunki pracy i płacy oraz zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, tj. 4.670 zł, a także zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu swojego stanowiska strona powodowa wskazała, że wypowiedzenie powodowi stosunku pracy należy uznać za niezgodne z prawem. Powód p
Czytaj więcej»

VIII P 52/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 52/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: przewodniczący: SSR Rafał Młyński ławnicy: Magdalena Podgórska, Janina Szczęsna-Ignaczak protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu jawnym w Warszawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko (...) w W. o przywrócenie do pracy orzeka: I przywraca powoda R. W. do prac
Czytaj więcej»