Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2126

I C 1676/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1676/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Różalska - Danilczuk Protokolant: Dorota Kośla po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 roku w Warszawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko Fundacji (...) o zapłatę 1 Oddala powództwo 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego Sygn.
Czytaj więcej»

I C 1694/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-29

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1694/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Dalba Protokolant: Anna Szwed po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa m. (...) przeciwko K. P. powództwo oddala. Sygn. akt: I C 1694/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 31 marca 2014 roku powód M. (...) – zastępowany przez pełnomocnika w osobie radc
Czytaj więcej»

I C 1695/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-21

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1695/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Dalba Protokolant: Anna Szwed po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Agencji (...) przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Banku (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki Agencji (...) kwotę 25.229,37
Czytaj więcej»

I C 1710/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-11-07

Data publikacji: 2015-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1710/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Joanna Dalba Protokolant aplikant aplikacji ogólnej Michał Rączkiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko K. G. o zapłatę powództwo oddala Sygn.akt: I C 17
Czytaj więcej»

I C 1701/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1701/13 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Dalba Protokolant: Justyna Tkaczuk po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko Polskiemu (...) w W. , E. L. , J. L. , W. B. , M. B. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo w stosunku do pozwanego Polskiego (...) w W. ;
Czytaj więcej»

I C 1711/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-01-10

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1711/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO w SR Iwona Kizerwetter-Kramarz Protokolant: Paulina Sobka po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. W. przeciwko C. S. , A. S. o eksmisję orzeka: 1 Nakazuje pozwanym C. S. i A. S. opuścić i opróżnić lokal mieszkalny nr (...) przy ul. (...) położony w W. wra
Czytaj więcej»

I C 1711/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-15

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1711/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : Joanna Dalba Protokolant: Anna Szwed po rozpoznaniu w dniu 10 października 2014 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. J. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda S. J. (1) kwotę 2.747,73 zł (dwa tysiące siedemset
Czytaj więcej»

I C 1714/11

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1714/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Joanna Dalba Protokolant Sylwia Łyś po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. (...) przeciwko S. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego S. K. na rzecz powoda M. (...) kwotę 2.833,02 zł. (dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote i dwa grosze) wraz z u
Czytaj więcej»

I C 1722/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2014-06-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1722/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Zalewska Protokolant: Justyna Ciechomska po rozpoznaniu w dniu 03 marca 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) SA przeciwko I. M. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego Banku (...) SA na rzecz powoda I. M. kwotę 7.224,00 zł (siedem tysięcy dwieście dwadzieścia czt
Czytaj więcej»

I C 1730/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2015-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1730/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Joanna Dalba Protokolant Anna Szwed po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. M. (1) kwotę 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi od
Czytaj więcej»