Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2355

VIII P 114/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 4 maja 2015 r. Pozwem złożonym w dniu 4 czerwca 2014 r. do Sądu Rejonowego w Ostrołęce IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ostrołęce, skierowanym przeciwko (...) w W. , powód R. M. wniósł o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w ilości 9 dni za 2010 rok. W uzasadnieniu powód podniósł, iż po rozwiązaniu przez niego umowy o pracę wypłacono mu tylko część ekwiwalentu za 13 dni za 2011 r. (pozew k. 2, k. 7 – 10). W odpowiedzi na p
Czytaj więcej»

VIII P 116/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2016-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 116/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: przewodniczący: SSR Rafał Młyński protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na posiedzeniu jawnym w Warszawie sprawy z powództwa Urzędu (...) w W. przeciwko W. K. o zapłatę orzeka: 1 Zasądza od W. K. na rzecz Urzędu (...) w W. następujące kwoty: a 627,02 zł (sześćset dwad
Czytaj więcej»

VIII P 120/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-02

Data publikacji: 2016-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 marca 2015 r. Pozwem z dnia 18 lipca 2013r. przeciwko Bankowi (...) Spółka Akcyjna w W. , powódka M. J. wniosła o ustalenie, że dług powódki wobec pozwanego z tytułu pożyczki pracowniczej z umowy nr (...) zawartej 23 grudnia 2002 roku wynosi 4.925,16 zł. Powódka ponadto żądała zasądzenia na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka podniosła, iż 23 grudnia 2002 roku zawarła z pozwanym umowę pożyczki pracowniczej na kwotę 19.000 zł. P
Czytaj więcej»

VIII P 123/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: przewodniczący: SSR Rafał Młyński ławnicy: Jan Sierański, Jolanta Karaszewska protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo; II zasądza od A. J. na rzecz (...) sp. z o
Czytaj więcej»

VIII P 132/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-01

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 132/15 UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu powód T. Ł. wniósł o przywrócenie go do pracy na poprzednich warunkach, a także zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (pozew – k. 3-11). Powód zakwestionował tym samym decyzję pracodawcy o wypowiedzeniu mu warunków umowy o pracę w zakresie powierzonego stanowiska i otrzymywanego wynagrodzenia. Pozwana (...) wniosła o oddalenie powództwa wskazując, iż pracodawca powierzył powodowi stanowisko odpowiadające jego kwalif
Czytaj więcej»

VIII P 132/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-07-02

Data publikacji: 2019-03-15

trafność 100%

Sygn. akt VIII P 132/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: przewodniczący: SSR Agnieszka Dybowska protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o sprostowanie świadectwa pracy 1 (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. sprostowa
Czytaj więcej»

VIII P 132/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-07-23

Data publikacji: 2019-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 132/18 UZASADNIENIE W dniu 13 grudnia 2017 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) M. S. złożył pozew skierowany przeciwko (...) S.A. w W. o sprostowanie świadectwa pracy. Powód wniósł o zmianę informacji zawartych w: 1 punkcie 3 lit. a) przez wskazanie, iż stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy – na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika ( art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczeg
Czytaj więcej»

VIII P 135/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII P 135/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: przewodniczący: SSR Rafał Młyński ławnicy: Krystyna Stańczuk, Małgorzata Sitkiewicz protokolant: Michał Machura po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2015 r. na posiedzeniu jawnym w Warszawie sprawy z powództwa T. C. przeciwko Urzędowi (...) w W. o odszkodowanie orzeka: 1 Zasądza od Urzędu (...) w W. na r
Czytaj więcej»

VIII P 135/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-15

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku z dnia 18 listopada 2015 roku Powód T. C. pozwem z 17 lutego 2015 roku wniósł o zasądzenie na jego rzecz od Urzędu (...) w W. odszkodowania w wysokości 10 800 zł tytułem niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę oraz nałożenia na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudnienia do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. W odpowiedzi na pozew Urzędu (...) w W. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu. (k. 86 – 88). Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powód T
Czytaj więcej»

VIII P 135/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-10-19

Data publikacji: 2019-05-27

trafność 100%

Sygn. akt VIII P 135/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 19 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca : SSR Anna Bulanda Protokolant : Kamil Bąk po rozpoznaniu w dniu 9 października 2018 r. w Warszawie na rozprawie 1) sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) sp. z o.o. o zapłatę 2) sprawy z powództwa wzajemnego (...) sp. z o.o. przeciwko J. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego
Czytaj więcej»