Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2234

VI C 493/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-05-18

Data publikacji: 2018-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 493/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 18 maja 2018 r. Pozwem z dnia 08 marca 2017 r. (data nadania k. 18) powód T. S. wniósł o zasądzenie od pozwanej G. B. na jego rzecz kwoty 27.657,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu, powód wskazał, że postanowieniem z dnia 23 października 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie stwierdził nabycie spadku po zm
Czytaj więcej»

VI C 506/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Sporządzenie porozumienia spłaty pożyczki zawartej bez zachowania formy pisemnej, na druku firmowym jednej ze stron, jako okoliczność nie oznaczająca sama w sobie, że umowa pożyczki została zawarta w ramach prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej.
Sygn. akt VI C 506/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Syta Protokolant: Agnieszka Łomińska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. Z. przeciwko K. G. o zapłatę I zasądza od K. G. na rzecz S. Z. kwotę 14 299 złotych (czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami z
Czytaj więcej»

VI C 523/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Umowa oświadczenie usług edukacyjnych jako umowa określana w art. 750 k.c.
Sygn. akt VI C 523/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Syta Protokolant: Agnieszka Łomińska po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko B. W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Czytaj więcej»

VI C 523/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Umowa o świadczenie usług edukacyjnych jako umowa określana w art. 750 k.c.
Sygn. akt VI C 523/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 28 czerwca 2016 roku Pozwem z dnia 9 grudnia 2015 r. (data prezentaty, k. 2), skierowanym przeciwko B. W. , powód N. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kwoty 308 zł z ustawowymi odsetkami: od kwoty 188 zł od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia zapłaty, od kwoty 100 zł od dnia 11 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz od 20 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powód w
Czytaj więcej»

VI C 506/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Sporządzenie porozumienia spłaty pożyczki, zawartej bez zachowania formy pisemnej, na druku firmowym jednej ze stron, jako okoliczność nie oznaczająca sama w sobie, że umowa pożyczki została zawarta w ramach prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej.
Sygn. akt VI C 506/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 05 listopada 2015 roku powód S. Z. , reprezentowany przez pełnomocnika procesowego, wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego K. G. , nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, kwoty 14. 299,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że zawarł z pozwanym umowę pożyczki kwoty 10.00
Czytaj więcej»

VI C 527/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za wadliwą implementację dyrektywy do polskiego porządku prawnego.
Sygn. akt VI C 527/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12 lutego 2016 r. (data stempla pocztowego, k. 32), skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Sportu i Turystyki, powodowie T. S. i B. S. reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od pozwanego kwoty 5.226,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 września 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu
Czytaj więcej»

VI C 527/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za wadliwą implementację dyrektywy do polskiego porządku prawnego.
Sygn. akt VI C 527/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Syta Protokolant: Monika Komander po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa B. S. i T. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Sportu i Turystyki o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa Ministra Finansów oraz Ministra Sportu i T
Czytaj więcej»

VI C 574/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-06-28

Data publikacji: 2019-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 574/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 28 czerwca 2019 r. Pozwem z dnia 28 lutego 2018 r. (data nadania, k. 32), skierowanym przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. (dalej zamiennie Bank), powodowie T. W. i E. W. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz kwoty 1.713,60 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 listopada 2011 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na ich rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powodowie wskazali, iż zawarli dnia 26 paź
Czytaj więcej»

VI C 578/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-07-31

Data publikacji: 2018-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI C 578/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie Wydział VI Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Syta – Latała Protokolant Dariusz Skok po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2018 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. i J. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda M. P. kwotę 1.686,76 zł (tysiąc sześćset
Czytaj więcej»

VI C 613/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Nieprzedłożenie dowodów opisanych w pozwie elektronicznym po przekazaniu sprawy do Sądu właściwości ogólnej jako podstawa do oddalenia powództwa wyrokiem zaocznym
Sygn. akt VI C 613/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Syta po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko K. K. o zapłatę oddala powództwo. ZARZĄDZENIE (...) 17-06-2016
Czytaj więcej»